Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 302. Порушення заборони на розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або передачу їх у довірче управління

Розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або передача їх у довірче управління з порушенням порядку, установлених цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого само-врядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному порядку розміщених (переданий-них) бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 302. Порушення заборони на розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або передачу їх у довірче управління "
 1. Стаття 834. Договір банківського вкладу
  1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. 2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є громадянин, визнається публічним договором (стаття 426).
 2. Глава XIII. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ДОГОВОРУ банківського вкладу (депозиту)
  Глава XIII. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ договору банківського вкладу
 3. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  Види порушень бюджетного законодавства, а також відповідальність за них встановлені ст. 289-306 БК РФ. При цьому існуюча редакція БК РФ не узгоджена з чинним адміністративним законодавством: наявні посилання на норми КпАП РРФСР не відповідають нормам Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ (КоАП РФ). Бюджетний кодекс РФ
 4. Поняття та ознаки договору банківського вкладу
  . Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором . Історично під депозитом (від лат. Depositum - віддане на зберігання) розумілися речі,
 5. Список рекомендованої літератури
  1. Новицька В.М. Правове регулювання банківських вкладів громадян: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - М., 2004. -27 С. 2. Курбатов А. Банківські вклади (депозити) / / Господарство право. - 2004. - № 8. - С. 70-79. 3. Кишень Є.В. Банківський сертифікат як форма Укладення договору банківського вкладу в іноземній Валюті / / Проблеми законності. - X., 2000. - С. 49-53. 4. Лазаренко
 6. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається Російською Федерацією суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) за рахунок залишку коштів на оди-ном рахунку федерального бюджету. 2. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках
 7. 3. Депозитні договори за участю Банку Росії
  Особливим різновидом вкладних операцій є проведення Центральним банком РФ операцій із залучення грошових коштів банків-резидентів у валюті РФ в депозити, які відкриваються в Центральному банку РФ. Специфіка даних угод полягає в їх цільової спрямованості, оскільки Банк Росії проводить такі депозитні операції відповідно до ст. 4 та ст. 45 Закону про Банк Росії для регулювання
 8. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  Неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів, перерахування бюджетних коштів у меншому обсязі, ніж передбачено повідомленням про бюджетні асигнування, або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу РРФСР про
 9. Глава 17. БЮДЖЕТИ ДЕРЖАВНИХ внебюд-житнього ФОНДІВ
  Глава 17. БЮДЖЕТИ ДЕРЖАВНИХ внебюд-житнього
 10. Стаття 14.39. Порушення вимог законодавства про надання готельних послуг, послуг з тимчасового розміщення та (або) забезпечення тимчасового проживання
  (введена Федеральним законом від 30.07.2010 N 242-ФЗ) Надання готельних послуг, послуг з тимчасового розміщення та (або) забезпечення тимчасового проживання без свідоцтва про присвоєння готелю або іншому засобу розміщення категорії, передбаченої системою класифікації готелів та інших засобів розміщення, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації наявність такого
 11. 3. Сторони договору банківського вкладу
  Сторонами договору банківського вкладу є банк і вкладник. Даний договір належить до числа банківських операцій і в силу цього передбачає участь на стороні услугодателя спеціального суб'єкта. --- Згідно ст. 5 Закону про банки і банківську діяльність до банківських операцій поряд з іншими відноситься залучення грошових коштів фізичних і юридичних
 12. Стаття 5.48. Порушення прав зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, ініціативних груп з проведення референдуму, інших груп учасників референдуму при виділенні площ для розміщення агітаційних матеріалів (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) (введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94 -ФЗ)
  Порушення прав зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, ініціативних груп з проведення референдуму, інших груп учасників референдуму на розміщення агітаційних матеріалів на об'єкті, який знаходиться в державній або муніципальній власності або у власності організації, у статутному (складеному) капіталі якої частка (внесок) Російської Федерації, суб'єктів Російської
 13. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 14. Стаття 836. Форма договору банківського вкладу
  1. Договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або іншим виданим банком вкладникові документом, що відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленими згідно з ним
 15. Стаття 172. Незаконна банківська діяльність Коментар до статті 172
  1. Незаконна банківська діяльність - спеціальний склад по відношенню до незаконного підприємництва (ст. 171 КК РФ). 2. Банківська діяльність передбачає здійснення банківських операцій: - залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади; - розміщення цих залучених коштів від свого імені і за свій рахунок; - відкриття і ведення банківських рахунків фізичних
© 2014-2022  yport.inf.ua