Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Зобов'язання по страхуванню договірної відповідальності

Страхування відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором (страхування договірної відповідальності) характеризується наступними особливостями. Насамперед страхування ризику відповідальності за порушення договору має бути прямо передбачено законом, але не іншим правовим актом або договором (п. 1 ст. 932 ЦК).
Страхуванню підлягає ризик настання договірної відповідальності лише страхувальника і ніякого іншого особи, що не дозволяє страхувати ризик відповідальності за невиконання договірних зобов'язань, покладених страхувальником боржником на третю особу (п. 1 ст. 313 ЦК). Не відповідає цій вимозі договір страхування нікчемний (п. 2 ст. 932 ЦК).
Вигодонабувачем завжди визнається кредитор - сторона, перед якою страхувальник-боржник зобов'язаний нести відповідальність, навіть якщо договір страхування укладено на користь іншої особи або в ньому не сказано, на чию користь він укладений (п. 3 ст . 932 ЦК). При цьому право вигодонабувача (кредитора) на безпосереднє звернення до страховика за отриманням страхового відшкодування не пов'язано ніякими обмеженнями. Разом з тим у даному виді страхування виключається можливість суброгації.
Як і при страхуванні позадоговірної відповідальності, страхова сума визначається сторонами на їх розсуд (п. 3 ст. 947 ЦК), а не відповідно до загального правила встановлення максимального розміру страхової суми в договорах майнового страхування.
Цивільний кодекс закріплює два випадки страхування відповідальності за договором (1): страхування відповідальності платника ренти за договором ренти (п. 2 ст. 587) і страхування відповідальності банків за вкладами громадян (абз. 1 п. 1 ст. 840), причому обидва вони - обов'язкові (2).
---
(1) У літературі до даного виду страхування іноді відносять також страхування ломбардом на користь поклажодавця прийнятих на зберігання речей (п. 4 ст. 919 ЦК) і страхування заставленого майна (пп. 1 п. 1 ст. 343 ЦК). Див: Коментар частині другій ДК РФ для підприємців. М., 1996. С. 214 (автор коментаря - Е.А. Суханов); Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / Под ред. О.Н. Садикова. С. 636 (автор глави - В.А. Рахмилович).
Однак у зобов'язаннях з ломбардного зберіганню та заставі майна страхуванню підлягають не майнові інтереси страхувальника-боржника, пов'язані з його обов'язком відшкодувати збитки, завдані порушенням договірного зобов'язання, а саме майно, на яке у сторін існує певне речове право. Тому мова тут йде про страхування майна, а не про страхування відповідальності.
(2) Поширена раніше практика укладання договорів страхування відповідальності позичальників за непогашення банківських кредитів на основі Правил добровільного страхування ризику непогашення кредитів і Правил добровільного страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів, затверджених Міністерством фінансів СРСР 28 травня 1990 г ., повинна бути припинена як суперечить нормам ЦК. Інтереси банків-кредиторів тепер можуть бути забезпечені шляхом страхування ними свого підприємницького ризику (див.: Гендзехадзе Є., Мартьянова Т. Страхування відповідальності ризику непогашення кредиту / / Закон. 1994. N 4. С. 28 - 31).
Захист прав та інтересів громадян - вкладників російських банків здійснена спеціальним актом страхового законодавства - Федеральним законом від 23 грудня 2003 р. N 177-ФЗ "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації" (1) . Вона забезпечується системою обов'язкового страхування внесків фізичних осіб у банках РФ. Страхування вкладів здійснюється безпосередньо на підставі федерального закону і не вимагає укладення договору. Об'єктом страхування виступає майновий інтерес, пов'язаний з забезпеченням повернення банківських вкладів громадян, включаючи капіталізовані (зараховані) відсотки на суму вкладу.
---
(1) СЗ РФ. 2003. N 52 (ч. 1). Ст. 5029; 2004. N 34. Ст. 3521; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 23; 2005. N 43. Ст. 4351. Див докладніше: Тосунян Г.А., Вікулін А.Ю. Коментар до Федерального закону "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації". М., 2004.
Учасниками системи страхування вкладів є вкладники, які уклали з банком договір банківського вкладу або договір банківського рахунка, або особа, на користь якої внесений вклад, що мають статус вигодонабувачів. Як страховика виступає Агентство зі страхування вкладів - державна корпорація, створена РФ і має статус некомерційної організації. Страхувальниками є банки, внесені в установленому порядку до реєстру банків, які перебувають на обліку в системі страхування вкладів і сплачують страхові внески до фонду обов'язкового страхування внесків.
Страховим випадком, що тягне виникнення права вимоги вкладника на відшкодування за вкладом, визнаються відгук (анулювання) у банку ліцензії Банку Росії на здійснення банківських операцій у встановленому порядку або введення Банком Росії відповідно до законодавства РФ мораторію на задоволення вимог кредиторів банку. Страхове відшкодування за вкладами становить 100% суми вкладів у банку, проте з встановленням граничної суми виплати в 100 тис. руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Зобов'язання по страхуванню договірної відповідальності "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 4. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  Форми відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 6. § 2. Оренда
  Оренда. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи,
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 8. § 7. Агентування
  Поняття агентського договору. Агентування є новим інститутом для російського цивільного права, хоча основні елементи агентського договору, запозичені з договорів доручення і комісії, є традиційними і добре відомими. Незважаючи на те, що і раніше сторони могли використовувати окремі елементи названих договорів, створивши змішаний договір, однак подібну конструкцію навряд чи
 9. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
© 2014-2022  yport.inf.ua