Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах ее поділу на законодавчий, Виконавчою та судів.

Органи законодавчої, віконавчої та судової влади здійснюють свои Повноваження у встановленного цією Констітуцією межах и відповідно до Законів України.
Коментована стаття закріплює поділ власти - фундаментальний принцип демократічної організації держави. Его втілення в життя досягається путем создания побудованої на деконцен-трації влади системи державного Керівництва. Деконцентрація є запорукою реалізації встановленої в ст. 5 конституції Заборона узурпації ДЕРЖАВНОЇ власти.
Система поділу влади засновалося на уособленні, взаємовпліві, взаємострімуванні и співробітніцтві державних органів, что урівноважують один одного, об'єднуючісь у групи за Ознакою однакової функціональної спрямованості и наявності відповідніх Повноваження.
У конституції відсутній Термін, Який давав бі узагальнення Означення відповідніх державних органів або їх груп. У суспільній науці таким загальновизнаних терміном є «гілка влади». Цею Термін застосовувався и в рішеннях Конституційного Суду України (дів., Наприклад, Рішення Конституційного Суду України № 6-рп / 99 від 24 червня 1999 p.). Наведень Термін є метафоричність, прот, віходячі з наукових традіцій, найбільш відповідає науковому коментування.
У Системі поділу влади гілка влади віглядає як орган або уособлена група державних органів Певного функціонального спрямування, Які в цілях забезпечення їх рівновагі, співробітніцтва и успішного розв'язання суперечностей, что вінікають, взаємодіють з органами Іншого функціонального спрямування. Згідно Зі ст. 6 Конституції в сучасній Україні налічується три Гілки власти - законодавчий, виконавча и судова.
Метою поділу влади є забезпечення ПОЛІТИЧНОЇ стабільності. Деконцентрація власти віключає небезпечне для прав людини й громадської свободи надмірне зосередження влади в окрем державних органах, Забезпечує «недопущення прівласнення повнотіла ДЕРЖАВНОЇ власти однією з гілок влади» (дів. Рішення Конституційного Суду України № 6-рп / 99).
Для правильного розуміння ідеї деконцентрації влади корисностей звернута до ее генези. Засновника Теорії поділу влади Д. Локк и Ш.-Л. Монтеск'є протиставляє поділу влади между різнімі за призначеня державности органами тіранічну максимально концентровану монархічну владу. После создания незалежної Української держави ця ідея булу втілена в життя путем ліквідації монополії на владу одержавленої партійної верхівкі, відкідання Радянської МОДЕЛІ «повновладно» законодавчо органу, ленінської ідеї «поєднання законодавства з Виконання Законів».
У Системі поділу влади Кожна гілка є уособленою и самостійною в межах НАДАННЯ їй Повноваження. Чи не слід шукати, яка гілка є головний, хочай в Різні історичні періоді ті чі Інші Державні органи Працюють особливо активно. У суспільній свідомості це нашли свой вирази у проголошенні «епохи парламентаризму» або «епохи міністеріалізму», «держави Суддів», альо в умів поділу влади Жодна гілка Влад не может претендуваті на Пріоритет Щодо Іншої.
Поділ ДЕРЖАВНОЇ власти на законодавчий, Виконавчою и Судову означає, что всередіні єдиної ДЕРЖАВНОЇ власти існує поділ функцій и відповідніх Повноваження между трьома гілкамі власти. Законодавчо владу в Україні здійснює парламент, Виконавчою - система виконавчо-розпорядча органів на чолі з Кабінетом Міністрів України, а судів - система судів України (дів. коментар до статей 75, 113, 124, 147 конституції України).
Уособленість гілок Влад не віключає їх взаємозалежності. Виконавча и судова влада підкоряються діючім законам, Які є продуктом законодавчої Влада і лежати в Основі Здійснення віконавчої ДІЯЛЬНОСТІ и Правосуддя. У нормальному повсякдення функціонуванні державного механізму вірішальна роль належить виконавчій владі, а в розв'язанні вінікаючіх конфліктніх СИТУАЦІЙ - судовій владі. Рішення різніх Видів судів відповідно До їх Повноваження стосують окрем аспектів ДІЯЛЬНОСТІ органів законодавчої та віконавчої гілок влади, є для всіх обов'язковими. Законодавчо влада в Україні захи всенародно вибраному | органу первинного представництва народу - Верховній Раді України. Шляхом віборів здійснюється Первісна легітімація ДЕРЖАВНОЇ власти. Година від годині вінікає потреба Проводити проміжну легітімізацію. Післявіборна відповідність ДІЯЛЬНОСТІ народного представництва Волі народу підтверджується помощью опитувань, обговореної та других ЗАСОБІВ Виявлення цієї Волі.
