Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт

1. Строк виправних робіт обчислюється в місяцях і роках, протягом яких засуджений працював і з його заробітної плати проводилися утримання. У кожному місяці встановленого терміну покарання кількість днів, відпрацьованих засудженим, має бути не менше кількості робочих днів, що припадають на цей місяць. Якщо засуджений не відпрацював зазначеної кількості днів і отсутству-ють підстави, встановлені цим Кодексом для заліку невідпрацьованих днів у строк покарання, відбування виправних робіт триває до повного відпрацювання засудженим належної кількості робочих днів.
2. Початком терміну відбування виправних робіт засудженим, які не мають основного місця роботи, є день його виходу на роботу, а засудженим, які мають основне місце роботи, - день отримання адміністрацією організації, в якій працює засуджений-ний, відповідних документів з кримінально-виконавчої інспекції.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
3. Час, протягом якого засуджений не працював, в строк відбування виправних робіт не зараховується.
(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 03.06.2009 N 106-ФЗ)
4. У випадках важкої хвороби засудженого, що перешкоджає відбуванню покарання, або визнання його інвалідом першої групи засуджений вправі звернутися до суду з клопотанням про звільнення його від подальшого відбування покарання.
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 09.01.2006 N 12-ФЗ)
5. У разі настання вагітності жінка, засуджена до виправних робіт, має право звернутися до суду з клопотанням про відстрочку їй відбування покарання з дня надання відпустки по вагітності та пологах.
(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 09.01.2006 N 12-ФЗ)
6. Термін покарання засудженим, які працюють в організаціях, в яких застосовується сумарний облік робочого часу, обчислюють ється виходячи з тривалості робочого часу за обліковий період, не перевищує встановленої кількості робочих ча-сов.
7. Втратив силу. - Федеральний закон від 03.06.2009 N 106-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт "
 1. Стаття 60.3. Обчислення строку примусових ра-бот
  1. Термін примусових робіт обчислюється з дня прибуття засудженого до виправного центру. 2. В термін примусових робіт зараховуються час утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу, час прямування у виправний центр під конвоєм, а також час короткострокових виїздів, що надаються засудженому відповідно до статті 60.4 цього Кодексу, з розрахунку один день
 2. Стаття 50. Виправні роботи Коментар до статті 50
  1. Виправні роботи призначаються тільки як основне покарання особам, які можуть бути виправлені без ізоляції від суспільства. Вони можуть призначатися за вироком суду, а також у порядку заміни покарання (штрафу) жорсткішим або більш м'яким. Особливий випадок - заміна військовослужбовцям вмісту у дисциплінарної військової частини або арешту виправними роботами (ч. 3 ст. 81 КК РФ).
 3. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  1. У виправних установах здійснюється моральне, правове, трудове, фізичне і інше виховання засуджених до позбавлення волі, що сприяє їх виправленню. 2. Виховна робота із засудженими організовується диференційовано з урахуванням виду виправної установи, терміну на-казания, умов утримання в індивідуальних, групових і масових формах на основі
 4. Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
  Коментар до статті 49 1. Правила обчислення строків покарання мають важливе значення для виконання термінового покарання будь-якого виду. Вони необхідні для того, щоб правильно визначити початок відбування терміну призначеного покарання і його закінчення. Термін обмеження свободи обчислюється в місяцях і роках. 2. Законом визначені різні позиції обчислення початку строку відбування обмеження волі.
 5. Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт
  1. Ухиляється від відбування примусових робіт визнається засуджений до примусових робіт: а) ухиляється від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу; б) неприбуття до місця відбування примусових робіт у встановлений приписом строк; в) не повернув у виправний центр після закінчення дозволеного терміну виїзду; г) самовільно
 6. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  1. Введення в дію норм про застосування покарання у вигляді обмеження свободи відповідно до Федерального закону від 13 грудня 2001 р. N 4-ФЗ було відкладено до 2005 р. Проте до теперішнього часу розглядається покарання не застосовується судами Російської Федерації, так як федерального закону, що вводить в дію обмеження волі, не прийнято. 2. Покарання у вигляді обмеження волі може
 7. Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт
  Коментар до статті 42 1. Строк виправних робіт обчислюється в календарних місяцях і роках, протягом яких засуджений працював і з його заробітної плати проводилися утримання, а фактично - в робочих днях. Термін покарання обчислюється інспекцією на підставі розрахункових відомостей, що надаються організацією, в якій працює засуджений. У кожному місяці встановленого терміну покарання
 8. Стаття 100. Особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених вагітних жінок, засуджених кор-мящіх матерів і засуджених жінок, які мають дітей
  1. У виправних установах, в яких відбувають покарання засуджені жінки, які мають дітей, можуть організовуватися будинку дитини. У будинках дитини виправних установ забезпечуються умови, необхідні для нормального проживання і раз-розвитку дітей. Засуджені жінки можуть поміщати в будинки дитини виправних установ своїх дітей віком до трьох років, об-щаться з ними у вільний
 9. Обчислення строків
  Правила обчислення строків - це техніко -юридичні правила, які дозволяють точно визначити початок, перебіг і закінчення строків у цивільних правовідносинах. У тому числі строків позовної давності. Термін у відповідності з цими правилами визначається календарною датою або закінченням періоду часу, який обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями або годинами; строк може визначатися також
 10. § 3. Обчислення строків
  1. Визначення. Обчислення строків - це техніко-юридичні правила, які дозволяють точно визначити початок, перебіг і закінчення строків у цивільних правовідносинах, у тому числі строків позовної давності. 2. Основні правила. Основні правила обчислення строків, встановлених у ЦК РФ (ст. 190-194 *), стосуються: - визначення термінів (термін визначається календарною датою або закінченням періоду
 11. Стаття 60.1. Місця відбування примусових робіт
  1. Засуджені до примусових робіт відбувають покарання у спеціальних установах - виправних центрах, располо-дені в межах території суб'єкта Російської Федерації, в якому вони проживали або були засуджені. 2. За відсутності на території суб'єкта Російської Федерації за місцем проживання засудженого до примусових робіт або за місцем його засудження виправного центру або
 12. Стаття 60.13. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  За хорошу поведінку та сумлінне ставлення до праці адміністрацією виправного центру до засуджених до примусової тельним робіт можуть застосовуватися такі заходи заохочення: а) подяка; б) дострокове зняття раніше накладеного стягнення; в) надання можливості виїзду за межі виправного центру в межах муніципального освіти, на терито-рії якого він розташований, у
 13. Стаття 72. Обчислення строків покарань та зарахування покарання Коментар до статті 72
  1. У коментованій статті встановлено правила обчислення покарань, які є терміновими. Відповідно до ч. 1 ст. 72 КК РФ терміни покарань у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, виправних робіт, обмеження по військовій службі, арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців і позбавлення волі можуть бути призначені у вироку суду в