Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф . Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

I. Нормативно-правові акти

- Загальна Декларація прав людини (1948) / / Міжнародний захист прав людини: зб. документів. - М., 1990.
- Декларація прав і свобод людини і громадянина: прийнята Верховною Радою РРФСР 22 листопада 1991
- Документ Московської наради Конференції з людського виміру НБСЄ. - М.: Інтеріракс, 1991.
- Конституції буржуазних держав. - М.: Юрид. літ., 1982.
- Конституція Республіки Татарстан. - Казань, 1992 (з ізм. Та доп.).
- Конституція Російської Федерації. - М.: 1993 (з ізм. Та доп.).
- Про безпеку: Закон РФ від 5 березня 1992 р. N 2446-I (з ізм. Та доп.).
- Про військових судах Російської Федерації: Федеральний конституційний закон від 23 червня 1999 р. N 1-ФКЗ (з ізм. Та доп.).
- Про вибори депутатів Державної Ради Республіки Татарстан: Закон РТ від 22 вересня 2003 р. N 37-ЗРМ (з ізм. Та доп.).
- Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації: Федеральний закон від 20 грудня 2002 р. N 175-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про вибори Президента Російської Федерації: Федеральний закон від 10 січня 2003 р. N 19-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про державну цивільну службу Республіки Татарстан: Закон Республіки Татарстан від 16 січня 2003 р. N 3-ЗРТ (з ізм. Та доп.).
- Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів: Федеральний закон від 20 квітня 1995 р. N 45-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про державну соціальну допомогу: Федеральний закон від 17 липня 1999 р. N 178-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про громадянство Російської Федерації: Федеральний закон від 31 травня 2002 р. N 62-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про єдиному банку нормативних правових актів Республіки Татарстан: Указ Президента РТ від 8 травня 2002 р. N УП-352 (з ізм. Та доп.).
- Про Конституційний суд Республіки Татарстан: Закон РТ від 22 грудня 1992 р. N 1708-XII (із змінами. Та доп.).
- Про Конституційний Суд Російської Федерації: Федеральний конституційний закон від 21 липня 1994 р. N 1-ФКЗ (з ізм. Та доп.).
- Про заходи щодо забезпечення відкритості і загальнодоступності нормативних актів: Указ Президента РФ від 24 листопада 1995 р. N 1178.
- Про місцеве самоврядування в Республіці Татарстан: Закон РТ від 28 липня 2004 р. N 45-ЗРМ.
- Про міліцію: Закон РФ від 18 квітня 1991 р. N 1026-I (з ізм. Та доп.).
- Про мирових суддів у Російській Федерації: Федеральний закон від 17 грудня 1998 р. N 188-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про муніципальних виборах в Республіці Татарстан: Закон РТ від 24 березня 2004 р. N 24-ЗРМ.
- Про політичні партії: Федеральний закон від 11 липня 2001 р. N 95-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про порядок опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади: Указ Президента РФ від 23 травня 1996 р. N 763 (із змінами. І доп.).
- Про порядок опублікування і набрання чинності законів та інших нормативних правових актів Республіки Татарстан з питань захисту прав і свобод людини і громадянина: Закон РТ від 31 жовтня 2002 р. N 21-ЗРМ (з ізм . та доп.).
- Про порядок опублікування і набрання чинності законами Республіки Татарстан та інших актів, прийнятих Державною Радою Республіки Татарстан і його Президією: Закон РТ від 6 серпня 2003 р. N 27-ЗРМ.
- Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів: Федеральний закон від 14 червня 1994 р. N 5-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про порядок опублікування міжнародних договорів Російської Федерації: Указ Президента РФ від 11 січня 1993 р. N 11 (із змінами. Та доп.).
- Про присяжних засідателів федеральних судів загальної юрисдикції в Російській Федерації: Федеральний закон від 20 серпня 2004 р. N 113-ФЗ
- Про прокуратуру Російської Федерації: Закон (з ізм. та доп.).
- Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Федеральний закон від 11 квітня 1998 р. N 55-ФЗ.
- Про свободу совісті та релігійні об'єднання: Закон РТ від 14 липня 1999 р. N 2279 (із змінами. Та доп.).
- Про свободу совісті та релігійні об'єднання: Федеральний закон від 26 вересня 1997 р. N 125-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про систему державної служби Російської Федерації: Федеральний закон від 27 травня 2003 р. N 58-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про соціальне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів: Федеральний закон від 2 серпня 1995 р. N 122-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про статус суддів в Російській Федерації: Закон РФ від 26 червня 1992 р. N 3132-I (з ізм. Та доп.)
- Про судову систему Російської Федерації: Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ (з ізм. та доп.).
- Про судову систему Російської Федерації: Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ.
- Про судових приставів: Федеральний закон від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про судоустрій РРФСР: Закон РРФСР від 8 липня 1981 (із змінами. Та доп.).
