Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

6.2. Цінні папери

Цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності.
Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:
пред'явнику цінного паперу - цінний папір на пред'явника. Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі;
названій у цінному папері особі - іменний цінний папір. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії). Особа, яка передає право за цінним папером, несе відповідальність за недійсність відповідної вимоги, але не за його невиконання;
названій у цінному папері особі, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноваженою особа - ордерний цінний папір. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення на цьому папері передавального напису - індосаменту.
Індосамент несе відповідальність не тільки за існування права, а й за його здійснення. Індосамент, здійснений на цінному папері, переносить усі права, посвідчені цінним папером, на особу, якій або наказу якої передаються права за цінним папером, - індосат. Індосамент може бути бланковим (без зазначення особи, якій має бути здійснене виконання) або ордерним (із зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене виконання).
До цінних паперів відносяться державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних паперів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. Цінні папери "
 1. Э
  Економічні відносини, см. Майнові відносини - поняття Е. о., регульованих цивільним правом I, 2, § 2 (2) - с. 35 - ознаки Е. о., Регульованих цивільним правом I, 2, § 2 (2) - с. 36 - 37 Електронно-цифровий підпис II, 12, § 5 (4) - с. 467 - 470 Емансипація II, 6, § 3 (3) - с. 159 Емісійні цінні папери, см. Бездокументарні цінні папери, Інвестиційні цінні папери
 2. Розподіл по виду посвідченого папером права.
  Цінні папери поділяються на різні види з урахуванням виду посвідченого папером права, способу легітимації держателя паперу, наявності або відсутності у папери властивості публічної достовірності, значення складання паперу для виникнення посвідченого нею права і відносини цього права до каузальної угоді. При розподілі цінних паперів по виду засвідчуваних ними прав розрізняють три види цінних
 3. Стаття 185.7. Особливості продажу майна професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
  1. Цінні папери, що належать професійному учаснику ринку цінних паперів, керуючої компанії та обертаються на організованому ринку цінних паперів, підлягають продажу на торгах організатора торгівлі на ринку цінних паперів. 2. У разі, якщо належні професійному учаснику ринку цінних паперів, керуючої компанії цінні папери не допущені до торгів організатора торгівлі на ринку
 4. Стаття 116. Особливості порядку накладення арешту на цінні папери
  1. З метою забезпечення можливої ??конфіскації майна, зазначеного у частині першій статті 104.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, або з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної злочином, арешт на цінні папери або їх сертифікати накладається за місцем знаходження майна або за місцем обліку прав власника цінних паперів з дотриманням вимог статті 115 цього Кодексу. (У
 5. Розподіл за ознакою наявності чи відсутності у паперу властивості публічної достовірності
  . Цією властивістю володіють цінні папери, текст яких безумовно визначає права їх добросовісного набувача. Той, хто набуває папір, сумлінно довіряючи її тексту, отримує засвідчене нею право таким, яким воно виявляється з паперу * (425). Завдяки цьому виключається можливість протиставлення вимогу добросовісного набувача папери заперечень, заснованих на відносинах
 6. Ц
  Цільова правоздатність II , 7, § 2 (2) - с. 227; II, 8, § 5 (2) - с. 320; II, 9, § 1 (1) - с. 326; II, 10, § 1 (2) - с. 376 - 377; II, 12, § 4 (3) - с. 460 Цінні папери, см. Акція, Індосамент - бездокументарні цінні папери II, 11, § 3 (3) - с. 426 - 429 - державні та муніципальні Ц. б. II, 10, § 2 (3) - с. 386; II, 11, § 3 (2) - с. 425 - грошові, товаророзпорядчі й
 7. Розподіл за способом легітимації держателя паперу
  . При цьому розподілі розрізняють чотири види цінних паперів: пред'явницькі, ордерні, іменні і звичайні іменні папери (ректа-паперу) * (423). Пред'явницькі цінні папери, як, наприклад, ощадні книжки на пред'явника, прості складські свідоцтва і представницькою облігації, характеризуються тим, що легітимація їх держателя як суб'єкта посвідчених ними прав грунтується
 8. Стаття 143. Види цінних паперів
  До цінних паперів відносяться: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ними порядку віднесено до цінних
 9. Застава цінних паперів
  . Предметом застави можуть виступати пред'явницькі, ордерні, іменні * (1271) і звичайні іменні цінні папери (ректа-паперу). Встановлення права застави на пред'явницькі цінний папір виробляється за приписами про заставу рухомих речей. При цьому папір передається у володіння заставодержателя або в депозит нотаріуса, якщо договором про заставу не передбачено інше (п. 4 ст. 338 ЦК). В
 10. До статті 142 ГК РФ ("Цінний папір").
  З положеннями зазначеної статті ЦК РФ (одно та інших статей глави 7 "Цінні папери" ГК РФ) взаємодіють різні приписи податкового законодавства. Згідно п. 19 ст . 217 НК РФ не підлягають оподаткуванню ПДФО доходи, отримані акціонерами від акціонерних товариств (у вигляді додатково отриманих акцій, у вигляді різниці між новою і початковою номінальною вартістю акцій та ін.) По
 11. Цінні папери
  . Цінні папери відносяться до об'єктів права публічної власності, якщо публічно-правові утворення не є їх емітентами. Інакше цінні папери засвідчують певні зобов'язання публічно-правових утворень перед їх власниками (наприклад, державні та муніципальні облігації ). Але якщо публічно-правова освіта набуває видані іншими суб'єктами цінні