Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Розподіл за способом легітимації держателя паперу

. При цьому розподілі розрізняють чотири види цінних паперів: пред'явницькі, ордерні, іменні і звичайні іменні папери (ректа-паперу) * (423).
Пред'явницькі цінні папери, як, наприклад, ощадні книжки на пред'явника, прості складські свідоцтва і представницькою облігації, характеризуються тим, що легітимація їх держателя як суб'єкта посвідчених ними прав грунтується на одному тільки факт пред'явлення паперу. Зобов'язана особа може лагодити виконання по папері будь-якого пред'явнику і не несе відповідальності, якщо пред'явник ні власником папери або не був управомочен останнім на здійснення посвідченого нею права * (424).
Ордерні цінні папери, до числа яких належать ордерні векселі, ордерні чеки, ордерні коносаменти, а також подвійні складські свідоцтва та їх складові частини (складські свідоцтва та заставні свідоцтва), легітимують свого власника, якщо його ім'я укладає собою безперервний ланцюг передавальних написів (індосаментів), учинених на пред'явленої їм папері.
Іменні цінні папери, як, наприклад, іменні акції та іменні облігації акціонерних товариств, характеризуються тим, що їх утримувач є легітимізованим як суб'єкта посвідчених ними прав, якщо його ім'я позначено як в самому папері, так і в реєстрі зобов'язаної особи.
Звичайні іменні цінні папери (ректа-паперу), до яких відносяться іменні чеки, іменні векселі, іменні ощадні та депозитні сертифікати, заставні, іменні коносаменти та іменні цінні папери Російської Федерації, легітимують свого власника, якщо він названий в якості уповноваженої в тексті пред'явленої їм папери або є правонаступником першого набувача права з паперу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розподіл за способом легітимації держателя паперу "
 1. § 2. Види цінних паперів
  Розподіл по виду посвідченого папером права. Цінні папери поділяються на різні види з урахуванням виду посвідченого папером права, способу легітимації держателя паперу, наявності або відсутності у папери властивості публічної достовірності, значення складання паперу для виникнення посвідченого нею права і відносини цього права до каузальної угоді. При розподілі цінних паперів по виду
 2. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 3. 2. Класифікація (види) цінних паперів
  Найважливішою юридичною класифікацією цінних паперів, прямо передбаченої законом, є їх відмінність за способом легітимації (позначення) уповноваженої особи. За даним критерієм цінні папери поділяються на пред'явницькі, іменні та ордерні (прикази) (ст. 145 ЦК). За представницькою цінному папері (папері на пред'явника) засвідчені нею права може здійснити будь-який її тримач.
 4. § 3. Цінні папери та оборотні документи
  1. Об'єктами сучасного господарського обороту є крім матеріальних рухомих речей також майнові права, виражені в певних документах. У країнах романо-герман-ської системи права останні іменуються цінними паперами (titres credit ou titres negotiables, Wertpapieren), a в країнах англо-американської системи права - оборотними документами (negotiables instruments). Цінні
 5. Розподіл по виду посвідченого папером права.
  Цінні папери поділяються на різні види з урахуванням виду посвідченого папером права, способу легітимації держателя паперу, наявності або відсутності у папери властивості публічної достовірності, значення складання паперу для виникнення посвідченого нею права і відносини цього права до каузальної угоді. При розподілі цінних паперів по виду засвідчуваних ними прав розрізняють три види цінних
 6. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  Загальні положення. Основними дійовими особами на ринку цінних паперів є емітенти, які випускають цінні папери, а також інвестори, ці папери набувають. Перші акумулюють Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 134 фінансові та інші засоби, пропонуючи за це деякий еквівалент у вигляді певного набору
 7. § 7. Розрахункові зобов'язання
  Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 8. § 2. Страхове правовідношення
  Поняття договору страхування. Страхове правовідношення в переважній більшості випадків спирається в своєму виникненні на договір страхування. Під договором страхування розуміється заснований на ризику договір, за яким одна особа (страхувальник) зобов'язується внести іншій особі (страховику) обумовлену плату (страхову премію), а страховик зобов'язується при настанні передбаченого
 9. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 10. 8. Укладення договору
  При укладанні договорів страхування важлива роль належить Правилам про окремі види страхування. Відповідно до ст. 390 ЦК РРФСР 1964 р. Правила страхування повинні були затверджуватися в порядку, що встановлюється Радою Міністрів СРСР. Постанова Пленуму Верховного Суду РРФСР від 25 грудня 1979 передбачало, що права та обов'язки сторін зі страхування регулюються, крім загальних
© 2014-2022  yport.inf.ua