Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 13. Право засуджених на особисту безпеку ність

1. Засуджені мають право на особисту безпеку.
2. При виникненні загрози особистої безпеки засудженого він має право звернутися із заявою до будь-якій посадовій особі установи, виконуючого покарання у вигляді примусових робіт, арешту або позбавлення волі, з проханням про забезпечення особистої безпеки. У цьому випадку вказана посадова особа зобов'язана негайно вжити заходів щодо забезпечення особистої безпеки звернувся засудженого.
(В ред. Федеральних законів від 27.12.2009 N 377-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
3. Начальник установи, виконуючого зазначені в частині другій цієї статті види покарань, за заявою засудженого або за власною ініціативою приймає рішення про переведення засудженого в безпечне місце або інші заходи, що усувають загрозу особистій безпеці засудженого.
4. Заходи безпеки щодо засудженого, який є учасником кримінального судочинства, здійснюються началь-ником установи або органу, що виконує покарання, на підставі мотивованої постанови (ухвали) суду, прокурора, слідчого, органу дізнання та дізнавача.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 03.04.2006 N 46-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 13. Право засуджених на особисту безпеку ність"
 1. Стаття 156. Режим у дисциплінарної військовій частині
  1. У дисциплінарної військової частини встановлюється порядок виконання та відбування покарання, що забезпечує виправлення засуджених військовослужбовців, виховання у них військової дисципліни, свідомого ставлення до військової служби, виконання біля-дені на них військових обов'язків та вимог з військової підготовки, реалізацію їх прав і законних інтересів, охорону засуджений-них військовослужбовців та нагляд
 2. Стаття 10. Основи правового становища засуджених
  1. Російська Федерація поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує законність застосований-ня засобів їх виправлення, їх правовий захист і особисту безпеку при виконанні покарань. 2. При виконанні покарань засудженим гарантуються права і свободи громадян Російської Федерації з вилученнями і ограни-нями, встановленими кримінальним, кримінально-виконавчим і
 3. Стаття 13. Право засуджених на особисту безпеку
  Коментар до статті 13 січня. У коментованій статті йдеться про право засуджених до позбавлення волі або арешту на особисту безпеку, з яким кореспондують відповідні обов'язки адміністрації установи. Це найважливіше право гарантується цілою системою правових і організаційних заходів. До превентивним засобам забезпечення особистої безпеки всіх засуджених відносяться такі засоби
 4. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  1. Засуджені військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу містяться окремо від інших категорій засуджених військово-службовців. 2. Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, утримуються окремо від осуж-денних військовослужбовців рядового складу. 3. Засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, утримуються окремо від засуджених військовослужбовців,
 5. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
  1. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній. 2. Засудженим надається медична
 6. Стаття 68. Місця відбування арешту
  1. Засуджені до арешту відбувають покарання за місцем засудження в арештних будинках. 2. Засуджений відбуває весь строк покарання, як правило, в одному арештні будинку. 3. Переклад засудженого з одного арештного дому до іншого допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також при інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому знаходженню засудженого в
 7. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  1. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а
 8. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  1. Засуджені до позбавлення волі можуть залучатися без оплати праці лише до виконання робіт з благоустрою исправи-них установ і прилеглих до них територій. 2. Засуджені, які є інвалідами першої або другої групи, засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. К
 9. Стаття 3
  Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту
 10. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  1. На адміністрацію організацій, в яких засуджені відбувають громадські роботи, покладаються контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт, повідомлення кримінально-виконавчих інспекцій про кількість опрацьованих годин або про ухилення засуджених від відбування покарання. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ. 3. У разі заподіяння каліцтва, пов'язаного з
 11. Стаття 149. Місця відбування арешту засудженими воєн-бовців
  Військовослужбовці, засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахтах для засуджених військовослужбовців або у відповід-чих відділеннях гарнізонних
 12. Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам
  1. Засуджені до примусових робіт залучаються до праці відповідно до трудового законодавства Російської Феде-рації, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу, відмови від виконання роботи, предос тавленія відпусток. 2. Переклад засудженого до примусових робіт на іншу роботу в разі виробничої необхідності або в відпо-вії з
 13. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  1. Засуджені до позбавлення волі мають право на оплату праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. 2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або
 14. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  З засудженими військовослужбовцями командиром військової частини проводиться виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи засудженого військовослужбовця, а також його поведінки і ставлення до військової
 15. Стаття 9. Виправлення засуджених та його основні засоби
  1. Виправлення засуджених - це формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки. 2. Основними засобами виправлення засуджених є: встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), виховна робота, суспільно корисну працю, отримання загального
 16. Стаття 159. Одержання засудженими військовослуж-ські посилок, передач і бандеролей
  1. Засуджені військовослужбовці мають право на отримання однієї посилки на місяць, передач при побаченнях, бандеролей без обмежених їх кількості. 2. Посилки, передачі і бандеролі розкриваються, їх вміст під контролем представника дисциплінарної військової частини з-залучається засудженими військовослужбовцями, яким вони адресовані. 3. Виявлені в посилках, передачах і бандеролях предмети, які
 17. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  1. З засудженими до примусових робіт адміністрацією виправного центру проводиться виховна робота. 2. Активну участь засуджених до примусових робіт у проведених заходах виховного характеру заохочується і враховується при застосуванні до них передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до
 18. Стаття 187. Органи, що здійснюють контроль за пове-дением умовно засуджених
  1. Контроль за поведінкою умовно засуджених протягом іспитового строку здійснюється кримінально-виконавчими ін-спекція за місцем проживання умовно засуджених, а щодо умовно засуджених військовослужбовців - командуванням їх військових частин. 2. У порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації і нормативними правовими актами, до здійснення контролю за поведінкою
© 2014-2022  yport.inf.ua