Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А . В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 6. Форми здійснення функцій держави

Форми здійснення функцій держави - це однорідна діяльність органів держави, за допомогою якої реалізуються його функції.
Прийнято розрізняти правові та організаційні форми здійснення функцій держави, які реалізуються її органами, посадовими особами.
Правові форми діяльності держави визначені Конституцією РФ, федеральним законодавством і законодавством суб'єктів Федерації, іншими нормоустанавлівающей актами. До правових форм відносяться:
1) правотворча - діяльність з підготовки та видання нормативних актів, що сприяють здійсненню тієї чи іншої функції держави;
2) правозастосовна - діяльність з реалізації нормативних актів шляхом прийняття актів застосування права; це повсякденна робота з виконання законів і по вирішенню різноманітних питань управлінського характеру;
3) правоохоронна - діяльність по захисту прав і свобод людини і громадянина, щодо попередження правопорушень і залученню до юридичної відповідальності винних осіб і т.п.
Прокоментуємо названі форми на прикладі здійснення екологічної функції сучасної Російської держави. Так, спочатку законодавчі органи повинні прийняти відповідну нормативно-правову базу (Закон РРФСР "Про охорону навколишнього природного середовища" від 19 грудня 1991 р. та ін.) "*". Потім створюються і діють відповідні державні органи - Міністерство природних ресурсів РФ (МПР Росії), Федеральна служба Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет) , органи влади суб'єктів Федерації (оскільки природокористування, охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки в Відповідно до п. "д" ч. 1 ст. 72 Конституції РФ перебувають у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів).
---
"*" Перелік законодавчих та інших правових актів Російської Федерації у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища див.: Бринчук М.М. Екологічне право (право навколишнього середовища). М., 1998. С. 652 - 664.
Див: Указ Президента РФ "Про структуру федеральних органів виконавчої влади" від 17 травня 2000 р. N 867 / / Російська газета. 2000. 20 травня.
До організаційних форм відносяться:
1) організаційно-регламентує - поточна робота певних структур щодо забезпечення функціонування органів держави, пов'язана з підготовкою проектів документів, організацією виборів, плануванням, координацією дій, контролем тощо;
2) організаційно-господарська - оперативно-технічна та господарська робота, пов'язана з бухобліком, статистикою, постачанням, кредитуванням, дотаціями тощо;
3) організаційно-ідеологічна - повсякденна робота по ідеологічному забезпеченню виконання різних функцій держави, пов'язана з роз'ясненням знову виданих нормативних актів, формуванням громадської думки, зверненням до населення і пр. (див. схему 10).
Схема 10
---
| ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ |
| ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ |
L --- T - ---
¦
--- + --- ---
--- + --- - + ---
| Правові | | Організаційні |
L --- T- --- L --- T ---
| |
--- + --- + ---
| правотворча | | регламентує |
L --- T --- L --- - T ---
--- + --- --- + ---
| правозастосовна | | господарська |
L --- T - --- L --- T ---
--- + --- + ---
| правоохоронна | | ідеологічна |
L --- L ---
Методи здійснення функцій держави - це способи і прийоми, за допомогою яких органи держави реалізують його функції. Серед подібних методів насамперед виділяють такі, як переконання та примус, рекомендації і заохочення.
Переконувати - значить заохочувати суб'єктів до певної діяльності, відповідної їх волі, без силового тиску, забезпечуючи свободу вибору. Переконання може здійснюватися через такі позитивні юридичні засоби, як суб'єктивні права, законні інтереси, пільги і т.д. Держава передусім має максимально використовувати методи переконання як основні, головні. Переконання грунтується на зацікавленості, доказах законності і доцільності свідомої поведінки, що відповідає нормам права.
Примушувати - означає схиляти людей до певної діяльності за допомогою силового тиску (всупереч волі керованих), обмежуючи свободу їх вибору. Примус може здійснюватися через такі юридичні засоби, як запобіжного заходу, призупинення, покарання і т.д.
Рекомендувати - значить орієнтувати на конкретний варіант дій, бажаних з точки зору суспільства і держави.
Заохочувати - значить за допомогою системи винагород спонукати слідувати діям, в яких зацікавлене суспільство і держава, стимулювати соціально корисну діяльність.
Контрольні питання
1. Що таке державна влада?
2. Чи збігаються поняття легітимності та легальності державної влади?
3. Дайте визначення держави.
4. Які ознаки держави, що відрізняють його від додержавних і недержавних організацій?
5. Назвіть основні підходи до сутності держави.
6. Які форми і методи здійснення функцій держави?
Література
Бабурін С.Н. Територія держави. Правові та геополітичні проблеми. М., 1997.
Байтін М.І. Держава і політична влада. Саратов, 1972.
Байтін М.І. Сутність і основні функції соціалістичної держави. Саратов, 1979.
Владимиров В.А. Основні функції посткомуністичної держави у сфері внутрішньої політики. Тверь, 1992.
