Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. Кирилова. Науково-практичний коментар до Федерального закону "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації", 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1. Предмет регулювання цього Закону

Коментар до статті 1
На відміну від раніше діяли Основ законодавства України про охорону здоров'я громадян 1993 р., що починалися з преамбули, коментований Закон , слідуючи склалася останнім часом традиції, не містить такого структурного елемента, як преамбула. У результаті в цьому Законі відсутня вказівка на обставини, що послужили приводом до прийняття акта, не визначені ті цілі, які стали б базовими, визначальними зміст інших положень Закону. Відмова від використання такого елемента структури Закону, як преамбула, є, на наш погляд, свідченням все більшої "раціоналізації" нормативних правових актів, в результаті якої виключаються положення, що не мають нормативної природи (преамбули), а також декларативні, пафосні або наукомісткі (що використовують або дають визначення теоретико-правовим конструкціям) норми.
Даною статтею закріплені норми, що визначають предмет регулювання Закону, що розглядається. У цій якості виступає масив суспільних відносин, що утворюють сферу охорони здоров'я громадян. Використання терміну "сфера" підкреслює глобальний і комплексний характер відносин з охорони здоров'я громадян, що не зводиться лише до медичної допомоги. Вживання цього терміна, переважаючого при характеристиці і позначенні охорони здоров'я громадян, є моментом, який вирізняє коментований Закон від Основ законодавства 1993 р. У останніх охорону здоров'я позначалося як сфера суспільних відносин, а охорона здоров'я громадян - як область.
Незважаючи на те що в Законі й охорона здоров'я, і охорона здоров'я позначені як одна і та ж сфера, а елементи, що утворюють цю сферу (наприклад, сфера обігу лікарських засобів, хоча Федеральний закон "Про обіг лікарських засобів "в ряді випадків при характеристиці свого предмета регулювання використовує термін" область "), також позначені як сфер, вважаємо за можливе (з урахуванням наявних дефініцій) розуміти під сферою охорони здоров'я громадян масштабний комплекс взаємопов'язаних суспільних відносин, регулювання яких здійснюється за допомогою норм законодавства про охорону здоров'я громадян.
Розуміючи під охороною здоров'я громадян систему заходів політичного, економічного, правового, соціального, наукового, медичного, у тому числі санітарно-протиепідемічного (профілактичного), характеру в цілях профілактики захворювань, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я кожної людини, підтримання його довголітнього активного життя, надання йому медичної допомоги, законодавець не визначає поняття "охорона здоров'я". Не збережено і традиційний для законодавства радянського періоду підхід: стосовно відносин використовувалося позначення "відносини з охорони здоров'я громадян", але при позначенні відповідного законодавства говорилося про "законодавство про охорону здоров'я".
Зауважимо, що в ряді країн СНД використаний інший прийом: легально визначаються і поняття "охорона здоров'я громадян" і "охорона здоров'я". Так, відповідно до Закону Республіки Білорусь від 18.06.1993 N 2435-XII "Про охорону здоров'я" (1) охорона здоров'я населення - сукупність політичних, економічних, правових, соціальних, культурних, наукових, екологічних, медичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я теперішнього і майбутніх поколінь людей, а охорона здоров'я - система державних, громадських та медичних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я людей, профілактику і лікування захворювань.
---
(1) Національний правової інтернет-портал Республіки Білорусь. URL: http:// pravo.by / main.aspx? Guid = 3871 & p0 = v19302435 & p2 = {NRPA}.
У російських умовах при відсутності законодавчої позиції з даного питання слід орієнтуватися на те розуміння охорони здоров'я, яке склалося в рамках науки управління охороною здоров'я: "Система наукових і практичних заходів та забезпечують їх структур медичного і немедичного характеру, спрямованих на зміцнення здоров'я населення, профілактику захворюваності та травм, збільшення тривалості активного життя і працездатності за допомогою об'єднання зусиль суспільства "(1).
---
(1) Управління охороною здоров'я: Підручник / За ред. В.З. Кучеренко. М.: ТЕИС, 2001. С. 15.
