Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Джерела правового регулювання

Як вже зазначалося, в ДК 1922 р. і ЦК 1964 р. глави про договір підряду були розраховані на охоплення як робіт, так і послуг. Те ж, що представляло собою "особистий найм" у вузькому сенсі, з перших післяреволюційних років і до нинішнього часу офіційно трансформувалося в трудовий договір, який знайшов місце в Трудовому кодексі.
Правове значення гл. 39 чинного Кодексу полягає в тому, що вона розрахована на цивільні правовідносини, які ще не виділилися в ГК в самостійний вид договорів про оплатне надання послуг, тобто такі, які можна назвати «не пойменованими в ГК".
З метою встановлення більш визначено сфери дії гол. 39 ГК, в неї включений перелік особливо врегульованих в Кодексі договорів, які опинилися тим самим за межами даної глави. Відповідний перелік носить, - це підкреслюється містяться стосовно до нього зазначенням - "за винятком", вичерпний характер. Однак слід з жалем відзначити, що зазначений перелік має недоліки двоякого роду: він, по-перше, включає такі договори, які не володіють ознаками договору возмездного надання послуг, а по-друге, неповний.
На підтвердження можна послатися насамперед на те, що п. 2 ст. 779 ГК відносить до договорів возмездного надання послуг, тобто до підпадають тим самим під ознаки, зазначені в п. 1 ст. 779, договори, передбачені в одинадцяти розділах Кодексу. Маються на увазі договори, виділені в гол. 37 "Підряд", гл. 38 "Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт", гл. 40 "Перевезення", гл. 41 "Транспортна експедиція", гл. 44 "Банківський вклад", гл. 45 "Банківський рахунок", гл. 46 "Розрахунки", гл. 47 "Зберігання", гл. 49 "Доручення", гл. 51 "Комісія", гл. 53 "Довірче управління майном".
При оцінці наведеного переліку слід погодитися з тими, хто вважає необгрунтованим включення в нього підряду, а також договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт "*". Виділивши договори доручення, комісії та інші, прямо згадані у ЦК однойменні договори, дійсно володіють ознаками возмездного надання послуг, законодавець тим самим свідомо протиставив їх будь-якому іншому зазначеному в ГК типу (виду) договорів. В даному випадку він, зокрема, виходив з того, що договори, наділені іншими, ніж передбачені в п. 1 ст. 779 ГК, ознаками, до договорів на оплатне надання послуг саме з цієї причини ставитися не можуть. Тому згадка в зазначеному переліку про договори, яким присвячені гл. 37 і 38 ГК, розходиться з основними принципами побудови гл. 39 ГК .
---
"*" Див: Кабалкин А.Ю. Договір надання послуг / / Відомості Верховної Ради. 1998. N 3. С. 14.
Зазначене обставина враховувалася при складанні проекту ЦК. Мається на увазі, що в ньому нормою, яка в кінцевому рахунку стала п. 2 ст. 779 ГК, обидва типи договорів (тобто виділених у гл. 37 і 38 ЦК) до переліку включені не були (див.: Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч. 2. М.: Статут, 1995. С. 123).
У самому ГК існує й інший, але вже приблизний перелік, куди включені непоіменованние в ньому відносини, що відповідають ознакам, передбаченим у ст. 779. Йдеться про відносини зв'язку, відносинах з приводу медичних, ветеринарних, аудиторських, консультаційних, інформаційних послуг, послуг з навчання та з туристичного обслуговування. Якщо цей перелік і розширити за рахунок включення зазначених вище і пойменованих в ГК договорів, це все одно буде лише мала дещиця дійсно використовуються в цивільному обороті договорів послуг. Так, не потрапили в нього банківські та біржові послуги, послуги з реклами, найрізноманітніші побутові, фінансові, а також правові послуги та ін Як приклад можна вказати на те, що в нещодавно прийнятому Транспортному статуті залізниць РФ виявилися виділеними безсумнівно відповідають ознакам возмездного надання послуг договори, спрямовані на охорону перевезених вантажів, на підготовку під налив цистерн, бункерних напіввагонів, на попередню інформацію про підхід вантажів, на промивку вагонів, на технічне обслуговування вагових приладів, на участь залізниці у перевірці стану вантажів, пов'язаних з подачею і прибиранням вагонів, з експлуатацією залізничних під'їзних шляхів та ін Не випадково практично щорічно приймаються урядом Правила надання раніше що не виділялися видів послуг (див. нижче).
Правове регулювання відносин з надання послуг здійснюється і міжнародними актами. Мається на увазі, зокрема, прийняте в рамках Світової організації Генеральна угода про торгівлю послугами, про який вже йшла мова. У вступній частині зазначеного акта, який може стати джерелом і російського права зі вступом нашої країни в зазначену організацію, проголошується визнання зростаючого значення того, що називається "торговими послугами", для росту і розвитку світової економіки. У самому Генеральній угоді містяться норми, що мають на увазі головним чином публічні відносини, які складаються з приводу надання відповідних послуг.
