Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

13.2. Визначення договору морського страхування, його види і зміст

У КТМ Російської Федерації договором морського страхування присвячена глава XV, що містить 38 статей, які охоплюють всі питання морського страхування, і повністю узгоджуються з цивільним законодавством Російської Федерації. Визначення договору морського страхування дано в ст. 246: "За договором морського страхування страховик зобов'язується за обумовлену плату (страхову премію) при настанні передбачених договором морського страхування небезпек або випадковостей, яких зазнає об'єкт страхування (страхового випадку), відшкодувати страхувальнику або іншій особі, на користь якої укладено такий договір (вигодонабувачу) , понесені збитки ".
Морське страхування складається у відшкодуванні збитків із страхового фонду, що створюється за рахунок внесків зацікавлених фізичних та юридичних осіб. Залежно від змісту страхуемого інтересу розрізняють такі види морського страхування.
Страхування каско. Забезпечує страховим покриттям морські, річкові та споруджувані суду, нафто-і газовидобувні платформи. У нього включається корпус судна, його двигун і оснащення. Внески розраховуються виходячи з розмірів страхової суми. Даний вид страхування залишається вельми специфічним для самих страховиків. Ймовірно, саме тому число учасників цього ринку невелика. Перша особливість даного виду страхування полягає в тому, що хоча за кордоном і немає обов'язкового страхування каско суден (пошкодження і загибель судна), але без нього, а також без поліса страхування відповідальності судновласник не допускається до перевезення. Домогтися визнання поліса російської страхової компанії в іноземних портах (фрахтівниками, банками-кредиторами, портовими властями) дуже складно. Для ринку морського страхування характерні великі страхові суми і висока збитковість. Саме тут разовий збиток може скласти мільйони доларів, причому ця величина не є гіпотетичною: аварії на морських судах відбуваються часто.
Страхування карго (вантажів). Передбачає захист вантажу на всьому протязі його переміщення (від складу до складу). Зазвичай перевозяться товари страхуються на стандартних умовах, проте деякі товари - на особливих умовах. Майнове страхування перевезених водним шляхом вантажів - один з найстаріших видів страхування. У всьому світі страховикам уже давно немає потреби проводити роз'яснювальну роботу серед перевізників - страхування стало невід'ємною частиною поставок товарів.
Страхування відповідальності. Забезпечує покриття ризиків цивільної відповідальності перевізника. Перевізники розуміють необхідність страхування вантажів, але з меншим розумінням ставляться до необхідності страхування цивільної відповідальності при перевезенні вантажів, особливо небезпечних. Даний вид страхування отримав розвиток тільки в останні роки. Це пояснюється тим, що техногенні катастрофи трапляються досить часто і призводять до тяжких наслідків.
Страхування фрахту. Судновласник страхує плату за оренду судна, оскільки фрахт так само схильний до ризику, як і судно (вантаж). Фрахт - це плата, яку зобов'язаний сплатити фрахтувальник за перевезення вантажу. Ставка фрахту визначається при укладенні чартеру залежно від сформованої кон'юнктури фрахтового ринку або по лінійним тарифами, якщо перевезення здійснюється в лінійному повідомленні. У чартер може бути включено умова, згідно з яким перевізник має право на фрахт незалежно від загибелі судна або вантажу, тому судновласник зацікавлений у страхуванні фрахту.
Однією зі сторін договору морського страхування є страховик, тобто організація, що приймає на себе за договором зі страхувальником обов'язок компенсації збитків, які виникають в результаті певних причин у майні особи, уповноваженої на отримання страхового відшкодування. При цьому страхувальником називається особа, яка із страховиком договір страхування. Таким чином, іншою стороною в договорі страхування є страхувальник. Разом з тим він може бути і особою, на користь якої цей договір укладається, тобто вигодонабувачем (ст. 246 КТМ Російської Федерації, ст. 210 КТМ Республіки Білорусь).
