Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 5. Основні внутрішні та зовнішні функції Російської держави

До внутрішніх функцій сучасної Російської держави відносяться наступні.
Функція охорони прав і свобод людини і громадянина, забезпечення правопорядку - це діяльність держави, спрямована на захист інтересів особистості і суспільства, на реальне втілення в життя ст. 2 Конституції РФ, згідно з якою "людина, її права і свободи є найвищою цінністю". Даний напрямок діяльності сучасного Російської держави має бути пов'язано з більш надійним гарантуванням прав і свобод людини і громадянина, із зміцненням законності і правопорядку, з посиленням боротьби з корупцією, хабарництвом, беззаконням криміналу.
Економічна функція держави полягає у виробленні та державної координації основних напрямів економічної політики в стійкому режимі. На різних етапах розвитку суспільства ця функція може проявлятися по-різному. Тут вельми важлива постановка питання про межі втручання держави в економічну сферу, про методи державного управління економічними відносинами. Якщо в умовах адміністративної системи управління економіка регулюється переважно директивами, то в умовах ринкових відносин - перш за все економічними методами, тобто за допомогою податків, кредитів, пільг і т.д. Зараз дана функція в сучасній Росії в основному зводиться до формування та виконання бюджету, визначення стратегії економічного розвитку суспільства, забезпечення рівних умов для існування різних форм власності, стимулювання виробництва, підприємницької діяльності тощо
Функція оподаткування виступає самостійною основною функцією сучасного Російської держави, бо податок все більше стає головним методом нової системи управління, універсальним регулятором, який використовується не тільки в економічній сфері, але і в соціальній, юридичної, зовнішньополітичної та т.п. Думається, далеко не випадково створена ціла система державних органів, покликаних цю функцію здійснювати (податкові інспекції, податкова поліція і т.п.), приймається спеціальне законодавство (Податковий кодекс РФ і інші нормативні акти в сфері податкового законодавства).
Функція соціального захисту є напрям діяльності держави, яке покликане забезпечити нормальні умови життя для суспільства і соціальну захищеність особистості. Це найбільш злободенна нині функція держави, яка виражається в комплексі заходів з надання соціальних послуг членам суспільства, їх соціальної підтримки. Насамперед йдеться про забезпечення нормальних умов життя для тих категорій громадян, хто в силу різних об'єктивних причин не може повноцінно трудитися - інваліди, пенсіонери, студенти та ін Крім того, держава, виконуючи дану функцію, покликане підтримувати житлове будівництво, охорону здоров'я, громадський транспорт, зв'язок тощо
Екологічна функція - це нове розвивається напрямок діяльності сучасного Російської держави, пов'язане з загостренням екологічної ситуації в світі і в країні. Вона виражається в розробці природоохоронного законодавства, за допомогою чого держава встановлює правовий режим природокористування, бере на себе зобов'язання перед своїми громадянами щодо забезпечення нормальної середовища проживання, закриває в разі необхідності екологічно шкідливі підприємства, штрафує порушників закону і т.д.
Культурна функція покликана підняти культурний і освітній рівень громадян, властивий цивілізованого суспільства, створити умови їх участі в культурному житті суспільства, користування відповідними установами та досягненнями. Сьогодні її зміст становить різнобічна державна підтримка розвитку культури - літератури, мистецтва, театру, кіно, музики, засобів масової інформації, науки, освіти та ін, хоча і здійснювана в явно недостатньому обсязі (див. схему 8).
Схема 8
--- ---
| ОСНОВНІ ВНУТРІШНІ ФУНКЦІЇ |
| СУЧАСНОГО + ---
| РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВИ | |
L --- --- |
¦
¦
--- --- |
| Охорона прав і свобод людини і громадянина; + --- +
| забезпечення правового порядку | |
L --- |
--- --- |
| Економічна + --- +
L --- --- |
--- --- |
| Оподаткування + --- +
L --- --- |
- --- |
| Соціальна + --- +
L --- --- |
--- --- |
| Екологічна + --- +
L --- --- |
--- --- |
| Культурна + - ---
L --- ---
та інші
Зовнішні функції держави тісно пов'язані з внутрішніми. Їх виконання забезпечує повноправне існування держави в сучасному світі, який все більше стає взаємозалежним.
До зовнішніх функцій Росії відносяться наступні.
Функція оборони країни має першорядне значення в усі часи. Вона базується на принципі підтримки достатнього рівня обороноздатності суспільства, що відповідає вимогам його державної безпеки, призначається для захисту суверенітету і територіальної цілісності Російської Федерації, припинення загрозливих життєво важливим інтересам Росії збройних конфліктів. Оборона країни передбачає вироблення чіткої оборонної стратегії, зміцнення оборонної могутності, вдосконалення збройних сил, охорону державного кордону і т.п. Особливо яскраво про необхідність підтримки оборони країни на досить високому рівні ще раз нагадали югославські події 1999 р., коли НАТО в односторонньому порядку без санкції Ради Безпеки ООН завдавала ракетно-бомбові удари по суверенної Югославії.
