Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

II. Навчальна по предмету в цілому:

- Абдуллаєв М.І. Проблеми теорії держави і права: підручник / М.І. Абдуллаєв., С.А. Комаров. - СПб.: Питер, 2003.
- Алексєєв С.С. Держава та право / С.С. Алексєєв. - М.: Юрист, 2006.
- Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М.: Юрид. літ., 1981. - T.I.
- Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М.: Юрид. літ., 1982. - T.II.
- Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М., 2008.
- Алексєєв С.С. Філософія права / С.С. Алексєєв. - М., 1997.
- Венгеров А.Б. Теорія держави і права / А.Б. Венгеров. - М.: Новий юрист, 2008.
- Головістікова О.М. Проблеми теорії держави і права: підручник / О.М. Головістікова, Ю.А. Дмитрієв. - М., 2005.
- Європейське право. Право Європейського Союзу та правове забезпечення захисту прав людини: підручник для вузів / рук. авт. колл. і відп. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Ентін. - 2-е вид., Перегляд. і доп. - М.: Норма, 2007.
- Керімов Д.А. Проблеми загальної теорії держави і права / Д.А. Керімов. - М., 2001.
- Ковлер А.І. Антропологія права: підручник для вузів / О.І. Ковлер. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002.
- Курс лекцій з політології / під ред. М.Х. Фарукшина. - К.: Вид-во КДУ, 1994.
- Лівшиць Р.З. Теорія права: підручник / Р.З. Лівшиць. - М.: Право, 2006.
- Мальков Б.Н. Філософія права: курс лекцій / Б.М. Мальков. - М., 2006.
- Марченко М.Н. Проблеми загальної теорії держави і права: навч.: В 2 т. / М.Н. Марченко. 2-е вид., Перараб. і доп. - М.: ТК Велбі. Проспект, 2007.
- Матузов Н.І. Актуальні проблеми теорії права / Н.І. Матузов. - Саратов, 2004.
- Морозова Л.А. Теорія держави і права. - М., 2Нерсесянц В.С. Загальна теорія права і держави: підручник для юридичних вузів і факультетів / В.С. Нерсесянц. - М.: Видавництво-во НОРМА, 2000.
- Нерсесянц В.С. Філософія права: підручник для вузів / В.С. Нерсесянц. - М.: ИНФРА-НОРМА. 1997.
- Загальна теорія держави і права: академічний курс в 2-х томах / Відп. ред. проф. М.Н. Марченко. - М., 2000. - Т.1.
- Загальна теорія права і держави: підручник / за ред. В.В. Лазарєва. - М.: Юрист, 2007.
- Загальна теорія права: курс лекцій / за загальною ред. В.К. Бабаєва. - Нижній Новгород, 1993.
- Оксамитний В.В. Теорія держави і права / В.В. Оксамитний. - М., 2004.
- Поляков А.В. Загальна теорія права / О.В. Поляков. - СПб., 2003.
- Правова думка: антологія / автор-упорядник В.П. Малахов. - М.: Академічний проспект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2003.
- Правоохоронні органи: підручник для вузів / Е.П. Григоніс. - СПб, 2001.
- Проблеми загальної теорії права і держави: підручник для вузів / під заг. ред. В.С. Нерсесянца. - М., 2006.
- Радько Т.М. Теорія держави і права / Т.Н. Радько. - М., 2004.
- Розсолів М.М. Проблеми теорії держави і права: навч. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 030501 «Юриспруденція» / М.М. Розсолів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон і право, 2007.
- Ромашев Р.А. Теорія держави і права: навчальний посібник / Р.А. Ромашев. - М.: ІМЦ ГУК МВС Росії, 2002.
- Строгович М.С. Проблеми загальної теорії права / М.С. Строгович / / Вибрані праці. - М., 1990. - Т.1.
- Теорія держави і права: курс лекцій / за ред. Н.І. Матузова і А.В. Малько. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 2006.
- Теорія держави і права: підручник / за ред. А.С. Піголкіна. - М.: Юрайт-Издат, 2007.
