Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

53. МАЙНОВІ ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ

Майнові права на чужі речі мали місце, коли право власності на річ належало іншій особі і невласника мав ряд прав відносно даної речі.
Це були права на речі, що належать особам, які не є власниками цих речей. Особа, яка має право на чужу річ, не могло мати таких великих правомочий, як власник, тому права на чужі речі називали обмеженими речовими правами.
Види прав на чужі речі:
1) сервітут - речове право на користування в певних межах чужою річчю або забороняє таке використання іншим особам, у тому числі власнику. Встановлення сервітуту не виключало повноважень власника, а лише обмежувало їх використання.
Властивості сервітуту:
- обов'язок, пов'язана з річчю, коли будь-який власник земельної ділянки був зобов'язаний терпіти відомі дії або підкорятися забороні робити що-небудь з боку господаря панівного ділянки ;
- принципова неподільність - не можна зробити об'єктом зобов'язання частина права проїзду, проходу, прогону, водопроводу, так як користування ними неподільне;
2) узуфрукт - приватне право особи на користування чужою річчю та отримання від неї плодів із збереженням в цілості суті речі. Сутність узуфрукт - одній особі (узуфруктарію) належали окремі, пов'язані з споживчою вартістю речі повноваження власника, тоді як титул і право розпорядження залишалися у її власника. Об'єкт узуфрукта - будь-яка плодоносна і неспоживна річ. Вигодонабувач привласнює плоди від такої речі і має право користуватися нею, не змінюючи її господарського призначення;
3) квазиузуфрукт - особисте зобов'язання перед власником (спадкоємцем). Легатарий мав гарантувати власнику (спадкоємцю) відновлення такої ж кількості такої ж речей після своєї чи смерті применшення правоздатності. Він отримував право власності на речі, якими міг розташовувати за своїм розсудом. Спадкодавець міг обмежити тривалість речового права легатария. Конструкція квазиузуфрукта давала можливість перебороти такі властиві праву власності обмеження, як неприпустимість кінцевого терміну або резолютивної умови;
4) право користування (usus) - право користуватися річчю, але без права користування її плодами (право жити в будинку (habitatio), право користування робочою силою раба або тварини (operae servorum vel animalium)). В іншому режим права користування схожий на узуфрукт;
5) суперфіцій - відчужуване і передане у спадок право зведення будови на чужій міській землі, а також право користуватися цією будовою;
6) емфітевзис - відчужуване і передане у спадок право довгострокового користування і вилучення плодів з нерухомого майна за певну плату;
7) застава - право користування і за певних умов розпорядження чужою річчю. Мета застави - забезпечення виконання зобов'язання. Сутність застави - кредитор, якому була закладена річ, мав право у разі невиконання боржником свого зобов'язання розпорядитися цією річчю незалежно від того, чи належить дана річ ще боржнику чи ні, і переважно перед іншими вимогами інших осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 53. МАЙНОВІ ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ "
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  майнові права, якщо це не веде до применшення його майнової сфери. Передача майна великої вартості у власність неповнолітнього не вітається, в результаті чого на практиці великого поширення набули трасти та управління спадковим майном на користь неповнолітнього. Доктрина юридичної особи в романо-германської правової системи відрізняється детальної
 2. § 5. Умовні угоди
  майнового страхування страхового випадку виникає основне страхове відношення, в силу якого страхувальник має право вимагати від страховика виплати страхового відшкодування, а страховик зобов'язаний виплатити її страхувальнику (п. 1 ст. 929 ЦК) * (562). Що ж до іншого основного страхового відносини, яке складається з права страховика вимагати від страхувальника сплати страхових платежів і
 3. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
  майново здійснюється безстроково, тоді як право оренди завжди носить терміновий характер * (1006). Таким чином, з одного боку, обмежені речові права являють собою відносно стабільну правову форму використання чужого майна. І.А. Покровський вказував на те, що розвинений цивільний оборот "ставить питання про створення таких юридичних форм, які забезпечували б можливість
 4. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  майнового характеру . Юридичну відповідальність слід розглядати як міру державного примусу, яка застосовується у зв'язку з вчиненням особою правопорушення, яка виражається в несприятливих наслідках особистого чи майнового характеру для такої особи. У цьому визначенні відображені такі ознаки, властиві юридичній відповідальності. По-перше, відповідальність - це
 5. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  майнові інтереси потерпілого за рахунок правопорушника. Але між ними є істотні відмінності в підставах виникнення, зміст та порядок притягнення до відповідальності. Підставою виникнення договірної відповідальності є порушення договору. Договірна відповідальність пов'язана з порушенням конкретної обов'язки в регулятивному відносному зобов'язанні, існуючому
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  майнові відносини, а також пов'язані з майновими особисті немайнові відносини ". У чинному Цивільному кодексі про товарно-грошових відносинах не згадується прямо, однак найменування і зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., Ст. 357, 454-491, 492-504, 506 , 508-524) містять згадка саме про товар, а в числі
 7. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  майнові права та обов'язки), однак при тому обов'язкової умови, що це майно належало спадкодавцеві на день відкриття спадщини, тобто що спадкодавець був володарем відповідних прав та обов'язків за життя (ч. 1 ст. 1112, а також ст. 1113 і 1114 ЦК). Якщо ж померлий за життя не мав права на майно, навпаки, останнім виникло саме у зв'язку з його смертю (тобто
 8. 4. Види речових прав
  майнового обороту, у зв'язку з чим у вітчизняній літературі їх нерідко зараховують до зобов'язальних, а не речових прав або говорять про їх змішаною (речове-обязательственной) природі. Йдеться насамперед про заставне право, яке з часів попередньої кодифікації цивільного права 60-х рр. . прийнято розглядати не як речове право, а як спосіб забезпечення належного виконання
 9. § 5. Об'єкти правовідносин: поняття та види
  майнових правовідносин (купівля-продаж, дарування, заставу, обмін, заповіт тощо). 2. Нематеріальні особисті блага (життя, честь, здоров'я, гідність, свобода, безпека, недоторканність людини). Типові для кримінальних і процесуальних правовідносин. 3. Поведінка, дії суб'єктів, різного роду послуги та їх результати. Це головним чином правовідносини, що складаються на основі
 10. 2. Форми договірної відповідальності
  майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів відповідальності за порушення зобов'язання відносяться не тільки відшкодування збитків і сплата неустойки, але і "втрата завдатку і різні санкції,
© 2014-2022  yport.inf.ua