Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

13. КОДИФІКАЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА

Причина кодифікації римського права - до III в. н. е.. накопичився великий обсяг несистематизованих римських законів, що суперечать один одному.
Перші спроби кодифікації римського права робили приватні особи. Після смерті Марка Аврелія Papirius Iustus зібрав його конституції. У 295 р. в Беріть (Бейруті) з'явився кодекс гре-горіанцев (Codex Gregorianus), який містив конституції імператорів від Адріана (117 р. н. Е..) До Діоклетіана (295 р. н. Е..) В 14 книгах. Доповненням до нього служив кодекс Гермогеніанус (Codex Hermogenianus), складений між 314і 324 р. н. е.. в 1 книзі, що містить конституції до Костянтина.
На початку IV в. на базі робіт Ульпіана був розроблений підручник - перероблені твори Павла «Сінтенціі» в Дігестах.
Офіційна кодифікація римського права розпочалася в першій половині V в. н. е.., підсумком якої став кодекс Феодосія (Codex Theodosianus) 437 р., містить в 16 книгах конституції імператорів починаючи від Костянтина. Кодекс Феодосія містив речове і зобов'язальне право (дві частини майнового права).
У 527 р. у Візантії до влади прийшов Юстиніан. Прагнучи створити дисципліноване чиновництво, навести порядок в судах і надати своїй імперії струнку єдину правову основу, Юстиніан скликав на допомогу видатних юристів. У результаті була реалізована і всеосяжна кодифікація права на нових принципах, що відбивали високий рівень юриспруденції і юридичної науки Візантії в рамках римської правової культури.
На початку 528 р. була заснована державна комісія з 10 фахівців під керівництвом відомого юриста Трібоніана. У квітні 529 р. комісія опублікувала кодекс імператорських конституцій в 12 книгах, з виданням якого всі колишні збірники та окремі акти стали розглядатися як не мають юридичної сили. У 530 р. була призначена нова комісія з 16 чоловік (практиків і людей науки) під керівництвом того ж Трібоніана.
Комісія здійснила грандіозну компіляцію уривків з праць римських юристів приблизно п'яти попередніх століть, опубліковану в грудні 533 р., під назвою «Дигест» (від лат. Digеsta - «зібране»), або «Пандект» (від грец. pandectac - «все вміщає»). Одночасно Юстиніан поставив перед комісією завдання виділити загальні принципи римського права - в цілях як навчальних, так і ідейно-політичних, результатом чого стали «Інституції». У 534 р. був перероблений і оновлений Кодекс імператорських конституцій, в якому на цей раз переважно узагальнювалося право вже християнської епохи.
Після виходу в світ кодексу законодавча діяльність Юстиніана тривала - всі великі видані ним акти пізніше склали «Новели», систематизовані вже після смерті Юстиніана.
Кодекс Юстиніана 529 р. представляв собою підручник, що складається з 4 частин: Інституції, Дигести, Кодекс, Новели.
З початком відродження римського права в епоху його рецепції всі чотири елемента Зводу Юстиніана отримали узагальнену назву Corpus iuris civilis; під таким же позначенням вони були вперше в єдності видані Д. Готофредом і увійшли в історичну традицію. Всі частини склепіння в оригіналі не збереглися, а дійшли до нас у пізніших списках littera Florentina - в VI-VII ст., Решта - в VIII-XI ст.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. КОДИФІКАЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА "
 1. 1. Історія розвитку російської правової системи: формування і особливості
  кодифікації існуючого законодавчого масиву. Змінити разом норми цивільного права було неможливо. Набагато простіше виявилося привести до одного знаменника організацію судів і судочинство. Ось чому перші загальнодержавні збірники законів, що з'явилися після «Руської Правди», являють собою процесуальні кодекси і називаються судебниками. Перший судовий статут - Судебник
 2. § 5. Кодифікація римського права
  римського
 3. 5 КОДИФІКАЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  кодифікації. У IV-V ст. діяли два джерела права: старе право (передане предками) і молоде право, створене імператорським законодавством. Поступово було накопичено велику кількість імператорських конституцій, що послужило причиною кодифікації. З'являються кодекси Феодосія, Грегоріана, Гермогеніана. Першу офіційну кодифікацію здійснили в першій половині V в.
 4. § 1. Поняття комерційного права
  кодифікації цивільного законодавства / / Правознавство. 1994. № 3. С. 26). [8] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1. С. 18. [9] Матвєєв Г. К. Економічна реформа і кодифікація цивільного законодавства (до історії дискусії) / / Держава і право. 1992. № 5. С. 52. [10] Лаптєв В.В. Господарське право - право підприємницької діяльності / / Держава і право. 1993. № 1.
 5. § 1. Основні правові системи сучасності
  кодифікація цивільного законодавства у формі прийняття єдиного узагальнюючого закону - цивільного кодексу. Такі закони будувалися на основі використання однієї з двох найбільш відомих і поширених систем цивільного права - інституційної або пандектній. Інституційна система, що бере початок від системи "Інституцій" найбільшого римського юриста класичної епохи Гая, виходить з
 6. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  кодифікації призвело до появи кодексів матеріального і процесуального права. В англійській ж праві досить часто має місце змішання матеріальних і процесуальних норм, прикладом якого може служити інститут довірчої власності, розроблений в ході процесуальної діяльності суду справедливості. Джерела права Європейського Союзу. Тенденція до зближення правових систем в
 7. § 1. Поняття і значення речового права
  кодифікації цивільного законодавства в 60-х рр.. XX в. категорія речових прав вже не використовувалася, і в ЦК 1964 р. вже йшлося тільки про право власності * (654). Відновлення законодавчого поняття речових прав відбулося в Законі РРФСР "Про власність в РРФСР" від 24 грудня 1990 г. * (655) Крім того, даний термін вживався в Основах цивільного законодавства 1991 р. Нарешті,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  кодифікації. М., 2003. * (20) Саме суб'єктивних ознаками належить чільна роль як у визначенні, так і в істоті підприємницької діяльності (докладніше див: Рівний В.В. Поняття та ознаки підприємницької діяльності (цивільно-правовий аспект). Іркутськ, 1998). * (21) "Як сукупність пов'язано одночасних і послідовних дій, - писав П.П. Цитович, - торгівля
 9. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  кодификациях громадянського законодавства неодмінно були присутні норми про договір майнового найму, який вважався самостійним видом договору. У різний час економічне значення оренди як зменшувалася (в 30-40-ті роки, в період побудови індустріальної економіки та ведення війни), так і зростала (в 20-ті роки - в період непу - і в другій половині 80-х років - у період
 10. § 1. Поняття, ознаки та види договору простого товариства
  кодифікаціями, відображає сутність цього договору як інституту, яка оформилася ще в римському праві. Це дозволяє вважати договір простого товариства одним з найбільш універсальних правових інструментів, спрямованим на упорядкування спільної діяльності на основі об'єднання вкладів. Згідно п. 1 ст. 1041 ЦК за договором простого товариства (договору про спільну діяльність) двоє або
© 2014-2022  yport.inf.ua