Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 182. Підстави та порядок проведення обшуку

1. Підставою виробництва обшуку є наявність достатніх даних вважати, що в якому місці у будь-якої особи можуть перебувати знаряддя злочину, предмети, документи та цінності, які можуть мати значення для кримінальної справи.
2. Обшук проводиться на підставі постанови слідчого.
3. Обшук у помешканні проводиться на підставі судового рішення, що приймається в порядку, встановленому статтею 165 цього Кодексу.
4. До початку обшуку слідчий пред'являє постанову про його виробництво, а у випадках, передбачених частиною третьою на-що стоїть статті, - судове рішення, яке дозволяє його виробництво.
5. До початку обшуку слідчий пропонує добровільно видати підлягають вилученню предмети, документи та цінності, які можуть мати значення для кримінальної справи. Якщо вони видані добровільно і немає підстав побоюватися їх приховування, то слідчий має право не проводити обшук.
6. При виробництві обшуку можуть розкриватися будь-які приміщення, якщо власник відмовляється добровільно їх відкрити. При цьому не повинно допускатися не викликається необхідністю пошкодження майна.
7. Слідчий вживає заходів до того, щоб не були оголошені виявлені в ході обшуку обставини приватного життя особи, у приміщенні якого був проведений обшук, його особиста і (або) сімейна таємниця, а також обставини приватного життя інших осіб.
8. Слідчий має право заборонити особам, присутнім в місці, де проводиться обшук, покидати його, а також спілкуватися один з одним або іншими особами до закінчення обшуку.
9. При проведенні обшуку у всякому випадку вилучаються предмети і документи, вилучені з обігу.
9.1. При проведенні обшуку електронні носії інформації вилучаються з участю спеціаліста. За клопотанням законного власника вилучаються електронних носіїв інформації або володаря міститься на них інформації фахівцем, які беруть участь в обшуку, в присутності понятих з вилучаються електронних носіїв інформації здійснюється копіювання інформації. Копіювання інформації здійснюється на інші електронні носії інформації, надані законним власником вилучаються електронних носіїв інформації або володарем міститься на них інформації. При проведенні обшуку не допускається копіювання інформації, якщо це може перешкодити розслідуванню злочину або, за заявою фахівця, спричинити за собою втрату або зміна інформації. Електронні носії інформації, що містять скопійоване інформацію, передаються законному власнику вилучаються електронних носіїв інформації або власникові міститься на них інформації. Про здійснення копіювання інформації та про передачу електронних носіїв інформації, які містять скопійоване інформацію, законному власнику вилучаються електронних носіїв інформації або власникові міститься на них інформації в протоколі робиться запис.
(Частина 9.1 введена Федеральним законом від 28.07.2012 N 143-ФЗ, в ред. Федерального закону від 29.11.2012 N 207-ФЗ)
10. Вилучені предмети, документи та цінності пред'являються понятим та іншим особам, присутнім при обшуку, і в разі необхідності упаковуються і опечатуються на місці обшуку, що засвідчується підписами зазначених осіб.
11. При проведенні обшуку беруть участь особа, в приміщенні якого проводиться обшук, або повнолітні члени його сім'ї. При проведенні обшуку мають право бути присутніми захисник, а також адвокат тієї особи, в приміщенні якого проводиться обшук.
(Частина одинадцята в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
12. При виробництві обшуку складається протокол відповідно до статей 166 і 167 цього Кодексу.
13. У протоколі повинно бути вказано, в якому місці і за яких обставин були виявлені предмети, документи або цінності, видані вони добровільно чи вилучені примусово. Усі вилучені предмети, документи та цінності повинні бути перераховані з точним зазначенням їх кількості, міри, ваги, індивідуальних ознак і по можливості вартості.
14. Якщо в ході обшуку були зроблені спроби знищити або заховати підлягають вилученню предмети, документи або цін-ності, то про це в протоколі робиться відповідний запис і вказуються вжиті заходи.
15. Копія протоколу вручається особі, в приміщенні якого був проведений обшук, або повнолітньому члену його родини. Якщо обшук проводився в приміщенні організації, то копія протоколу вручається під розписку представнику адміністрації відповідної організації.
