Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Класифікація конституцій і їх внутрішня структура


В науці конституційного права неодноразово робилися спроби класифікувати конституції за різними підставами. Скажімо, залежно від форми державного устрою пропонувалося ділити конституції на унітарні та федеративні, в залежності від характеру політичного режиму - на демократичні і реакційні, в залежності від передбачуваної тривалості застосування - на постійні і тимчасові. Відповідні терміни частенько зустрічаються в літературі, коли виникає потреба в додатковій характеристиці конкретної конституції <27>. Найстаріша класифікація, яка використовувалася ще в XIX столітті, застосовується до цих пір.
---
<27> Наприклад, В.Є. Чиркин, відтворюючи класифікацію, представлену в цьому параграфі, класифікує конституції також по соціальному характеру (полуфеодально-теократичні конституції, конституції капіталістичного суспільства, конституції тоталітарного соціалізму, постсоціалістичні конституції) і за ознакою демократичності (демократичні, авторитарні й тоталітарні). Див: Чиркин В.Є. Конституційне право зарубіжних країн. М.: МАУП, 1997. С. 40 - 41.
У підручнику "Конституційне (державне) право зарубіжних країн" під ред. Б.А. Страшун конституції поділяються залежно від форми правління на монархічні і республіканські (с. 71).
За способом об'ектівірованія, тобто по тому, як об'єктивно виражена зовні воля засновника, конституції поділяються на дві групи - писані і неписані.
Писані конституції складені у вигляді єдиного документа, побудованого за певною системою. Зазвичай писана конституція складається з преамбули, основного тексту і перехідних положень чи супровідних додатків.
Преамбула зазвичай містить в собі урочисту формулу проголошення конституції, мети прийняття конституції, відсилання до колишньої конституції і деякі інші положення. За загальним правилом преамбула, хоча вона і є інтегральною частиною конституційного тексту, не носить нормативного характеру. Її положення вважаються суто декларативними, за винятком тих, які є відсильними нормами (преамбули до Конституціями Франції, Республіки Кот-д'Івуар). Багато сучасних конституції (Австрії, Бельгії, Греції, Данії, Ісландії, Італії, Нідерландів, більшості країн Латинської Америки) не мають преамбули, але загальна тенденція все-таки зводиться до того, що нові і новітні конституції (Іспанії, Франції, ФРН, Швейцарії та ін.) предваряются преамбулою.
Основной конституційний текст зазвичай підрозділяється на частини, глави, розділи, статті. Наприклад, Конституція Франції 1958 складається з преамбули та 18 розділів, які поділяються на статті. Схожу структуру мають Конституції Індії, Малайзії, ФРН, Швейцарії, Японії та деяких інших країн. Зазвичай найбільш великі структурні підрозділи тексту мають назви, але їх може і не бути (США). Деякі конституції (Індії, Бангладеш) супроводжуються додатками, в яких конкретизуються і уточнюються загальні положення з певних питань. В окремі конституції включаються перехідні положення (Італія).
Писана конституція в принципі являє собою єдиний документ, який, за образним американському висловом, "можна покласти в кишеню". У деяких випадках писана конституція може складатися з декількох документів, зведених у певну систему (Ізраїль, Швеція).
Своєрідну структуру має Конституція Канади, яка відповідно до Акту про Британську Північну Америку 1867 р. (нині - конституційний Акт 1867 р.), прийнятому британським Парламентом, отримала статус домініону. Цей акт був згодом доповнений майже тридцятьма іншими британськими законами та наказами короля в Раді. У 1982 р. набули чинності прийняті британським Парламентом на прохання Парламенту Канади Акт про Канаду і Конституційний акт, яким установчі права були передані Канаді. З цього моменту британський Парламент втратив повноваження приймати закони для Канади. Конституційний акт, що містить Канадську хартію прав і свобод та ряд інших положень, не відмінив Акт про Британську Північну Америку 1867 р. і інші джерела канадської Конституції. Разом з Конституційним актом 1982 вони склали систему юридичних джерел, які в сукупності своїй складають Конституцію Канади.
Неписані конституції являють собою рідкісний виняток. В даний час вони застосовуються тільки у Великобританії і Новій Зеландії.
