Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Основні підручники, навчальні посібники та наукові роботи


Амбрацумов А.А., Смерліков Ф.Ф. 1000 термінів ринкової
ної економіки: довід. навч. посібник. - М., 1993.
Бабич А.М., Павлова Л.М. Фінанси. - М., 2000.
Бойко І.П., Рибаков Ф.Ф. Економіка для юристів: підручник. -
М., 2004.
Годме П.М. Фінансове право. - М., 1978.
Крохіна Ю.А. Фінансове право Росії. - М., 2007.
Кулишер І.М. Нариси з фінансового права. - Петроград, 1919.
Кучеров І.І. Бюджетне право Росії: курс лекцій. - М., 2002.
Лебедєв В. А. Фінансове право: підручник (серія «Золоті страни
ци фінансового права Росії»). Т. 2. - М., 2000.
Новиков А., Шлунків А. Фінансове право (конспект лек
цій). - М., 2003.
Паригін В.А., Тедеєв А.А. Фінансове право Російської Фе
дерации. - М., 2004.
Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. - Чер-
новци, 1998.
Петрова Г.В. Фінансове право: підручник. - М., 2006.
Румянцев А. В. Фінансовий контроль. - М., 2003.
Смирнова Н.Б. Страхове право. - М., 2007.
Радянське фінансове право: підручник / за ред. В. В. Бесчеревних,
С.Д. Ципкіна. - М., 1982.
Соловйов А. К. Фінансова система обов'язкового пенсійного
страхування в Росії. - М., 2003.
Біля витоків фінансового права (серія «Золоті сторінки фінансово
го права Росії») / під ред. А. Н. Козиріна. Т. 1. - М., 1998.
Фінансове право в питаннях і відповідях: навч. посібник / відп. ред.
Є.Ю. Грачова. - М., 2004.
Фінансове право Російської Федерації: підручник / відп. ред. Н. В. Ка-
расева. - М., 2007.
Фінансове право: підручник / відп. ред. Є.Ю. Грачова, Г.П. Товстоп'ят-
тенко. - М., 2008.
Фінансове право: підручник / Є.Ю. Грачова (та ін.) - М., 2007.
Фінансове право: підручник / відп. ред. Н.І. Химичева. - М., 2007.
Фінансове право: підручник / за ред. О.Н. Горбунової. - М., 2005.
Фінансове право: підручник / за ред. Є.Ю. Грачової, Е.Д. Сокіл-
виття. - М., 2002.
Фінансовий словник / Благодатін А. А. (та ін.) - М., 2002.
Худяков А. І. Основи теорії фінансового права. - Алма-Ата, 1993.
Щербаков В.А. Страхування: підручник. - М., 2007.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Основні підручники, навчальні посібники та наукові роботи "
 1. § 4. Муніципальне правотворчість
  основний зміст програми правотворчості зумовлено насамперед завданнями розвитку правової основи конкретного муніципального освіти. З урахуванням складається практики можна виділити кілька цілей такої програми. По-перше, плановані акти повинні забезпечувати правовими засобами перетворення основних сфер соціально-економічного життя муніципального освіти, розвиток
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  основні завдання: 1) захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів організацій і громадян; 2) сприяння зміцненню законності; 3) сприяння попередження правопорушень. Всі три завдання реалізуються стосовно відносин у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  основних чинників: 1) об'єктивної потреби економіки в банках і 2) цілеспрямованого регулювання з боку держави. Потреби економіки зумовлюють існування та розвиток системи банків як кредитних інститутів розрахунково-касових центрів. Регулювання з боку держави спрямовано на впорядкування банківської системи, забезпечення її стабільності та ефективності. Банківська
 4. СПИСОК
  основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "(в редакції Федеральних законів від 27 вересня 2002 р. N 119-ФЗ , від 24 грудня 2002 р. N 176-ФЗ, від 23 червня 2003 р. N 83-ФЗ, від 4 липня 2003 р. N 97-ФЗ, від 4 липня 2003 р. N 102-ФЗ, від 23 грудня 2003 р . N 186-ФЗ, від 7 червня 2004 р. N 46-ФЗ, від 12 серпня 2004 р. N 99-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. N
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. De facto [де факто] - фактично, на ділі 16. De jure [де юре] - по праву, юридично, формально 17. De lege ferenda [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. De lege lata [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. Erga omnes [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично , на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 8. 1.5. Об'єкти авторського права
  основний перелік творів сформувався наприкінці XIX в. Цей список коригується з урахуванням знову з'являються об'єктів. Так, наприклад, із поширенням Інтернету з'явилися мережеві твору. Для визнання твору об'єктом авторського права раніше було потрібно наявність можливості його відтворення (ст. 134 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 р.). ЗоАП
 9. 2. Основні теорії сутності юридичної особи
  пособности. Але разом з тим він допускав існування безсуб'єктні правовідносин (прав і обов'язків) і виключав наявність у такого суб'єкта власної волі та інтересів, а це, в свою чергу, ускладнювало пояснення самостійного характеру його дій і відповідальності за них. Іншим варіантом розвитку теорії фікція стала теорія інтересу, висунута найбільшим німецьким вченим-юристом
 10. § 3. Метод екологічного права
  основних компонентів. Саме тому на сучасному етапі суспільного і науково-технічного прогресу і в осяжному майбутньому земельне та інші галузі природоресурсного права стають під галузями - складовою частиною екологічного права: кількість і рівень ресурсоспоживання переростають в абсолютно нову якість - вимагають охорони навколишнього природного середовища, де експлуатація природних
© 2014-2022  yport.inf.ua