Головна
ГоловнаМитне , податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р . Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

1.4. Види правопорушень


Класифікація правопорушень може бути проведена за різними підставами. Найбільш поширеним є поділ їх на види залежно від того, норми якої галузі права порушені, а також за ступенем їх суспільної небезпеки (шкідливості).
Найбільш небезпечними (шкідливими) для суспільства є злочини - протиправні діяння, передбачені кримінальним законом (кримінальні правопорушення). Злочини посягають на найбільш значущі суспільні відносини, завдають значної шкоди.
Всі інші правопорушення, на відміну від злочинів, називаються провинами. Вони поділяються на такі види.
Адміністративні правопорушення (проступки) - це посягання на державний або громадський порядок, власність, права і законні інтереси громадян, передбачені нормами адміністративного, фінансового, земельного права.
Цивільно-правові порушення (проступки) - це посягання на майнові і з ними особисті немайнові відносини, які регулюються нормами цивільного права, а також деякими нормами трудового, сімейного, земельного права. Прикладами можуть служити поставка недоброякісної продукції за договором поставки, поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи.
Дисциплінарні правопорушення (проступки) - це посягання на внутрішній розпорядок діяльності установ, підприємств та інших організацій. Вони являють собою порушення правил внутрішнього трудового розпорядку (наприклад, прогул, запізнення на роботу), статуту військової дисципліни (самовільна відсутність військовослужбовця) і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4. Види правопорушень "
 1. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  Згідно п. "до" ч. 1 ст. 72 Конституції Російської Федерації у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів перебуває адміністративне законодавство. До складу адміністративного законодавства входить і законодавство про адміністративні правопорушення. Конституцією Російської Федерації (ч. 2 ст. 76) встановлено, що з предметів спільного ведення Російської Федерації і
 2. § 4. Екологічна експертиза
  (принципи та об'єкти екологічної експертизи, організація і проведення екологічної експертизи; повноваження громадян; громадська експертиза; компетенція органів держави і місцевого самоврядування; обов'язки та права учасників експертизи та їх відповідальність; відповідальність у сфері екологічної експертизи) Одним з вирішальних факторів забезпечення охорони навколишнього середовища є
 3. § 6. Юридичні факти і їх класифікація
  Юридичні факти - це певні життєві обставини (умови, ситуації), з якими норми права пов'язують виникнення, припинення або зміна правовідносин. Ці факти стають юридичними не в силу якихось особливих внутрішніх властивостей, а в результаті визнання їх такими державою, законом. Життя - безперервний ланцюг різноманітних фактів, явищ, дій, випадків, подій,
 4. § 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
  Правопорушення - це протиправне, винне, каране, суспільно небезпечне діяння осудної особи, що заподіює шкоду інтересам держави, суспільства та громадян. Діяння може здійснюватися у вигляді як дій, так і бездіяльності (див. схему 57). Схема 57 --- --- --- | ОЗНАКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ + ---
 5. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  Зародження позитивізму заслужено пов'язують з ім'ям О. Конта. До числа перших теоретиків позитивізму відносять також Г. Спенсера і К. Маркса. О. Конт, будучи соціальним філософом (термін «соціологія» він вперше використовував у «Курсі позитивної філософії», 1838), вважав, що існуючі соціальні науки не можуть вважатися такими (науками), поки й оскільки вони метафізічни, носять умоглядний
 6. § 4. Деліктне зобов'язання
  Поняття деліктних зобов'язань. За латині делікт (delic-tum) означає похибка, провина, правопорушення. Специфіка деліктних зобов'язань в порівнянні з договірними в тому і полягає, що вони викликаються до життя не правомірними, а навпаки, протиправними діями одного з учасників, що завдають шкоди іншому. Відповідно будується розподіл прав і обов'язків між суб'єктами
 7. 3.4. Адміністративна відповідальність
  Адміністративна відповідальність - це самостійний вид юридичної відповідальності, яка полягає в тому, що орган управління або посадова особа має право застосувати до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, заходи адміністративного стягнення. Підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення (проступок), за вчинення якого до винних
 8. Адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства
  . Цей захід є примусове і контрольоване переміщення зазначених громадян та осіб через державний кордон РФ. У випадках, передбачених законодавством РФ, видворення може бути виражене в контрольованому самостійному виїзді з Росії іноземних громадян та осіб без громадянства (ст. 3.10 КоАП). Це означає, що постанова про адміністративне видворення може бути
 9. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  Відповідальність за незначні проступки в Росії кінця XIX в. регламентувалася різними актами. Деякі з них передбачали санкції залежно від станової приналежності правопорушника. Так, згідно з Лісовим статутом (вид. 1876 р. в ред. 1890 р., додаток до ст. 1, прямуючи.), А також Зводом законів Російської імперії (т. VIII, ч. 1) стягнення і покарання за порушення
 10. § 8. Адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою
  Адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою визначені лише шістьма складами проступків серед 10 глав Особливої частини КпАП, що регламентують окремі види правопорушень. Розглянута гл. 11 КпАП є самою лапідарною. За змістом гол. 11 КпАП під житлово-комунальним господарством розуміється сукупність нерухомих об'єктів, призначених для
© 2014-2022  yport.inf.ua