Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Уткін, А.Ф. Денисов. Державне та муніципальне управління, 2001 - перейти до змісту підручника

ОСЛАБЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Основні принципи катерининської реформи: децентралізація, обрання на посади, відносна самостійність суду були скасовані або значно змінені за Павла I. Після сходження на престол Олександр I негайно повернувся до децентралізації і самоврядуванню, закладеним при Катерині II. Однак територіальна система управління в період його правління, і в ще більшому ступені при Миколі I піддалася масі часткових переробок, значно змінили її характер.
Так, у зв'язку з тим що нагляд генерал-губернатора, в силу широти наданих йому повноважень і їх невизначеності, в багатьох губерніях прийняв найвищою мірою особистий і самовладний характер, після кількох спроб реформувати цю посаду, в 1837 році вона була виключена з числа загальних губернських посад і залишена, як виняток, лише на деяких околицях. Функції загального нагляду за губернськими установами були передані міністрам. Повноваження губернаторів і губернських установлень також були дещо зраді-ни.
Дворянські вибори проходили в основному під сильним впливом губернаторів, у зв'язку з чим виборні посадові особи за своїм становищем стали мало відрізнятися від призначених. До кінця царювання Миколи I дворянські вибори звелися до обов'язки дворян поставляти для потреб адміністрації відоме число службовців, які наділяються іноді досить важливими повноваженнями. Міністерства та місцева адміністрація майже повсюдно скасували міські думи, прийнявши на себе їхні справи або передавши їх самостійно створеним установам.
У 1838 р. в умовах посилюються хвилювань державних селян, а головне - значного зростання значаться за ними недоїмок була проведена реформа управління цією категорією населення. Для цього було засновано міністерство державного майна, яке в губернії представляли палати державного майна, а в повітах - окружні начальники.
У законі 1838 органи селянського самоврядування отримали регламентацію. У кожній волості, що складається з сільських товариств державних селян усіх найменувань і вільних хліборобів, засновувалися волосний сход, волосне правління і волосна розправа. Волосний сход складався з виборних представників від сільських громад волості, які обиралися по одному на 20 дворів. У правління входили волосний голова і два засідателя - по поліцейським і господарських справах. При правлінні працювали також волосний писар і його помічники. Волосний голова формально обирався волосним сходом на три роки, але фактично залишався на посаді до тих пір, поки сам не захоче піти, або поки начальство не вирішить його замінити.
Сільські суспільства засновувалися в кожному великому казенному селищі. Його органами були: сільський сход, куди входило по 1 людині від 10 дворів, сільське начальство - старшини, соцькі, десятники, доглядачі магазинів, збирачі податей і сільська розправа. Вибрані на посаду сільські старости і волосні голови затверджувалися Палатою державного майна з дозволу начальника губернії: волосний голова - за поданням окружного начальника, а сільський староста - за поданням волосного правління.
У завдання селянського громадського управління входила охорона громадського порядку, безпеку осіб та майна, паспортний контроль. Важливою сферою його діяльності були справи по лікарському благоустрою, народне продовольство, протипожежні заходи, управління господарством, збір податей, контроль за виконанням повинностей, насамперед рекрутської.
Деякі питання господарства і життя сільської громади обговорювалися на «світі» - загальних зборах селян - господарів хат.
Що стосується поміщицьких селян, то потрібно сказати, що закон 1838 ніяк не вплинув на їх становище. Сільська громада не користувалася тут самостійністю. Поміщик як власник землі і селян виконував поліцейські і суддівські обов'язки в межах свого маєтку. З кріпаків селян поміщик сам вибирав старосту, в завдання якого входило виконання контрольно-розпорядчих функцій в селі.
Інший категорією населення Росії, потреба якої в самоврядуванні ставала все більш очевидною, було населення міст. Уже в першій половині XIX століття воно значно зросло, одночасно ускладнювалося і зростало міське господарство і, відповідно, збільшувалося число завдань, пов'язаних з управлінням містом. У той же час велика частина власників міської нерухомості все ще була усунена від участі в управлінні міським господарством.
Структура міського управління формально продовжувала грунтуватися на «Жалуваної грамоті містах», але протягом першої половини XIX століття вона зазнала суттєвих змін. Так, практично скрізь була відсутня загальна дума, збори міських представників. Розпорядчі дії здійснювало збори міського суспільства, де більшість становили міщани. Все частіше функції громадського управління в містах зосереджувалися в руках чиновників міських канцелярій.
У 1846 році в Петербурзі було затверджено нове «Міське положення», що забезпечує переважання в міському самоврядуванні дворянства, почесних громадян і купецтва і підсилю-вающее адміністративний контроль за цими установами.
