Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

2.14.1. Військове мореплавання і військовий корабель

Військове мореплавання - це військово-політична діяльність держав у Світовому океані з метою забезпечення їх зовнішньополітичних інтересів шляхом цілеспрямованого використання військових кораблів і суден забезпечення. Військовий корабель - судно, що належить збройним силам держави, що носить зовнішні емблеми (військово-морський прапор і вимпел) як відмітної ознаки його національності, що знаходиться під командуванням офіцера, внесеного до реєстру Військово-морського флоту (ВМФ), і має екіпаж, підпорядкований регулярній військовій дисципліні (ст. 8 Конвенції ООН про відкрите море). У мирний час військові кораблі виконують деякі охоронні функції в територіальному і у відкритому морі. Військовий корабель у відкритому морі підпорядковується тільки державі прапора і є одночасно її виконавчим органом в особі командира корабля по відношенню до торговельних суден того ж держави.
Таким чином, згідно з міжнародним морським правом військовому кораблю з метою підтримки міжнародного правопорядку в Світовому океані надано право здійснювати в певних випадках владні повноваження щодо своїх та іноземних суден, що не володіють імунітетом. Однак таке право поширюється тільки на ті військові кораблі, які відповідають наступним визнаним міжнародним правом чотирма ознаками:
1. Військовий корабель повинен належати збройним силам будь-якої держави. Звідси випливає, що він є державною власністю і ніякі приватні організації, компанії, об'єднання або особи не володіють правом мати військові кораблі.
2. Військовий корабель повинен мати зовнішні ознаки, що свідчать про його приналежність до збройних сил даної держави. До таких ознак насамперед належить присвоєний кораблю військово-морський прапор. ЮНКЛОС визнає за кожною державою право на те, щоб судна (у тому числі і військові кораблі) плавали у відкритому морі під його прапором. У ній, однак, не уточнюється, які судна який саме прапор повинні нести: державний, військово-морський (військовий) або торговий. Держава вирішує це питання на свій розсуд. Воно самостійно вибирає прапор і для своїх військових кораблів. Міжнародне право лише визначає, що всі судна мають національність тієї держави, під прапором якої вони мають право плавати, і що між цією державою і судном повинен існувати реальний зв'язок.
Військовим кораблям Російської Федерації можуть присвоюватися такі прапори:
Військово-морський прапор Російської Федерації;
Прапор допоміжних суден ВМФ Російської Федерації;
Прапор гідрографічних суден ВМФ Російської Федерації;
Військово-морський прапор кораблів і суден прикордонних військ ВМФ Російської Федерації та ін
Питання про присвоєння кораблям ВМФ того чи іншого прапора вирішується відповідно до положень Корабельного статуту Військово-морського флоту Російської Федерації. Слід зазначити, що військово-морські (військові) прапори, відмінні від державних, встановлені в Австралії, Бельгії, Великобританії та в інших держави. У США, Франції, Туреччині та інших країнах як військові кораблі, так і невійськові судна носять державний прапор. У цьому випадку зовнішнім відмітним знаком військового корабля стає його вимпел. У США, Франції, Туреччини зовнішніми ознаками, що відрізняють військовий корабель від інших судів даної держави, можуть служити також піднімаються на них штандарти, прапори і брейд-вимпели посадових осіб. Крім того, крім прапора і вимпела до зовнішніх відмітних знаків військового корабля можуть бути віднесені його бортові номери, літерні позначення та інші особливі знаки. Наприклад, на кормі бойових кораблів може бути завдано державний герб.
3. Військовий корабель повинен перебувати під командуванням офіцера, який перебуває на службі уряду даної держави, і його прізвище має бути занесена до відповідного списку військовослужбовців або еквівалентний йому документ. Отже, покладання на офіцера повноважень командувати військовим кораблем сучасне міжнародне право відносить виключно до компетенції тієї держави, чий прапор несе даний військовий корабель.
4. Військовий корабель повинен мати екіпаж, підпорядкований регулярній військовій дисципліні. Зрозуміло, що великі права і висока відповідальність військового корабля, який може виступати як представник суверенної держави, вимагають наявності на ньому суворої військової дисципліни.
Міжнародне право не ставить правовий статус військового корабля в залежність від його озброєння. Ні Гаазька конвенція про поводження торгових судів в судна військові 1907 року, ні Конвенція ООН про відкрите море, ні ЮНКЛОС не розглядають озброєння військового корабля в якості одного з його обов'язкових ознак. Отже, до військових кораблів в їх міжнародно-правовому понятті відносяться не тільки бойові кораблі, призначені безпосередньо для ведення бойових дій, а й судна забезпечення, виконують різного роду допоміжні завдання. Не маючи на борту зброї, вони проте є військовими кораблями, що входять до складу військово-морських сил того чи іншої держави.
