Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 1, 1996 - перейти до змісту підручника

Виникнення і розвиток сеньйоріальної монархії.

У IX-XII ст. в умовах політичної децентралізації, яка призвела до глибокої територіальної роздробленості, королівська влада втратила своє колишнє значення. Король розглядалося феодалами як "перший серед рівних" (primus inter pares). Фактично влада короля поширювалася лише на територію його домену, але і там йому доводилося вести запеклу боротьбу з непокірними васалами. Поза межами королівського домену влада належала великим землевласникам (герцогам Бургундії і Нормандії, графам Фландрії, Тулузи, Шампані та ін.) Така форма феодальної держави, побудована за принципом сюзеренітету-васалітету, може бути визначена як сеньйоріальної монархія. Політична влада в ній фактично була розділена між королем і феодалами різного рівня, пов'язаними сеньйоріальної-васальними відносинами, і придбала тим самим приватно-правовий характер.
Становлення сеньйоріальної монархії (IX-XI ст.) Означало занепад центральної державної влади, підрив внутрішньої єдності країни, ослаблення її зовнішньополітичного становища. На даному етапі розвитку середньовічного суспільства у Франції ця форма держави найбільш точно відображала існуючу соціальну політичну реальність. В умовах економічної і політичної децентралізації окремі феодали більш ефективно здійснювали державні функції, ніж це робила королівська влада.
Сеньйоріальної монархії не можна розглядати лише як прояв політичного регресу. Вона безпосередньо випливала з відносин, пов'язаних з натуральним господарством і феодальної власністю на землю, в рамках якої мало місце економічний розвиток, хоча і повільне. Політична роздробленість не могла зупинити поступального руху суспільства у Франції. Коли в XII-XIII ст. поступово починають визрівати нові економічні потреби, пов'язані з розвитком міст і товарно-грошового господарства, політична децентралізація поступово припиняється, поступаючись місцем протилежної тенденції - неухильного посилення королівської влади. У XIII в., Особливо після реформ Людовика IX, центр політичної влади в сеньйоріальної монархії поступово переміщується до короля, вже реально виступає в якості сюзерена всіх феодалів у Франції.
У IX-Х ст. у Франції, коли королівська влада була особливо слабкою, король обирався верхівкою світських і духовних феодалів, хоча і з дотриманням династичного принципу. У 987 році з обранням королем Гуго Капета припиняється і сама династія Каролінгів. При першому Капетингів виборність короля зберігається, але майбутній наступник правлячого короля обирається ще за життя останнього. У XII в. затверджується порядок передачі трону в спадщину.
Спочатку функції королівської влади були вкрай обмеженими, хоча формально у короля зберігалися деякі традиційні привілеї. Він вважався головою французького війська, законодательствовал, здійснював суд. Але при першому Капетингів королівське законодавство (видання капітуляріїв) фактично припинилося. Інші королівські повноваження також існували лише в теорії, а не на практиці. На короля покладалися обов'язки "захисту королівства і церкви", а також "підтримання миру" в країні, але він не мав реальної влади для їх здійснення. Судову владу король мав тільки в межах свого домену.
З XII в. положення короля поступово змінюється, деякі функції реалізуються їм більш активно. Так, відновлюється практика видання королем законодавчих актів - встановлення (etablissement), хоча для цього потрібна згода великих феодалів (Великої ради). У XIII в. визнається, що королівський акт, якому присягнули васали, обов'язковий і для відсутніх феодалів. Розширюється сфера судової юрисдикції короля.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виникнення і розвиток сеньйоріальної монархії. "
 1. Глава 18. Середньовічне держава в Англії
  розвиток публічних почав королівської влади. Як головні етапів розвитку англійської феодальної держави можна виділити: 1) період англосаксонської ранньофеодальної монархіг в IX-XI ст.; 2) період централізованої сеньйоріальної монархії (XI-XII ст.) І громадянських воєн за обмеження королівської влади (XII ст.); 3) період станово-представницької монархії (друга половина XIII-XV
 2. Глава 16. Середньовічне держава у Франції
  розвитку середньовічного суспільства у Франції класова і внутриклассовая боротьба, а також політичні форми, в яких вона протікала, набували найбільш яскраві й типові риси. Французький феодалізм в цілому дає нам класичні зразки того, як глибинні зміни в економічній та політичній структурі суспільства тягнуть за собою неминучу і закономірну зміну форм організації держави.