- Про третейські суди в Російській Федерації: Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 102-ФЗ.
- Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації: Федеральний закон від 25 вересня 1997 р. N 126-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про арбітражних судах Російській Федерації: Федеральний конституційний закон від 28 квітня 1995 р. N 1-ФКЗ (з ізм. Та доп.).
- Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування: Федеральний закон від 26 листопада 1996 р. N 138-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян: Закон України від 27 квітня 1993 р. N 4866-I (з ізм. Та доп.).
- Про громадські об'єднання: Федеральний закон від 19 травня 1995 р. N 82-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації: Федеральний закон від 6 жовтня 2003 р. N 131-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації Федеральний закон від 6 жовтня 1999 р. N 184-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про органи соціального партнерства в Республіці Татарстан: Закон РТ від 26 липня 2004 р. N 42-ЗРМ (з ізм. Та доп.).
- - Про основи соціального обслуговування населення в Російській Федерації: Федеральний закон від 10 грудня 1995 р. N 195-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації: Федеральний закон від 14 березня 2002 р. N 30-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про органи федеральної служби безпеки в Російській Федерації: Федеральний закон від 3 квітня 1995 р. N 40-ФЗ (з ізм. Та доп.).
- Про Уповноваженого з прав людини в Республіці Татарстан: Закон РТ від 3 березня 2000 р. N 95 (із змінами. Та доп.)
- Про Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації: Федеральний конституційний закон від 26 лютого 1997 р. N 1-ФКЗ.
- Про Уповноваженого Російської Федерації при Європейському суді з прав людини: Указ Президента РФ від 29 листопада 1999 р. N 1585.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I. Нормативно-правові акти "
 1. Стаття 170. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Кодексом
  нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації, у відповідність із цим Кодексом закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації застосовуються в межах і в порядку, які передбачені Конституцією Російської Федерації, остільки, оскільки вони не суперечать цьому Кодексу. 2. Доручити Уряду Російської Федерації протягом трьох місяців
 2. 8. Нормативні правові акти. Закон
  нормативно-правового акта: 1) владно-вольовий характер, 2) неодноразовість застосування; 3) адресованность невизначеному колу осіб. Нормативні акти можна класифікувати за юридичною силою на закони та підзаконні акти. Закон - це нормативний акт, прийнятий в особливому порядку органом законодавчої влади або референдумом, що виражає волю народу, має вищу юридичну силу і
 3. Стаття 4. Нормативні правові акти з питань виконання покарань
  нормативні правові акти з питань виконання
 4. Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
  нормативні акти, що містять норми трудового права (далі - локальні нормативні акти), в межах своєї компетенції-ції згідно з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективними договорами, угодами. У випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами
 5. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  нормативні правові акти Російської Федерації, що містять норми трудового права, діють на всій території Російської Федерації, якщо в цих законах та інших нормативних правових актах не передбачено інше. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що містять норми трудового права, діють в межах
 6. § 2. Нормативні акти: поняття і види
  нормативні акти поділяються на дві великі групи: закони і підзаконні акти. Види законов: 1) Конституція (закон законів) - основоположний установчий політико-правовий акт, що закріплює конституційний лад, права і свободи людини і громадянина, що визначає форму правління і державного устрою, що засновує федеральні органи державної влади; 2) федеральні
 7. Стаття 423. Застосування законів та інших нормативних правових актів
  нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації, в соот-відповідне з цим Кодексом закони та інші правові акти Російської Федерації, а також законодавчі та інші нормативні пра-вові акти колишнього Союзу РСР, що діють на території Російської Федерації в межах і порядку, які передбачені Кон-проституцією Російської Федерації, Постановою Верховної Ради
 8. 2. Система джерел бюджетного права
  нормативних правових актів представницьких органів місцевого самоврядування про місцеві бюджети на відповідний рік та інших федеральних законів, законів суб'єктів РФ і нормативних правових актів представницьких органів місцевого самоврядування, що регулюють правовідносини, зазначені в ст. 1 БК РФ (ст. 2 БК РФ). Президент РФ має право видавати укази, що регулюють бюджетні
 9. 9. Нормативні правові акти суб'єктів РФ і муніципальних утворень в системі джерел фінансового права
  нормативні правові акти суб'єктів РФ і о'рга-нів місцевого самоврядування. Нормативні фінансово-правові акти суб'єктів РФ за формою вираження аналогічні федеральним, оскільки правова система суб'єкта РФ производна і є складовою частиною правової системи Росії в цілому. Конституційно-правовий статус суб'єктів РФ наділяє їх законодавчі (представницькі) і виконавчі органи
 10. Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність
  нормативних правових актів суб'єктів Російської Федеративної-ції. 2. Федеральні закони і прийняті відповідно до них інші нормативні правові акти Російської Федерації, утримуючи-щие норми, що регулюють відносини в області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу. 3. Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що містять норми,
© 2014-2022  yport.inf.ua