Під обумовленої платою (страховою премією), що згадується в ст. 252 КТМ Російської Федерації, розуміється передбачена в договорі страхування грошова сума, яку страховику сплачує страхувальник в якості винагороди за страхування, тобто за те, що страховик прийняв на себе ризик збитків у застрахованому майні, зобов'язавшись їх відшкодувати. До сплати страхової премії договір морського страхування не вступає в силу, якщо в ньому не передбачено інше.
Перелік небезпек або випадковостей, зважаючи на можливість настання яких укладається договір морського страхування (страхові ризики), визначається в цьому договорі. Слід зазначити, що КТМ Російської Федерації не містить переліку страхових ризиків. Перелік страхових ризиків наведено в застереженнях Інституту лондонських страховиків.
Страхування повинно покривати загибель або пошкодження об'єкта страхування, викликані:
небезпеками моря, річок, озер або інших судноплавних вод;
вогнем , вибухом;
крадіжкою, досконалої особами, що не перебувають офіційно на судні;
викиданням за борт;
піратством;
поломкою або нещасним випадком з ядерними установками або реакторами;
контактом з авіазасобів або подібними об'єктами або предметами, що впали з них, наземними перевізними засобами, доків або портовими спорудами або обладнанням;
землетрусом, вулканічним виверженням або блискавкою;
нещасними випадками при навантаженні, вивантаженні або укладанні вантажу або палива;
вибухом котлів, поломкою валів або будь-яким прихованим дефектом механізмів або корпусу;
недбалістю капітана, осіб командного складу, членів екіпажу або лоцмана;
недбалістю осіб, які здійснюють ремонт, або фрахтувальника, за умови, що такі особи або фрахтувальник не є страхувальниками;
Баратрія капітана, осіб командного складу або членів екіпажу, за умови, такі загибель або пошкодження не стали результатом того, що страхувальник, судновласник або розпорядник не проявили належної дбайливості ;
небезпекою забруднення морського середовища;
зіткненням суден.
Наведений вище перелік ризиків не є вичерпним. У кожному конкретному випадку ризики обумовлюються в договорі морського страхування. Договір морського страхування укладається у зв'язку з можливим настанням небезпек або випадковостей, що загрожують судну або вантажу. При цьому під час укладення договору сторони не повинні знати про настання зазначених обставин, оскільки договір морського страхування - це угода про відшкодування можливих, а не виникли збитків. Таким чином, сутність морського страхування полягає в розподілі можливих збитків однієї особи серед великої кількості інших осіб шляхом утворення спеціальних централізованих грошових фондів, які знаходяться у віданні страховиків і створюються за рахунок внесків страхувальників.
Об'єктом морського страхування може бути будь майновий інтерес. Під інтересом розуміється пов'язане з торговельним мореплавством майнове право, яке страхувальник або особа, на чию користь встановлено страхування, бажає зберегти (наприклад, право власності на судно, контейнери, вантаж тощо) або розраховує придбати (наприклад, фрахт за перевезення вантажу), а також небажана майнова обов'язок (наприклад, за незбереження вантажу), яку в разі її виникнення перевізник хотів би перекласти на страховика. Страховий інтерес щодо судна належить його власнику. Судновласник, який не є власником судна (наприклад, фрахтувальник за договором тайм-чартеру або бербоут-чартеру), зацікавлений у страхуванні судна, якщо за умовами договору приймає на себе ризик його випадкової загибелі (що пов'язано з можливим виникненням небажаної майнової обов'язки з оплати його вартості фрахтівнику). Якщо судно є об'єктом застави, то страховий інтерес в судні (сумі застави) виникає у заставодавця. Володарем страхового інтересу щодо споруджуваного судна є суднобудівна компанія.
У страхуванні контейнерів зацікавлений їх власник або орендар, якщо на нього за договором оренди переноситься ризик випадкової загибелі контейнера. Очевидно, що страховий інтерес щодо вантажу належить його власнику або особам, на користь яких встановлено заставне право на вантаж (наприклад, банк, який надав позику для оплати товарів під заставу останніх; перевізник, який може не видавати вантаж до внесення належних йому платежів або надання забезпечення). Покупець вантажу стає володарем страхового інтересу з моменту переходу до нього права власності на вантаж.