За всієї специфіки договорів возмездного надання послуг вони все ж, на що вже зверталася увага, близькі до договору підряду.
Подрядоподобний характер розглянутих договорів був врахований при формуванні гл. 39 ГК. Включена в цю главу ст. 783 ГК передбачила поширення на відповідні відносини у певній частині правил, які у гол. 37 ГК. Це - загальні положення про підряд (ст. 702 - 709 ЦК), а також положення, включені до параграфа, який присвячений побутовому підряду (ст. 730 - 739). Зазначені норми застосовуються до відплатним надання послуг лише субсидиарно. У цьому зв'язку законодавець визнав за необхідне спеціально обумовити (ст. 783 ЦК) неможливість поширення зазначених норм глави ДК про підряді у випадках, коли це вступило б у суперечність зі статтями гл. 39 ЦК та особливостями предмета договору надання послуг "*". До цього слід додати, що статті параграфа, присвяченого побутовому підряду, можуть застосовуватися тільки тоді, коли замовник звертається за послугами, призначеними задовольнити його побутові чи інші особисті потреби.
---
"*" Посилання на предмет договору як підстава для неприпустимість застосування до відповідних відносин норм про підряд побічно підтверджує вирішальне значення саме предмета для розмежування зазначених договорів - підряду і возмездного надання послуг.
Є підстави вважати, що, хоча в ст. 783 ЦК і не згаданий § 5 гл. 37 ГК ("Підрядні договори для державних потреб"), що містяться в ньому норми можуть також застосовуватися, але вже в тому особливому порядку, який передбачений для аналогії закону (ст. 6 ЦК). Це, однак, не відноситься до інших актів, які пов'язані з регулюванням державних контрактів на виконання робіт для державних потреб, зокрема, з тієї причини, що в ряді з них прямо названі в якості предмета регулювання не тільки роботи, але й послуги "* ".
---
"*" Див, наприклад: Положення про організацію закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб. Затверджено Указом Президента РФ від 8 квітня 1997 (Збори законодавства РФ. 1997. N 15. Ст. 1756).
Об'єднання в гол. 39 всіх договорів возмездного надання послуг, крім виділених в ГК їх видів, аж ніяк не виключає властивих окремими договорами послуг особливостей. Зазначена обставина зажадало забезпечити, не виходячи за рамки гол. 39 ГК, також і спеціальне регулювання певних не зазначені в ГК договорів послуг з тим, що по відношенню до них норми гл. 39 ГК володіють безумовним пріоритетом. Можна вказати насамперед на ряд законів.
Особливе місце, з урахуванням, серед іншого, ємності міститься в них правового матеріалу, займають затверджені в різний час Урядом РФ Правила і серед них - Правила надання готельних послуг (1), Правила надання послуг з вивезення твердих і рідких побутових послуг (2), Правила надання послуг телефонного зв'язку (3), останні за часом їх прийняття - Правила надання послуг автостоянок (4), Правила надання послуг проводового мовлення (радіофікації) (5), Правила побутового обслуговування населення в РФ (6), Правила надання послуг поштового зв'язку (7), Правила надання платних ветеринарних послуг (8), Правила надання платних медичних послуг (9), Правила надання послуг телеграфного зв'язку (10) та інші (доводиться жалкувати з приводу того, що до досі не прийняті аналогічні акти, що відносяться до правових послуг). Правові засади регулювання окремих видів діяльності визначені на більш високому рівні. Мається на увазі, зокрема, прийнятий 7 серпня 2001 ФЗ РФ "Про аудиторську діяльність" (11). Подібно ряду інших мають основоположне значення для відповідної групи актів, також і Закон, про який йде мова, закріпив безумовний пріоритет по відношенню до підзаконних актів не тільки свій власний, але й інших виданих на цей рахунок законів (12). У цьому ж Законі передбачено затвердження Урядом РФ федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності, що представляють собою єдині вимоги до порядку здійснення аудиторської діяльності, оформлення та оцінки якості аудиту та супутніх йому послуг, а також до порядку підготовки аудиторів та оцінки їх кваліфікації. На тому ж рівні прийняті, зокрема, ФЗ РФ "Про зв'язок" (13), "Про поштовий зв'язок" (14), "Про оціночну діяльність" (15).
---
(1) Збори законодавства РФ. 1997. N 18. Ст. 2153.
(2) Збори законодавства РФ. 1997. N 7. Ст. 862.
(3) Збори законодавства РФ. 1997. N 40. Ст. 4599.
(4) Збори законодавства РФ. 2001. N 48. Ст. 4517.
(5) Збори законодавства РФ. 1997. N 40. Ст. 4601.