 3. Контрольні запитання до розділу 4
  монархії. Види монархій. Відмінність дуалістичної монархії від монархії парламентарної. 3. Поняття республіки. Види республік. Відмінність президентської республіки від парламентарної. 4. Унітарна форма державного устрою . 5. Основні ознаки федеративної форми державного устрою. 6. Яка федерація демократичніше - централізована або децентралізована? Чему протиставляти
 4. 3. Виникнення держави. Форма держави, основні форми правління
  виникнення держави є: 1) перехід від «привласнюючої» економіки до «виробляє» і розподіл праці, 2) появи приватної власності на продукти і знаряддя праці, 3) класове розшарування суспільства. Форма держави - це сукупність способів організації, устрою та здійснення державної влади. До елементів форми держави належать: форма правління, як порядок
 5. Глава 17. Середньовічне держава в Німеччині
  розвитку Німеччини залишалася тенденція до децентралізації, періодизація розвитку феодальної держави в Німеччині являє собою певну складність. Зміна форм феодальної держави прослідковується тут не стільки в масштабі всієї імперії та особливо Німеччини, скільки по окремих німецьких князівствах. З XIII в. вони поступово перетворювалися на самостійні держави, лише формально
 6. Глава 19. Середньовічне держава в Візантії
  розвиненим військово-бюрократичним апаратом, але з деякими обмеженнями влади імператора. Другий етап (з кінця VII до кінця XII в.) Був періодом формування феодальних порядків. У цей час держава набуває закінчені риси своєрідної форми необмеженої монархії, відмінної від деспотичних монархій Сходу і монархій феодального Заходу. Імператорська влада у Візантії досягає
 7. Судова система.
  Сеньориальная юстиція. Королівські ордонанси лише регламентували порядок її здійснення. Іноді королі викуповували сеньйоріальні право суду, як, наприклад в 1674 році в сеньйор, що примикають до Парижу. Самостійну систему представляли собою церковні суди, юрисдикція яких вже обмежувалася в основному внутрішньоцерковні справами. Існували й спеціалізовані трибунали: комерційні,
 8. § 4. Співвідношення типу і форми держави
  розвитку, а парламентська монархія і демократична республіка властиві буржуазному типу держави. Держави кожного даного типу не можуть втілюватися в будь-які форми, тобто і в такі, які явно суперечать їх змістом і не відповідають їх економічній основі. Не можна уявити собі рабовласницька держава у формі обмеженою монархії чи демократичної республіки з
 9. 4. Форми держави, основні форма правління
  монархія - верховна влада в країні належить правителю за правом спадкування на необмежений період, довічно. Монархія як форма правління присутній в наступних державах різних частин світу: Великобританія, Швеція, Голландія, Бельгія (у Європі), Саудівська Аравія, Японія (в Азії), Марокко (в Африці) та інші. Існує два види монархій: 1) абсолютна - влада монарха нічим
 10. РОЗДІЛ VI. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО буржуазної монархії
  РОЗДІЛ VI. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО БУРЖУАЗНОЇ
 11. Розділ II. Виникнення і розвиток права Європейського Союзу
  розвиток права Європейського
 12. Глава 2. Історія виникнення і розвиток доктрини міжнародного приватного права
  виникнення і розвиток доктрини міжнародного приватного
 13. Тема 3. Історія порівняльного правознавства
  розвитку порівняльного правознавства. Загальна характеристика порівняльного правознавства XIX в. Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині. Французька школа порівняльного законодавства. Розвиток порівняльного правознавства в Росії. Особливості еволюції порівняльного правознавства в Англії та США. Порівняльне правознавство в першій половині XX в.
 14. 3.2. Адміністративне право: поняття та предмет
  виникнення, розвитку і функціонування державного управління; 3) система адміністративно-правових категорій і понять (категоріальний апарат), 4) історія розвитку адміністративного права; 5) правозастосовна практика суб'єктів адміністративного права; 6) закордонне адміністративне право (порівняльне правознавство); 7) прогнози та рекомендації щодо
 15. Якобінська диктатура.
  Розвиток революції. За якобінцями стояв широкий блок революційно-демократичних сил (дрібна буржуазія, селянство, сільська і особливо міська біднота). Провідну роль в цьому блоці грали так звані монтаньяри (Робесп'єр, Сен-Жюст, Кутон та ін.), мови і дії яких відбивали передусім панували бунтарські і егалітарний настрої мас. На якобінському етапі революції
© 2014-2022  yport.inf.ua