Законотворчість - головна функція Верховної Ради України. Стосовно неї Інші ее Функції - установчо, контрольна, представницький-мают додатковий характер. Незважаючі на свой представницький статус, законодавчо гілка влади, так само як и Інші, Діє суто в межах своих Повноваження и НЕ вправі займатись управлінською и Судовою діяльністю. Своєріднім віключенням з цього правила є порядок Усунення президента України з йо посади. Передбачення ст. 111 конституції України порядок Розслідування и РОЗГЛЯДУ цього питання має Багато Спільного з Судовою діяльністю, а тому может розглядатіся як квазісудовій.
Органи віконавчої власти мают монополію на проведення організаційної роботи у сфере Виконання Законів. У межах закону смороду володіють правом Розсудів (так звані діскреційні Повноваження). Взаємовідносіні віконавчої и законодавчої гілок влади є сферою, де в Системі поділу влади найчастіше вінікають Суперечка, сутички и конфлікті. Органи судової влади складаються з системи судів. Головною формою їх ДІЯЛЬНОСТІ є Здійснення Правосуддя. Конституційний Суд України Контролює відповідність Законів та других правових АКТІВ конституції України и Дає офіційне Тлумачення конституції та Законів України (ст. 147 конституції України). Уособ-леність судової влади забезпечується путем Заборона делегування функцій судів іншім органам, прівласнення іншімі органами чі Посадовими особами (ст. 124 конституції України) ціх функцій, а такоже встановленного принципом «суди у здійсненні Правосуддя незалежні и підкоряються позбав закону» (ст. 129 конституції). Вся робота, что перебуває за межами Здійснення Правосуддя, - по Виконання судових РІШЕНЬ, організаційному и Фінансовому ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ судів, - здійснюється органами віконавчої влади-Міністерством Юстиції и Судовою адміністрацією.
Жодній гілці Влад не слід зловжіваті своими Додатковий Повноваження на шкоду реалізації ее основного функціонального призначення. Так, парламент не винен перевантажуватіся Контрольна робота на шкоду законодавчій, яка відповідає его основного призначеня. Виконавча влада не винних зловжіваті Розпорядчий, нормотворчу роботів на шкоду Виконання своєї головної Функції по керівніцтву організаційною роботів державного апарату.
Основні проблеми, что вінікають у взаємовідносінах різніх гілок влади, полягають у забезпеченні їх віокремленості, Рівно-
34. - -. -:
ваги, співробітніцтва, Запобігання взаємопідміні, вдалого розв'язання суперечок и конфліктів, что вінікають. Так, уособленість Гілки влади віключає дію державного органу або службової особини за межами НАДАННЯ їм законом Повноваження. Це правило Діє без будь-яких віключень. Уособленість означає и Заборона буті Посадовими особами різніх гілок влади (дів. статьи 78, 103, 120, 127, 149 конституції України). Питання про Порушення Заборона народних депутатів України мати Інший представницький мандат чи буті на державній службі Неодноразово в 1997, 1999, 2001, 2002 роках розглядалось и уточнювалось у рішеннях Конституційного Суду України.
Уособленість гілок Влад не означає їх повної ізольованості. Заради забезпеченості їх урівноваженості Кожній з гілок Надаються СПЕЦІАЛЬНІ Повноваження по впліву на діяльність других гілок. Саме з реалізацією ціх Повноваження пов'язане Існування системи так званні стримування и протіваг. Вона є невід'ємною и ВАЖЛИВО ськладової поділу влади. З ее помощью здійснюється взаємовплів усіх гілок влади, підтрімується рівновага между ними. Це досягається путем Дозволу органам однією з гілок діяті в питань комерційної торгівлі межах у сферах других гілок. Таким чином забезпечується взаємостріму-вання гілок, їх Взаємний ТИСК, збалансування влади.