- Теорія держави і права: підручник / за ред. Ф.Б. Мухаметшина. - Уфа: ВІН і РІО УЮІ МВС РФ, 2005.
- Теорія держави і права: підручник для вузів. - М.: Норма, 2005.
- Теорія держави і права: підручник для юридичних вузів і факультетів / під ред. В.М. Корельського і В.Д. Перевалова. - М.: НОРМА-ІНФРМА-М, 2007.
- Теорія держави і права: хрестоматія: у 2 т. Т.2 Право / автор-упорядник М. Н. Марченко. - М.: ВАТ «Видавничий дім», 2004.
- Тихомирова Л.В. Юридична енциклопедія / Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров. - Вид. 5-е, доп. і перераб. - М.: Видання пана Тихомирова М.Ю., 2007.
- Фаткуллин Ф.Н. Проблеми теорії держави і права / Ф.Н. Фаткуллин. - Казань, Изд-во КДУ, 1987.
- Фаткуллин Ф.Н. Проблеми теорії держави і права / Ф.Н. Фаткуллин, Ф.Ф. Фаткуллин. - Казань: КЮІ МВС Росії, 2003.
- Фаткуллин Ф.Н. Теорія держави і права: навчальний посібник / Ф.Н. Фаткуллин, Ф.Ф. Фаткуллин. - Казань: КЮІ МВС Росії, 2002.
- Фаткуллин Ф.Ф. Проблеми теорії держави і права: навчальний посібник / Ф.Ф. Фаткуллин. - К.: Вид-во КЮІ МВС Росії, 2007.
- Фаткуллин Ф.Ф. Теорія держави і права / Ф.Ф. Фаткуллин. - Казань: КЮІ МВС Росії, 2006.
- Філософія: енциклопедичний словник / під ред. А.А. Івіна. - М.: Гардаріки, 2004.
- Хропанюк В.Н. Теорія держави і права: підручник для вузів / В.М. Хропанюк. - М.: Юрист, 2006.
- Хутиз М.Х., Сергейко П.М. Енциклопедія права / М.Х. Хутиз, П.Н. Сергейко. - М., 1995.
- Черданцев А.Ф. Теорія держави і права / А.Ф. Черданцев. - М., 1999.
- Честнов І.Л. Актуальні проблеми теорії держави і права. Епістемологія держави і права: навчальний посібник / І.Л. Честнов. - СПб., 2004.
- Енциклопедичний юридичний словник / під заг. ред. В.Є. Крутських. - 2-е вид. - М.: ИНФРА-М, 2006.
- Явіч Л.С. Загальна теорія права / Л.С. Явіч. - Л., 1976.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" II. Навчальна по предмету в цілому: "
 1. Д.Л. Комягин. Бюджетне право Росії. Навчальний посібник, 2011

 2. А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009
  навчальний посібник складено відповідно до вимог і програмою Державного освітнього стандарту, затвердженого Міністерством освіти і науки Російської Федерації. У ньому висвітлено всі основні теми: предмет, система і джерела цивільного права, цивільні правовідносини, здійснення та захист цивільних прав, право власності та інші речові права, окремі види
 3. Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник., 1997
  навчальних закладів. У книзі розкрито теоретичні аспекти науки, основний упор зроблений автором на практичне застосування психологічних знань у повсякденній діяльності юристів. Для студентів, слухачів, аспірантів, ад'юнктів, викладачів юридичних та психологічних
 4. С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000
  навчальному посібнику схеми, контрольні запитання та тести, списки рекомендованої літератури. Посібник дозволяє вивчити податкове право комплексно, в обсязі навчальних програм. Читач набуває здатність орієнтуватися в податковому законодавстві, правильно оцінювати і застосовувати
 5. В.В. Лазарєв. Основи права, 2001
  навчальних закладів середньої професійної освіти, буде корисно також студентам вищих навчальних закладів неюридичного
 6. Стаття 12.22. Порушення правил навчальної їзди
  навчальної їзди водієм, навчальним водіння транспортного засобу, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі ста карбованців. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 7. Стаття 12.22. Порушення правил навчальної їзди
  навчальної їзди водієм, навчальним водіння транспортного засобу, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати
 8. О.С. Іоффе, В.А. Мусін. Основи римського цивільного права, 1975
