Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

36. ФОРМУЛЯРНИЙ ПРОЦЕС

Формулярний процес прийшов на зміну легісак-Ціон процесу.
Центральне місце в формулярної процесі займала письмова формула, яку претор давав судді у вигляді директиви. На її підставі було потрібно винести рішення по справі. Шляхом формул преторами здійснювалося правотворчість; визнання права на позов означало визнання наявності матеріального права.
Основні частини формули:
- інтенція (intentio - звинувачення), де вказувалося ім'я судді; викладалися позовні вимоги; вказувалося право, на якому позивач засновував свої домагання. Починалася зі слів «якщо з'ясується»;
- демонстрація (demonstratio), в якій викладався склад справи, його фабула. Вона перераховувала юридичні факти, які створили право позивача і обов'язок відповідача. Починалася зі слова «оскільки»;
- кондемнація (condemnatio), в якій судді надавалося право засудити чи виправдати відповідача. При поділ спільного майна вживалася adiudicatio - повноваження судді замінити один стан речових прав іншим. Те, що зазначено в кондемнации, мало вирішальне значення, навіть якщо суперечило інтенції. Іноді перед кондемнація вставлялася застереження «якщо річ НЕ БУДЕ рестітуірована по твоєму розпорядженням». Невиконання цієї арбітражного розпорядження тягло невигідні наслідки (визначення вартості речі позивачем під присягою, іноді учетверение суми кондемнации).
Додаткові частини формули:
- прескрипция (praescriptio) - передує основному тексту формули (відразу після імені судді). Ставила можливість почати процес залежно від виявлення певних обставин. Складалася в інтересах позивача, якщо контракт не мав назви в цивільному праві або позивач хотів стягнути частина того, що повинен відповідач, і уникнути консумпціі. В інтересах відповідача - якщо він стверджував, що до цієї справи має бути розглянуто більше важливу справу (наприклад, якщо позивач, не стверджуючи своїх прав на спадщину, віндіціровать річ з спадкової маси). Починалася зі слів «нехай процес вважається»;
- ексцепція (exceptio) - заперечення відповідача на позов. Вона слідувала за інтенцією, якщо відповідач заперечував позов, якщо не заперечував проти позову, але заперечував свій обов'язок виконати вимоги або якщо заперечував проти позовних вимог, зазначених у інтенції.
Стадії формулярного процесу:
- in jure - позивач викладав свої домагання в будь-якій формі. Претор, вислухавши заяву позивача і заперечення відповідача і визнавши допустимість позову, становив письмову формулу, що була юридичним виразом заявленого позивачем домагання і заперечень відповідача, і направляв її до суду;
- in judicio - починалася з викладу сторонами доказів, оскільки про питання, поставленому перед судом, тепер можна було дізнатися з формули. Процес проходив в усній формі при вільній оцінці доказів. Джерелами доказів були показання свідків і доведенню підлягали лише спірні факти. Бремядоказиванія позовних вимог розподілялося відповідно до формули: позивач доводив факти, якими він обгрунтовував позов, відповідач - факти, якими він обгрунтовував заперечення. Рішення завжди виносилося в грошовому вираженні. Результат справи став цілком залежати від змісту формули.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 36. Формулярний ПРОЦЕС "
 1. 33. Самоуправство І СУДОВА захисту суб'єктивних прав
  формулярний процес). Надалі відбувалося спрощення судової процедури; 5) якось поданий позов не міг бути повторений тим же позивачем до того ж
 2. 37. Екстраординарні ПРОЦЕС
  формулярного процесу. Вони ж приймали заяву про позов і, призначивши день суду, від свого імені викликали відповідача. Зосередившись в руках адміністративних органів, екстраординарний процес не ділився на стадії (in jure і in judicio). Розгляд справ втратило публічний характер і відбувалося у присутності лише сторін і особливо почесних осіб, які мали право бути присутніми при цьому. Якщо
 3. 38. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У римському праві
  формулярний з'явилася можливість представництва в суді осіб, що мали обгрунтовані підстави відсутності в момент слухання справи перед магістратом. Форми представництва: - pro populo - за народ, де представниками виступали магістрати (magistrates). Передбачало захист інтересів міських громад, які були нездатні самостійно брати участь у цивільному обороті і захищати свої
 4. Процес по приватноправових спорах
  формулярний, екстраординарний. Перший відноситься до стародавніх часів і охоплює чи не весь до класичний період. Другий вводиться законами Ебуте і Юлія, причому якщо не встановлений з необхідною точністю його початковий етап, то кінцевим етапом без всякого сумніву є 294 р. н. е.., а отже, в цілому 18 цей тип процесу відповідає класичному періоду.
 5. § 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕЙ
  формулярної процесі праву власності позивача можна було протиставити заперечення про право застави або про інші права, які на ту ж річ мав відповідач і які дозволяли йому утримувати річ у себе. Крім того, бонітарной власник проти віндикаційного позову квіритського власника мав таке забезпечене претором потужний засіб захисту, як заперечення про речі проданої та переданої
 6. § 3 Загальне поняття про легисакционном, формулярном і екстраординарному процесах
  формулярного (виробництво per leges замінено виробництвом per formulas). 5. Відмінність формулярного процесу від легісакціонного не вичерпується спрощенням судової процедури. Саме основне полягало в тому, що тепер претор, даючи позовну захист, не був пов'язаний старим правилом про виклад позову в точних словах закону. Користуючись своїм imperium, претор отримав можливість визнавати нові
 7. § 3. Договори суворого права (stmcti iuris) і засновані на добрій совісті (bonae fidei)
  формулярного процесу, тільки в тому випадку, якщо на прохання відповідача претор включав у формулу позову спеціальну ексцепцію, в якій прямо вказувалися згадані обставини, суддя (при розгляді спорів за такими договорами) брав їх до уваги. Строго формально вирішувалося щодо negotia stricti iuris питання, чи укладений договір чи ні; так само формально, за буквою договору, визначалося
 8. § 2. Заміна осіб у зобов'язанні
  формулярної процесі допускалося ведення судової справи не особисто позивачем або відповідачем, а через представника, який називався cognitor, якщо призначався з дотриманням встановлених формальностей, або procurator - у випадках неформального призначення. Формула позову, пред'являли через представника, складалася «з перестановкою суб'єктів»: в інтенції при викладі претензії позивача писалося ім'я
 9. § 5. Припинення зобов'язання, крім виконання
  формулярної процесі, і то спочатку лише для деяких спеціальних випадків, виникла ідея про залік взаємних вимог. Так, було встановлено, що банкіри 1, пред'являючи позови до своїх клієнтів, повинні були зачитувати взаємні претензії клієнтів; інакше банкір, як допустив pluspetitio (див. вище, розд. II, § 3, п. 6), отримував відмову в позові і втрачав своє право вимоги. Інший випадок заліку
 10. 24 ЛЕГІСАКЦІОННИЙ, Формулярний і екстраординарних ПРОЦЕСИ
  формулярний. Формулярний процес також складався з двох частин. Виробництво в першій інстанції закінчувалося врученням претором позивачеві записки, адресованій судді. У записці претор вказував на обставини, при наявності яких позов підлягав задоволенню. Записка носила назву формули і була обов'язкова для судді. Формула складалася з наступних частин: вступної, інтенції,
© 2014-2022  yport.inf.ua