Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 462. Виконання запиту про видачу особи, перебуваючи-дящегося на території Російської Федерації

1. Російська Федерація відповідно до міжнародного договору Російської Федерації або на основі принципу взаємності може видати іноземній державі іноземного громадянина або особу без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації, для кримінального переслідування або виконання вироку за діяння, які є кримінально караними за кримінальним законом Російської Федерації та законами іноземної держави, який направив запит про видачу особи.
2. Видача особи на основі принципу взаємності означає, що відповідно із запевненнями іноземної держави, який направив запит про видачу, можна очікувати, що в аналогічній ситуації на запит Російської Федерації буде проведена видача.
3. Видача особи може бути проведена у випадках:
1) якщо кримінальний закон передбачає за вчинення цих діянь покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад одного року або більш тяжке покарання, коли видача особи провадиться для кримінального переслідування;
2) якщо особа, щодо якої направлений запит про видачу, засуджена до позбавлення волі на строк не менше шести місяців або до більш тяжкого покарання;
3) коли іноземна держава, що направило запит, може гарантувати, що особа, щодо якої направлений запит про видачу, буде переслідуватися тільки за злочин, який вказано в запиті, і після закінчення судового розгляду і відбуття покарання зможе вільно покинути територію даної держави, а також не буде вислано, передано або видано третій дер-жави без згоди Російської Федерації.
4. Рішення про видачу іноземного громадянина або особи без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації, об-виняемого у вчиненні злочину або засуджених судом іноземної держави, приймається Генеральним прокурором Російської Федерації або його заступником.
5. Про прийняте рішення Генеральний прокурор Російської Федерації або його заступник письмово повідомляє особу, щодо якої воно прийняте, і роз'яснює йому право на оскарження даного рішення в суд відповідно до статті 463 цього Кодексу.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
6. Рішення про видачу набирає законної сили через 10 діб з моменту повідомлення особи, щодо якої воно прийнято. У разі оскарження рішення видача не проводиться аж до набрання законної сили судового рішення.
(Частина шоста введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
7. При наявності запитів декількох іноземних держав про видачу однієї і тієї ж особи рішення про те, який із запитів підлягає задоволенню, приймає Генеральний прокурор Російської Федерації або його заступник. Про прийняте рішення Гені-ральний прокурор Російської Федерації або його заступник протягом 24 годин письмово повідомляє особу, щодо якої воно прийняте.
(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 462. Виконання запиту про видачу особи, перебуваючи-дящегося на території Російської Федерації"
 1. Стаття 464. Відмова у видачі особи
  виконання внаслідок закінчення строків давності або з іншої законної підстави; 5) є що вступило в законну силу рішення суду Російської Федерації про наявність перешкод для видачі даного особи відповідно до законодавства та міжнародних договорів Російської Федерації; 6) діяння, що стали підставою для запиту іноземної держави про видачу, відповідно до кримінального
 2. Стаття 462.1. Транзитне перевезення виданих осіб
  виконання вироку. 2. Рішення за запитом про транзитне перевезення особи по території Російської Федерації приймає Генеральний прокурор Рос-сийской Федерації або його заступник. 3. Підставою для утримання під вартою особи при транзитне перевезення територією Російської Федерації є доз-шення Генерального прокурора Російської Федерації або його заступника на транзитне перевезення і
 3. Стаття 29.1.7. Виконання запиту про здійснення адміністративного переслідування або про порушення справи про адміністративне правопорушення на території Російської Федерації
  особи, яка вчинила адміністративне правопорушення за межами території Російської Федерації, розглядається Генеральною прокуратурою Російської Федерації. Провадження у справі про адміністративне правопорушення та його розгляд в таких випадках здійснюються в порядку, встановленому цим
 4. Стаття 29.1.5. Виконання в Російській Федерації запиту про правову допомогу
  виконанні запиту про правову допомогу застосовуються норми цього Кодексу. У разі, якщо в запиті міститься прохання про застосування процесуальних норм законодавства іноземної держави, посадова особа, яка виконує запит, застосовує законодавство цієї іноземної держави за умови, що його застосування не суперечить законодавству Російської Федерації і практично