  навчальною програмою, визначальною основні напрямки його викладання на юридичних факультетах державних університетів. У ньому розкриваються найважливіші інститути римського приватного права, характеризуються йдуть своїми витоками в історію Стародавнього Риму загальні правові категорії, наводяться латинською та російською мовами ввійшли до ужиток найбільш поширені юридичні терміни, поняття і
 9. Стаття 202. Організаційні форми учнівства
  навчальні групи чисельністю від 10 до 30 осіб. При курсової формі навчання теоретичні знання працівники отримують в навчальних групах чисельністю від 10 до 30 осіб, що створюються в навчальних центрах , навчально-курсових комбінатах (пунктах), технічних школах і на організованих міністерствами і відомствами постійно діючих курсах - чисельністю 25 - 30 чоловік. Теоретичне навчання може
 10. Список рекомендованої літератури
  1. Тимофєєва О.Ф. Податки в ринковій економіці. - М-, 1993. - Гл. 1 - 6.-С. 4-33,43-51. 2. Податки: Навч. посібник / За ред. Д. Г. Чорниця. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - Гл. 1.-С. 3-38; Гол. 2.-с. 38-86. 3 . Все починалося з десятини: Пер. з нім. / Заг. ред. та вступ. ст. Б.Е.Лані-на.-М.: Прогрес, 1992. 4. Козирін О.М. Податкове право зарубіжних країн: питання теорії
 11. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  навчальний курс. Предмет, цілі, завдання та система курсу порівняльного правознавства. Значення курсу для підготовки
 12. А.В. Селянин. Захист прав споживачів: Навчальний посібник для вузів, 2006
  навчальний посібник з дисципліни "Захист прав споживачів". Структура посібника повністю відповідає загальнодержавному стандарту по спецкурсу "Захист прав споживачів". Посібник докладно висвітлює всі питання, необхідні для вивчення предмета: права споживачів на належну якість товарів, робіт, послуг, на інформацію про виробника, захист прав споживачів при продажу товарів, а також при
 13. Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник, 2009
  навчальний посібник підготовлено відповідно до програми спецкурсу "Адвокатське право" для юридичних вузів і факультетів і базується на положеннях Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації". В основу навчального посібника покладено новітнє законодавство про адвокатуру, детально і кваліфіковано розглянуті питання історії
 14. Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009
  Навчальний посібник написаний відповідно до Державного освітнього стандарту з дисципліни "Медичне право". У ньому висвітлюються положення російського законодавства у сфері медичного обслуговування. Автори розкривають поняття медичного права, розглядають правове забезпечення охорони здоров'я РФ, принципи організації та функціонування системи російської охорони здоров'я, правове
 15. Коментар до подп. "в" п. 1
  навчального процесу, заснованого на принципі безперервності: громадяни, які є педагогічними працівниками освітніх установ, призиваються на військову службу з 1 травня по 30 червня, тобто в той період, коли черговий навчальний рік підходить до завершення. З 1 січня 2008 заклик даної категорії громадян відбуватиметься в період з 1 травня по 15
 16. § 7. Цивільне право як навчальна дисципліна
  навчальна дисципліна має своїм предметом вивчення цивільного права як гілки права , галузі законодавства і цивілістичної науки. Центральне положення в курсі займають правові норми, які є першоосновою загальної системи цивільного законодавства. Їх вивчення проводиться відповідно до дією принципів цивільного права, з урахуванням практики їх застосування як самими учасниками
 17. Стаття 141. Організація навчально-виховного процесу
  навчально-виховний процес, спрямований на формування у засуджених законослухняної поведінки, сумлінного ставлення до праці та навчання, отримання початкової професійної освіти, професійної підготовки, підвищення освітнього і культурного рівня . 2. Загальна освіта, початкова професійна освіта і професійна підготовка засуджених здійснюються на базі
 18. П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011

© 2014-2022  yport.inf.ua