Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Договір про транспортно-експедиційне забезпечення доставки вантажу одержувачу

За даним договором експедитор бере на себе зобов'язання забезпечити цілком весь транспортний процес, пов'язаний з переміщенням вантажу, від прийняття його від клієнта до видачі в пункті призначення одержувачу (тобто, як зазначено в п. 1 ст. 801 ЦК, зобов'язання організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, обраними експедитором або клієнтом).
При цьому в ролі клієнта може виступати як вантажовідправник, так і вантажоодержувач, який, наприклад, може забезпечити виконання свого зобов'язання з договору купівлі-продажу або поставки за вибіркою товарів в місці знаходження продавця (постачальника).
Експедитор, розташовуючи власними транспортними засобами (вантажними автомобілями), зобов'язаний:
- прийняти вантаж від клієнта;
- здійснити його транспортування в пункт призначення, дотримуючись передбачений маршрут і забезпечуючи супровід і охорону вантажу на шляху прямування;
- видати його в пункті призначення одержувачу.
У цьому випадку вантажовідправник і перевізник збігаються в одній особі (експедитора), а саме перевезення вантажу являє собою лише один з елементів зобов'язання експедитора. Тому експедитор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання і в частині перевезення, але по загальним положенням про цивільно-правової відповідальності (ч. 1 ст. 803 ЦК) і не може посилатися на її обмеження, встановлені для перевізника.
Даним договором може бути передбачено, що виконання зобов'язання експедитором має здійснюватися не шляхом фактичної доставки вантажу в пункт призначення силами самого експедитора, а за допомогою укладення ним з іншими перевізниками договорів перевезення, відповідних умовою договору транспортної експедиції про транспорт і маршрут, обраних експедитором або клієнтом.
У цьому випадку експедитор зобов'язаний:
- прийняти вантаж від клієнта;
- укласти від свого імені договори перевезення з перевізниками;
- забезпечити в пункті призначення прийняття вантажу від останнього перевізника, його доставку та видачу одержувачу.
Для виконання останньої обов'язки експедитор може залучити іншу експедиторську організацію, діючу в місці знаходження одержувача вантажу, уклавши з нею від свого імені відповідний договір.
Якщо порушення зобов'язання експедитора буде викликане неналежним виконанням договору перевезення, його відповідальність перед клієнтом повинна визначатися за тим же правилам, за якими перед експедитором відповідає відповідний перевізник (ч. 2 ст. 803 ЦК), тобто може носити обмежений характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4. Договір про транспортно-експедиційне забезпечення доставки вантажу одержувачу "
 1. 6. Види договору транспортної експедиції
  Як зазначалося раніше, у практичній діяльності експедиторських і транспортних організацій повинні використовуватися різні моделі договору транспортної експедиції, що відрізняються між собою не притаманним їм набором послуг, що надаються клієнтові експедитором, а конкретними цілями кожного з видів договору транспортної експедиції в рамках загальної родової мети транспортної експедиції - забезпечення
 2. 7. Зміст і виконання договору транспортної експедиції
  Зміст конкретного договору транспортної експедиції являє собою сукупність всіх його умов. Однак, враховуючи, що, як правило, умови договору визначають права і обов'язки сторін, зазвичай і сам зміст договору зводять до передбачених їм прав і обов'язків сторін. Стосовно до змісту договору транспортної експедиції, вірніше його ідеальної моделі, передбаченої в
 3. § 1. Перевезення
  Поняття і види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення в найбільш
 4. § 5. Транспортна експедиція
  Поняття і елементи договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. В абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [ а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності і деяких інших, які зажадали оновлення та
 7. 5. Договір про транспортно-експедиційне забезпечення завезення (вивезення) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти
  За даним договором експедитор надає клієнту послуги з доставки вантажу до місця знаходження перевізника і здачі йому вантажу, а також по прийому вантажу від перевізника в пункті призначення і доставці його клієнту (вантажоодержувачу). Тут зобов'язання експедитора не включають перевезення вантажу, а, навпаки, носять допоміжний по відношенню до неї характер і покликані обслуговувати окремі стадії
 8. 1. Поняття договору зберігання
  ГК називає зберіганням договір, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, передану їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (п. 1 ст. 886). Договір зберігання - різновид договору послуг. Як відзначав свого часу Г.Ф. Шершеневич, "зберігання речі представляє особливого роду послуги, приватне дію, і з цього боку поклажа наближається до особистого
 9. ВСТУП
  У вітчизняній цивільно-правовій доктрині вкоренилося поняття "транспортні договори", під якими насправді розуміються цивільно- правові договори, вживані у сфері транспортної діяльності (як правило, за участю транспортних організацій). Цим поняттям охоплюються різні типи договірних зобов'язань: перевезення, транспортна експедиція, буксирування, оренда (фрахтування на
 10. 2. Поняття і види договору перевезення
  В Основах цивільного законодавства 1961 р. і Цивільному кодексі РРФСР 1964 р. (далі - ЦК 1964 р.) містилися окремі визначення договору перевезення вантажів і договору перевезення пасажира. Договором перевезення вантажів зізнавався такий договір, за яким транспортна організація (перевізник) зобов'язується доставити ввірений їй відправником вантаж до пункту призначення і видати його
© 2014-2022  yport.inf.ua