Не даючи якого системного уявлення про складові елементи, що утворюють сферу охорони здоров'я громадян, при характеристиці предмета регулювання у коментованій статті обраний інший прийом - перераховані напрямки правового регулювання, виділені переважно на підставі суб'єктів тих чи інших груп правовідносин (наприклад, повноваження органів публічної влади, права і обов'язки юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров'я, права і обов'язки медичних працівників і фармацевтичних працівників тощо). Раніше в Основах законодавства 1993 зміст коментованої статті охоплювалося категорією "завдання законодавства про охорону здоров'я громадян".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1. Предмет регулювання цього Закону "
 1. Стаття 23.59. Органи регулювання природних монополій
  регулювання природних монополій розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 3 статті 19.5 і статтею 19.8 (в межах своїх повноважень) цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 08.05.2006 N 65-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник
 2. Стаття 23.59. Органи регулювання природних монополій
  регулювання природних монополій розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 3 статті 19.5 і статтею 19.8 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу регулювання природних монополій, його заступники; 2) керівники
 3. Стаття 23.51. Органи, уповноважені в області державного регулювання тарифів
  регулювання тарифів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 10 (у частині адміністративних правопорушень, скоєних організаціями, що здійснюють регульовані види діяльності) статті 9.16, статтею 14.6, частиною 5 статті 19.5 і статтею 19.7.1 цього Кодексу. (Частина 1 в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 239-ФЗ) 2. Розглядати справи про
 4. Стаття 23.33. Органи, що здійснюють державне регулювання безпеки при використанні атомної енергії
  статтями 9.6, 19.2 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, який здійснює державне регулювання безпеки при використанні атомної енергії, його заступники; 2) керівники територіальних органів федерального органу
 5. Стаття 34. Правове регулювання служби в поліції
  справжнього Федерального
 6. Стаття 202. Регулювання банкрутства громадянина
  цього Закону, якщо інше не передбачено цією главою. 2. Правила, передбачені цим пунктом, застосовуються до відносин, пов'язаних з банкрутством індивідуального підприємця і банкрутством селянського (фермерського) господарства, з урахуванням особливостей, передбачених параграфами 2 і 3 цієї
 7. Стаття 23
  предметом регулювання цієї Конвенції, за умови, що представлений і третя особа чи у випадку, передбаченому в п. 2 ст. 2, агент і третя особа мають свої комерційні підприємства в державах - учасницях такої
 8. Стаття 6
  предмету регулювання цієї Конвенції, які прямо в ній не вирішені, підлягають вирішенню в Відповідно до загальних принципів, на яких вона грунтується, за умови відсутності таких принципів - згідно з правом, застосованим відповідно до норм міжнародного приватного
 9. Стаття 1246. Державне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності
  статтями 1401 - 1405 цього Кодексу, зазначені в цьому пункті дії можуть здійснювати також федеральні органи виконавчої влади, уповноважені Урядом Російської Федерації. 4. Відносно селекційних досягнень функції, зазначені в пунктах 2 і 3 цієї статті, здійснюють відповідно уповноважений федеральний орган виконавчої влади, який здійснює
 10. Стаття 32.4. Виконання постанови про конфіскацію речі, що явилася знаряддям вчинення або предметом адміністративного правопорушення
  предметом адміністративного правопорушення, виповнюється судовим приставом-виконавцем у порядку, передбаченому федеральним законодавством, а постанову про конфіскацію зброї та бойових припасів - органами внутрішніх справ . (В ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 398-ФЗ) 2. Реалізація конфіскованих речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення,
 11. Стаття 23
  предметом регулювання цієї Конвенції, не зобов'язана застосовувати дану Конвенцію при колізіях правових систем, що діють в таких територіальних
 12. Стаття 24
  предметом регулювання цієї Конвенції, вона може в момент підписання, ратифікації або приєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні одиниці або тільки на одну або декілька з них. Така заява може бути змінено шляхом подання іншої заяви, в якій в ясно вираженій формі вказується така територіальна одиниця чи одиниці,
 13. Стаття 62. Введення спостереження
  цим Законом, спостереження вводиться за результатами розгляду арбітражним судом обгрунтованості заяви про визнання боржника банкрутом у порядку, передбаченому статтею 48 цього Закону. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ. 3. Спостереження повинно бути завершено з урахуванням термінів розгляду справи про банкрутство, передбачених статтею 51
 14. Стаття 3.2. Види адміністративних покарань
  предмета адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі; 6) адміністративний арешт; 7) адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства; 8) дискваліфікація; 9) адміністративне призупинення діяльності. (П. 9 введений Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ) 2. В
 15. Стаття 26
  предметом регулювання цієї Конвенції, застосовуються різні системи права, вона може в момент підписання, ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні одиниці або тільки на одну чи декілька з них, і може в будь-який час змінити цю заяву шляхом подання іншої заяви. 2. Ці заяви
© 2014-2022  yport.inf.ua