Міське громадське управління поділялося на загальне, для всього міського суспільства, і приватне - по станам. Органами загального управління були: міський голова, загальна міська дума (розпорядчий орган) і розпорядча міська дума (виконавчий орган). Загальні збори станів скликались тільки для вибору членів загальної думи. У загальній думі існували відділення, що відображали її становий склад. Першою особою всього міського співтовариства був міський голова, який головував у загальній думі і керував діяльністю розпорядчої думи.
Порівняно з попереднім законодавством, в законі 1846 функції виконавчої і розпорядчої влади були розмежовані більш чітко. Проте їх зміст практично не змінився. Діяльність міського самоврядування жорстко контролювалася державною адміністрацією. Розпорядча дума підпорядковувалася у своїй діяльності губернатору Санкт-Петербурга. Вищий нагляд за діяльністю думи здійснював Урядовий сенат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСЛАБЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ "
 1. § 1. Управління на місцях до 1864
  ослаблення місцевого самоврядування. Але централізація управління, не підкріплена самодіяльністю населення, виявляла свою неефективність. Багато в чому саме ця обставина змусила в XVI ст. царя Івана IV усунути годування (утримання за рахунок населення управителів на місцях). Намісників, волостелей, призначуваних центральною владою, замінило в посадах, станах, волостях, повітах губное,
 2. § 2. Побутовий підряд
  місцевого самоврядування, якщо такий підрозділ є; зразки договорів (квитанцій, інших документів) про виконання робіт; зразки (моделі) виготовлених виробів, альбоми та журнали з моделями виробів тощо; перелік категорій споживачів, які мають право на отримання пільг, а також перелік пільг, що надаються при виконанні робіт відповідно до федеральними законами та іншими правовими
 3. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  місцевого самоврядування (гл.XXI), режим в'їзду і виїзду (гл.VI) - всі ці заходи склали основу адміністративно-поліцейських перетворень. Судове право в Уложенні склало особливий комплекс норм, що регламентували організацію суду і процесу. Ще більш виразно, див Судебниках, тут відбувалася диференціація на дві форми процесу: "суд" і "розшук". Гол. X Уложення докладно описує
 4. § 3. Муніципальні вибори.
  Місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і визначення результатів муніципальних виборів встановлюються Федеральним законом "Про основні
 5. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) і міст (1870, 1892 рр..)
  місцевого управління. Імператором Олександром II 1 січня 1864 було затверджено Положення про губернські і повітових земських установах, а 16 червня 1870 - Міське положення. Реформа була спрямована на зміцнення самостійності місцевих товариств, їх органів, з'єднання різних груп населення, станів у вирішенні спільних справ і завдань за місцем проживання. Суть реформи добре передає громадська
 6. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  місцевого самоврядування, як однієї з основ конституційного ладу країни, є вся територія Російської Федерації. По-друге, місцеве самоврядування як форма організації місцевих співтовариств жителів здійснюється в межах окремих муніципальних утворень. При цьому муніципальні освіти засновуються з урахуванням федеративного устрою держави. У кожному суб'єкті Федерації створюються
 7. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  місцевої адміністрації - голова представницького органу муніципального утворення, який обирається цим органом зі свого складу. У статуті муніципального освіти важливо чітко закріпити внутрішню організацію представницького органу, що включає його структурні підрозділи: а) керівників - главу муніципального освіти або голови представницького органу, заступника
 8. § 1. Поняття комерційного права
  місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених законом, - нормативних актів, які не відповідають закону або іншим правовим актам і порушують цивільні права та охоронювані законом інтереси підприємця. У разі визнання судом акту недійсним порушене право підлягає відновленню або захисту іншими способами, передбаченими ст. 12ГК. Таким чином, законодавець конструює
 9. § 4. Акціонерні товариства
  місцевої діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, категорії випущених акцій, порядок їх розміщення і т. д. Слід звернути увагу на те, що цей договір не є установчим документом товариства, як наприклад установчі договори товариств з обмеженою відповідальністю та товариств. Основна мета договору про заснування - забезпечити легальну процедуру створення
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  ослаблення безпеки підприємництва. Проте, за даними друку, число охоронних структур має стійку тенденцію до збільшення. На кінець 1996 р. в Санкт-Петербурзі було зареєстровано 468 охоронних організацій, 161 служба безпеки; майже 11,5 тисячі співробітників приватних охоронних фірм отримали ліцензії на детективну і охоронну діяльність. Див про це: Морозова Вікторія.
© 2014-2022  yport.inf.ua