Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Обов'язкові і факультативні елементи складу переступив

лення
Елементи складу злочину поділяються на обов'язкові та факультативні. У число обов'язкових входять елементи, які неодмінно для наявності складу злочину. Це такі елементи, які утворюють у своїй цілісності (системі) ту мінімально достатню і необхідну суспільну небезпеку діяння, яка є кримінальною. Відсутність хоча б одного з таких елементів означає відсутність всієї системи складу злочину. Такими елементами є: об'єкт злочину; в об'єктивній стороні складу - це дія (бездіяльність), шкідливі наслідки, пов'язані з дією (бездіяльністю) причинного зв'язком; в суб'єкті - елементи з ознаками фізичного осудної особи певного віку; в суб'єктивній стороні - вина у формі умислу і необережності.
Факультативні елементи складу злочину в підсистемі "об'єкт" - предмети; в підсистемі "об'єктивна сторона" - час, місце, спосіб, обстановка, знаряддя та інші обставини зовнішнього середовища вчинення злочинного діяння; в підсистемі "суб'єкт "- це ознаки спеціального суб'єкта, що звужують коло суб'єктів злочину з тих чи інших властивостях (найчастіше зважаючи професійної діяльності суб'єкта); в підсистемі" суб'єктивна сторона "- мотив, мета, емоційний стан.
Факультативними перераховані елементи є за своєю природою, бо вони можуть бути зазначені в диспозиції кримінально-правової норми як елементи складу або ні. Наприклад, в розкраданні корислива мета є обов'язковим елементом складу. Без такої мети немає складу розкрадання. Однак корислива мета не вказана в числі тяжких ушкоджень здоров'я. Зате вона передбачена як обов'язковий елемент вбивства при кваліфікуючих ознаках (так званий кваліфікований склад вбивства).
Факультативні за природою елементи складу у випадках, де вони вказані в диспозиціях кримінально-правових норм, стають обов'язковими. Без них склади злочинів відсутні. Наприклад, в Особливій частині крадіжка сформульована як "таємне викрадення чужого майна". У складі крадіжки названі: діяння (розкрадання), спосіб (таємне) і предмет (чуже майно). Перший елемент - обов'язковий, два інших за своєю природою - факультативні. Однак коли незабаром вони зазначені в диспозиції кримінально-правової норми як елементи складу крадіжки, вони всі три однаково обов'язкові. Інші елементи складу крадіжки, що відносяться до об'єкта, суб'єктивній стороні, суб'єкту, передбачені в Загальній частині КК. З урахуванням норм Загальної та Особливої частин КК склад крадіжки виглядає так: "Умисне корисливе таємне викрадення майна, що становить власність громадянина, колективу, держави, інших власників, скоєне осудним особою, яка досягла чотирнадцятирічного віку". Сенс підрозділу карного законодавства на Загальну і Особливу частини і полягає в тому, щоб по діалектиці взаємозв'язку загального й особливого єдині для всіх складів ознаки описати в Загальній частині, а специфічні - в Особливій.
Предмет злочину за природою - факультативний елемент складу. Далеко не у всіх складах він вказаний, і можливі склади взагалі без предмета, наприклад, дезертирство. Але в цілому ряді складів він виконує важливу роль обов'язкового елемента складу, для встановлення ознак якого навіть потрібні спеціальні криміналістичні експертизи. Наприклад, у складі злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, предмет - обов'язковий елемент складу. Часто потрібно наркологічна експертиза для визначення, чи відноситься той чи інший засіб до наркотиків. Аналогічне становище з предметом у вигляді вогнепальної зброї. У складах злочинів, пов'язаних з незаконним обігом зброї, предмет - обов'язковий елемент складів (див. ст. 222-226 КК).
Опції обов'язкових елементів складів дві; система їх необхідного набору потрібна для визнання наявності в діянні складу. Вони беруть участь у кваліфікації злочинів.
Факультативні елементи не впливають на факт наявності складів і не беруть участь у кваліфікації злочинів. Однак вони грають роль при індивідуалізації покарання. У ст. 61, 63 КК перераховані обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Більшість з них пов'язана з об'єктивною стороною злочину - способом, обстановкою і т.д. вчинення діяння. Новий КК чітко розвів обов'язкові (кваліфікаційні елементи складів злочинів) і факультативні ("наказательние") елементи. Так, у ч. 3 ст. 61 КК сказано, що "якщо пом'якшувальну обставину передбачено відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу як ознаки злочину, воно саме по собі не може повторно враховуватися при призначенні покарання". Аналогічний припис міститься в ч. 2 ст. 63 КК стосовно до обтяжує покарання обставинам. У статтях Особливої частини диспозиції норм про конкретних складах злочинів вказують якраз обов'язкові елементи складу. Факультативні, не зазначені в диспозиціях норм елементи та їх ознаки виконують роль пом'якшують або обтяжують покарання обставин.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Обов'язкові і факультативні елементи складу переступив "
 1. 5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину
  Вчинення злочину є остання ланка механізму злочинної поведінки. Оскільки тут суб'єкт вже переходить до практичних дій зовні, це ланка вивчається, в основному, кримінальним правом і криміналістикою. Разом з тим, вчинення злочину має і чимале кримінологічне значення. При кримінально-правовому підході злочин розглядається як відносно ізольований акт
 2. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  Виконання зобов'язання. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено. Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
  Поняття договору пасажирського перевезення. Загальне визначення договору перевезення пасажира (договору пасажирського перевезення) міститься у п. 1 ст. 786 ГК. За даним договором перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на отримання багажу особі, в свою чергу пасажир зобов'язується
 5. § 4. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  Поняття договору. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги є новим для вітчизняного цивільного права. У його основі лежить конструкція, розроблена в першій половині минулого століття в країнах загального права, а сьогодні займає помітне місце серед фінансових інструментів всіх країн з розвиненою економікою. Її поява була обумовлена необхідністю пристосування
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. § 1. Правова охорона фірмового найменування
  Поняття фірмового найменування. Під фірмовим найменуванням (фірмою) розуміється те найменування, під яким комерційна організація виступає в цивільному обороті і яке індивідуалізує її серед інших учасників цивільного обороту. Чинне законодавство пред'являє до фірмових найменувань ряд вимог. Насамперед, найменування комерційної організації повинно правдиво
 8. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  Сім'я і сімейні правовідносини. Як показано в попередньому розділі, сімейне право регулює групу суспільних відносин, які хоч і називаються сімейними, але по своїй суті являють собою різновид відносин, що входять у предмет цивільного права. Зазначені відносини досить численні і різноманітні, проте сама їх виділення в особливу групу свідчить про наявність у них
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. 16.6. Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення
  Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення це психічна сфера діяльності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення у зв'язку з вчиненням ним суспільно небезпечного діяння. Елементи суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення можуть бути обов'язковими (вина) або факультативними (мотив, мета). Вина - це свідоме, вольове відношення суб'єкта до
© 2014-2021  yport.inf.ua