Законодавчо влада стрімується правом Президента застосуваті вето (п. ЗО ст. 106 конституції України) або рішенням Конституційного Суду про Скасування неконстітуційніх Законів (ст. 152), можлівістю складання УРЯДОМ своих Повноваження (ст. 115 конституції України), ЗАГРОЗА розпуску парламенту Президентом (п. 8 ст. 106 конституції України). До стримування, Які вплівають на діяльність органів віконавчої власти, належати вісловлення недовірі Уряду Верховною Радою (п. 11 ст. 85 конституції України), Здійснення парламентського контролю (п. 13 ст. 85), Прийняття Президентом решение про відставку Уряду (пп. 9 , 10 ст. 106 конституції України), Незгода Президента з пропозіціямі Уряду Щодо складу Кабінету Міністрів (п. 10 ст. 106, ст. 114), Скасування судами незаконних АКТІВ. На Дії Суддів впліває доля законодавчої, віконавчої гілок и Президента в їх призначенні и звільненні (пп. 25, 26 ст. 85), можлівість ініціювання дісціплінарного провадження Щодо Суддів и вінесення Віщою радою Юстиції РІШЕНЬ Щодо Порушення ними вимог несумісності (ст. 131 конституції України). ВАЖЛИВО загальне Значення мают
Конституція України
Розділ І. Стаття и Такі стримування, як Формування державних органів и призначення посадових ОСІБ, что належати до однієї Гілки влади, органами других гілок влади.
Застосування стримування и протіваг спрямоване на Запобігання неминучий за будь-яких умов суперечок между гілкамі власти, на їх пом'якшення и Подолання, на уникнення Протистояння. Це досягається за рахунок попереджувальних впліву стримування и протіваг, а такоже узгоджувальних процедур, арбітражу, звернень до Конституційного Суду. У більш широкому розумінні Досягнення рівновагі гілок влади становится суттєвім засобой Подолання існуючіх у суспільстві політічніх и СОЦІАЛЬНИХ протіріч.
Особлівої уваги заслуговує питання про стосунки окрем гілок влади з Президентом України. Президент України не заходити до переліченіх у ст. 6 конституції України гілок влади. Водночас Відповідно до ст. 102 конституції України, ВІН є гарантом ДОДЕРЖАННЯМ конституції, прав и свобод людини й громадянина (дів. коментар до ст. 102 конституції України). Отже, ВІН здійснює квартальна Вплив на взаємодію державних органів, что входять до системи поділу влади. Заради Досягнення суспільної стабільності и злагоди, Подолання конфронтації ВІН может Виконувати певні узгоджувальну-арбітражні Функції. Право віступаті в такій якості віпліває З НАДАННЯ Президенту України Повноваження у стрімуванні Дій кожної Гілки влади.
На законодавчий владу Президент впліває путем Використання права законодавчої ініціативи (ст. 93 конституції України), права накладання вето на Прийняті Закон і повернення їх у Верховну Раду Зі своими зауваження (п. 30 ст. 106 конституції). Разом з Кабінетом Міністрів Президент має чімалі Повноваження у сфере віконавчої власти. ВІН прізначає за Згідно з Верховною Радою Прем'єр-міністра (п. 9 ст. 106 конституції), пріймає решение про відставку Прем'єр-міністра, членів Кабінету Міністрів (пп. 9, 10 ст. 106), керівніків других центральних органів віконавчої власти, а такоже прізначає голів місцевіх державних адміністрацій (п. 10 ст. 106) i пріпіняє їх Повноваження. Діючі безпосередно у сфере Здійснення віконавчої власти, Президент за Поданєв Прем'єр-міністра утворює, реорганізує та ліквідує міністерства та Інші центральні органи віконавчої власти (п. 15 ст. 106). Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 6 липня 1998 р. Повноваження Президента по Утворення централь-
них органів віконавчої Влад не пов'язується з наявністю закону Стосовно організації и ДІЯЛЬНОСТІ вішіх органів віконавчої власти. Президент вправі скасуваті акти Кабінету Міністрів (п. 16 ст. 106). На Судову владу Президент впліває Завдяк призначеня ним однієї третіні Суддів Конституційного Суду (п. 22 ст. 106) i Утворення судів у визначеному законом порядку (п. 23 ст. 106).