Фрахт може бути застрахований як судновласником, так і вантажовласником залежно від того, хто з них несе ризик по фрахту. Якщо плата вноситься до початку перевезення і не підлягає поверненню навіть у випадку загибелі судна і вантажу, то фрахт перебуває на ризику вантажовласника. Фрахт, що підлягає оплаті після доставки вантажу, знаходиться на ризику судновласника. Страхове відшкодування виплачується при настанні страхового випадку, тобто при відшкодуванні збитків від небезпек і випадковостей, передбачених умовами страхування (страхових ризиків). До страхових ризиків відносяться чинники, що створюють можливість збитків, які аж ніяк не є неминучими. Неминучі збитки, зумовлені, наприклад, властивостями застрахованого майна (природним спадом, зносом і т.п.), не відшкодовуються. Фактори, що зумовлюють підвищену небезпеку настання збитків (наприклад, військовий ризик), можуть бути застраховані на особливих умовах.
На страхування приймаються судна з їх такелажем, машинами та обладнанням, а також фрахт, який знаходиться на ризику судновласника, витрати по спорядженню судна та інші витрати, пов'язані з його експлуатацією. Судно може бути застраховане на рейс і на термін. У цьому зв'язку варто згадати проформу поліса Ллойда, яка була поміщена в додатку до Закону про страхування 1906 і толковалась в судовій практиці з моменту введення її в дію в кінці XVIII в. Обмовка проформи про страхування на рейс говорить: "Що стосується підприємств і ризиків, які страховики погодилися прийняти і нести за даним рейсу, то такими є: небезпеки моря, війни, пожежі, піратів, грабіжників, злодіїв, викидання за борт, захоплень в море, арештів, затримань якими урядами, баратрії капітана і моряків і всі інші ризики, втрати і нещасні випадки, які настануть, завдаючи шкоди або шкоди судну ". Однак ця проформа, незважаючи на те що в ній вживається слово "рейс", використовувалася і використовується як для страхування на рейс, так і для страхування на термін. З цієї проформі можуть бути застраховані крім судна також вантаж і фрахт. За законодавством багатьох країн при страхуванні на рейс відповідальність страховика (якщо в договорі не обумовлено інше) починається з моменту віддачі швартовов або зняття судна з якоря в порту відправлення і закінчується в момент прішвартовкі або постановки на якір в порту призначення.
При страхуванні судна на термін початок і кінець відповідальності страховика приурочуються до певного дня і години. Однак якщо в момент закінчення терміну страхування судно знаходиться в плаванні (у порту притулку або заходу) або зазнає лиха, то договір вважається продовженим до приходу судна в порт призначення, а страховикові покладається премія, пропорційна терміну продовження страхування. За договором страхування вантажу поряд з вантажем можуть бути застраховані очікуваний прибуток, комісійну винагороду, фрахт, який знаходиться на ризику вантажовласника, та інші витрати, пов'язані з перевезенням вантажу. Залежно від страхових ризиків у морському бізнесі застосовується кілька варіантів стандартних умов страхування вантажів. Відповідальність страховика починається з моменту отримання вантажу зі складу в пункті відправлення для перевезення, включаючи перевантаження і перевалки, а також зберігання на проміжних складах. Ця відповідальність триває до тих пір, поки вантаж не буде доставлений на склад вантажоодержувача або інший склад у пункті призначення, зазначеному в страховому полісі, але не більше 80 днів після розвантаження судна в порту призначення.
