Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

38. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У РИМСЬКОМУ ПРАВІ

Спочатку в Римському праві (при легісакці-онном процесі) діяв принцип, згідно з яким ніхто не міг шукати за законом від чужого імені. У період паралельної дії його з формулярний з'явилася можливість представництва в суді осіб, що мали обгрунтовані підстави відсутності в момент слухання справи перед магістратом.
Форми представництва:
- pro populo - за народ, де представниками виступали магістрати (magistrates). Передбачало захист інтересів міських громад, які були нездатні самостійно брати участь у цивільному обороті і захищати свої інтереси;
- pro libertate - за свободу. Мало місце у випадку прагнення до відновлення свободи невільним, який був упевнений, що його неволя встановлена протизаконним шляхом. Самостійна подача позову в даному випадку виключалася, оскільки римське право визнавало правоздатними тільки вільних людей. Невільного було надано право звертатися до суду через представника assertor libertatus;
- pro tutela - з опіки (від tutor - «опікун»);
- pro captrio (представництво за знаходяться в полоні або відсутніх по державних справах) - після прийняття закону Гостилия близько 175 р. до н. е..
З остаточним затвердженням формулярного процесу отримала свій розвиток ідея повного представництва. Наприклад, на стадії in iure боку могли виставити заступників.
Види заступників:
- когнітора (cognitor), який був формальним представником і відкрито виступав від імені дієздатних осіб. Когнітора призначався зацікавленою стороною (dominus litis) у стадії in jure зверненням до супротивної сторони: «Призначаю тобі когнітора» (tibi cognitorem do). З моменту відбувся угоди про його допущенні до процесу когнітора вважався призначеним, при цьому його присутність при зазначеній процедурі було необов'язковим.
Когнітора вів справу від свого імені, тому претор становив формулу з перестановкою осіб, в інтенції якій було вказано ім'я акредитуючої, а в кондемнации - ім'я когнітора. У вироку в такому випадку вказувалося ім'я когнітора і actio iudicati давалася йому чи проти нього (якщо він представляв відповідача). Представлений при цьому отримував від претора позов, аналогічний позовом з судового рішення;
- прокуратор (procurator ad litem) допускався в процес на підставі неформального доручення, даного без відома супротивної сторони, а також претора або судді. Достатньо навіть було фактичного виступу в процесі без доручення. Прокуратор міг діяти і на підставі договору доручення, укладеного з акредитуючою.
Прокуратором міг бути спеціально призначається заступник або керуючий всім майном акредитуючої, а також ті, хто сам взяв на себе функції прокуратора «з доброї совісті».
При представництві за свій рахунок - procurator in rem suam - прокуратор виступав у процесі аналогічно, але в цьому випадку претор не видавав акредитуючій аналогічного позову, як за участю когнітора;
- curator або опікун - щодо осіб з обмеженою дієздатністю.
Як заступників в суді не могли виступати: жінки, солдати, духовенство та чиновники перших трьох класів. Представництво також не допускалось в справах про безчестя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 38. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У римському праві "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  процесуальних дій від імені довірителя (індосанта)". Однак це твердження хибне. Для ведення процесу препоручительной індосат не потребує якомусь особливому уповноваження. Видане йому доручним индоссантом повноваження на отримання вексельної суми покриває також позов про стягнення за векселем і виконавче виробництво (див.: Stranz M. Wechselgesetz. Kommentar. 14 Aufl. Berlin,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  процесуальними нормативними правовими актами - ЦПК, АПК. Після цього етапу слідують вже в цілому процесуальні дії - судовий розгляд, винесення рішення і, можливо, виконавче провадження. По-друге, не завжди процедура застосування цивільно-правової відповідальності у відносинах з пасажирських перевезень може включати в себе всі три зазначених етапи. Наприклад, обов'язковий
 3. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  процесуального права. Ярославль, 1987. С. 41 і слід.; Чуваків В.Б. Порочні угоди в системі юридичних фактів / / Збірник статей до 50-річчя Є. А. Крашеніннікова. Ярославль, 2001. С. 27 і слід. * (281) Цей поділ, відоме багатьом зарубіжним правопорядкам, не отримало чіткого закріплення в Сімейному кодексі і не знайшло визнання серед вітчизняних фахівців з сімейного права,
 4. 1. Поняття договору доручення
  процесуальний кодекс РФ. В його гол. 7 "Учасники кримінального судочинства з боку захисту", поряд з підозрюваним, обвинуваченим, захисником і ін, названі представники громадянського відповідача (ст . 55). Під ними маються на увазі особи, правомочні відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації представляти його інтереси. У ряді статей того ж Кримінально-процесуального кодексу виділена
 5. 5. Сторони у договорі
  процесуальний кодекс Російської Федерації від 5 травня 1995 р. N 70-ФЗ втратив чинність з 1 вересня 2002 року в зв'язку з прийняттям Федерального закону від 24.07.2002 N 96-ФЗ "Про введення в дію Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації" . Інший приклад - патентні повірені. Положення про них передбачає можливість виступу в цій якості лише громадян, доміцільовані в
 6. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  процесуальні, а також уніфіковані колізійні норми, хоча і не забезпечують єдності правового регулювання, але створюють єдині колізійні критерії та відсилання до певного іноземному закону у відповідних випадках; крім того, розрізняються уніфіковані норми з окремих питань міжнародної торгівлі, шлюбу і сім'ї, спадкування тощо; 2) з точки зору географічного
 7. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  процесуальних норм суду; ж) різні способи погашення зобов'язань, а також строки набувальної і позовної давності; ж) наслідки нікчемності або недійсності договору. Вперше Гаазька конвенція 1986 р. в розвиток Гаазької конвенції 1955 р. і Гаазької конвенції 1978 визначає, що термін "право" в Конвенції означає діюче в державі право, за винятком
 8. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  процесуальний кодекс. Тому інституційний міжнародний комерційний арбітраж не є позанаціональним і повністю автономним від країни свого місцезнаходження. Такий арбітраж при вирішенні спорів зобов'язаний виходити з пріоритету міжнародних угод, в яких бере участь країна його установи, включаючи ситуації вибору застосовуваного права; практика МКАС при ТПП РФ підтверджує даний висновок.
 9. § 2. Заміна осіб у зобов'язанні
  процесуального представництва. У римському формулярної процесі допускалося ведення судової справи не особисто позивачем або відповідачем, а через представника, який називався cognitor, якщо призначався з дотриманням встановлених формальностей, або procurator - у випадках неформального призначення. Формула позову, пред'являли через представника, складалася «з перестановкою суб'єктів»: в
 10. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  процесуального, конкурсного, адміністративному і т.д. З цієї точки зору, отже, право, що стосується іноземців, - це цілий ряд правил з усіх можливих областей вітчизняного права, за винятком якраз міжнародного приватного права »[125]. Найбільш розгорнуто дана точка зору у вітчизняній доктрині обгрунтована І.Л. КИЧИГИН. У своїй
© 2014-2022  yport.inf.ua