 5. Стаття 29.1.3. Юридична сила доказів, отриманих на території іноземної держави
  виконання ними запиту про правову допомогу у справах про адміністративні правопорушення або направлення в Російську Федерацію в додатку до доручення про здійснення адміністративного переслідування відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації або на засадах взаємності, завірені і передані в установленому порядку, користуються такою ж юридичною силою, як якщо б вони були
 6. Стаття 457. Виконання в Російській Федерації за-проса про правову допомогу
  виконанні запиту застосовуються норми цього Кодексу, однак можуть бути застосовані процесуальні норми законо-давства іноземної держави відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, міжнародними злагоди-шениями або на основі принципу взаємності, якщо це не суперечить законодавству і міжнародним зобов'язанням Російської Федерації. 3. При виконанні запиту
 7. Стаття 29.1.4. Виклик свідка, потерпілого, їх представників, експерта, що знаходяться за межами території Російської Федерації
  запиті про виклик. Така особа продовжує залишатися під вартою на весь час перебування його на території Російської Федерації, причому підставою утримання його під вартою служить відповідне рішення компетентного органу іноземної держави. Ця особа повинна бути повернута на територію відповідної іноземної держави у строки, зазначені у відповіді на запит про виклик. Умови
 8. Стаття 29.1.1. Направлення запиту про правову допомогу
  запит про правову допомогу відповідній посадовій особі або в орган іноземної держави відповідно до міжнародного договору Російської Федерації або на засадах взаємності, яка передбачається, поки не доведено інше. 2. Запит про правову допомогу у справах про адміністративні правопорушення направляється через: 1) Верховний Суд Російської Федерації - з питань судової
 9. Стаття 1321. Дія виключного права на виконання на території Російської Федерації
  виконання діє на території Російської Федерації у випадках, коли: виконавець є громадянином Російської Федерації; виконання вперше мало місце на території Російської Федерації; виконання зафіксовано у фонограмі, що охороняється відповідно до положень статті 1328 цього Кодексу; виконання, що не зафіксоване у фонограмі, включено в повідомлення в ефір або по
 10. Стаття 31.11. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання особі, яка проживає або перебуває за межами Російської Федерації і не має на території Російської Федерації майна
  особи, залученого до адміністративної
 11. Стаття 31.11. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання особі, яка проживає або перебуває за межами Російської Федерації і не має на території Російської Федерації майна
  особи, залученого до адміністративної
 12. Стаття 453. Направлення запиту про правову допомогу
  запит про їх виробництві компетентним органом або посадовою особою іноземної держави відповідно до міжнародного договору Російської Федерації, міжнародною угодою або на основі принципу взаємності. (В ред. Федеральних законів від 06.06.2007 N 90-ФЗ, від 28.12.2010 N 404-ФЗ) 2. Принцип взаємності підтверджується письмовим зобов'язанням Верховного Суду Російської Федерації,
 13. Стаття 26.9. Доручення і запити по справі про адміністративне правопорушення
  виконання не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня отримання зазначеного доручення чи запиту. 3. Взаємодія органів, що здійснюють провадження по справах про адміністративні правопорушення, з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями здійснюється в порядку, передбаченому законодавством Російської
 14. Стаття 26.9. Доручення і запити по справі про адміністративне правопорушення
  виконання не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня отримання зазначеного доручення чи запиту. 3. Взаємодія органів, що здійснюють провадження по справах про адміністративні правопорушення, з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями здійснюється в порядку, передбаченому законодавством Російської
 15. Стаття 32.10. Порядок виконання постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства
  особи без громадянства проводиться шляхом офіційної передачі іноземного громадянина або особи без громадянства представнику влади іноземної держави, на територію якого зазначена особа видворяється, або шляхом контрольованого самостійного виїзду особи, що підлягає адміністративному видворенню за межі Російської Федерації. 2. Про адміністративне видворення іноземного громадянина
© 2014-2022  yport.inf.ua