Відсутність деяких передбачених міжнародним морським правом ознак не позбавляє судно забезпечення правового становища військового корабля, а лише позначається на можливості здійснення ним певних, властивих тільки бойовим кораблям владних повноважень і на правове становище членів його екіпажу при звільненні їх на берег в іноземному порту. Корабельний склад свого військово-морського флоту кожна держава визначає на свій розсуд.
Імунітет військового корабля включає свободу від юрисдикції іноземних властей і нерозповсюдження на нього дії законів будь-якої держави, крім держави прапора (держави реєстрації); свободу від примусу і яких-небудь інших насильницьких дій у якої б то не було формі, а також особливі пільги і привілеї. Відповідно до цього військовий корабель будь-якої держави:
- не підлягає кримінальної та цивільної юрисдикції іноземної держави;
- не може бути підданий огляду;
- не підлягає обкладенню-якими зборами, крім зборів на сплату наданих йому послуг;
- не підлягає затриманню або арешту в забезпечення позову або з якоїсь іншої причини;
- не може зазнавати примусу з боку яких би то не було іноземних властей;
- не може бути в мирний час конфіскований ні по якому рішенню іноземних властей.
Екіпаж військового корабля знаходиться під захистом законів держави прапора і міжнародного права. Будь-які спірні питання, що виникають у зв'язку з діяльністю військового корабля, вирішуються дипломатичним шляхом. Іноземні посадові особи ні під яким приводом не можуть мати доступу на військовий корабель без прямого на те згоди його командира, а також втручатися у внутрішнє життя корабля і його порядки. Всяка спроба втручання повинна припинятися найрішучішим чином, в крайньому випадку силою зброї. За існуючим міжнародному порядку імунітет поширюється і на спущені на воду корабельні плавзасоби і на підняті з його борту в повітря літальні апарати.
Імунітет військових кораблів носить універсальний характер в тому сенсі, що кораблі всіх держав у рівній мірі володіють імунітетом подібно до того, як мають суверенітетом самі держави. При цьому імунітетом володіють всі військові кораблі незалежно від рангу, класу або типу, а також незалежно від правового режиму району Світового океану, в якому вони знаходяться. Важливо мати на увазі, що відповідно до норм міжнародного морського права імунітетом володіють і державні судна, що експлуатуються в некомерційних цілях (прикордонні, поліцейські, митні та ін.) Зокрема, такі судна у відкритому морі користуються повним імунітетом від юрисдикції якого б то не було держав, крім держави прапора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.14.1. Військове мореплавання і військовий корабель "
 1. Залишення гинучого військового корабля (ст. 345 КК).
  Порядок залишення гинучого військового корабля визначено Корабельним статутом Військово-Морського Флоту. Об'єктивна сторона злочину полягає в залишенні гинучого військового корабля: 1) командиром, який не виконавши-шим до кінця свої службові обов'язки; 2) особою з скла-ва команди корабля без належного на те розпорядження ко-мандира. У разі створення обстановки, загрозливою загибеллю
 2. Стаття 345. Залишення гинучого військового корабля Коментар до статті 345
  1. Обов'язок командира вживати всіх заходів до порятунку корабля за обставин, що загрожують його загибелі, заборона залишати гибнущий корабель, не виконавши всіх обов'язків і не прийнявши заходів до порятунку особового складу, пасажирів і військового майна, встановлена Корабельним статутом Військово-Морського Флоту. Також встановлено, що особа зі складу команди корабля не може самовільно припинити
 3. Стаття 352. Порушення правил кораблеводіння Коментар до статті 352
  1. Кораблеводіння полягає у безпосередньому управлінні кораблем у плаванні. Помилки в кораблеводінні є порушенням правил водіння кораблем. Порушення правил експлуатації включає помилки в технічному обслуговуванні корабля, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, виконанні спеціальних заходів, пов'язаних з використанням військового корабля за його призначенням (десантування,
 4. Стаття 345. Залишення гинучого військового корабля Коментар до статті 345
  Об'єкт злочину - встановлений порядок залишення гинучого військового корабля. Об'єктивна сторона полягає в порушенні правил залишення гинучого корабля. Згідно Корабельному статуту Військово-Морського Флоту РФ ніхто не може покидати погибающий корабель без дозволу його командира, а командир залишає корабель останнім після виконання покладених на нього обов'язків з евакуації
 5. Стаття 352. Порушення правил кораблеводіння Коментар до статті 352
  Об'єкт злочину - встановлений порядок кораблеводіння. Предмет злочину - військові кораблі: авіаносці, крейсери, підводні човни та ін Об'єктивна сторона характеризується наступними ознаками: - діяння - порушення правил водіння або експлуатації військових кораблів; - наслідки - необережне заподіяння смерті людині чи інших тяжких наслідків; - наявність причинного зв'язку.
