Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій

Відповідальність, передбачена ст. 1078 ЦК, поширюється на повністю дієздатних громадян та неповнолітніх у віці від 14 до 18 років, оскільки вони мають повну деликтоспособностью. Отже, вона не поширюється на малолітніх і на осіб, обмежених у відповідності зі ст. 30 ГК у дієздатності у зв'язку зі зловживанням спиртними напоями або наркотичними засобами.
Згідно п. 1 ст. 1078 ЦК дієздатний громадянин або неповнолітній у віці від 14 до 18 років, заподіяв шкоду в такому стані, коли він не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними, не відповідає за заподіяну шкоду.
Ознаки зазначеного в ст. 1078 ЦК стану (людина "не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними") збігаються з ознаками, що містяться в п. 1 ст. 29 ГК, в якому передбачається визнання громадянина недієздатним. Однак, незважаючи на збіг слів, закон у згаданих випадках має на увазі два різних стани. Одне з них мається на увазі стійким, тривалим і пов'язано з психічним розладом особи, визнаної недієздатною. Інша ж, згадане в ст. 1078 ЦК, виникає у особи дієздатного і є тимчасовим, викликаним якимись несподіваними факторами (сильне душевне хвилювання, стан стресу, нетипове для даної особи вплив алкоголю тощо).
Якщо такий стан виникло у зв'язку з психічним розладом, про який знали близькі даної особи, але не ставили питання про визнання його недієздатним, то обов'язок відшкодувати шкоду може бути покладена судом на цих громадян (проживають разом з душевнохворим його працездатних чоловіка, батьків, повнолітніх дітей). Обов'язок відшкодувати шкоду в даному випадку є санкцією за правопорушення - невжиття заходів до визнання душевнохворого людини недієздатним. При дотриманні цього порядку громадянин був би визнаний недієздатним і відповідальність за заподіяну їм шкоду ніс би опікун.
Особливістю норми, що міститься в п. 1 ст. 1078 ЦК, є додання важливого правового значення тому факту, що шкода заподіяна в стані, коли заподіяв шкоду не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними. Саме у зв'язку з цим він звільняється від відшкодування шкоди і потерпілий несе прямий збиток. Викладене правило має загальне значення. Але в ст. 1078 передбачено два важливих виключення з нього.
По-перше, істотно інші наслідки виникають, якщо заподіювач шкоди сам привів себе у стан, в якому не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними, вживанням спиртних напоїв, наркотичних засобів чи іншим способом. У цьому випадку заподіювач шкоди від відповідальності не звільняється, тобто відповідає за шкоду на загальних підставах, його поведінка визнається винним.
Представляє інтерес тлумачення слів "сам привів себе" в певний стан, оскільки від обгрунтованості та переконливості такого тлумачення може залежати доля позовних справ про відшкодування заподіяної шкоди. У літературі висловлено думку, що стосовно до деліктної відповідальності слід розрізняти фізіологічний (звичайне) і патологічне сп'яніння (1).
---
(1) Див: Іоффе О.С., Толстой Ю.К. Новий Цивільний кодекс РРФСР. Л., 1965. С. 64; Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. С. 64.
Фізіологічне (звичайне) сп'яніння - це характерне для даного індивіда стан, коли він, вживши спиртне, втрачає контроль над собою і здатність розуміти значення своїх дій. У разі заподіяння шкоди в такому стані він визнається винним, оскільки сам привів себе в такий стан і повинен відповідати за заподіяну шкоду в повній мірі (п. 2 ст. 1078 ЦК).
Іншим має бути вирішення питання при патологічному сп'янінні. Патологічна реакція організму людини на алкоголь - це свого роду хвороба, яка може бути викликана мінімальною дозою спиртного або навіть вживанням ліки, виготовленого на спиртовій основі. Якщо людина раптово відчув подібну реакцію і втратив здатність розуміти значення своїх дій або керувати ними, він повинен бути звільнений від відповідальності за заподіяну в такому стані шкоду (п. 1 ст. 1078 ЦК).
Але, як правильно зазначила А.М. Белякова, звільнення від відшкодування заподіяної шкоди у разі патологічного сп'яніння допустимо, "тільки якщо воно сталося вперше ... Якщо ж особа знає, що схильне патологічне сп'яніння, і все ж спожило спиртне, воно повинно відповідати за шкоду, заподіяну в такому стані, оскільки винне в тому, що призвело себе в такий стан "(1). Сказане слід поширити і на випадки, коли на стан людини впливали наркотичні засоби. Отже, стан сп'яніння лише в розглянутому вище винятковому випадку патологічного сп'яніння може служити підставою для визнання особи невинною у заподіянні шкоди і для звільнення його від відповідальності за заподіяну шкоду.