Дмитрієв Ю.А. Співвідношення понять політичної та державної влади в умовах формування громадянського суспільства / / Держава і право. 1994. N 7.
Клепцова Т.Н. Функції і апарат Російської держави в ринковій економіці. М., 1992.
Манов Г.Н. Ознаки держави: нове прочитання / / Політичні проблеми теорії держави. М., 1993.
Морозова Л.А. Проблеми сучасної російської державності. М., 1998.
Загальна теорія держави і права. Академічний курс. У 2 т. Т. 1 / Відп. ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Гол. 8.
Загальна теорія держави і права / Под ред. В.В. Лазарєва. М., 1999.
Паршин А. Що таке держава? Наукове дослідження природи держави. СПб., 1907.
Пахоленко Н.Б. Від тоталітаризму до демократії: про функції держави в перехідний період / / Політичні проблеми теорії держави. М., 1993. С. 28 - 38.
Ракитська І.Ф. Теорія держави. СПб., 1999.
Салигін Е.Н. Теократичну державу. М., 1999.
Теорія держави і права: Курс лекцій / За ред. Н.І. Матузова і А.В. Малько. М., 2000. Гол. 4.
Тихомиров Ю.А. Державність: крах чи відродження / / Держава і право. 1992. N 9.
Чиркин В.Є. Державознавство. М., 1999.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Форми здійснення функцій держави "
 1. § 2. Поняття та ознаки держави
  форми здійснення функцій держави тощо), 5) монополія на правотворчість (видає закони, підзаконні акти, створює юридичні прецеденти, санкціонує звичаї, трансформуючи їх у юридичні правила поведінки) ; 6) монополія на легальне застосування сили, фізичного примусу (можливість позбавити громадян вищих цінностей, якими є життя і свобода, визначає особливу
 2. 2. Поняття, ознаки та функції держави
  форми здійснення функцій держави і т. п.; 3) управління здійснюється за допомогою спеціально створених державних органів, що знаходяться в ієрархічній залежності; 4) об'єднання в рамках державних кордонів людей різних національностей, расової та релігійної приналежності; 5) суверенітет; 6) тільки держава наділене правом на законотворчість і вимога виконання
 3. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  форми місцевого самоврядування (території муніципальних утворень, їх склад, межі, структура органів місцевого самоврядування, інші аспекти пристрою апарату муніципальної влади, органи громадської самодіяльності); це порядок діяльності органів місцевого самоврядування, органів територіального громадського самоврядування, положення депутатів представницьких органів місцевого
 4. § 1. Поняття громадського самоврядування жителів
  форми громадського самоврядування. Громадське самоврядування жителів, пов'язане з набуттям сферу публічних справ, має декілька основних видів. По-перше, це самозаявленій громадянами своїх запитів. По-друге, самореалізація громадянами власних запитів, у тому числі самостійне здійснення ними питань місцевого значення за допомогою прийняття нормативних, індивідуальних, кадрових
 5. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  форми навчання, які проживають у гуртожитках, включаються до списку виборців за місцем знаходження гуртожитків. Військовослужбовці, які проживають поза військовими частинами, включаються в списки виборців за місцем їх проживання на загальних підставах. 2. Організація виборчих дільниць з максимальним їх наближенням до виборців. Це забезпечується, зокрема, правилом, згідно з яким чисельність
 6. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  форми роботи з виборцями та населенням. Виборці можуть давати накази депутатові. Порядок організації роботи з наказами виборців визначається статутами муніципальних утворень або представницьким органом місцевого самоврядування. Депутат повинен інформувати виборців про свою діяльність під час зустрічей з ними, а також через засоби масової інформації, використовує інші форми
 7. § 1. Поняття комерційного права
  форми в Росії (починаючи з непу і кінчаючи нинішньої) - це не стільки бажання політичних властей, скільки безвихідна необхідність, обумовлена об'єктивними законами розвитку суспільства. З урахуванням цих обставин в новітньому російському законодавстві і в юридичній науці відбувається повернення до поділу права на публічне і приватне. Що ж стосується приватного права, то тут си-Комерційне
 8. § 2. Джерела комерційного права
  форми повинні визначати тут лише необхідні тре-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 35 бования, що пред'являються до підприємництва, залишаючи широкий простір для власного розсуду підприємця. Комерційне законодавство, хоча і не позбавлене імперативних норм, характеризується переважно
 9. § 1. Поняття і види підприємців
  форми таких організацій можуть бути визначені іншими законами. Так, в силу ст. 1 Федерального закону РФ від 15 червня 1996 Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 51 «Про товариства власників житла» товариство власників житла є некомерційною організацією [6]. Відповідно до ст. 11 Федерального
 10. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  форми та форми власності у разі невиконання підприємствами зобов'язань по платежах у федеральний бюджет або позабюджетні фонди надано Федеральному управлінню у справах про неспроможність (банкрутство), Заява кредитора, так само як і заява боржника, може містити клопотання про проведення реорганізаційних процедур (зовнішнього управління майном боржника або санації) з
© 2014-2022  yport.inf.ua