 6. Порушення правил кораблеводіння (ст. 352 КК).
  Порядок водіння і експлуатації військових кораблів визначений Кора-бельной статутом Військово-Морського Флоту, іншими нормативними-ми правовими актами. Об'єктивна сторона злочину полягає у порушенні правил водіння або експлуатації військових кораблів, спричинив-шем з необережності смерть людини або інші тяжкі по-слідства. Порушення правил водіння військового корабля виражається у неправомірному
 7. Глава 7. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки мореплавання
  Глава 7. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки
 8. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
  1. Барсегов Ю. Світовий океан: право, політика , дипломатія. М., 1983. - 287 с. 2. Вилегжаніна А., Гуреєв С., Іванов Г. Міжнародне морське право. М., 2003. - 385 с. 3. Кодекс торговельного мореплавства Республіки Білорусь. - Мн., 1997. - 128 с. 4. Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації. - М.: Російська панорама, 1999. - 247 с. 5. Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської
 9. Стаття 21.1. Неподання у військовий комісаріат чи в інший орган, здійснює військовий облік, списків громадян, які підлягають постановки на військовий облік
  Неподання керівником або іншою посадовою особою організації, а одно посадовою особою органу місцевого самоврядування, відповідальними за військово-облікову роботу , у встановлений строк у військовий комісаріат чи в інший орган, здійснює військовий облік, списків громадян, які підлягають постановки на військовий облік, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від
 10. Коментар до статті 21.7
  1. Згідно з Положенням про військовому обліку громадянам, котрі перебувають в запасі, видається військовий квиток (тимчасове посвідчення, видане натомість військового квитка), а громадянам, що підлягають призову на військову службу, - посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу . Форми бланків військових квитків (тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків), посвідчень громадян, що підлягають
 11. Стаття 21.1. Неподання у військовий комісаріат чи в інший орган, здійснює військовий облік, списків громадян, які підлягають початкової постановки на військовий облік
  Неподання керівником або іншою посадовою особою організації, а одно посадовою особою органу місцевого самоврядування, відповідальними за військово-облікову роботу, у встановлений строк у військовий комісаріат чи в інший орган, здійснює військовий облік, списків громадян, які підлягають постановки на військовий облік, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох
 12. Стаття 10. Обов'язки громадян з військового обліку
  1. Військовий облік є складовою частиною військового обов'язку громадян Російської Федерації (п. 1 ст. 1 коментованого Федерального закону). Громадяни, які підлягають військовому обліку, зобов'язані: а) перебувати на військовому обліку за місцем проживання або місцем тимчасового перебування у військовому комісаріаті, а у поселенні або міському окрузі , де немає військових комісаріатів, - в органах місцевого
 13. Коментар до статті 18.3
    1. Відповідно до Федерального закону від 31 липня 1998 р. N 155-ФЗ "Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації" внутрішні морські води Російської Федерації - це води, розташовані в бік берега від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ. Внутрішні морські води є складовою частиною території РФ. До
 14. Стаття 428. Залишення гінучого військового корабля
    1. Залишення гінучого військового корабля командиром, Який НЕ виконан до кінця своих службових обов'язків, а такоже особою Зі складу команди корабля без належноє на ті Розпорядження командира - карається Позбавлення Волі на рядків від трьох до восьми років. 2. Те саме Діяння, вчинения в умів воєнного стану або в бойовій обстановці, - карається Позбавлення Волі на рядків від семи до десяти
 15. Коментар до подп. "Б" п. 1
    8. Відповідно до п. 1 ст. 2 коментованого Федерального закону військова служба - особливий вид федеральної державної служби, що виконується громадянами у Збройних Силах Російської Федерації, а також у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, у Військах цивільної оборони, інженерно-технічних і дорожньо-будівельних військових формуваннях при органах
© 2014-2022  yport.inf.ua