Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 3.10


1. Дане адміністративне покарання відноситься до санкцій, обмежує свободу порушника, фактично воно може бути застосовано і щодо інших іноземних фізичних осіб, зокрема осіб з подвійним громадянством і підданих монархій.
Відповідно до чинного законодавства передбачено різний правовий режим адміністративного видворення.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які порушили державний кордон РФ, підлягають видворенню прикордонними органами та прикордонними військами ФСБ (див. коментар до ст. 23.10 КоАП) за межі РФ.
Відповідно до коментарів статтею адміністративне видворення за межі Російської Федерації як вид адміністративного покарання слід відрізняти від депортації іноземного громадянина (особи без громадянства) - адміністративної санкції, встановленої стосовно зазначеним фізичним особам - порушникам (ст. 31 Федерального закону від 25 липня 2002 р. N 115-ФЗ "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації"). Згідно п. 1 ст. 2 зазначеного Закону під депортацією розуміється примусова висилка іноземного громадянина (особи без громадянства) з Російської Федерації у випадку втрати або припинення законних підстав для його подальшого перебування (проживання) в Російській Федерації.
Правовими передумовами депортації є невиконання порушником обов'язків, встановлених п. 1 - 2 ст. 31 Федерального закону "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації". Згідно п. 4 - 6 ст. 31 розглянутого Федерального закону депортація іноземних громадян (осіб без громадянства) здійснюється МВС Росії або його територіальними органами.
Депортація здійснюється за рахунок коштів депортованого іноземного громадянина, а в разі відсутності таких коштів або у випадку, якщо іноземний працівник прийнятий на роботу з порушенням встановленого зазначеним Федеральним законом порядку залучення та використання іноземних працівників, - за рахунок коштів запросив його органу, дипломатичного представництва чи консульської установи іноземної держави, громадянином якої є депортованого іноземний громадянин, міжнародної організації або її представництва, фізичної або юридичної особи.
У випадку, якщо встановлення сторони, що запрошує неможливо, витрати на депортацію провадяться за рахунок коштів федерального бюджету в порядку, встановленому Правилами витрачання коштів федерального бюджету на заходи з депортації або адміністративному видворенню іноземних громадян та осіб без громадянства за межі Російської Федерації при неможливості встановлення сторони, що запрошує, затвердженими Постановою Уряду РФ від 24 жовтня 2002 р. N 769.
Видворення (депортація) порушників передбачено також ст. 13 Федерального закону від 19 лютого 1993 р. N 4528-1 "Про біженців".
2. Про порядок виконання постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного фізичної особи див. коментар до ст. 32.10.
Про адміністративну відповідальність іноземних фізичних та юридичних осіб див. коментар до ст. 2.6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 3.10 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  Кримінальний закон (КК РФ) являє собою нормативний правовий акт, прийнятий вищим законодавчим органом державної влади в порядку, встановленому Конституцією РФ, що містить правові норми, обов'язкові для дотримання і виконання і має вищу юридичну силу по відношенню до іншим нормативним правовим актам. Від інших законів кримінальний закон відрізняється предметом правового
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  Зміст цього принципу говорить про те, що до кримінальної відповідальності особа може бути притягнута лише в тих випадках, коли їм скоєно діяння, безпосередньо передбачене кримінальним законом, та призначено тільки таке покарання , яке знову ж передбачено виключно кримінальним законом. Ніякими іншими нормативними правовими актами не можуть вирішуватися питання кримінальної відповідальності і
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  Основою принципу рівності громадян перед законом є положення ст. 19 Конституції РФ про рівність всіх перед законом і судом. Ці положення не означають абсолютної рівності громадян у всіх відносинах і незалежно ні від яких обставин, але вони гарантують рівне становище громадян перед вимогами закону і рівне ставлення до громадян суду незалежно від статі, раси, національності, мови,
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. У зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua