Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Договір про транспортно-експедиційне забезпечення завезення (вивезення) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти

За даним договором експедитор надає клієнту послуги з доставки вантажу до місця знаходження перевізника і здачі йому вантажу, а також по прийому вантажу від перевізника в пункті призначення і доставці його клієнту (вантажоодержувачу).
Тут зобов'язання експедитора не включають перевезення вантажу, а, навпаки, носять допоміжний по відношенню до неї характер і покликані обслуговувати окремі стадії транспортного процесу: етап доставки вантажу від відправника до перевізника і етап доставки вантажу від перевізника до одержувача.
Якщо такий договір укладається з вантажовідправником, то він включає обов'язки експедитора по:
- прийняттю вантажу від клієнта;
- навантаженні його в автомобіль (якщо цей обов'язок не покладено на клієнта);
- доставці вантажу на станцію залізниці, в порт (на пристань) або аеропорт за допомогою власних транспортних засобів;
- укладенню договору перевезення з відповідною транспортною організацією від свого імені або від імені клієнта (за його дорученням);
- здачі перевізнику вантажу для доставки в пункт призначення.
Якщо ж як клієнта виступає вантажоодержувач, то договір передбачає обов'язки експедитора по:
- прийому вантажу, що надійшов на адресу клієнта, від відповідної транспортної організації перевізника з дотриманням вимог , що пред'являються транспортним законодавством;
- доставці його в місце знаходження клієнта;
- видачі вантажу одержувачу з перевіркою його кількості або стану.
При цьому у відносинах з перевізником вантажу експедитор може виступати як від свого імені, так і від імені клієнта (за його дорученням).
Послуги експедитора з перевезення вантажу до станції залізниці, порту (пристані), аеропорту і зі станції, з порту (пристані), аеропорту не утворюють самостійного зобов'язання з перевезення вантажу, а входять як складового елементу в зобов'язання експедитора. Отже, при порушенні експедитором своїх зобов'язань, у тому числі в частині перевезення вантажу, він також не має права вимагати застосування до нього обмеженої відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 803 ГК.
Одним з варіантів аналізованого договору є договір, за яким експедитор приймає на себе обов'язок організувати доставку вантажу від клієнта до місця знаходження перевізника або організувати вивіз вантажу зі станції залізниці, з порту (пристані), аеропорту і доставку його клієнту-вантажоодержувачу. При цьому він зобов'язаний від свого імені укласти договір перевезення з перевізником, який доставить вантаж на залізничну станцію, в порт (на пристань) або аеропорт або від останніх - до місця знаходження клієнта. Тим самим структура договірних зв'язків ускладнюється, тому що в такому договорі перевезення експедитор виконує роль вантажовідправника або вантажоодержувача, а випливає з нього зобов'язання з перевезення вантажу набуває самостійний характер.
З точки зору транспортної експедиції тут має місце покладання експедитором виконання своїх зобов'язань на третю особу - транспортну організацію, яка за укладеним з ним договором перевезення бере на себе обов'язки з доставки вантажу на залізничну станцію, в порт (на пристань), аеропорт або від перевізника одержувачу вантажу. Дана обставина в силу ст. 805 ЦК не звільняє експедитора від відповідальності перед клієнтом за виконання договору.
Сама перевезення вантажу в цьому випадку може поєднуватися з його транспортно-експедиційним обслуговуванням з боку перевізника (наприклад, автотранспортної організації), що позбавить первісного (основного) експедитора від видачі вантажу його клієнту. Але якщо мова йде про доставку вантажу на станцію залізниці, в порт (на пристань), в аеропорт, то обов'язок по здачі вантажу перевізнику та укладення договору перевезення повинен виконати сам експедитор від свого імені або від імені клієнта (за дорученням останнього).
У всіх названих ситуаціях експедитор може також прийняти на себе і цілий ряд інших обов'язків по:
- тимчасового зберігання вантажу, його сортування та пакування;
- здійсненню вантажно-розвантажувальних операцій;
- оформлення перевізних документів та їх доставки клієнту;
- здійснення контролю за рухом вантажу і надання відповідної інформації клієнту;
- пред'явленню претензій та позовів перевізнику і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Договір про транспортно-експедиційне забезпечення завезення (вивезення) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти "
 1. § 1. Загальні положення про транспортних зобов'язаннях
  Поняття перевезення та інших транспортних зобов'язань. В силу зобов'язання перевезення перевізник зобов'язується доставити вантаж або пасажира в зазначений пункт призначення, а відправник вантажу (багажу), пасажир або інша особа зобов'язуються сплатити винагороду за зазначені транспортні послуги (внести провізну плату). У дореволюційному російському праві договір перевезення позначався також як фрахтовий.
 2. 1. Система договірних зобов'язань з перевезення
  Найважливішу юридичну особливість відносин з перевезень пасажирів, вантажів і багажу складає обставина, що вони оформляються не одним договором, а системою договірних зобов'язань. Вітчизняне законодавство, що регулює перевезення вантажів, з дореволюційного часу не визнавало інших договірних форм, крім договору перевезення конкретного вантажу. Так, згідно із Загальним статутом
 3. 4. Договори на централізоване завезення (вивезення) вантажу
  Відносини з централізованого завезення (вивезення) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти організаціями автомобільного транспорту опосредствуются організаційними договорами двох видів: - договорами на централізований завезення (вивезення) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти; - договорами на централізовану перевезення вантажів із станцій
 4. 7. Договори про організацію транспортно-експедиційного обслуговування
  Всі різновиди договору транспортної експедиції можуть передбачати надання експедитором відповідних послуг протягом певного тривалого періоду щодо всіх партій вантажів, що відправляються або отримуються клієнтом. У цьому випадку договір транспортної експедиції (його конкретна різновид) стає також організаційним договором. Наприклад, за договором про
 5. 2. Поняття та види договору перевезення
  В Основах цивільного законодавства 1961 р. і Цивільному кодексі РРФСР 1964 р. (далі - ЦК 1964 р.) містилися окремі визначення договору перевезення вантажів і договору перевезення пасажира. Договором перевезення вантажів зізнавався такий договір, за яким транспортна організація (перевізник) зобов'язується доставити ввірений їй відправником вантаж до пункту призначення і видати його
 6. 9. Зобов'язання, що випливають з договору перевезення конкретного вантажу
  За договором перевезення конкретного вантажу, який носив реальний характер, тобто вважався укладеним з моменту прийняття перевізником вантажу до перевезення, перевізник був зобов'язаний доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник повинен був сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (ст. 72 Основ
 7. 1. Цивільний кодекс РФ про договір перевезення
  Норми про договір перевезення, як, втім, і про інші види договірних зобов'язань, були включені в розд. IV Цивільного кодексу РФ (далі - ЦК), який в якості частини другої ЦК був прийнятий Державною Думою Федеральних Зборів РФ 22 грудня 1995 і введений в дію з 1 березня 1996. --- --- Див ст. 1 Федерального закону "Про введення в дію частини
 8. 1. Поняття та види договору перевезення
  Система договорів перевезення У гол. 40 ЦК, на відміну від Основ цивільного законодавства 1961 р. і ЦК 1964 р., містяться визначення цілого ряду договорів, що регулюють відносини з перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Крім традиційних договорів перевезення вантажу і пасажира в даній главі ЦК згадуються й інші договори, що опосередковують перевезення: договір фрахтування (чартер); угоди
 9. 1. Поняття і сфера застосування
  Під перевезенням вантажу в прямому змішаному повідомленні розуміється таке перевезення, яка здійснюється за єдиним транспортним документом різними транспортними організаціями різних видів транспорту. Основна особливість правовідносин, пов'язаних з перевезеннями вантажів у прямому змішаному сполученні, що виділяє їх у відносно самостійну окрему область правового регулювання, полягає в
 10. 4. Договори на централізоване завезення (вивезення) вантажів
  Серед договорів про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів, які можуть укладатися між транспортними організаціями різних видів транспорту, в ГК поряд з вузловими угодами названі і договори на централізоване завезення (вивезення) вантажів (ст. 799). Відносини з централізованого завезення (вивезення) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти опосередковуються
© 2014-2022  yport.inf.ua