Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Нормативні правові акти


Конституція Російської Федерації.
Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998
№ 145-ФЗ / / СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3823.
Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30 але
ября 1994 р. № 51-ФЗ / / СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26 ян
варя 1996 р. № 14-ФЗ / / СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя) від 26 але
ября 2001 р. № 146-ФЗ / / СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.
Кодекс України про адміністративні правонаруше
пах від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ / / СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 1.
Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша) від 31 липня
1998 р. № 146-ФЗ / / СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824.
Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 5 серпня
2000 р. № 117-ФЗ / / СЗ РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.
Закон Російської Федерації від 27 листопада 1992 р. № 4015-1 «Про орга
нізації страхової справи в Російській Федерації» / / Відомості З'їзду
народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. - 1993. - № 2. - Ст. 56.
Федеральний закон від 11 січня 1995 р. № 4-ФЗ «Про Рахункову палату
Російської Федерації» / / СЗ РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 167.
Федеральний закон «Про банки і банківську діяльність» в редак
ції Федерального закону від 3 лютого 1996 р. № 17-ФЗ / / СЗ РФ. -
1996. - № 6. -Ст. 492.
Федеральний закон від 15 серпня 1996 р. № 115-ФЗ «Про бюджетну клас
сификации Російської Федерації» (з доповненнями та змінами,
внесеними Федеральним законом від 26 квітня 2007 р. № 63-ФЗ) / / СЗ
РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3338.
Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський
облік» / / СЗ РФ. - 1996. - № 48. - Ст. 5369.
Федеральний закон від 25 вересня 1997 р. № 126-ФЗ «Про фінансові
основи місцевого самоврядування в Російській Федерації» / / СЗ РФ. -
1997. - № 39. - Ст. 4464.
Федеральний закон від 29 липня 1998 р. № 136-ФЗ «Про особливості
емісії та обігу державних і муніципальних цінних бу
маг »/ / СЗ РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.
Федеральний закон від 12 липня 1999 р. № 162-ФЗ «Про порядок переведення
державних цінних паперів СРСР і сертифікатів Ощадного
банку СРСР до цільових боргові зобов'язання Російської Федерації »/ /
СЗ РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3683.

Федеральний закон від 16 липня 1999 р. № 165-ФЗ «Про основи орга
тельного соціального страхування» / / СЗ РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3686.
Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. № 115-ФЗ «Про протидію
ствии легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним пу
тим, і фінансуванню тероризму »/ / СЗ РФ. - 2001. - № 33 (частина 1). -
Ст. 3418.
Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. № 119-ФЗ «Про аудиторську
діяльності» / / СЗ РФ. - 2001. - № 33 (частина 1). - Ст. 3422.
Федеральний закон від 15 грудня 2001 р. № 167-ФЗ «Про обов'язкове
пенсійне страхування в Російській Федерації» / / СЗ РФ. - 2001. -
№ 51. - Ст. 4832.
Федеральний закон «Про Центральний банк Російської Федерації
(Банку Росії)» в редакції Федерального закону від 10 липня 2002
№ 86-ФЗ / / СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 2790.
Федеральний закон від 22 травня 2003 р. № 54-ФЗ «Про застосування конт
рольні-касової техніки при здійсненні готівкових грошових рас
четов і (або) розрахунків з використанням платіжних карт »/ / СЗ РФ. -
2003. - № 21.-Ст. 1957.
Федеральний закон від 10 грудня 2003 № 173-ФЗ «Про валютне
регулювання та валютний контроль» / / СЗ РФ. - 2003. - № 50. -
Ст. 4859.
Федеральний закон від 19 грудня 2006 р. № 238-ФЗ «Про федеральному
бюджеті на 2007 рік» / / СЗ РФ. - 2006. - № 52 (Ч. 2). - Ст. 5504.
Федеральний закон від 24 липня 2007 р. № 198-ФЗ «Про федеральному бюд
жете на 2008 рік і на плановий період 2009 і 2010 років» / / СЗ РФ. -
2007. - № 31.-Ст. 5277.
Указ Президента Російської Федерації від 9 березня 2004 р. № 314
«Про систему і структуру федеральних органів виконавчої» / /
СЗ РФ. - 2004. - № 11. - Ст. 945.
Постанова Уряду Російської Федерації від 8 липня 1997
№ 838 «Про затвердження Положення про порядок витрачання коштів
резервного фонду Уряду Російської Федерації »/ / СЗ РФ. -
1997. - № 28.-Ст. 3450.