Найбільш активним є Вплив Президента на взаємовідносіні законодавчої и віконавчої гілок влади. ВІН має право звернення до Конституційного Суду України (ст. 151). Всі ЦІ Повноваження Президента є свідченням орігінальності української МОДЕЛІ поділу влади, что пов'язано з існуванням України Президентський-парламентської РЕСПУБЛІКИ, яка відрізняється від класичності моделей поділу влади, что існують у презідентській и парламентській республіках.
Принцип поділу влади лежить в Основі ДІЯЛЬНОСТІ усієї системи центральних органів І, Безумовно, впліває на роботу відомчіх та місцевіх органів, Які їй підпорядковані. Водночас ВІН НЕ пошірюється на діяльність органів місцевого самоврядування, Які представляються публічну владу територіальних громад. Утворені ними Місцеві заради не входять до системи державних органів, а є органами Виключно місцевого самоврядування (дів. Рішення Конституційного Суду України № 6-рп / 2002 від 26 березня 2002 p.). ЦІ органі повінні контролюватіся державности структурами позбав в тихий випадка, коли смороду здійснюють делеговані їм державою Функції.
До системи органів, на Які пошірюється дія принципу поділу влади, що не входять Завдяк особливая їх організації и ДІЯЛЬНОСТІ такоже Верховна Рада и Рада Міністрів Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим (дів. Рішення Конституційного Суду України № 19-рп / 2001 від 21 грудня 2001 p.).
У заключній частіні коментованої статьи йдет про обов'язок державних органів Дотримуватись вимог закону. Правовою основою Виконання цієї вимоги є закріплення Всього механізму Здійснення поділу влади в конституції І Закону України. Стаття 19 конституції встановлює, что органі ДЕРЖАВНОЇ Влада і місцевого самоврядування, їх посадові особини зобов'язані діяті позбав на підставі, в межах Повноваження та у способ, что передбачені Констітуцією та законами України. «Принцип поділу ДЕРЖАВНОЇ власти в Україні,-записано в рішенні Конституційного Суду, - означає, что органі законодавчої, віконавчої та судової влади здійснюють свои Повноваження у встановленного Констітуцією України
  . Конституція України
  Розділ /. Стаття межах и відповідно до Законів України »(дів. Рішення Конституційного Суду України № 2-рп / 2000 від 10 лютого 2000р.). Отже, Дотримання умов Здійснення Повноваження у межах и відповідно до Законів України (ч. 2 ст. 6) Забезпечує вічерпне Виконання всех вимог, что віплівають з Дії принципом поділу влади. Йдет про неухильне Дотримання велінь, дозволів и Заборона, Які регулюють взаємовідносіні різніх гілок. З цього віпліває, что в державному будівництві НЕ могут застосовуватіся МОДЕЛІ, Які НЕ передбачені правовими Приписами. Саме така лінія Провадо Констітуційнім Судом України при вінесенні негативного решение в пітанні про можлівість вісловлення недовірі Уряду на Всеукраїнському референдумі (дів. Рішення Конституційного Суду України № 3-рп / 2000 від 27 березня 2000 р.) Та в ряді других.
  Законодавчо влада зацікавлена у своєчасній и якісній реалізації іншімі гілкамі прийнятя нею Законів, їх правильному розумінні и тлумаченні, настанні невігідніх НАСЛІДКІВ для їх порушників. Виконавчій владі для ее нормального Функціонування Потрібні Ясні, чіткі и ефектівні закони, Які б відповідалі потребам суспільного розвітку и Виконання якіх гарантувалося б. Якість роботи судової влади Багато в чому обумовлюється якістю діючіх Законів, безумовна підзаконністю всех других АКТІВ и забезпеченням Безумовно Виконання судових РІШЕНЬ. У цілому неухильне Дотримання всіма гілкамі власти конституції и Законів України є запорукою їх Єдності, ВАЖЛИВО передумови стабільності, Підтримання громадського миру и злагоди в Країні. Це становится основою для своєчасного и якісного Виконання державних програм суспільного розвітку, забезпечення верховенства Закон і создания умів для побудова правової держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах ее поділу на законодавчий, Виконавчою та судів."
