Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

14.1. Поняття і сутність загальної аварії

Загальна аварія є найдавнішим інститутом морського права. Вперше загальна аварія згадується у Кодексі Юстиніана на початку шостого століття нашої ери, а перша справа в англійському суді було розглянуто в 1285 році.
Загальна аварія (англ. General average) - термін морського права, що означає збитки, які понесені судном внаслідок вироблених свідомо і розумно витрат або пожертвувань з метою порятунку судна, фрахту і перевезеного на судні вантажу від загальної для них небезпеки (ст. 284 КТМ Російської Федерації, ст. 256 КТМ Республіки Білорусь). Загальна аварія грунтується на простому принципі, але виявилася убраної таємничістю, якою її оточили особи, спеціально займаються питаннями загальної аварії, а також завдяки її вводять в оману назвою. Аварія (англійський термін "average") означає часткову втрату, тому на загальну аварію відносяться часткові збитки, які за загальним правилом розподіляються між усіма учасниками спільного підприємства. Загальна аварія не може означати повної загибелі, оскільки необхідною умовою визнання аварії загальною є те, що акт загальної аварії (викидання вантажу за борт, девіація і т.д.) повинен мати хоча б частковий корисний результат.
Чітке уявлення про те, що означає загальна аварія і які її ознаки, для судноводія важливіше точного знання деталей всіх правил, якими регулюються пов'язані із загальною аварією відносини між судновласником і вантажовласником. Необхідність розуміти насамперед сутність поняття загальної аварії викликається щонайменше двома обставинами. По-перше, будучи одним з найдавніших інститутів морського права, загальна аварія залишається до наших днів чи не найбільш специфічним, незвичайним правовим інститутом взагалі, тому про неї не можна скласти уявлення, звертаючись до яких-небудь аналогам в інших областях людської діяльності, в інших галузях права. Таких аналогів просто не існує, і питання про загальну аварію ставлять у безвихідь навіть кваліфікованих юристів, якщо вони не знайомі грунтовно з морським правом. По-друге, правові акти про загальну аварію, називаючи найважливіші випадки, в яких може бути визнана загальна аварія, не дають їх вичерпного переліку. І дуже часто вирішити питання про те, чи має в конкретній ситуації або не має місця загальна аварія, можна тільки на основі міститься в цих актах визначення загальної аварії. Зіставлення конкретних життєвих обставин з таким абстрактним юридичним визначенням вимагає ясного розуміння сутності загальної аварії.
Нерідко для того, щоб уникнути загрожує судну або вантажу небезпеки, виявляється необхідним зробити витрати (сплатити винагороду рятувальникам, направити судно на час в порт-притулок і оплатити пов'язані з цим додаткові витрати і т.п.) або навіть пожертвувати будь-яким майном (наприклад, викинути частину вантажу для полегшення сидить на мілині судна, посадити потопаюче судно на мілину, пошкодивши при цьому його корпус, позбутися якоря разом з якір-ланцюгом і т.п.). Сенс таких дій полягає в тому, щоб, пожертвувавши меншим, врятувати більшу - основну частину бере участь у морському перевезенні майна, тобто судна, вантажу, фрахту, званого іноді в сукупності морським підприємством. Таким чином, загальна аварія, на відміну від аварії взагалі, являє собою лише збитки, які розподіляються між сторонами, що у загальному морському підприємстві.
Загальна аварія і договір морського перевезення вантажу. Хоча інститут загальної аварії історично виник раніше договору морського перевезення і в сучасному морському праві обидва ці інституту формально відокремлені (наприклад, глави VIII і XVI КТМ Російської Федерації; розділи IV і XII КТМ Республіки Білорусь), насправді між ними існує нерозривний зв'язок. Особи, у спільних інтересах яких виробляються Загальноаварійні витрати і пожертвування і між якими потім розподіляється утворилася сума загальної аварії, - це судновласник і вантажовласники, тобто учасники договору морського перевезення вантажів. Природно, що від їхнього узгодженої в договорі волі і розсуду насамперед залежить, якими умовами та правилами визначатимуться їх взаємини в разі виникнення загальної аварії. На практиці умови про загальну аварію включаються чи не в усі чартери і коносаменти. Правда, замість докладного рішення численних пов'язаних із загальною аварією питань ці умови відсилають до спеціальних правовим актам про загальну аварію - до Йорк-Антверпенским правилам, іноді також до національного законодавства тієї чи іншої країни. Крім того, зазвичай вказується місце, де повинна розподілятися загальна аварія. Рідше зустрічаються в чартерах і коносаментах небудь інші положення про неї. Однак стислість і фрагментарність умов договору морського перевезення вантажу, що відносяться до загальної аварії, не повинні вводити в оману. Саме ці умови чартеру і коносамента є у випадку виникнення загальної аварії головним юридичною підставою для подальшого регулювання взаємовідносин судновласника з вантажовласником. Тому в кожному конкретному випадку загальної аварії уважне вивчення цих умов зацікавленими особами є абсолютно необхідним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1. Поняття і сутність загальної аварії "