Функція сприяння щодо забезпечення міжнародного миру пов'язана з діяльністю Російського держави щодо запобігання війни, роззброєння, скорочення хімічної та ядерної зброї, зміцненню обов'язкового для всіх режиму нерозповсюдження зброї масового знищення та новітніх військових технологій. Йдеться, зокрема, про участь Росії та інших країн у врегулюванні міжнаціональних і міждержавних конфліктів, про включення Збройних Сил Російської Федерації в миротворчі операції "*".
---
"*" Див, наприклад: Указ Президента РФ "Про використання військових формувань Збройних Сил Російської Федерації в міжнародному присутності з безпеки в Косово, Союзна Республіка Югославія" від 25 червня 1999 р. N 822 / / Російська газета. 1999. 29 червня.
Функція співробітництва з іншими державами проявляється в різноманітній діяльності сучасної Росії, спрямована на встановлення і розвиток економічних, політичних, правових, інформаційних, культурних та інших відносин, що гармонійно поєднують інтереси даної держави з інтересами інших країн. Подібна функція покликана вирішувати проблему інтеграції Росії в світову систему, міжнародного поділу праці, обміну технологіями, товарами, фінансовими зв'язками і т.п.
Зовнішня діяльність держав, у тому числі і Російської Федерації, в сучасних умовах буде ефективною і плідною лише тоді, коли вона базуватиметься на міжнародно-правових актах з загальнообов'язковим урахуванням національних, соціально-економічних, культурних та інших особливостей та інтересів усіх народів, що входять у світове співтовариство (див. схему 9).
Схема 9
--- ---
| ОСНОВНІ ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО + ---
| РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВИ | |
L --- --- |
¦
¦
¦
--- --- |
| оборона країни + --- +
L --- - |
¦
--- --- |
| забезпечення міжнародного миру + --- +
| та безпеки | |
L --- - |
¦
--- --- |
| співробітництво з іншими державами + ---
L --- ---
та інші
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Основні внутрішні та зовнішні функції Російської держави "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  основних положеннях: на законодавчому визначенні суб'єктів права обирати і бути обраними - в якості останніх називалися саме громадяни РФ - і на запереченні за іноземцями та особами без громадянства права обирати і бути обраними до будь-які органи влади на території нашої країни. В даний час становище змінилося. У списки виборців на виборах до органів місцевого самоврядування,
 2. § 2. Місцева адміністрація
  основних завдань адміністрації: вирішення питань місцевого значення, що належать до її відання відповідно до статуту міста та постановами Пушкінського міської Ради та її президії, створення сприятливих умов для інвестування та ефективного управління програмами соціально-економічного розвитку муніципального освіти. Діяльність адміністрації заснована на принципах:
 3. § 1. Поняття комерційного права
  основної діяльності, можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені (п. 3 ст. 50 ЦК). Це пояснюється тим, що установа створюється власником для заданої мети (соціально-культурної, управлінської і т. д.), яка не приносить прибутку. Визначаючи мету діяльності установи та фінансуючи його, власник
 4. § 2. Джерела комерційного права
  основних галузях законодавства: цивільного, кримінального і т. д. Інші нормативні акти містять норми різних галузей права, жодні з яких не мають явної переваги, наприклад, Федеральний закон РФ «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках »[2] та багато інших спеціальні нормативні акти. Такі нормативні акти іменують комплексними і відносять до
 5. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  основних етапи: 1) формування конкурсної маси та реалізація майна (звернення його в готівку), 2) виявлення вимог кредиторів, які підлягають задоволенню, і задоволення їх. Конкурсна маса - майно боржника, на яке може бути звернено стягнення у процесі конкурсного виробництва. Основу для формування конкурсної маси утворює все майно (активи) боржника,
 6. § 4. Акціонерні товариства
  основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і створюваних на
 7. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  основному при регіональних торгово-промислових палатах. Порядок заснування та діяльності міжнародних комерційних арбітражних судів передбачений Законом РФ від 7 червня 1993р. № 5338-1 «Про міжнародний комерційний арбітраж». [11] Якщо рішення міжнародних комерційних арбітражних судів не виконуються добровільно, вони приводяться у виконання через державні суди в порядку, передбаченому
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  основних чинників: 1) об'єктивної потреби економіки в банках і 2) цілеспрямованого регулювання з боку держави. Потреби економіки зумовлюють існування та розвиток системи банків як кредитних інститутів розрахунково-касових центрів. Регулювання з боку держави спрямовано на впорядкування банківської системи, забезпечення її стабільності та ефективності. Банківська
 9. § 1. Поняття і джерела правового регулювання бухгалтерського обліку
  основних засобів. Якщо на синтетичних рахунках враховується інформація про все майні або про всі зобов'язання певного виду, то аналітичні рахунки використовуються для обліку конкретного майна або зобов'язання: матеріалу конкретного найменування і сорту, розрахунків по заробітній платі з певним працівником організації і т.д. Перелік аналітичних рахунків не є вичерпним
 10. § 2. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку
  основні засоби, нематеріальні активи, фінансові вкладення, виробничі запаси, готова продукція, товари, інші запаси, грошові кошти та інші фінансові активи, тобто в даному випадку під майном для цілей бухгалтерського обліку розуміються активи організації, що включають в себе всю сукупність розкритих в активі бухгалтерського балансу організації як речових, так і зобов'язальних
© 2014-2022  yport.inf.ua