Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава Основи правового становища громадян

Стаття 24. Гарантії прав, свободи і обов'язків громадян
Права, свободи та обов'язки громадян Російської Федерації встановлюються Конституцією та законами Російської Федерації і не можуть бути скасовані, обмежені або довільно розширені якими іншими актами і діями.
Держава гарантує і охороняє ці права, забезпечує виконання громадянами їх обов'язків.
Стаття 25. Відносини громадянина і держави
Громадянин і держава пов'язані взаємними правами та взаємною відповідальністю.
Органи держави і посадові особи зобов'язані забезпечувати і захищати права і свободи громадян, заохочувати громадську правозахисну діяльність.
Всі права і свободи громадян, закріплені в Конституції Російської Федерації, захищаються судом.
Турбота про інтереси держави, неухильне дотримання Конституції та законів Російської Федерації - обов'язок кожного громадянина Російської Федерації.
Стаття 26. Єдність прав і обов'язків громадян
Права громадян невіддільні від їх обов'язків. Кожен вільно діє у відповідності зі своїми правами та обов'язками. Він не повинен при цьому порушувати права і законні інтереси інших громадян, завдавати шкоди державній безпеці, правопорядку і моральним засадам суспільства.
Стаття 27. Рівноправність громадян
Всі громадяни Російської Федерації рівні перед законом і судом, мають рівні права на захист незалежно від національності, соціального походження, статі, мови, ставлення до релігії, місця проживання, роду занять, майнового стану, політичних та інших переконань, партійності та інших обставин.
Рівноправність громадян забезпечується в усіх сферах державного і суспільного життя. У Російській Федерації не допускаються привілеї окремих осіб, груп і верств населення, а також дискримінація за будь-якими мотивами.
Пільги та переваги для громадян можуть встановлюватися лише законом.
Стаття 28. Рівноправність жінки і чоловіка
Жінка та чоловік мають рівні права і свободи. Держава забезпечує принцип рівної винагороди жінок і чоловіків за працю рівної цінності.
Стаття 29. Расове і національне рівноправність громадян
Громадянам Російської Федерації незалежно від їх расової і національної приналежності гарантуються рівні права.
Пряме чи непряме обмеження прав чи встановлення привілеїв чи переваг за расовими і національними ознаками караються за законом.
Стаття 30. Громадянство в Російській Федерації
В Україні встановлюється єдине російське громадянство.
Республіки у складі Російської Федерації можуть встановлювати своє громадянство. Громадяни республіки в складі Російської Федерації є громадянами Російської Федерації.
Громадянин Російської Федерації, що проживає на території республіки, що встановив своє громадянство, є одночасно громадянином цієї республіки, на нього поширюються всі права, свободи і обов'язки, закріплені Конституцією Російської Федерації, Конституцією республіки у складі Російської Федерації, законами Російської Федерації і республіки в складі Російської Федерації.
Громадяни, які проживають на території краю, області, міст федерального значення, автономної області і автономних округів у складі Російської Федерації, володіють правами, свободами і обов'язками громадянина Російської Федерації без будь-яких вилучень і обмежень.
Громадянам Російської Федерації може бути дозволено мати одночасно громадянство іншої держави, якщо це передбачено угодами цієї держави з Російською Федерацією.
Громадянин Російської Федерації не може бути позбавлений громадянства і права на зміну громадянства.
Громадянин Російської Федерації не може бути висланий за межі Російської Федерації. Він не може бути виданий іноземній державі, якщо інше не передбачається міжнародно-правовими актами, визнаними Російською Федерацією, і міжнародними договорами Російської Федерації.
Стаття 31. Захист прав громадян у Російській Федерації і за кордоном
Російська Федерація захищає права громадян у Російській Федерації відповідно до Конституції і законів Російської Федерації.
Проживання громадян Російської Федерації за межами Російської Федерації не припиняє їх громадянства. Громадяни Російської Федерації за кордоном користуються захистом і заступництвом Російської Федерації.