Неписана конституція має ті ж предмети правового регулювання, що й писана. Іншими словами, неписана конституція закріплює форму правління, форму державного устрою, структуру вищих органів державної влади, правове становище особи і т.д., але її приписи містяться не в єдиному документі, а у величезному числі джерел права. Таким чином, форма об'ектівірованія неписаної конституції невизначена. Пояснимо це на класичному прикладі Великобританії.
У Британії протягом короткого терміну (1653 - 1660) діяла писана Конституція - знаряддя управління О. Кромвеля, але вона не залишила помітного сліду в розвитку британського конституціоналізму. Сучасна британська неписана Конституція являє собою досить складний конгломерат різного роду джерел. Ця Конституція безперервно доповнюється і змінюється. Вона складається з наступних основних частин.
Статутное право. У цю групу джерел включаються деякі древні акти і ряд найважливіших парламентських законів конституційного характеру: Велика хартія вольностей 1215, Петиція про право 1628, Білль про права 1689 р., Акт про влаштування 1701, Акти про Парламенті 1911 і 1949 рр.., Акт про перство 1963 р., Акти про народне представництво 1949 і 1969 рр.., Акт про місцеве управління 1972 р. і ряд інших. Парламентські статути породжують нові права і обов'язки посадових осіб і громадян, змінюють правовий статус державних органів і громадських організацій, міняють взаємини між різними частинами політичної системи.
Загальне право (прецедентне право) - що склалося після норманського завоювання загальне для всієї Англії право, яке було створене королівськими судами і спочатку протиставлялося місцевим звичаєвим правом. Воно грунтувалося не так на законі, а на загальних принципах справедливості і розуму, здорового глузду. Юридичною базою загального права є доктрина Stare decisis, в силу якої суд дотримується раніше відбулися рішень в аналогічних справах (прецедент). На практиці це означає, що рішення судів вищої інстанції обов'язкові для всіх нижчих судів при розгляді схожих справ. Норми загального права зіграли особливо важливу роль у сфері визначення обсягу та порядку здійснення цивільних прав і свобод. Так, в судовому рішенні про прокламаціях 1611 було сформульовано положення про те, що король своєї прокламацією не може оголосити злочином те, що таким до цього не вважалося. У рішенні 1839 було сказано, що резолюція Палати громад не може змінювати права країни. У 1922 р. суд заборонив виконавчої влади обкладати громадян податками без прямого уполномочия Парламенту. У 1936 р. суд дозволив поліції входити в будь-яке публічне зібрання, якщо є розумні підстави підозрювати, що воно може викликати заворушення.
Конституційні угоди - правила політичної практики, які вважаються обов'язковими і неухильно дотримуються тими, кого вони безпосередньо стосуються. Встановлені конституційними угодами приписи не можуть бути примусово здійснені через суд. Конституційні угоди становлять найважливішу частину британської неписаної конституції. Вся система управління Кабінету цілком заснована на цих угодах: вибір прем'єр-міністра, підбір членів Кабінету, колективна відповідальність Кабінету перед Палатою громад, розпуск Палати громад. Фактичний статус монарха, скликання Парламенту на щорічні сесії і багато іншого регулюються тільки конституційними угодами.
Доктринальні джерела - думки авторитетних учених, до яких звертаються в тих випадках, коли виявляється прогалина в конституційному праві. До числа доктринальних джерел відносяться наступні праці: Бректон. Трактат про закони Англії (1250); Блекстон. Коментарі законів Англії (1565); Кок. Правові інститути Англії (1628); Фостер. Рішення королівських судів (1763). До числа авторитетних вчених зазвичай відносять Джона Локка (1632 - 1704), Єремію Бентама (1748 - 1832), Едмунда Берка (1729 - 1797), Дж. С. Мілля (1806 - 1873), Ерскіна Мея (1815 - 1886), А . В. Дайсі (1835 - 1922), Дж. Остіна (1911 - 1960) та ін
Британська конституція являє собою настільки дивне явище, що самі англійці не в змозі дати йому адекватне тлумачення. Що стосується неанглійців, то при спробі усвідомити сутність цього явища вони часто опиняються в глухому куті. Відомий американський публіцист Ч. Сульцбергер іронізує: "Британці мають чудову політичну систему, яка, здається, грунтується на вірі і парадоксі: конституційність без конституції, поділ правлячих властей, в дійсності означає злиття цих влади. Кожен міністр представляє і легіслатури, оскільки він прийшов з парламенту, і виконавчу владу, оскільки засідає в Кабінеті. Лорд-канцлер з'єднує в собі одночасно всі три влади - судову, як головний суддя, законодавчу, як лідер палати лордів, і виконавчу, як міністр, що очолює урядовий департамент ".