 1. Стаття 9.19. Недотримання вимог про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті
  (введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 226-ФЗ) Експлуатація небезпечного об'єкта, за винятком введення в експлуатацію небезпечного об'єкта, у разі відсутності договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятнадцяти
 2. § 1. Поняття, сутність і значення способів забезпечення виконання зобов'язань
  § 1. Поняття, сутність і значення способів забезпечення виконання
 3. Глава 1. Поняття, сутність та юридичні властивості Конституції Республіки Білорусь
  Глава 1. Поняття, сутність та юридичні властивості Конституції Республіки
 4. Глава 4. Поняття, найменування, сутність і правова природа міжнародного приватного права
  Глава 4. Поняття, найменування, сутність і правова природа міжнародного приватного
 5. Контрольні питання
  1. Загальні закономірності виникнення і розвитку держави. 2. Основні ознаки держави. 3. Сутність і соціальне призначення держави. 4. Розкрийте зміст основних функцій держави. 5. Дайте загальну характеристику основних теорій, які розкривають природу і сутність держави. 6. Природно-правова теорія походження держави і права. 7. Сутність договірної теорії
 6. Стаття 16.6. Невжиття заходів у разі аварії або дії непереборної сили
  1. Неприйняття перевізником у разі аварії або дії непереборної сили заходів щодо забезпечення схоронності прийнятих до доставки в певний митним органом місце або переміщуються транзитом товарів і (або) транспортних засобів або допущення недозволеного їх використання - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 7. Контрольні запитання до розділу 6
  1. Поняття політичної партії. 2. Функції політичних партій. 3. Класифікація політичних партій. 4. Поняття "групи тиску". 5. Організаційна структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 8. Т
  Таємниця - аудиторська Т. XIII, 54, § 4 (4) - с. 108 - банківська Т. XIV, 61, § 2 (1) - с. 445 - 447 - державна Т. XII, 51, § 2 (4) - с. 48 - Т. зв'язку XIII, 54, § 4 (2) - с. 99 - Т. страхування XIV, 59, § 5 (3) - с. 355 Тарифи XIII, 54, § 4 (2) - с. 97 Тендер, см. Конкурс Технологія XII, 52, § 1 (1) - с. 52 Товарна біржа XIII, 57, § 2 (5) - с. 264 Товарний склад -
 9. М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004
  У підручнику в доступній формі розглядаються основні питання загальної теорії держави і права, викладені наукові уявлення про соціальну природу, сутність і призначення держави і права, розкриваються узагальнені систематизовані знання про функціонування і розвиток правових явищ та інститутів суспільного життя. Центральна ідея книги - пріоритет і забезпечення прав і свобод людини. С
 10. § 1. Поняття і види права спільної власності
  § 1. Поняття і види права спільної
 11. Поняття і види права спільної власності
  Поняття і види права спільної
 12. Ю
  Юридична заменимость речей II, 11, § 2 (5) - с. 413 Юридична відповідальність III, 16, § 1 (1) - с. 585 - 587, див Відповідальність Юридична сила - Ю. с. нормативно-правових актів I, 4, § 2 (1) - с. 96 - 98 - Ю. с. заведеного порядку і звичаю I, 4, § 1 (5) - с. 93 - Ю. с. електронно-цифрового підпису II, 12, § 5 (4) - с. 469 Юридичні способи здійснення цивільних
 13. Вопрос_37. Право спільної власності: поняття, види, підстави виникнення
  Вопрос_37. Право спільної власності: поняття, види, підстави
 14. 5. Виконання вантажовідправником обов'язки за перевезення вантажу
  Транспортні статути і кодекси (за винятком КТМ) передбачають в якості загального правила, що виконання вантажовідправником обов'язки за перевезення вантажу повинне носити попередній характер, тобто провізна плата повинна вноситися вантажовідправником до відправлення вантажу, якщо інше не передбачено угодою сторін (ст. 30 УЖТ та ст. 75 КВВТ, ср ст. 103 УАТ). Більш того,
 15. Стаття 16.6. Невжиття заходів у разі аварії або дії непереборної сили
  1. Неприйняття перевізником у випадку аварії, дії непереборної сили або виникнення інших обставин, що перешкоджають доставці товарів і (або) транспортних засобів у місце прибуття або в місце перетину митного кордону Митного союзу, здійсненню зупинки або посадки водного або повітряного судна у встановлених місцях або перевезення товарів в відповідно до митного
 16. Контрольні питання
  1. Сучасне розуміння сутності права. 2. Назвіть етапи розвитку права. 3. Які принципи характеризують сутність права? 4. Сучасні підходи у визначенні права. 5. Право як загальна форма і рівна міра свободи. 6. Основні характеристики природно-правової концепції права. 7. Дайте визначення суб'єктивного та об'єктивного
 17. 1.3. Предмет загальної теорії держави і права
  Кожна наука має свій предмет дослідження - коло питань, які вона вивчає. Юридична наука (правознавство, юриспруденція) вивчає право, різні аспекти правозастосовчої діяльності, тобто певне коло суспільних відносин, регульованих правом. Особливе місце, яке в системі юриспруденції займає загальна теорія права, визначається своєрідністю предмета дослідження та
© 2014-2022  yport.inf.ua