Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах


Поняття процесу в цивільному і кримінальному праві.
Цивільне судочинство (цивільний процес) - врегульована цивільним процесуальним правом діяльність суду, що у справі осіб та інших учасників процесу, а також органів виконання судових постанов (судових виконавців).
Цивільний процес являє собою поступальний рух, що складається з ряду стадій.
Стадія процесу - його певна частина, об'єднана сукупністю процесуальних дій, спрямованих на досягнення самостійної (остаточної) цілі.
Цивільний процес ділиться на такі стадії:
виробництво в суді першої інстанції (від порушення справи до винесення рішення чи іншого заключного постанови);
виробництво в суді другої інстанції (оскарження та перегляд рішень і ухвал, що не вступили в законну силу);
провадження з перегляду рішень, ухвал і постанов у порядку нагляду;
провадження з перегляду рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами;
виконавче провадження.
Кримінальний процес - це регламентована законом діяльність органів попереднього розслідування, прокуратури і суду щодо порушення, розслідування, судового розгляду і вирішенню кримінальних справ, а також всіх що у ній осіб, яка здійснюється не інакше як у правових відносинах і має своїм завданням забезпечення реалізації кримінального закону.
Кримінальне судочинство забезпечує реалізацію кримінального закону як шляхом здійснення кримінального переслідування, засудження і покарання винного за вчинення кримінального злочину, так і шляхом відмови від кримінального переслідування невинних, звільнення осіб від кримінальної відповідальності і покарання, реабілітації кожного, хто необгрунтовано піддався кримінальному переслідуванню і був засуджений.
Виділяють досудові і судові стадії кримінального процесу.
Досудові стадії включають:
порушення кримінальної справи - початкова стадія процесу, в якій повноважні органи держави і посадові особи при наявності до того приводу (скарги, заяви, явки) встановлюють наявність або відсутність підстав для провадження у справі. Порушення кримінальної справи - стадія, яку не може минути жодна кримінальна справа;
попереднє розслідування проводиться у порушеній справі і полягає в здійснюваної під наглядом прокурора діяльності органів дізнання і попереднього слідства по збиранню, закріпленню і дослідженню доказів для того, щоб встановити наявність або відсутність події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, характер і розмір шкоди, заподіяної злочином, та інші обставини, що мають значення для справи.
Попереднє розслідування - досудове провадження і його висновки за всіма обставинами справи носять для суду попередній характер. Вони є версією звинувачення, яку суд повинен перевірити в умовах безпосереднього дослідження судом доказів.
Стадія попереднього розслідування закінчується або припиненням кримінальної справи, або направленням його до суду, або направленням справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру.
Судові стадії включають:
виробництво в суді першої інстанції (від порушення справи до винесення рішення чи іншого заключного постанови);
виробництво в суді другої інстанції (касаційне провадження) - оскарження та перегляд рішень і ухвал, що не вступили в законну силу;
провадження з перегляду рішень, ухвал і постанов у порядку нагляду;
провадження з перегляду рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами;
виконавче провадження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах "
 1. 15. Завершення операції. Вирішальний довід
  роль з роллю першопрохідців - тих, хто знає місцевість і кому присяжні довіряють. Вони довіряють нам! Яка на нас лежить відповідальність! Присяжні підуть за нами. Яка це честь! Вони могли б піти за іншим провідником. У залі суду є людина, яка в кримінальній справі називається прокурором, а в цивільному - адвокатом захисту. Провідником хоче стати кожен. Але присяжні вибрали саме нас -
 2. 5. Незалежна експертиза (ст. 53 Основ).
  Роль якості медичної допомоги. Порядок контролю якості медичної допомоги є обов'язковим елементом договору на надання лікувально-профілактичної допомоги по ОМС між страховою медичною організацією і лікувальним закладом (ст. 23). У тому випадку, якщо зазначений договір не містить елемента, що є обов'язковим для даного виду договорів, то він може бути визнаний
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  роль як у визначенні, так і в істоті підприємницької діяльності (докладніше див: Рівний В.В. Поняття та ознаки підприємницької діяльності (цивільно-правовий аспект). Іркутськ, 1998). * (21) "Як сукупність пов'язано одночасних і послідовних дій, - писав П.П. Цитович, - торгівля має майнову підкладку; це маса майна, що над ним і для якої безперервно
 4. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  роль за діяльністю державних органів і приватних корпорацій, залучаються широкі верстви населення до участі в управлінні. Характерною рисою громадського руху є відхід від чисто споживчого порівняння цінностей природи, відбувається так звана екологізація свідомості: вона виражається в розумінні складності та взаємопов'язаності явищ і предметів природи, їх сукупного впливу
 5. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
  роль, ревізії, владні приписи. Однак в умовах переходу до ринку все більш розсуваються рамки самостійності, виникла система комерційних банків. 4. Земельне право. Галузь покликана регулювати питання землекористування та землевпорядкування, збереження і розподілу земельного фонду, визначення правового режиму різних видів землі відповідно до їх адміністративно-господарським
 6. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  роль у цьому процесі належала створеної в 1948 р. Організація американських держав, Міжамериканський юридичний комітет якою займався цими питаннями і рекомендував, зокрема, скликати спеціальну конференцію з питань міжнародного приватного права. У квітні 1971 Генеральна Асамблея ОАД прийняла рішення створити Міжамериканську конференцію міжнародного приватного права, і
 7. 6.1. Місце Конституційного Суду РФ у судовій системі Росії
  роллю в забезпеченні конституційного контролю. У світовій державно-правовій практиці проблема конституційного контролю виникла з появою конституцій і необхідності правової зашиті основного закону як акта вищої юридичної сили. На шляху свого історичного розвитку інститут конституційного контролю здійснювався в різних організаційних формах: від обов'язку самої
 8. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  роль винного у вчиненні злочину. Така особа представляє найбільшу небезпеку серед інших учасників злочину. Особливо активна роль винного може проявлятися й бути визнана такою на будь-якій стадії вчинення злочину. Вона може проявитися на стадії приготування злочину (створення плану злочину, злочинець першим робить напад на жертву, завдає найбільшу
 9. Стаття 222. Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв Коментар до статті 222
  роль пального виконував алюміній, а роль окислювача - свинцевий сурик. Швидкість вибухового перетворення порівнянна з вибуховими характеристиками димного пороху метальної дії. --- Ухвала Верховного Суду РФ від 14 січня 1995 р . / / УПС "КонсультантПлюс". Під вибуховими пристроями слід розуміти промислові або саморобні вироби, функціонально
 10. § 4. Принцип справедливості
  роль як при створенні, так і при застосуванні кримінально-правових норм. Одним з підтверджень цього є Постанова Пленуму ВС РФ від 10 жовтня 2003 р. N 5 "Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів Російської Федерації" * (497), в якому вказується, що "міжнародним договорам належить першорядна роль у сфері
© 2014-2022  yport.inf.ua