Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Відмова від виконання дарчої обіцянки і скасування дарування

Відмова від виконання дарчої обіцянки. Передбачене законом право дарувальника відмовитися від виконання дарчої обіцянки, або, що одне і те ж, відмовитися від договору дарування, надається йому в таких випадках: 1) якщо після даного в дарчому порядку обіцянки майнове чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання обіцянки в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя (п. 1 ст. 577 ЦК), 2) якщо обдаровуваний до виконання дарчої обіцянки вчинив замах на життя дарувальника, життя кого-небудь з членів його сім'ї чи близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження (п. 2 ст. 577 ЦК).
Це право, що служить засобом захисту охоронюваного законом інтересу дарувальника у припиненні породжених договором дарування вимоги обдаровуваного про вчинення заборгованого надання та корреспондирующей цій вимозі обов'язки дарувальника, є за своєю правовою природою охоронним правом на свою поведінку. Його здійснення відбувається через одностороннє волевиявлення дарувальника по відношенню до обдаровуваному. Збитки, які виникли у обдаровуваного внаслідок здійснення дарувальником права відмовитися від договору дарування, відшкодуванню не підлягають (п. 3 ст. 577 ЦК).
Приписи ст. 577 ГК не застосовуються до дарчої обіцянки, що обгрунтовує обов'язок дарувальника здійснити надання, вартість предмета якого не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці (ст. 579 ЦК).
Скасування дарування. За певних обставин закон дозволяє скасувати вже здійснене дарування (реальне дарування або виконане дарственное обіцянку). Скасування дарування, яка може опосередковано різними суб'єктивними цивільними правами, полягає в анулюванні дарувальником або судом угоди про causa donandi.
Дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім'ї чи близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження (абз. 1 п. 1 ст. 578 ГК). Крім того, дарувальник за угодою з обдаровуваним може обумовити за собою таке право на випадок смерті обдаровуваного (п. 4 ст. 578 ЦК). На відміну від права на скасування, передбаченого абз. 1 п. 1 ст. 578 ГК, яке відноситься до числа охоронних суб'єктивних цивільних прав, однойменне право, про яке йдеться в п. 4 тієї ж статті, має регулятивний характер. Будучи правом на свою поведінку, і охоронне, і регулятивне право на скасування дарування здійснюється за допомогою одностороннього волевиявлення дарувальника, зверненого відповідно до обдаровуваного або його спадкоємцю.
Судова скасування дарування можлива в наступних випадках: 1) при умисному вбивстві дарувальника обдаровуваним (абз. 2 п. 1 ст. 578 ЦК);
2) при виникненні загрози загибелі подарованої речі, представляє для дарувальника велику немайнову цінність, внаслідок неналежного поводження з нею обдаровуваного (п. 2 ст. 578 ЦК);
3) при здійсненні дарування індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення приписів закону про неспроможність за рахунок коштів, пов'язаних з його підприємницькою діяльністю, протягом шести місяців, що передували оголошенню такої особи неспроможним (п. 3 ст. 578 ЦК). У першому випадку домагання на скасування дарування прочитується спадкоємцям дарувальника, у другому - дарувальнику, в третьому - кредиторам дарувальника. Будучи преосвітнім домаганням, вказане домагання пов'язує свого носія, не з обдаровуваним, а з судом. Давностний термін по домаганню на скасування дарування становить три роки.
З відміною дарування надання дарувальника стає безпідставним (sine causa). Тому дар може бути витребуваний назад згідно з приписами гл. 60 ГК. Якщо предметом надання виступала річ, то обдаровуваний зобов'язаний повернути її дарувальнику (п. 5 ст. 578, п. 1 ст. 1104 ЦК), а при неможливості зворотної передачі речі у власність - відшкодувати її вартість у грошах (п. 1 ст. 1105 ЦК).
При скасуванні дарування, що складався в передачі вимоги, у дарувальника (цедента) виникає домагання, за допомогою якого він може домогтися зворотного переходу відступленого вимоги * (120). Яка природа цього домагання? На думку A. Tура (A. Tuhr), воно є спрямованим проти цессионария (обдаровуваного) правом вимагати здійснення зворотної поступки * (121). Але якби справа йшла таким чином, то зворотний перехід відступленого вимоги виявився б проблематичним, оскільки кореспондуючий сформульованому A. Tуром домаганню охоронна обов'язок цессионария зробити зворотну поступку не може бути реалізована всупереч його волі органами виконання в порядку виконавчого провадження. Задоволення інтересу дарувальника (цедента) в зворотному переході відступленого вимоги не буде пов'язано умонастроєм обдаровуваного (цессионария) лише в тому випадку, якщо ми визнаємо, що надане йому домагання є не чим іншим, як правом вимагати від суду переведення на себе належить обдаровуваному вимоги, т . е. преосвітнім домаганням, здійснюваним актом судового рішення * (122).