Посягання на їх права і свободи в інших державах розглядається як неповагу і дискримінація Російської держави.
Стаття 32. Іноземні громадяни та особи без громадянства
Іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації, забезпечуються права і свободи, закріплені Конституцією Російської Федерації відповідно до норм міжнародного права.
Іноземні громадяни та особи без громадянства зобов'язані поважати та дотримувати Конституції і закони Російської Федерації. Вони можуть отримувати в Російській Федерації притулок, а також російське громадянство, порядок та умови надання яких визначаються законом.
Держава гарантує права біженців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава Основи правового становища громадян "
 1. II. Держава і особистість
  глава 5 "Громадянство РРФСР. Рівноправність громадян та глава 6" Основні права, свободи і обов'язки громадян РРФСР "були замінені текстом в новій редакції: глава 5" Права і свободи людини і громадянина " і глава 6 "Обов'язки громадян Російської Федерації". Нижче наводяться спочатку первісна редакція глав 5 і 6 із змінами до 21.04.1992 р., а потім - редакція 21.04.1992
 2. Глава 3. Правові засади організації адвокатури
  основи організації
 3. Глава XI Особисте підсобне господарство як форма сільськогосподарської діяльності громадян
  громадян
 4. Коментар до п. 2
  основенності її території, в тому числі і шляхом організації добровільної підготовки громадян до військової служби. Правові основи даного виду діяльності закріплені в розд. III Положення про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби , яке затверджене постановою Уряду Російської Федерації від 31 грудня 1999 р. N
 5. Глава 34. ОХОРОНА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СВОБОДИ І ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
  Глава 34. ОХОРОНА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СВОБОДИ І ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН У ЦИВІЛЬНОМУ
 6. Глава II Природничонаукові основи психології
  основи
 7. Глава 1. Основи слідчої тактики
  Глава 1. Основи слідчої
 8. Глава Основи вчення про конституцію
  Глава Основи вчення про
 9. Глава 1. Основи мітної справи
  Глава 1. Основи мітної
 10. 5.1. Поняття, елементи, правова основа та види адміністративно-правового статусу громадянина
  основних гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації »; - ФЗ від 26 листопада 1996 р. № 138-ФЗ« Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраним до органів місцевого самоврядування »; - ФЗ від 19 лютого 1997 р. № 4528-1 «Про біженців»; - Закон РФ від 19 лютого 1993 р. № 4530-1 «Про змушених
 11. Глава 6. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Глава 6. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО
 12. Глава XII Психологічні основи попереднього розслідування
  основи попереднього
 13. Глава 29. Основи методики розслідування хабарництва
  Глава 29. Основи методики розслідування
 14. § 2. Система муніципальних правових актів
  глава муніципального освіти є головою представницького органу або постанови і розпорядження у разі, якщо глава муніципального освіти є головою місцевої адміністрації. Голова представницького органу муніципального утворення видає постанови і розпорядження з питань організації діяльності представницького органу. Голова місцевої адміністрації в
 15. Стаття IX
  правову демократичну світська держава вільного спільноти вільних громадян, забезпечити добробут і процвітання Російського товариства для себе і своїх нащадків, використовуючи суверенне право, заявляє про прагнення: - забезпечити свободу, демократію, верховенство права та правосуддя в суспільстві; - захистити права і свободи всіх росіян, націй і народностей, що входять до складу Росії, їх
 16. Глава 2. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Глава 2. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО
 17. Глава II. Основи кваліфікації злочинів (Особлива частина)
  Глава II. Основи кваліфікації злочинів (Особлива
 18. Глава 26. Провадження у справах про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
  громадян Російської
 19. Глава 26. Основи методики розслідування злочинів проти власності
  Глава 26. Основи методики розслідування злочинів проти
 20. Глава 25. Основи методики розслідування злочинів проти особи
  Глава 25. Основи методики розслідування злочинів проти
© 2014-2022  yport.inf.ua