---
(1) Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. С. 64.
Другий виняток із загального правила про звільнення від відповідальності за заподіяну шкоду з тих мотивів, що заподіяв шкоду перебував у такому стані, що не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними, пов'язано з випадком, коли це особа завдала шкоду життю чи здоров'ю потерпілого. При такому фактичному складі безумовне звільнення від відповідальності законом не передбачено. Навпаки, суду надано право покласти обов'язок з відшкодування шкоди повністю або частково на заподіювача шкоди з урахуванням майнового становища потерпілого і заподіювача шкоди та інших обставин (абз. 2 п. 1 ст. 1078 ЦК). Дане виняток із загального правила, що міститься в п. 1 ст. 1078 ЦК, продиктовано прагненням законодавця врахувати і забезпечити інтереси потерпілого, що цілком відповідає принципу справедливості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій "
 1. 5.21. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
  відповідальності за заподіяння шкоди. Такі випадки відповідальності містяться також у Правилах відшкодування роботодавцями шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків, введених в дію з 1 грудня 1992 р. На Правила внесені зміни Федеральним законом від 24 листопада 1995 Умови
 2. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  відповідальність, однак замість нього і за нього роблять угоди і несуть майнову відповідальність його дієздатні законні представники (батьки, усиновителі, опікуни). Так, новонароджений, володіючи спадкової правоздатністю, може успадковувати майно, але оскільки сам не може вчинити необхідних дій з прийняття спадщини, за нього і в його інтересах це роблять його
 3. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  відповідальність). Таким чином, дієздатність (як і правоздатність) - якийсь "сплав суперправа і суперобязанності", який виступає "сполучною ланкою" між правоздатністю (як абстрактної можливістю мати права і обов'язки) і конкретними суб'єктивними правами і обов'язками в процесі їх реалізації. Дієздатність - своєрідний "місток" між правоздатністю і суб'єктивним
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  відповідально, виділяються: 1) угоди з пороками суб'єктного складу, 2) угоди з пороками волі і (або) волевиявлення; 3) угоди з пороками форми; 4) угоди з вадами змісту. У такій послідовності вони і будуть нами розглянуті * (532). Однак спочатку необхідно зробити три попередніх зауваження. По-перше, підрозділ всіх недійсних угод на чотири зазначені групи багато в чому
 5. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  відповідальності. Питання про заснування та умови цивільно-правової відповідальності є одним із спірних у цивілістичній літературі. Терміни "підстава" і "умови" іноді розглядаються як синоніми, хоча вони несуть різне смислове навантаження. В.Т. Смирнов і А.А. Собчак запропонували розрізняти ці поняття наступним чином. "Підстава" - це те, що породжує будь-яке явище,
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальність за всіх прав і зобов'язань СРСР згідно Статуту ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі по тексту - Віденська конвенція). * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див,
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 8. § 1. Поняття та ознаки зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  відповідальне за дії заподіювача, зобов'язана відшкодувати її потерпілому. Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди є одними з найстаріших видів зобов'язань, з часів римського права вони отримали назву деліктних зобов'язань (від латинського терміну delictum - провина, правопорушення). Деліктні зобов'язання відносяться до недоговірних зобов'язань, які є більш широким
 9. § 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними особами
  відповідальність покладається на цю організацію, якщо вона не доведе, що шкода виникла не з її вини при здійсненні нагляду. Таку ж відповідальність несуть особи, які здійснюють нагляд за малолітньою на підставі договору (наприклад, няня або домашній вчитель). Умовою відповідальності як батьків і опікунів, так і організацій та інших осіб, які здійснюють нагляд за дітьми в момент заподіяння
 10. § 6. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
  відповідальністю, оскільки настає незалежно від вини тих осіб, які займаються такою небезпечною для оточуючих діяльністю. Саме в цьому сенсі відповідальність за ст. 1079 ЦК іноді називають підвищеною, що не слід змішувати з випадками, коли підвищеним є розмір відповідальності. Власник джерела підвищеної небезпеки відповідає за завдану шкоду в розмірі, що визначається на основі
© 2014-2022  yport.inf.ua