Скасування дарування, що складався в прощенні боргу, спричиняє виникнення у дарувальника домагання проти обдаровуваного на відновлення прощеної вимоги * (123). При цьому відновлення відбувається через (договірне) повторне обгрунтування вимоги того ж змісту * (124) і з тими ж або рівноцінними забезпеченнями * (125). Однак таке вирішення питання, яке з необхідністю випливає з чинного законодавства, страждає рядом недоліків. По-перше, воно абсолютно неприйнятно в тих випадках, коли дарування складалося в прощенні вимоги, виниклого з правопорушення (наприклад, вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної майну), так як це вимога не може бути обгрунтоване через договір між дарувальником і обдаровуваним. По-друге, воно не враховує ту обставину, що дарувальник і обдаровуваний самі по собі не можуть встановити раніше існувало для прощеної вимоги забезпечення у вигляді поруки або застави, при якому заставодавцем є третя особа. По-третє, воно не забезпечує ефективного захисту інтересу дарувальника у відновленні його матеріально-правового положення, тому що лежить на одаряемом охоронна обов'язок відновити прощання вимога не може бути здійснена всупереч його волі органами виконання в порядку виконавчого провадження. З урахуванням сказаного законодавцю слід було б відмовитися від конструкції "кондікціі вибачення" шляхом введення до Цивільного кодексу спеціальної норми, яка б надавала колишньому кредитору по безпідставно Прощення вимогу перетворювальне домагання, яке зобов'язує суд поновити прощання вимога з що існували на момент його припинення забезпеченнями * (126).
Приписи ст. 578 ГК про скасування дарування не застосовуються до дарування, що складається в наданні, вартість предмета якого не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці (ст. 579 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Відмова від виконання дарчої обіцянки і скасування дарування "
 1. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  відмовитися від свого наміру, отже, одностороннє пропозицію або обіцянку вчинити дарування не має обов'язкової сили. В результаті Редакційна комісія прийшла до висновку, відповідно до якого необхідність прийняття дарування (згоди обдаровуваного на придбання майна у вигляді дару) "випливає з самого внутрішнього властивості дарування, безумовно обов'язкова для кожного
 2. 3. Види договору дарування
  відмовитися від виконання свого зобов'язання з передачі майна обдаровуваному. З першого питання (про допустимість дарування під умовою) в юридичній літературі можна зустріти різні точки зору. Так, на думку М.Г. Масевич, " договір дарування може бути укладений під умовою, яке може використовуватися як заохочувальна міра, стимулювати обдаровуваного до певної поведінки, наприклад
 3. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  відмови від досконалого заліку. Можливість заліку може бути обмежена законом або договором. Так, не допускається залік, якщо за заявою іншої сторони до вимогу підлягає застосуванню строк позовної давності і цей термін закінчився * (1387). За мотивами соціальної важливості і строго цільового характеру незачетоспособнимі оголошені вимоги про відшкодування шкоди життю або здоров'ю, стягнення аліментів,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відмовився і від цього прикладу. Вельми іллюстратівен й інший факт: згадки про звичаї в ст. 89 і 90 чинного на той момент Кодексу торгового мореплавання 1929 розцінювалися автором як приклади санкціонування не звичаїв, а технічних норм (див.: Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій. Л., 1958. С. 43; він ж. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 53). * (63) Див:
 5. § 1. Правовий характер дарування
  відмову від обмеженого речового права, обгрунтуванні вимоги та вирішенні на присвоєння (ст. 221 ЦК), так як воно разом з відділенням або захопленням володіння викликає перехід права власності на зібрані або здобуті речі * (105). Надання, яке хтось робить через безоплатне виконання роботи або надання послуги, попри протилежне думку А.Л. Маковського * (106), не може
 6. § 4. Пожертвування
  виконаному договорі. Дарственное обіцянку, що обгрунтовує обов'язок обдаровуваного використовувати пожертвуване майно відповідно до вказівки довірителя, є двосторонній, але не взаємний договір. Його не можна розглядати в якості взаємного договору, оскільки заборговане обдаровуваним дію (наприклад, підтримка благодійної установи) за поданням сторін не є
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відмови від такого дуалізму сприяла його розгорнута критика, а в рамках пропозицій по універсалізації системи традиції одні автори наполягали на її винятковості (див.: Хаскельберг Б.Л. Перехід права власності за договором купівлі-продажу в радянському цивільному праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1950. С. 18-23), інші - на її диспозитивності (див.: Генкін Д.М. Право
 8. § 2. Основні види кондиції із надання
  відмовляє йому в condictio indebiti (п. 4 ст. 1109 ЦК). Condictio ob causam futuram. Учинив надання може витребувати надане назад і в тому випадку, якщо обумовлену сторонами правова підстава надання не здійснилося. Маються на увазі надання, розраховані на майбутнє зобов'язання, виникнення якого надає чекає і, можливо, хоче викликати
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  відмову. Зміна та скасування заповіту. Виконання заповіту. Спадкоємці за заповітом. Поняття, зміст і суб'єкти права на обов'язкову частку. Спадкування за законом. Спадкоємці за законом, порядок їх закликання до спадкоємства. Частки спадкоємців за законом в спадковій масі. Спадкування за правом представлення. Спадкування виморочність майна . Прийняття спадщини. Способи та термін прийняття
 10. 1. Поняття договору дарування
  відмова від спадщини на користь іншої особи (ст. 1158 ЦК), який являє собою односторонню угоду , що не вимагає згоди останнього. Разом з тим за загальним правилом дарування - односторонній договір, в якому у обдаровуваного відсутні обов'язки (якщо тільки мова не йде про таку особливого різновиду дарування, як пожертву). --- --- У дореволюційному праві
© 2014-2022  yport.inf.ua