У порядку взаємного страхування суден їхні власники захищають себе від ризиків, які зазвичай не відшкодовуються за договором морського страхування (традиційне страхування). До цих ризиків відносяться різноманітні види відповідальності судновласників за особистий і майнову шкоду, заподіяну у зв'язку з експлуатацією суден, за смерть або нанесення збитку здоров'ю членів екіпажу, пасажирів та інших осіб (наприклад, стивидоров), незбереження вантажу, забруднення навколишнього середовища нафтою або іншими речовинами , зіткнення суден, видалення залишків аварії корабля й т.п. У морській страховій практиці застосовуються типові умови договорів морського страхування. Найбільш використовуваними з них є наступні:
з відповідальністю за всі ризики;
з відповідальністю за приватну аварію;
без відповідальності за пошкодження , крім випадку аварії корабля.
Якщо договір страхування укладено з відповідальністю за всі ризики, то відшкодовуються збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу, що сталися від будь-яких випадковостей або небезпеки. При страхуванні вантажів на умовах з відповідальністю за приватну аварію відшкодовуються лише збитки, які настали в результаті випадковості або небезпеки, передбаченої в самих умовах. У разі страхування без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи, відшкодовуються лише збитки від повної загибелі всього або частини вантажу, що сталися внаслідок настання перерахованих в умовах ризиків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "13.2. Визначення договору морського страхування, його види та зміст"
 1. Стаття 970. Застосування загальних правил про страхування до спеціальних видів страхування
    морського страхування, медичного страхування, страхування банківських вкладів і страхування пенсій остільки, оскільки законами про ці види страхування не встановлено
 2. 1. Поняття та види зобов'язань зі страхування
    певний термін (або без зазначення строку) передбачених обставин (страхового випадку) призвести обумовлену страхову виплату іншій особі - страхувальникові чи іншій особі (вигодонабувачу, застрахованій особі) і має право вимагати оплати страхових премій (страхових внесків), а страхувальник зобов'язаний сплачувати страхові премії (страхові внески) і має право вимагати надання
 3. М
    страхування XIV, 59, § 7 (5) - с. 388 - 390 Місцеві перевезення XIII, 55, § 1 (1) - с. 122 Мінімальні ставки авторської винагороди XII, 50, § 1 (2) - с. 24 Монополія - державна М. страхування XIV, 59, § 1 (2) - с. 302 - фактична М. на ноу-хау XII, 49, § 2 (3) - с. 15 Моральна шкода XIII, 55, § 3 (6) - с. 148; XIV, 59, § 5 (8) - с. 364 Морехідний стан XIII, 55, § 5
 4. 5. Припинення договору
    визначення ступеня ризику, а також про будь-яку істотну зміну, що сталася з об'єктом страхування або щодо об'єкта страхування (п. 2 ст. 250, п. 2 ст. 271 КТМ); відчуження застрахованого судна (ст. 258 КТМ); неповідомлення або несвоєчасне повідомлення страхувальником про окремі відправленнях вантажів, що підпадають під дію генерального поліса, або неправильне зазначення роду та виду
 5. 13.1. Поняття і історія виникнення морського страхування
    договір морського страхування (традиційне страхування) відомий з XIII в. Однак як вид підприємницької діяльності морське страхування зародилося в середині XVII в. Почалося все з кав'ярні Едварда Ллойда, яка знаходилася в східному Лондоні, куди любили заглядати моряки, судновласники, купці, перекупники й інший люд. Там можна було порассказать і послухати різні морські були і
 6. Б
    договору банківського рахунку XIV, 61, § 1 (2) - с. 435 - 436 - Б. як сторона договору банківського вкладу XIV, 61, § 4 (3) - с. 465 - 466 - депозитарні договори з участь Банку Росії XIV, 61, § 5 (3) - с. 477 - 480 - зберігання в Б. XIII, 56, § 3 (3) - с. 238 Банківська картка XIV, 62, § 3 (2) - с. 496 - авторизація Б. к. XIV, 62, § 8 (3) - с. 546 - види Б. к. XIV, 62, § 8 (1) - с. 541 -
 7. 1. Поняття та види зобов'язань за майновим страхуванням