 1. Стаття 378. Заміна Сторони виконавчого провадження
    державного Виконавця або за заявлять сторони суд замінює сторону виконавчого провадження ее правонаступник. 2. Суд у десятіденній рядків Розглядає це питання у судновому засіданні з повідомленням СТОРІН та заінтересованіх ОСІБ. Неявка СТОРІН та других ОСІБ НЕ є Перешкоди для Вирішення питання про заміну Сторони виконавчого провадження. 1. Оскількі процесуальне Правонаступництво допускається на
 2. Стаття 5. Здійснення Правосуддя на засідках поваги до честі и гідності, рівності перед законом и судом
    стаття візначає засади такого міжгалузевого принципу, як Здійснення Правосуддя на засідках поваги до честі и гідності, рівності перед законом и судом. 2. Закріпленій Констітуцією України и галузевого законодавчо актами принцип Здійснення Правосуддя Тільки судом захи до числа міжгалузевіх, ТОМУ ЩО Діє и у цівільному, и в крімінальному, и в господарському судочінстві. Відповідно до ст. 1
 3. Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.
    стаття містіть дефініцію Верховної Ради України як парламенту. Явище парламенту завдячує своєму Народження новим історічнім годинах, тоб періоду истории людства, Який Розпочався революціямі XVII-XVIII століть. Реальний парламент функціонує в Системі ДЕРЖАВНОЇ власти, яка грунтується на засідках ее поділу на законодавчий, Виконавчою и судів. Однак сам Термін «парламент» має Давнє походження: его
 4. Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або суднового наказу
    державного Виконавця Видати его дублікат. 2. Заява про видачу дубліката розглядається в судновому засіданні з викликом СТОРІН и заінтересованіх ОСІБ. їхня неявка з Перешкоди для Вирішення питання про видачу дубліката. 3. За видачу дубліката виконавчого листа або суднового наказу стягувачу справляється плата в розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. 1. Відповідно до ст. 18
 5. Стаття 383. Право на звернення Із СКАРГА до суду
    стаття вірішує два питання по даній категорії цивільних справах: про предмет Скарги и про суб'єктів Оскарження, тоб про ОСІБ, Які мают право порушуваті ЦІ справи. 2. Предметом Скарги є решение, Дії або бездіяльність державного Виконавця чи Іншої посадової особини ДЕРЖАВНОЇ віконавчої служби, Якими, на мнение заявника, порушуються его права чі свободи. Слід, однак, мати на увазі, что за правилами
 6. Стаття 5. Україна є республікою
    статьи 5 та 6 конституції. З їх співставлення зроблений Висновок, что «органі місцевого самоврядування НЕ є органами ДЕРЖАВНОЇ влади». Прот в окрем випадка и Виключно законом певні Повноваження органів віконавчої власти могут надаватіся органам самоврядування (дів. ст. 143 конституції України). Верховенство народного суверенітету наддержавнім обумовлює Виключно право народу візначаті та
 7. Стаття 384. Подання Скарги
    стаття ЦПК І ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження» встановлюються альтернативну можлівість Оскарження РІШЕНЬ Дій або бездіяльність державного Виконавця та других посадових ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ віконавчої служби: начальнику відповідного відділу ДЕРЖАВНОЇ віконавчої служби або до суду. Разом з тім НЕ віключається и Наступний Оскарження в суд у тому разі, ЯКЩО рішенням посадових ОСІБ ДЕРЖАВНОЇ
 8. Стаття 385. Рядки для звернення Із СКАРГА
    стаття встановлює рядки Оскарження РІШЕНЬ, Дій або бездіяльності державного Виконавця або Іншої посадової особини ДЕРЖАВНОЇ віконавчої служби до суду. 2. Відповідно до коментованої статьи ЦПК и статей 32, 33, 36 Закону України «Про виконавче провадження» ВСТАНОВЛЕНО два види строків на звернення Зі СКАРГА до суду: Загальні и Скорочені. Загаль-427 ні рядка звернення Зі СКАРГА до суду
 9. Стаття 373. Відстрочка и розстрочку Виконання, зміна Чи встановлений способу І Порядку Виконання
    стаття та ст. 33 Закону України «Про виконавче провадження» регулюють питання про відстрочку и розстрочку Виконання, зміну способу І Порядку Виконання решение. Відстрочка Виконання решение означає перенесеного Виконання на Інший годину, а розстрочку - Надання возможности Виконання решение по визначених Частинами у встановлені строки. Питання про відстрочку або розстрочку Виконання может вірішуватіся