Удавана суперечливість, а часом і безглуздість британської неписаної Конституції аж ніяк не може розглядатися як забавний анахронізм. Ця Конституція вельми гнучка і зручна в практичному сенсі. На відміну від своїх писаних побратимів, вона не потребує складної процедури прийняття доповнень і змін. Для цього існує маса більш простих способів - від парламентського закону до створення нового прецеденту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Класифікація конституцій і їх внутрішня структура "
 1. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  класифікація даних органів зводиться до їх поділу на представницькі, виконавчі та інші. Представницькі органи за характером своєї діяльності є органами, які здійснюють установчі та нормотворчі функції, які полягають у виявленні та формуванні інтересів населення муніципального освіти, тобто у виробленні на основі обговорення і згоди більшості депутатів
 2. § 1. Поняття комерційного права
  класифікація джерел підприємницького права. Суб'єкти комерційного права. Тут розглядаються поняття підприємця та організаційно-правові форми його діяльності, порядок створення, реорганізації та ліквідації, в тому числі з підстав банкрутства, комерційних організацій. Особлива увага приділяється господарським товариствам і товариствам. Речові права підприємця. Тема
 3. § 2. Джерела комерційного права
  класифікацій нормативних актів (за їх юридичною силою та масштабом дії), що мають універсальний характер, класифікація за їх призначенням є спеціальною, що відбиває по суті співвідношення цивільного та комерційного права. Загальні нормативні акти призначені для всіх суб'єктів приватного права, в тому числі і для підприємців, і закріплюють загальні правила поведінки без урахування тих чи
 4. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  класифікації, запропонованої Н.В. Постовим, його власна посилка про те, що в англосаксонській моделі місцеве самоврядування "звільнено від державних функцій", невірна. Це протиріччя легкоустранімих, якщо допустити, що "публічні" інтереси відрізняються від "державних", а саме є більш широким за обсягом поняттям. Тоді, залежно від того чи іншого підходу, охорона
 5. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  класифікація по даній підставі іноді призводить до важковирішуваним проблемам: наприклад, в теорії муніципального права можна виділити питання про те, до якого з перелічених видів органів слід віднести місцеву адміністрацію і чи слід вважати її єдиним органом або сукупністю органів. Норми нового Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  класифікації дані норми ні закріплювалися . Дія цивільного законодавства. Порядок опублікування і набрання чинності федеральних законів визначає закон; в свою чергу, порядок опублікування і набрання чинності актами Президента РФ, Уряду РФ і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади - указ Президента * (45). На території Російської Федерації
 7. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  класифікації юридичних осіб державна корпорація є установою, а не власне корпорацією, так як має єдиного "господаря" * (339). Дійсно, статус цього виду некомерційних організацій вельми схожий зі статусом державної установи. Головна відмінність полягає в тому, що майно державної корпорації належить їй на праві власності. Автономні
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  класифікації - зауважив наступне: а) оскільки поділ прав засновників (учасників) на речові і зобов'язальні в п. 2 ст. 48 ЦК не засноване на єдиному критерії, можливі випадки одночасного їх поєднання; б) зобов'язальні права, про які йдеться в абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК, суперечать поняттю зобов'язання (ст. 307 ЦК) і насправді являють собою права, засновані на
 9. 1. Особливості системи вітчизняного права
    класифікації) права метод правового регулювання, бо предмет у вигляді, наприклад, майнових відносин може бути одним і тим же і у приватного, і у публічного права (див.: Брагінський М.І. Указ. соч. С. 67 - 69). Такий підхід може бути виправданий лише остільки, оскільки для М.І. Брагінського, який заперечує самостійність сімейного та трудового права, приватне та цивільне право представляються
 10. § 2. Основні права людини і громадянина
    класифікацією поділяються на соціально-економічні, політичні, громадянські, культурні й особисті. Такий поділ проводиться як у світовій юридичній практиці, так і в національних правових системах, в тому числі і російської. Між усіма видами і різновидами прав існує тісний взаємозв'язок. В історичному контексті сучасні дослідники виділяють три покоління прав: перше -
© 2014-2022  yport.inf.ua