Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків

1. Основна мета проведеної комісією роботи - встановити обставини та причини нещасного випадку, визначити, чи був потерпілий у момент нещасного випадку пов'язаний зі своєю трудовою діяльністю у роботодавця. Комісія повинна кваліфікувати нещасний випадок як зв'язаний або не пов'язані з виробництвом, і визначити коло осіб, винних у нещасному випадку. Необхідно також запропонувати заходи щодо усунення причин та попередження нещасних випадків на виробництві.
2. У ході розслідування кожного нещасного випадку комісія проводить огляд місця події, виявляє і опитує очевидців нещасного випадку та посадових осіб, чиї пояснення можуть бути необхідні, знайомиться з діючими в організації локальними нормативними актами та організаційно-розпорядчими документами (колективними договорами, статутами, внутрішніми встановленнями релігійних організацій та ін.), в тому числі встановлюють порядок вирішення питань забезпечення безпечних умов праці і відповідальність за це посадових осіб, отримує від роботодавця (його представника) іншу необхідну інформацію і по можливості - пояснення від потерпілого по суті події.
При необхідності голова комісії залучає до розслідування нещасного випадку посадових осіб органів державного нагляду і контролю (за погодженням з ними) з метою отримання висновку про технічні причини пригоди, в компетенції яких знаходиться їх дослідження.
Члени комісії організовують зустрічі з постраждалими, їх довіреними особами та членами сімей в цілях ознайомлення їх з результатами розслідування, при необхідності вносять пропозиції з питань надання їм допомоги соціального характеру, роз'яснюють порядок відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю потерпілих , і надають правову допомогу щодо вирішення зазначених питань.
3. Примірний перелік документів, що формуються в ході розслідування нещасного випадку (надалі - матеріали розслідування), встановлений в коментованій статті. Конкретний обсяг матеріалів розслідування визначається головою комісії залежно від характеру і обставин кожного конкретного події.
Перелік і обсяг матеріалів розслідування групових нещасних випадків з тяжкими наслідками, важких нещасних випадків або нещасних випадків зі смертельним результатом, що відбулися в результаті аварій (катастроф) транспортних засобів (подп. "а" п. 15 зазначеного Положення), визначається головою комісії з урахуванням наявних матеріалів розслідування події, проведеного в установленому порядку відповідними повноважними державними органами нагляду і контролю або комісіями і власником транспортного засобу.
Комісією приймаються до розгляду тільки оригінали підготовлених документів, після чого з них знімаються завірені копії (робляться виписки). Документи з належно не оформлення поправками, підчищеннями та доповненнями як офіційні не розглядаються і підлягають вилученню.
На підставі зібраних матеріалів розслідування комісія встановлює обставини та причини нещасного випадку, а також осіб, які допустили порушення державних нормативних вимог охорони праці, виробляє заходи щодо усунення причин та попередження подібних нещасних випадків, визначає, чи були дії потерпілого в момент нещасного випадку обумовлені трудовими відносинами з роботодавцем або участю в його виробничої діяльності, в необхідних випадках вирішує питання про облік нещасного випадку та, керуючись вимогами п. 2 і 3 зазначеного Положення, кваліфікує нещасний випадок як нещасний випадок на виробництві або як нещасний випадок , не пов'язаний з виробництвом.
4. У результаті розслідування комісія може кваліфікувати нещасний випадок як не пов'язані з виробництвом при настанні смерті внаслідок загального захворювання або самогубства, підтвердженого в установленому порядку установою охорони здоров'я та слідчими органами; смерті чи іншого ушкодження здоров'я, єдиною причиною яких стало алкогольне, наркотичне або інше токсичне сп'яніння (отруєння) працівника (за висновком установи охорони здоров'я), не пов'язане з порушеннями технологічного процесу, де використовуються технічні спирти, ароматичні, наркотичні та інші токсичні речовини; нещасного випадку, що стався при здійсненні постраждалим дій, кваліфікованих правоохоронними органами як кримінальне правопорушення (злочин).
Так само кваліфікується нещасний випадок, що стався при здійсненні постраждалим дій, що містять ознаки кримінального правопорушення.
5. Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання є страховими випадками, що породжують виникнення зобов'язання страховика здійснювати забезпечення по страхуванню, якщо вони сталися з працівниками, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню.
Про кожного страховому випадку роботодавець (його представник) протягом доби зобов'язаний повідомити в виконавчий орган страховика (за місцем реєстрації страхувальника).
У випадках зміни форми власності (власника майна) організації без збереження (встановлення) правонаступництва або ліквідації організації в порядку і на умовах, встановлених законодавством, розслідування нещасних випадків проводиться за заявою потерпілого або його довірених осіб державними інспекторами праці за участю представників відповідного виконавчого органу страховика (за місцем реєстрації колишнього страхувальника) і територіального об'єднання організацій профспілок.
6. Гострі професійні захворювання (отруєння), щодо яких є підстави припускати, що їх виникнення обумовлено впливом шкідливих виробничих факторів, підлягають розслідуванню згідно з Положенням про розслідування та облік професійних захворювань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків "
 1. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т. ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування визначається головою комісії (державним
 2. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець зобов'язаний зберігати зазначений акт у своїй
 3. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, та його територіальними органами (Федеральною службою з праці та зайнятості та її
 4. Стаття 228.1. Порядок сповіщення про нещасні випадках
  порядок повідомлення за встановленою формою при груповому нещасному випадку (2 особи і більше), важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом як для роботодавців - юридичних осіб, так і фізичних осіб, що вступили в трудові відносини з працівниками, єдиний порядок повідомлення про нещасні випадки на судні, що перебуває у плаванні (незалежно від його відомчої
 5. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкий нещасний випадок або нещасний випадок зі смертельним результатом. Крім того, з тексту ст. 228 випливає, що
 6. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1) ПС (акт цієї форми
 7. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких тілесних ушкоджень
 8. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості
 9. Стаття 227. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню та обліку
  229). 5. Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання є страховими випадками, які породжують відповідні зобов'язання страховика, якщо вони сталися з працівниками, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню. Про забезпечення у зв'язку з нещасними випадками на виробництві або професійними захворюваннями див. коментар. до ст. 184. 6. Працівники зобов'язані
 10. 4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
  нещасних випадків і хвороб - сукупність видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої, викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Страхове забезпечення при заподіянні шкоди здоров'ю або
 11. 4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
  нещасних випадків і хвороб - сукупність видів особистого страхування, які передбачають обов'язки страховика по страхових виплатах у фіксованій сумі або у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої , викликаних настанням страхового випадку (при цьому можлива комбінація обох видів виплат). Страхове забезпечення при заподіянні шкоди здоров'ю або
 12. Контрольні питання до § 7.7
  розслідування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом. 4. Які особливі правила встановлені для охорони праці молоді та осіб із зниженою працездатністю? 5. В чому полягають особливості охорони праці жінок, вагітних жінок, матерів, які мають малолітніх дітей? 6. Яка система органів нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та охорону
 13. Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення
  проведення адміністративного розслідування протокол про адміністративне правопорушення складається після закінчення розслідування у строки, передбачені статтею 28.7 справжнього
 14. Про застосування статті 28.5 див. лист ГТК РФ від 17.05.2002 N 01-06/19136. Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення
  проведення адміністративного розслідування протокол про адміністративне правопорушення складається після закінчення розслідування у строки, передбачені статтею 28.7 справжнього
 15. Стаття 28.7. Адміністративне розслідування
  стаття цього Кодексу або закону суб'єкта Російської Федерації, що передбачає адміністративну відповідальність за дане адміністративне правопорушення. 4. Адміністративне розслідування проводиться за місцем вчинення або виявлення адміністративного правопорушення. 5. Термін проведення адміністративного розслідування не може перевищувати один місяць з моменту порушення справи про
 16. Стаття 229. Порядок формування комісій з розслідування нещасних випадків
  стаття передбачає порядок формування комісій з розслідування нещасних випадків, відтворюючи в основному усталений порядок створення таких комісій і зберігаючи загальне правило про те, що комісії очолюються роботодавцем (його представником). Однак у даній статті передбачені також випадки, коли комісія повинна очолюватися представниками інших органів. Наприклад, у ч. 2
© 2014-2022  yport.inf.ua