 10. Стаття 611. Організація Виконання покарань Щодо переданої засудженої особини
    здійснюється згідно з Кримінально-виконавчого законодавством України. Щодо засудженого, переданого для відбування покарань в Україні, настають Такі Самі правові Наслідки, як и Щодо ОСІБ, засуджених в Україні за Вчинення такого ж кримінального Правопорушення. 3. До особини, переданої в Україну для Подальшого відбування покарань, может буті застосовано умовно-Дострокове Звільнення, амністію або
 11. § 5. Відшкодування Шкоди, завданої органом ДЕРЖАВНОЇ власти, органом влади Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, органом місцевого самоврядування або їх Посадовими особами
    ДЕРЖАВНОЇ власти, органів місцевого самоврядування, їх посадових и службових ОСІБ при здійсненні ними своих Повноваження. Дана Конституційна норма спрямована на захист прав ОСІБ, Які потерпілі від свавілля назв органів або їх співробітніків во время Здійснення ними управлінськіх функцій. Однак ця норма встановлює позбав Загальні правові засади відшкодування зазначеної Шкода. Детальніше положення
 12. Джерела
    ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА службу в Україні ". 3. Закон України "Про податок з доходів фізічніх ОСІБ". 4. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). 3а загальною ре-дакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова. К.: Юрін-ком Інтер - 1999. 5. А.Селіванов, доктор юридичних наук, професор национального УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т.Шевченка, О.Дзісяк, ад'юнкт Національної академії
 13. Стаття 7. Мова, Якою здійснюється цивільне судочинство
    статьи, на Відміну Від законодавства, что діяло раніше, містіть категоричність правило, что цивільне судочинство здійснюється Тільки державною мовою. Правило про мову судочинства є одним Із Головня его Принципів, оскількі ВІН пошірюється на суд та других учасников справи, на ВСІ стадії та провадження при розгляді и вірішенні справи. 2. Коментована стаття передбачає Чотири напрямки Дії цього
 14. Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини
    стаття встановлює деякі Особливості РОЗГЛЯДУ ціх справ у суді. Суд Розглядає Подання державного Виконавця про розшук боржника або дитини в десятіденній рядків. Для правильного и обгрунтованого РОЗГЛЯДУ и Вирішення справи суд может Вимагати від державного Виконавця ВСІ необхідні документи для Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини. Коментована стаття І ст. 78 ЦП К не регулюють
 15. Стаття 376. Вирішення питання про примусове Проникнення до житла чи Іншого володіння особини
    статьи, без виклику чи ПОВІДОМЛЕННЯ СТОРІН та других заінтересованіх ОСІБ за участю державного Виконавця. (Із XMina.Mii, внесеними згідно із Законом України от 15.03.2006р. N 3538-IV) 1. Згідно Зі статтей ЗО конституції України шкірному гарантується недоторканність житла. Чи не допускається Проникнення до житла чи Іншого володіння особини, проведення в них Огляду чі обшуку інакше як за
 16. Стаття 16.
    статьи 16 Із змінамі, внесеними згідно із Законами N 258/95-ВР від 05.07.95, N 154/98-ВР від 03.03.98) 2. Примусове поділ НЕ застосовується у випадка: неможлівості організаційного або теріторіального відокремлення предприятий, структурних Підрозділів чі структурних одиниць; наявності тісного технологічного зв'язку предприятий, структурних Підрозділів чі структурних одиниць, (ЯКЩО Частка
 17. Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем и прожіває в Україні
    стаття має відсілочній характер та застосовується до усиновлення дітей за наявності таких ознакой: А) Усиновлення підлягає дитина-іноземець, яка прожіває в Україні. Тоб дитина має буті за Походження або в силу якіх других підстав громадянином Іншої держави, альо проживати при цьом на территории України. Б) усиновлювач є громадянин України або іноземець, Які прожівають на территории
© 2014-2022  yport.inf.ua