    договором майнового страхування або встановлені федеральним законом або іншими правовими актами, об'єктом яких виступає страховий інтерес, який забезпечувався відшкодуванням (ліквідацією) збитків, заподіяних матеріальних благ (втрата або пошкодження майна, покладання договірної чи деліктної відповідальності, збитки від підприємницької діяльності), спрямовані на відновлення
 8. Контрольні питання і завдання
    визначення страхування як економічної та правової ка тегории. 2. Які відносини у галузі страхування регулюються нормами фінансового і цивільного права? 3. Назвіть характерні риси страхування. 4. Які основні функції страхування? 5. У яких формах здійснюється страхування? 6. Що є об'єктом страхування? 7. Перерахуйте види страхування. 8. Які
 9.  Глава XVII. ДОГОВІР МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ
    Глава XVII. ДОГОВІР МОРСЬКОГО
 10. Контрольні питання по темі
    договору страхування? 3. Які основні елементи страхового правовідносини? 4 Що таке
 11. Стаття 957. Початок дії договору страхування
    договором страхування, поширюється на страхові випадки, що сталися після вступу договору страхування в силу, якщо в договорі не передбачено інший термін початку дії
 12. 12.4. Розподіл видатків за договорами фрахтування судів
    певних витрат, які можуть складатися з різних елементів: на утримання екіпажу, портові і канальні збори тощо Залежно від виду фрахтування їх розподіл між сторонами буде змінюватися. Не претендуючи на охоплення всіх видів витрат, можна з достатньою повнотою визначити види витрат стосовно тієї чи іншій формі фрахтування. Рейсовий чартер. Більшість витрат несе
 13. Контрольні питання до § 5.18
    договорі
 14. Стаття 943. Визначення умов договору страхування в правилах страхування
    визначені в стандартних правилах страхування відповідного виду, прийнятих, схвалених або затверджених страховиком або об'єднанням страховиків (правилах страхування). 2. Умови, що містяться в правилах страхування і не включені в текст договору страхування (страхового поліса), обов'язкові для страхувальника (вигодонабувача), якщо в договорі (страховому полісі) прямо вказується на
 15. 5. Страхувальник
    визначених у договорі умовах в конкретне зобов'язання зі страхування зі страховою організацією (страховиком). В окремих видах страхування закон імперативно встановлює страхувальника. Так, при обов'язковому державне страхування функції страхувальників виконують виключно федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють страхування життя, здоров'я та майна
 16. Стаття 11. Страховий внесок і страховий тариф
    визначенні плати за страхування встановлена тут імперативно. Відповідно до цього коментована стаття потребує узгодження тарифу як необхідної умови договору страхування. У ст. 954 ГК використання тарифів - не обов'язок, а право страховика. ЦК не відносить тариф до істотних умов договору, хоча договір страхування є оплатній угодою (ст. 929, 934 ЦК) По-третє, в
 17. 1. Види і зміст договору страхування
    визначено коло його істотних умов (СР п. 1 ст. 1016). Детальніше див: Витрянский В.В. Істотні умови договору у вітчизняній цивілістиці і правозастосовчій практиці / / Вісник ВАС РФ. 2002. N 6. С. 80 і слід. Для договору майнового страхування така угода має охоплювати умови: - про певний майні або іншому майновому інтересі, що є об'єктом
 18. Стаття 953. Співстрахування
    визначені права та обов'язки кожного із страховиків, вони солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за виплату страхового відшкодування за договором майнового страхування або страхової суми за договором особистого
 19. Т
    договору зберігання на Т. с. XIII, 56, § 2 (5) - с. 235 - 236 - поняття і сторони договору зберігання на Т. с. XIII, 56, § 2 (2) - с. 230 - 231 - предмет договору зберігання на Т. с. XIII, 56, § 2 (3) - с. 231 - 232 - сутність зберігання на Т. с. XIII, 56, § 2 (1) - с. 229 - 230 - форма договору зберігання на Т. с. XIII, 56, § 2 (4) - с. 232 - 235 Товаророзпорядчі цінні папери XIII, 56, §
© 2014-2022  yport.inf.ua