Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Співвідношення злочину та складу злочину


Яке співвідношення злочину і його складу? Склад, як зазначалося, - це структурована по чотирьох підсистем система елементів, що утворюють у своїй цілісності ту мінімально необхідну суспільну небезпеку, яка достатня для криміналізації діяння (оголошення його законом злочином) і притягнення особи до кримінальної відповідальності. Системна структурованість, чітке виділення підсистем та їх елементів - головне призначення складу злочину. Саме в такій властивості складу містяться можливості бути підставою кримінальної відповідальності і для законодавця, і для правозастосовних органів, а також використовуватися для кваліфікації злочинів.
У понятті злочину закон виділяє такі, як раніше говорилося, ознаки злочину: суспільно небезпечне, винна, кримінально-протиправне діяння. Функції поняття злочину в тому, щоб відобразити соціальну та правову особливість злочину на відміну від інших правопорушень, підкреслити соціальний зміст злочину, специфічне для кримінального законодавства. Тим самим законодавець орієнтується на суспільну небезпеку діянь, які він проектує криміналізувати або декриміналізувати. У нормі про малозначущому діянні міститься критерій розмежування за ознакою суспільної небезпеки злочинів, з одного боку, і незлочинним правопорушень і аморальних вчинків - з іншого.
При співвіднесенні властивостей злочину з елементами його складу виходить наступна картина. Злочин - діяння, тобто дія (бездіяльність), що заподіює шкоду, шкоду, суспільно небезпечні наслідки. Вони входять в якості обов'язкових елементів в об'єктивну сторону складу злочину. Сюди ж входить ", обмежилося" частина об'єкта посягання. Факультативні елементи об'єктивної сторони (підсистеми): місце, час, обстановка, знаряддя, спосіб і проч. - До складу не включаються, але входять до злочин. Вони конкретизують ступінь суспільної небезпеки об'єктивних елементів злочину.
Винність - вина у формі умислу чи необережності - складає обов'язковий елемент складу злочину. Факультативні ж елементи у вигляді мотиву і мети охоплюються не складом, а злочином. Вони - обов'язковий предмет доказування по кримінальній справі і конкретизують ступінь небезпеки психологічної (суб'єктивною) сторони діяння.
Соціальне властивість злочину - його суспільна небезпека - у вигляді об'єктивної шкодочинності охоплюється об'єктивною стороною складу. Як об'єктивно-суб'єктивна суспільна небезпека вона утворюється і об'єктивними, і суб'єктивними елементами складу.
Суб'єкт злочину в понятті злочину не виділено. Але він присутній в діянні, в об'єктивній стороні його складу в елементах дії (бездіяльності). Фізична особа, осудна і досягла певного віку, є автором діяння, заподіювача шкоди (збитків). Діяння, поведінка, вчинок завжди здійснюються фізичною особою.
Кримінальна протиправність - юридична властивість злочину - до складу не входить. Опис ознак елементів складу злочину виробляють диспозиції кримінально-правових норм Загальної та Особливої частин КК.
Таким чином, поняття злочину більш широке, ніж поняття складу злочину. До складу входять виключно обов'язкові елементи, тобто необхідні і достатні для криміналізації діяння, кримінальної відповідальності винної особи і для кваліфікації злочинів. У злочин крім обов'язкових входять і факультативні елементи складу.
Інша відмінність між злочином і його складом проходить по структурі злочину і його складу. Злочин суть діяння з двома властивостями: соціальними і юридичними. Призначення загального поняття злочину в законодавстві полягає в тому, щоб відрізняти злочини від незлочинних правопорушень, у тому числі від малозначне діяння, а також служити основою категоризації (класифікації) злочинів за характером і ступенем їх суспільної небезпеки. При всьому своєму істотному значенні за своєю структурою злочин не дуже пристосоване для кваліфікації злочинів, тобто встановлення тотожності між складом скоєного і характеристикою складу в диспозиції норми. Хоча, як зазначалося, більшість кримінальних кодексів спокійно обходиться без категорії "склад злочину" і при кваліфікації діянь використовує елементи злочину. Наприклад, французька доктрина кримінального права (в КК поняття злочину відсутній) частіше виходить з таких елементів кримінального діяння, як матеріальний (дія або бездіяльність), психологічний (вина) і законодавчий (караність за кримінальним законом) * (165).
У радянському і пострадянському кримінальному матеріальному і процесуальному праві прийнято здійснювати кваліфікацію злочинів за чотирма підсистемам складу - об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона і суб'єктивна сторона.
Викладене про співвідношення злочину і його складу дозволяє відкинути досить ходяче в кримінально-правовій літературі, в тому числі новітньої навчальної, і коментарях до КК 1996 р. думка, ніби злочин суть соціальне явище, а його склад - наукова, теоретична, законодавча, логічна модель і абстракція, але ніяк не явище реальної дійсності. Єкатеринбурзькі автори підручника так і вчать студентів: "Якщо злочин є конкретна дія, що здійснюється в об'єктивній дійсності, то склад злочину - всього лише логічна модель, нормативна категорія, що закріплює типові ознаки будь-якого діяння, що відображає його злочинну сутність" * (166). Змішання складу з диспозицією кримінально-правової норми у наведеному затвердження очевидно. Насправді диспозиції норм закріплюють типові елементи і ознаки складів злочину. Для цього інститут складу злочину зайвий.
