Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 285. Оголошення протоколів слідчих дій та інших документів

1. Протоколи слідчих дій, висновок експерта, дане в ході попереднього розслідування, а також документи, долучені до кримінальної справи або подані в судовому засіданні, можуть бути на підставі ухвали або постанови суду оголошені повністю або частково, якщо в них викладені або засвідчені обставини, що мають значення для кримінальної справи.
2. Протоколи слідчих дій, висновок експерта та інші документи оголошуються стороною, яка клопотала про їх оголошенні, або судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 285. Оголошення протоколів слідчих дій та інших документів "
 1. Стаття 83. Протоколи слідчих дій та су-дебного засідання
  протоколи судових засідань допускаються доказом, якщо вони відповідають вимогам, встановленим цим
 2. Стаття 167. Посвідчення факту відмови від підпи-сания або неможливості підписання протоколу слідчо-го дії
  протокол слідчої дії слідчий вносить до нього відповідний запис, який засвідчується підписом слідчого, а також підписами захисника, законного представника, представника або понятих , якщо вони беруть участь у слідчій дії. 2. Особі, яке відмовилося підписати протокол, повинна бути надана можливість дати пояснення причин відмови, яке за-носиться в даний
 3. Стаття 230. Складання протоколу
  оголошенні показань відсутніх осіб, дослідженні письмових доказів, які були представлені для огляду; відомості про відтворення аудіо-чи відеозапису і її дослідженні, оголошенні та роз'яснення змісту рішення і ухвал суду, роз'яснення порядку і строку їх оскарження; відомості про те, коли особи, що у справі, та їх представники можуть ознайомитися з вмотивованим
 4. Стаття 276. Оголошення показань підсудного
  оголошення показань підсудного, даних раніше в суді. 3. Не допускаються демонстрація фотографічних негативів і знімків, діапозитивів, зроблених в ході допиту, а також відтворенні аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки допиту без попереднього оголошення показань, що містяться у відповідному протоколі допиту або протоколі судового
 5. Стаття 141. Заява про злочин
  протокол, який підписується заявником і особою, яка прийняла дану заяву. Протокол повинен містити дані про заявника, а також про документи, що посвідчують особу заявника. 4. Якщо усне повідомлення про злочин зроблено при виробництві слідчої дії або в ході судового розгляду, то воно заноситься відповідно до протоколу слідчої дії або протокол судового
 6. Стаття 281. Оголошення показань потерпілого і свідка
  оголошенні раніше даних ними свідчень у випадках: 1) смерті потерпілого або свідка; 2) важкої хвороби, що перешкоджає явці в суд, 3) відмови потерпілого або свідка, яка є іноземним громадянином, з'явитися за викликом суду; 4) стихійного лиха або інших надзвичайних обставин, що перешкоджають явці в суд. (Частина друга введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 3. За
 7. Стаття 170. Участь понятих
  статтями 184 і 193 цього Кодексу, слідчі дії проводяться за участю не менше двох понятих, які викликаються для посвідчення факту виробництва слідчої дії, його ходу і результатів, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 1.1. У випадках, передбачених статтями
 8. Слідчий огляд
  слідча дія, засноване на безпосередньому сприйнятті та аналізі різних матеріальних об'єктів з метою виявлення, дослідження та фіксації слідів злочину та інших речових доказів , значущих для розслідуваної кримінальної
 9. Стаття 60. Понятий
  протокол; 2) знайомитися з протоколом слідчої дії, в провадженні якого він брав участь; 3) приносити скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого і прокурора, що обмежують його права. 4. Понятий не вправі ухилятися від явки за викликами дізнавача, слідчого або в суд, а також розголошувати дані поперед-ного розслідування, якщо він був про це заздалегідь
 10. Стаття 166. Протокол слідчої дії
  протоколі зазначаються: 1) місце і дата виробництва слідчої дії, час його початку і закінчення з точністю до хвилини; 2) посаду, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол; 3) прізвище, ім'я та по батькові кожної особи, учасника в слідчій дії, а в необхідних випадках його адресу та інші дані про його особу. 4. У протоколі описуються процесуальні дії в тому
 11. Стаття 190. Протокол допиту
  статтями 166 і 167 цього Кодексу. 2. Показання допитуваного особи записуються від першої особи і по можливості дослівно. Питання та відповіді на них запису-вають в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту. У протокол записуються всі питання, в тому числі й ті, які були відведені слідчим або на які відмовилося відповідати допитувана особа, із зазначенням мотивів відводу
 12. Стаття 181. Слідчий експеримент
  слідчий екс-перімент шляхом відтворення дій, а також обстановки або інших обставин певної події. При цьому перевіряється можливість сприйняття будь-яких фактів, вчинення певних дій, настання якої-небудь події, а також виявляються послідовність події події і механізм утворення слідів. Виробництво слідчого експерименту допускається,
© 2014-2022  yport.inf.ua