16. Обшук може проводитися і в цілях виявлення розшукуваних осіб і трупів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 182. Підстави та порядок проведення обшуку "
 1. Стаття 184. Особистий обшук
  1. За наявності підстав і в порядку, які передбачені частинами першою та третьою статті 182 цього Кодексу, вироб-диться особистий обшук підозрюваного, обвинуваченого з метою виявлення та вилучення предметів і документів, які можуть мати значення для кримінальної справи. 2. Особистий обшук може бути зроблений без відповідної постанови при затриманні особи або укладення його під варту, а
 2. Стаття 93. Особистий обшук підозрюваного
  Підозрюваний може бути підданий особистому обшуку в порядку, встановленому статтею 184 цього
 3. Глава 4. Тактика обшуку і виїмки
  Стаття 182. Підстави та порядок проведення обшуку 1. Підставою виробництва обшуку є наявність достатніх даних вважати, що в якому місці у будь-якої особи можуть перебувати знаряддя злочину, предмети, документи та цінності, які можуть мати значення для кримінальної справи. 2. Обшук проводиться на підставі постанови слідчого. 3. Обшук у помешканні
 4. Обшук
  Обшук - слідча дія, що полягає в примусовому обстеженні приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості, транспортних засобів, громадян з метою відшукання і вилучення об'єктів , що мають значення для кримінальної справи, знарядь злочину, цінностей, здобутих злочинних шляхом, і т.д., а також для виявлення розшукуваних осіб,
 5. Особистий обшук підозрюваного
  . Це різновид обшуку, що складається в примусовому обстеженні тіла й одягу людини, а також наявних при ньому речей з метою виявлення предметів і документів, що відносяться до справи, і наступного відображення отриманих результатів у протоколі. Оскільки особистий обшук пов'язаний з обмеженням конституційної вимоги про недоторканність особи (ст. 22 Конституції), то ч. 1 ст. 184 КПК
 6. Стаття 165. Судовий порядок отримання дозволу на виробництво слідчої дії
  1. У випадках, передбачених пунктами 4 - 9, 10.1, 11 і 12 частини другої статті 29 цього Кодексу, слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а дізнавач за згодою прокурора порушує перед судом клопотання про виробництво слідчої дії, про що виноситься постанова. (В ред. Федеральних законів від 23.07.2010 N 172-ФЗ, від 11.07.2011 N 195-ФЗ) 2. Клопотання про
 7. Глава 17. Тактика обшуку і виїмки
  Глава 17. Тактика обшуку і
 8. Глава 25. ОБШУК. ВИЇМКА. Накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення. КОНТРОЛЬ І ЗАПИС ПЕРЕГОВОРІВ. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО з'єднання між абонентами І (АБО) абонентських пристроїв
  Глава 25. ОБШУК. ВИЇМКА. Накладення арешту на поштово-телеграфні відправлення. КОНТРОЛЬ І ЗАПИС ПЕРЕГОВОРІВ. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО з'єднання між абонентами І (АБО) Абонентські
 9. Стаття 12. Недоторканність житла
  1. Огляд житла проводиться тільки за згодою проживаючих у ньому осіб або на підставі судового рішення, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою статті 165 цього Кодексу. 2. Обшук і виїмка в житлі можуть провадитися на підставі судового рішення, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою статті 165 цього
 10. Стаття 82. Режим у виправних установах і його основні вимоги
  1. Режим у виправних установах - встановлений законом і відповідними закону нормативними правовими актами порядок виконання і відбування позбавлення волі, забезпечує охорону і ізоляцію засуджених, постійний нагляд за ними, ис-конання покладених на них обов'язків, реалізацію їх прав і законних інтересів, особисту безпеку засуджених і персоналу, роздільне утримання різних
 11. Стаття 92. Порядок затримання підозрюваного
  1. Після доставляння підозрюваного в орган дізнання або до слідчого в термін не більше 3 годин має бути складений протокол затримання, в якому робиться відмітка про те, що підозрюваному роз'яснені права, передбачені статтею 46 цього Кодек-са. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. У протоколі зазначаються дата і час складання протоколу, дата, час, місце,
 12. Стаття 221. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
  1. Дана стаття встановлює процесуальний порядок і наслідки припинення провадження у справі. Припиняючи провадження у справі, суд виносить про це ухвалу, в якій зазначає мотиви такого припинення. Якщо справа припинена з підстав, передбачених абз. 2, 3 і 6 ст. 220 ЦПК, то сплачена державне мито підлягає поверненню (див. ст. 93 ЦПК і коментар до неї). 2. В
 13. Стаття 450. Особливості обрання запобіжного заходу та виробництва окремих слідчих дій
  1. Після порушення кримінальної справи або притягнення особи як обвинуваченого в порядку, встановленому статтею 448 на-вартого Кодексу, слідчі та інші процесуальні дії щодо такої особи виробляються в загальному порядку з вилученнями, встановленими статтею 449 цього Кодексу та цією статтею. (Частина перша в ред. Федерального закону від 24.07.2002 N 98-ФЗ) 2. Судове
 14. § 1. Поняття і загальні положення тактики обшуку
  Обшук - слідча дія, що полягає в примусовому обстеженні приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості, транспортних засобів, громадян з метою відшукання і вилучення об'єктів, що мають значення для кримінальної справи, знарядь злочину, цінностей, здобутих злочинних шляхом, і т.д., а також для виявлення розшукуваних осіб, трупів. Завданнями обшуку у відповідності зі ст. 182 КПК РФ
 15. Коментар до статті 27.7
  1. Здійснення особистого огляду, огляду речей, що знаходяться при фізичній особі, пов'язане з обмеженням у першому випадку права на особисту недоторканність (ч. 1 ст. 22 Конституції РФ) і в другому - права володіння, користування і розпорядження майном (ч. 2 ст. 35 Конституції РФ). За змістом коментованої статті речі - об'єкти огляду є рухомими речами. 2. Під речовими
© 2014-2022  yport.inf.ua