(6) Збори законодавства РФ. 1997. N 34. Ст. 3974.
(7) Збори законодавства РФ. 2001. N 41. Ст. 4076.
(8) Збори законодавства РФ. 1998. N 33. Ст. 4012.
(9) Збори законодавства РФ. 1996. N 3. Ст. 199.
(10) Збори законодавства РФ. 1997. N 37. Ст. 4299.
(11) Збори законодавства РФ. 2001. N 33. Ст. 3422.
(12) ФЗ РФ "Про аудиторську діяльність" передбачив, що "відносини, що виникають при здійсненні такої діяльності, можуть регулюватися також указами Президента Російської Федерації, які не повинні суперечити цьому Закону, іншим федеральним законам ". Одночасно їм встановлено: "Норми законодавства Російської Федерації про аудиторську діяльність, що містяться в інших федеральних законах, повинні відповідати цьому Закону".
(13) Збори законодавства РФ. 1995. N 8. Ст. 600.
(14) Збори законодавства РФ. 1999. N 29. Ст. 3697.
(15) Збори законодавства РФ. 1998. N 31. Ст. 3813.
Правила, а також закони, про які йде мова, деталізують набір надаються в таких випадках послуг, порядок укладення відповідного договору, права споживача послуг (замовника) і виконавця, обов'язки кожної зі сторін, а також відповідальність за їх порушення. Зазначені акти, крім того, визначають порядок прийому та оформлення замовлень на послуги, а також самого надання послуг, порядок та форму оплати послуг та ін Можуть бути зазначені звичайні для такого роду актів положення, що відносяться до обов'язкового обсягу інформації, що надається чиниться відповідну послугу підприємцем , видачі документів, які служать формою договору (квитанція, талон, касовий чек тощо), набору обов'язкових умов договору (договорів) на надання відповідних послуг, прав і обов'язків виконавця.
Виділення возмездного надання послуг в якості предмета самостійного договірного типу дозволило відмежувати, в свою чергу, дію відповідних норм від норм про підряд, відбивши властиві послуг особливості. До прийняття ЦК, вперше розмежувати ці договори, зазначеної мети можна було досягти тільки одним шляхом: створити окремі, самостійно існують паралельно з підрядом типи (види) договорів, які охоплюють певну різновид послуг і таким чином конкурують з підрядом. Проте в даний час при існуванні гл. 39 ГК необхідність у цьому відпала. І все ж в силу різних причин, пов'язаних, з одного боку, з вузьким набором норм у цій главі, а з іншого - з потребою у відображенні досить широкою специфіки відповідних видів договорів, які не виділених особливо в ГК, зберігається потреба в самостійному регулюванні окремих моделей договору послуг. Тому слід очікувати, що коло спеціально врегульованих договорів возмездного надання послуг актами, прийнятими за межами ГК, а можливо, і додатково включеними в сам Кодекс главами, буде розширюватися. Слід зазначити, що в літературі були ще до прийняття чинного ЦК висловлені пропозиції про більш місткому спеціальному регулюванні окремих договорів послуг. Так, Л.В. Шенникова пропонувала включити в ГК спеціальну главу, присвячену туристично-екскурсійного обслуговування "*". Є підстави висловити жалю з приводу того, що ця пропозиція не була підтримана при прийнятті чинного ЦК.
  ---
  "*" Див: Шенникова Л.В. Право на туристично-екскурсійне обслуговування / / Правове регулювання відносин у сфері обслуговування громадян. М., 1983. С. 96.
  До числа спеціальних джерел відноситься ФЗ РФ "Про захист прав споживачів". Розрахований виключно на відносини, в яких на стороні споживачів виступають громадяни, він не проводить розмежування правового режиму договорів робіт та договорів послуг, вказуючи у відповідних випадках, у тому числі в спеціально присвяченій цим відносинам гл. III, - "роботи (послуги)". Чи не єдиний виняток складає його ст. 39, присвячена окремим видам послуг. Вона зводиться до вказівки на те, що наслідки порушення умов договору про надання окремих видів послуг, які не підпадають за своїм характером під дію гол. IV, визначаються законом (мається на увазі рівень відповідних актів).
  Видані в розвиток ФЗ РФ "Про захист прав споживачів" Правила побутового обслуговування населення в Російській Федерації також здійснюють єдине регулювання договорів на виконання робіт та на надання послуг. Велика частина його статей регулює в основному одночасно і роботи, і послуги, хоча є й такі, які присвячені спеціально або тим, або іншим. Зазначені Правила охоплюють широке коло питань, що виникають головним чином при оформленні замовлень споживача.
  Спеціальним актом, сфера застосування якого визначається вже його назвою, є Положення про організацію закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб.
