Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Відмінність адміністративного правона-рушення від злочину і дисциплінарного проступку.

На практиці юридична кваліфікація діянь не так часто викликає труднощі. Існують діяння, які однозначно можуть визнаватися тільки злочинами, наприклад, вбивство. Крім того, є діяння, які можуть визнаватися тільки правопорушеннями. Тим не менш, існує ряд діянь, які можна кваліфікувати тільки на основі аналізу чинного законодавства.
Адміністративне право визначає загальний принцип, що діяння тягне адміністративну відповідальність, якщо за нього не передбачена кримінальна відповідальність. Крім цього загального принципу існує ряд критеріїв:
1) наявність або відсутність тяжких наслідків;
2) спосіб вчинення правопорушення;
3) місце вчинення правопорушення.
Адміністративне правопорушення відрізняється від дисциплінарного проступку тим, що суб'єкт і об'єкт правопорушення знаходяться у службовій залежності.
77.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відмінність адміністративного правона-рушення від злочину і дисциплінарного проступку. "
 1. Поняття, правові основи і види ад-міністратівной відповідальності.
  Адміністративна відповідальність - це вид юриди-чеський відповідальності, яка виражається в застосуванні уповноваженим органом або д / л адміністративного покарання до особи, яка вчинила правопорушення. Ознаки: 1) заходи адміністративної відповідальності м устанавли-тися як законами, так і підзаконними актами; 2) фактична підстава відповідальності - адміністра-активне правопорушення; 3)
 2. Коментар до п. 3
  5. Відповідно до п. 3 ст. 28.4 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" дисциплінарний арешт може застосовуватися до всіх громадян, покликаним на військові збори, за винятком громадян, призваних на військові збори в якості офіцерів, військовослужбовців і громадян, призваних на військові збори, що не наведені до Військової присяги (що не принесли зобов'язання), а також військовослужбовців, які не досягли
 3. 1. Дисциплінарна відповідальність.
  Дисциплінарна відповідальність передбачає накладення заходів за дисциплінарні проступки на робітників і службовців адміністрацією підприємств, установ, організацій. Залучення до дисциплінарної відповідальності має здійснюватися роботодавцем згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Процедура застосування дисциплінарних стягнень визначається в правилах внутрішнього трудового розпорядку в
 4. 1.4. Види правопорушень
  Класифікація правопорушень може бути проведена за різними підставами. Найбільш поширеним є поділ їх на види залежно від того, норми якої галузі права порушені, а також за ступенем їх суспільної небезпеки (шкідливості). Найбільш небезпечними (шкідливими) для суспільства є злочини - протиправні діяння, передбачені кримінальним законом (кримінальні правопорушення).
 5. § 4. Розмежування злочинів та інших правопорушень
  Теорія держави і права пропонує класифікувати правопорушення в залежності від їх характеру і небезпеки для суспільних відносин, а також від характеру застосовуваних санкцій на злочини і проступки. Провини характеризу-ються меншою в порівнянні з злочинами ступенем загально-жавної небезпеки і тягнуть за собою застосування не кримінально-правових санкцій, а заходів адміністративного,
 6. Поняття адміністративного виробниц-ства, види.
  Адміністративне провадження - це нормативно врегульований порядок вчинення процесуальних дій, що забезпечують законний дозвіл індиві-дуальних адміністративних справ, об'єднаних обов'язковістю предмета. Всі адміністративні виробництва підрозділяються на 2 групи: 1) процесуальне виробництво, 2) юрисдикційну. Процесуальне виробництво охоплюється поняттям діловодство.
 7. 11.11. Юридична відповідальність державного службовця
  Юридична відповідальність державного службовця означає його обов'язок зазнати певні позбавлення особистого, майнового або організаційного характеру за скоєне правопорушення. Відповідальність може бути дисциплінарної, адміністративної, кримінальної чи матеріальної. Дисциплінарна відповідальність - вид юридичної відповідальності, яка настає за порушення службової
 8. Поняття і правові основи дисци-плінарной відповідальності.
  Дисциплінарне примус - це один з видів правового примусу, якому притаманні всі ознаки держ примусу, але існують і особливості: 1) заходи дисциплінарного примусу застосовуються у зв'язку з вчиненням дисциплінарного проступку, але м застосовуватися і для боротьби з моральними проступками; 2) дисциплінарні примусу є різновидом виконавчо-розпорядчої діяльності;
 9. Глава III. Види адміністративних проступків та провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Особлива частина КпАП підрозділяється на розділи, що об'єднують групи однорідних проступків, залежно від видів підлягають захисту суспільних відносин. Найбільш численну групу складають проступки, що посягають на суспільні відносини у сфері промислової діяльності, торгівлі і фінансів. Їм присвячені п'ять із 10 глав КпАП, що визначають види адміністративних проступків (див. гл. 8 - 12
 10. A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК, 2000
  У підручнику розглянуті всі основні проблеми загальнообов'язкового курсу «Адміністративна відповідальність». У Загальній частині аналізуються базові інститути адміністративної відповідальності, представлені в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КпАП); значну увагу приділено становленню та розвитку російського законодавства про адміністративну відповідальність, зокрема
 11. Стаття 18. Накладення стягнення при вчиненні кількох дисциплінарних порушень
  1. Стягнення накладається за кожне дисциплінарне порушення. 2. Якщо Дисциплінарним комітетом в одному дисциплінарне провадження розглядається кілька дисциплінарних порушень, вчинених одним особою, то дисциплінарне стягнення застосовується за найбільш тяжкий дисциплінарне порушення. 3. При винесенні заходи дисциплінарного впливу у вигляді штрафу щодо особи, яка вчинила кілька
 12. Коментар до статті 4.6
  1. Дане правило обчислення строку, протягом якого фізична, юридична особа вважається підданим адміністративному покаранню, застосовується і при рецидив вчинення адміністративного проступку; обчислення вказаного терміну не залежить від того, здійснений чи провина в перший раз або йому передувало вчинення одного або кількох адміністративних правопорушень , в тому числі протягом
 13. Додаток 4 Запит пояснень у особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  (приблизний зразок) Керівнику члена СРО У зв'язку з надходженням до Дисциплінарного комітету СРО заяви К. про вчинення членом СРО дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 59 Кодексу заходів дисциплінарного впливу, сповіщаю Вас про порушення дисциплінарного провадження стосовно Вашої організації і прошу надати до Дисциплінарного комітету пояснення по фактах, зазначеним у
© 2014-2022  yport.inf.ua