Постанова Уряду Російської Федерації від 7 квітня
2004 р. № 186 «Питання Федеральної служби з фінансового моніторин
рингу» / / СЗ РФ. - 2004. - № 15. - Ст. 1479.
Постанова Уряду Російської Федерації від 15 червня
2004 р. № 278 «Про затвердження Положення про Федеральної службі фі
нансово-бюджетного нагляду »/ / СЗ РФ. - 2004. - № 25. - Ст. 2561.
Постанова Уряду Російської Федерації від 30 червня
2004 р. № 329 «Про Міністерство фінансів Російської Федерації» / / СЗ
РФ . - 2004. - № 31. - Ст. 3258.
Постанова Уряду Російської Федерації від 30 сентяб
ря 2004 № 506 «Про затвердження Положення про Федеральної податкової
службу» / / СЗ РФ. - 2004. - № 40. - Ст. 3961.
Постанова Уряду Російської Федерації від 1 грудня
2004 р. № 703 «Про Федеральному казначействі» / / СЗ РФ. - 2004. - № 49. -
Ст. 4908.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нормативні правові акти "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Нормативні правові акти Російської Федерації (укази і розпорядження Президента Російської Федерації, постанови і розпорядження Уряду, інші нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади), конституції (статути), закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Федерації , статути муніципальних утворень, рішення, прийняті на сходах громадян та місцевих референдумах, і
 2. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Нормативні правові акти органів місцевого самоврядування, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, мають бути офіційно опубліковані для загального відома. У разі порушення даного правила нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися (ч. 3 ст. 15 Конституції Російської Федерації). Інформування
 3. § 5. Правотворческий процес.
  Нормативних правових актів представницького органу муніципального утворення. Так, у ч. 12 ст. 35 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" закріплено, що нормативні правові акти представницького органу муніципального утворення, що передбачають встановлення, зміну та скасування місцевих податків і зборів, здійснення видатків з
 4. § 2 . Повноваження глави муніципального освіти
  нормативні правові акти, прийняті представницьким органом муніципального освіти; видає в межах своїх повноважень правові акти; вправі вимагати скликання позачергового засідання представницького органу. Залежно від свого статусу, закріпленого в статуті муніципального освіти, глава муніципального освіти може наділятися широким колом інших повноважень. Наприклад,
 5. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  нормативні акти суб'єктів Російської Федерації. Згідно ч. 5 ст. 76 Конституції Російської Федерації закони та інші нормативні акти суб'єктів Російської Федерації не можуть суперечити зазначеним федеральним законам. У разі протиріччя між федеральним законом і іншим актом, виданим у Російській Федерації, діє федеральний закон. Федеральним законом, що визначає основи (загальні
 6. § 2. Основні форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування
  нормативні правові акти та ненормативні (індивідуальні, загальні) правові акти, то прийняття правових актів будь-якого змісту (містять і не містять норм) відноситься до форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування. Наприклад, прийняття правового акта про порядок утримання прибудинкової території в сільському населеному пункті та затвердження цільової програми щодо вдосконалення
 7. § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері
  нормативні правові акти про особливості господарської, промисловій та іншої діяльності, пов'язаної з користуванням землями, лісами, надрами, водами, проведення масових суспільно-політичних, культурних та інших заходів у прикордонній зоні; надавати допомогу прикордонним органам, Військам протиповітряної оборони, Військово-морському флоту, державним органам, що здійснюють різні види
 8. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення. Затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування здійснюється з урахуванням особливостей населених пунктів у межах муніципальних утворень, межселенних територій. Склад, порядок підготовки і затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування встановлюються нормативними
 9. Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007
  правові акти наведено станом на 1 лютого 2006 р. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться питаннями муніципального права. Особливу увагу приділено тлумаченню положень законодавства про місцеве самоврядування. Розглядаються питання теорії і практики муніципального
 10. § 3. Окремі джерела муніципального права
  нормативний акт (нормативний акт місцевого самоврядування) - рішення з питань місцевого значення або з питань здійснення окремих державних повноважень, прийняте населенням муніципального освіти безпосередньо, органом місцевого самоврядування та (або) посадовою особою місцевого самоврядування, документально оформлене, обов'язкове для виконання на території муніципального
© 2014-2022  yport.inf.ua