  Глава 39 ЦК не претендує на те, щоб охопити регулювання конкретного типу договорів. Навпаки, вона свідомо припускає наявність різних видів договорів, що відповідають лише загальним ознаками договору "возмездного надання послуг", як вони визначені в гл. 39 ГК.
  Мета виділення глави, присвяченій відплатним надання послуг (гл. 39), - закріпити такі загальні ознаки відповідного договору та кореспондуючі їм правові рішення окремих питань.
  Зазначена глава дає можливість заповнити у відповідних межах прогалини у правовому регулюванні, неминуче утворюються саме стосовно до договорів возмездного надання послуг, не виділеним спеціально в ГК.
  Поява таких прогалин і, отже, потреба в їх усуненні є прямим результатом наслідків розвитку різних галузей людської діяльності, і насамперед науки і техніки, оскільки чи не будь-який крок в цьому напрямку породжує потребу в різних видах послуг і одночасно можливість у їх наданні. Притому багато з таких послуг настільки специфічні, що тягнуть за собою необхідність формування нових правових моделей, а до цього - вимушене обмеження використанням статей, поміщених в гол. 39 ГК РФ. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Джерела правового регулювання"
 1. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
    джерелом правового регулювання ринку цінних паперів є Цивільний кодекс РФ, так як передбачає загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні папери віднесені до об'єктів цивільних прав (див.: найменування
 2. § 1. Загальні положення
    правовий режим експортної угоди. Потрібно взагалі проводити розходження між зовнішньоторговельним зобов'язанням (зокрема, купівлею-продажем товару на експорт) і митним оформленням товару. Ці поняття при всій їх взаємопов'язаності аж ніяк не тотожні. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 361 У щойно
 3. § 1. Поняття і джерела правового регулювання бухгалтерського обліку
    джерелом права, який має найвищу юридичну силу і норми якого регулюють відносини з бухгалтерського обліку, є Конституція РФ. Пункт «р» ст. 71 Конституції РФ відносить бухгалтерський облік до ведення Російської Федерації (як і інформацію в цілому - див п. «і» цієї ж статті). Закон про бухгалтерський облік є основним джерелом права, що регулює діяльність з
 4. § 1. Наука цивільного права
    джерел, пояснюються їх зміст і співвідношення з іншими нормами і джерелами правового регулювання; виявляються загальні закономірності, що лежать в основі цивільно-правового регулювання, а також особливості, властиві окремим інститутах і інших структурних підрозділах цивільного права; виявляються протиріччя і прогалини в чинному законодавстві, непрацюючі і
 5. § 4. Право постійного (безстрокового) користування і довічного успадкованого володіння
    джерелами правового регулювання зазначених прав виступає ЗК і гл.17 ЦК. При цьому норми ЗК мають пріоритет перед положеннями гл. 17 ГК огляду на те, що ЗК слід розглядати стосовно ГК як спеціальний і пізніший закон. Крім того, ЗК займає рівне з ГК положення в ієрархії джерел цивільного законодавства. Стосовно до питань про підстави виникнення
 6. § 1. Поняття житлового права і система його джерел
    джерел правового регулювання житлових відносин не дозволяє провести чіткої межі між сферами регулювання житлового та цивільного законодавства. Обгрунтованість останнього висновку підтверджується наступними обставинами. Відповідно до п. "о" ст. 71 Конституції РФ цивільне законодавство відноситься до виключного відання Російської Федерації, а житлове
 7. § 2. Побутовий підряд
    джерелом правового регулювання договору побутового підряду є § 2 гл. 37 ГК. Для забезпечення гарантій прав замовника в договорі будівельного підряду ЦК передбачає можливість застосування норми § 2 гл. 37 ГК про права замовника до відносин за договором будівельного підряду, якщо роботи виконуються для задоволення особистих потреб замовника (п. 3 ст. 740 ЦК). В даному випадку
 8. § 3. Договір будівельного підряду
    джерелом правового регулювання традиційно були Правила про договори підряду на капітальне будівництво, утверджувалися на урядовому рівні. Чинний ЦК існування подібного акту, так само як і прийняття спеціального закону про будівельному підряді, не передбачає і виходить з того, що закріплені ним правила є достатньою правовою базою для регулювання відносин у
 9. § 1. Поняття і елементи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
    джерел фінансування наукових досліджень, відмінності у правовому режимі закінчених розробок і вплив цілого ряду інших факторів зумовлюють, в свою чергу, різноманітність цивільно-правових договірних форм, що застосовуються в даній сфері. Одну з таких форм утворюють два тісно взаємопов'язаних, але не збігаються один з одним повністю договору - договір на виконання
 10. § 1. Загальні положення про транспортних зобов'язаннях
    правовими актами. Для перевезення пасажирів законодавець передбачив спеціальний вид договору (ст. 786 ЦК). За договором перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на отримання багажу особі; пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при
© 2014-2022  yport.inf.ua