Розведення по різних сферах злочину - соціальної події і його складу - законодавчої моделі з неминучістю призводить до подвоєння єдиного за ст. 8 КК підстави кримінальної відповідальності. Виявилося дві підстави кримінальної відповідальності - соціальне (злочин) і юридичне (склад). Коментатори КК так і пишуть, не бентежачись текстом ст. 8 КК: "Кримінальна відповідальність грунтується на фактичному (соціальному) фундаменті - факт скоєння злочину і його вибраних ознаках, скелеті, який під назвою склад злочину грає роль юридичного (формального) підстави кримінальної відповідальності" * (167).
З ними солідаризуються автори раніше цитованої лекції про склад злочину: "Злочин - це конкретний акт поведінки людини, а склад злочину - абстракція, його законодавча модель, без якої конкретне діяння не можливо" * (168) .
Як показали опитування суддів і судова практика, вони не сприйняли концепцію складу як абстракції і моделі. На законодавця ж вона зробила вплив, і не краще. КК РРФСР 1960 р. визнавав підставою кримінальної відповідальності вчинення злочину. Дійсно, якщо склад - абстракція, модель, хіба він може бути підставою кримінальної відповідальності? Не склад злочину, а вчинення злочину вважає підставою кримінальної відповідальності КК Республіки Білорусь. КК РФ, КК Казахстану, Модельний КК для країн-учасниць визнають підставою кримінальної відповідальності злочин, який містить всі ознаки складу злочину.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Співвідношення злочину та складу злочину "
 1. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
  Співвідношення різних станів в земствах за Положенням інше, ніж пропонувалося комісією Міністра внутрішніх справ П.А. Валуєва до його прийняття. А.А. Корнілов показує це на прикладі Володимирській губернії. За проектом комісії в ній належало від землевласників 280 голосних, а від селян тільки 123; за розкладом, прикладеному до статті 39 Положення, гласних від землевласників належало 207, від
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  співвідношення з законодавством та договором (п. 2); крім того, в п. 2 ст. 5 ГК йдеться про обов'язкові положеннях законодавства, а також умовах договору, при цьому якщо положення імперативних норм та умови договору обов'язкові завжди (безумовно), то положення диспозитивних норм обов'язкові під умовою (якщо вони сприйняті договором). Навпаки, ст. 422 ЦК присвячена стосункам між
 3. § 2. Страхове правовідношення
  співвідношення страхової суми і страхової вартості. Наприклад, якщо майно вартістю 100 тис. руб. застраховано на суму 80 тис. руб., тобто на 80% його вартості, то збитки будуть відшкодовуватися в межах 80%. Тому розмір страхової виплати у разі повного знищення майна складе 80 тис. руб. (80% від 100 тис. руб.), А при пошкодженні майна, що вимагає відновного ремонту на 50
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  співвідношенні зазначених правомочностей підкреслювався в дореволюційній цивілістиці. Див: Закони цивільні з роз'ясненнями Урядового сенату і коментарями російських юристів / сост. І.М. Тютрюмов. Книга четверта. М., 2004. (Серія "Класика російської цивілістики"). С. 256 (далі - Закони цивільні ... / упоряд. І.М. Тютрюмов); Побєдоносцев К.П. Указ. соч. С. 359. * (148) Див: Шапкина Г.
 5. § 4. Зміна та припинення правовідносин між батьками та дітьми
  співвідношення в цій ситуації винності і невинуватості особи, законодавець вважає хронічний алкоголізм чи наркоманію достатньою підставою для позбавлення батьківських прав, бо вони неминуче роблять шкідливий, часом згубний, вплив на дитини, нерідко супроводжуються аморальним способом життя, є причиною ухилення і (або) зловживання батьківськими правами та іншого асоціальної
 6. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  співвідношення часток, тоді як успадкування частки у спільній власності тягне необхідність визначення часток, які вже не можуть вважатися рівними, а оскільки закон не передбачає визначення часток співвласників без розділу загального майна (виділу частки), таке визначення тягне перехід від спільної власності до пайовий в усякому разі * (555). Інші вважають, нібито при
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  співвідношенні понять "охорона" (більш широка категорія) і "захист" (включається в охорону) необхідно зробити висновок про те, що мова йде про правову охорону недієздатних і не повністю дієздатних громадян. * (410) Див: Міхєєва Л.Ю., Кузнєцова І.М. Сутність опіки (піклування) як форми влаштування фізичних осіб / / Проблеми цивільного, сімейного та житлового законодавства / відп. ред. В.Н.
 8. § 5. Правоохоронна практика
  співвідношенні між собою, про використання державними органами і господарюючими суб'єктами можливостей права. Контрольна діяльність Госкомекологіі Державними інспекторами з охорони природи Госкомекологіі Росії та його територіальних органів в 1996 р. обстежено більше 200 тис. підприємств і об'єктів розміщення відходів (в 1995 р. - більше 250 тис.). Загальна кількість
 9. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  співвідношення наших вчинків з цим законом ". Цицерон бачив в совісті головна прикраса людини. Ця думка відбилася і в народній мудрості:" Якщо хочеш міцно спати , візьми з собою в ліжко чисту совість ". Другий аспект моралі - конкретні форми зовнішнього прояву зазначених вище якостей, бо мораль не може бути зведена до голих принципам. Ці дві її сторони тісно переплетені." Людина є
 10. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
  співвідношення / / Держава і право. 1995. N
© 2014-2022  yport.inf.ua