Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми у віці до 14 років

Неповнолітні у віці до 14 років не відповідають за заподіяну ними шкоду, тобто повністю неделіктоспособни (1).
---
(1) Проте вони не відносяться до числа повністю недієздатних, оскільки за малолітніми у віці від 6 до 14 років визнається певний мінімальний обсяг дієздатності у формі сделкоспособность (див. п. 2 ст. 28 ЦК).
Необхідно відзначити, що стосовно до деліктної відповідальності закон не розділяє малолітніх на дві групи - до 6 років і від 6 до 14 років - і визнає неделіктоспособнимі тих і інших. Однак для обгрунтування цього положення необхідно враховувати цей поділ. Повну неделіктоспособность малолітніх у віці від 6 до 14 років слід обгрунтувати тим, що діти в цьому віці мають певний рівень інтелектуального розвитку, але вони все ж не цілком усвідомлюють наслідки своїх дій і вчинків у силу недостатнього життєвого досвіду і незрілості волі (1). Що стосується малолітніх віком до 6 років, то вони з точки зору закону повністю позбавлені здатності усвідомлювати наслідки своїх дій. Проте з точки зору деликтоспособности і ті й інші малолітні однаковою мірою визнаються неделіктоспособнимі.
---
(1) У літературі запропоновано розуміння волі "в якості єдиного психічного регулятивного процесу, властивостями якого є свідомість і активність" (див.: Ойгензіхт В.А. Воля і волевиявлення. Душанбе, 1983. С. 3). Це визначення відноситься, очевидно, до повністю дієздатній особі.
Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітнім, покладається на його батьків (усиновителів) або опікунів чи на відповідне установа - юридична особа, якщо малолітній перебував в ньому або був під його наглядом під час заподіяння шкоди.
Батьки (усиновлювачі) та опікуни відповідають за шкоду, заподіяну малолітніми, за наявності загальних підстав деліктної відповідальності. Протиправність їх поведінки виявляється у поганому вихованні дитини, у нездійсненні за ним належного нагляду, тобто в неналежному виконанні обов'язків, передбачених для них Сімейним кодексом РФ (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 150). При цьому відповідальність за шкоду покладається на обох батьків, оскільки вони рівною мірою зобов'язані виховувати дітей незалежно від того, проживають вони разом з ними чи окремо.
Для покладання на батьків (усиновлювачів) або піклувальника відповідальності необхідно встановити наявність причинного зв'язку між їх протиправною поведінкою і шкодою, тобто визначити, що саме внаслідок поганого виховання, нездійснення нагляду дитина скоїла дію, що спричинило виникнення шкоди.
Що стосується третьої умови деліктної відповідальності - вини, то в даному випадку діє загальне положення про презумпцію вини: батьки (усиновлювачі), опікуни згідно п. 1 ст. 1073 ЦК можуть бути звільнені від відповідальності, якщо вони доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини, тобто доведуть відсутність навіть найменших упущень у вихованні дитини та у нагляді за ним. Можна відзначити, що спростувати зазначену презумпцію практично неможливо.
У ГК виділено випадок відповідальності батьків, позбавлених батьківських прав, за шкоду, заподіяну неповнолітніми (ст. 1075). Таку відповідальність суд може покласти на них протягом трьох років після відбувся позбавлення їх батьківських прав. У даному випадку, оскільки мова йде про деліктної відповідальності, має бути, очевидно, встановлено наявність її умов - протиправності, причинного зв'язку, вини. Це випливає зі ст. 1075 ЦК, згідно з якою на осіб, позбавлених батьківських прав, відповідальність може бути покладена, "якщо поведінка дитини, що призвело до заподіяння шкоди, стало наслідком неналежного здійснення батьківських обов'язків" (1). Дія ст. 1075 ЦК поширюється не тільки на випадки, коли виникає питання про відшкодування шкоди, заподіяної малолітніми (у віці до 14 років), а й на випадки заподіяння шкоди неповнолітніми у віці від 14 до 18 років.
---
(1) Сімейний кодекс передбачає лише одну обов'язок особи, позбавленої батьківських прав, - обов'язок утримувати свою дитину (п. 2 ст. 71) і не згадує про яких інших його обов'язках. Тому поняття "батьківські обов'язки", яке міститься в ст. 1075 ЦК, представляється невизначеним.
Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, досить часто покладається на відповідні установи - юридичні особи (п. 2 і п. 3 ст. 1073 ЦК). До їх числа відносяться, по-перше, установи виховні, лікувальні, соціального захисту та інші аналогічні заклади, які здійснюють функції опіки над малолітніми дітьми, які потребують опіки, в силу закону (п. 4 ст. 35 ЦК). Будучи опікунами, зазначені установи несуть відповідні обов'язки з виховання підопічних і нагляду за ними. Їх відповідальність за шкоду, заподіяну підопічними, настає у разі неналежного виконання цих обов'язків, тобто протиправної поведінки. Умовою їх відповідальності є і вина, причому вони вважаються винними в заподіянні шкоди, якщо не зможуть довести, що шкода виникла не з їхньої вини.
По-друге, за шкоду, заподіяну малолітнім, відповідають освітні, виховні, лікувальні та інші установи, якщо малолітній заподіяв шкоду в той час, коли він перебував під їх наглядом. Умовою для покладення на них відповідальності є неналежне здійснення нагляду, тобто протиправність поведінки. Недоліки виховання в даному випадку закон як умови відповідальності не вказує (1). Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, покладається також на осіб, які здійснюють нагляд на підставі договору. Якщо малолітній заподіяв шкоду, установа, а також особа, яка здійснює нагляд за договором, передбачається винним і може звільнитися від відповідальності, якщо доведе, що шкода виникла не з його вини у здійсненні нагляду.
---
(1) Це робить можливим залучення до відповідальності за завдану малолітньою шкоду одночасно як його батьків (відповідальних за недоліки виховання), так і відповідної установи (що відповідає за недоліки нагляду). Див: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / Под ред. О.Н. Садикова. С. 816 (автор глави - К.Б. Ярошенко).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми у віці до 14 років "
 1. § 4. Страхування
  відповідальність перед іншими особами за власний рахунок або за рахунок зацікавлених осіб. При цьому законом встановлюються умови здійснення обов'язкового страхування невиконання яких для страхувальника тягне майнову відповідальність як перед вигодонабувачем по обов'язковому страхуванню, так і перед державою (ст. 937 ЦК). Законом передбачено, що обов'язкове страхування
 2. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  відповідальність, однак замість нього і за нього роблять угоди і несуть майнову відповідальність його дієздатні законні представники (батьки, усиновителі, опікуни). Так, новонароджений, володіючи спадкової правоздатністю, може успадковувати майно, але оскільки сам не може вчинити необхідних дій з прийняття спадщини, за нього і в його інтересах це роблять його
 3. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  відповідальність). Таким чином, дієздатність (як і правоздатність) - якийсь "сплав суперправа і суперобязанності", який виступає "сполучною ланкою" між правоздатністю (як абстрактної можливістю мати права і обов'язки) і конкретними суб'єктивними правами і обов'язками в процесі їх реалізації. Дієздатність - своєрідний "місток" між правоздатністю і суб'єктивним
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  відповідально, виділяються: 1) угоди з пороками суб'єктного складу, 2) угоди з пороками волі і (або) волевиявлення; 3) угоди з пороками форми; 4) угоди з вадами змісту. У такій послідовності вони і будуть нами розглянуті * (532). Однак спочатку необхідно зробити три попередніх зауваження. По-перше, підрозділ всіх недійсних угод на чотири зазначені групи багато в чому
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальність за всіх прав і зобов'язань СРСР згідно Статуту ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі по тексту - Віденська конвенція). * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див,
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 7. § 2. Елементи зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
  відповідальність за заподіяну шкоду. За загальним правилом таким є сам заподіювач шкоди. Проте у ряді випадків закон встановлює особливі правила, відповідно до яких за шкоду, заподіяну діями однієї особи, відповідає інша особа. У цих випадках необхідно розрізняти безпосереднього заподіювача шкоди та особа, відповідальна за його дії. Безпосереднім заподіювача шкоди може
 8. § 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними особами
  відповідальність покладається на цю організацію, якщо вона не доведе, що шкода виникла не з її вини при здійсненні нагляду. Таку ж відповідальність несуть особи, які здійснюють нагляд за малолітньою на підставі договору (наприклад, няня або домашній вчитель). Умовою відповідальності як батьків і опікунів, так і організацій та інших осіб, які здійснюють нагляд за дітьми в момент заподіяння
 9. § 7. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина
  відповідальності. З урахуванням того, що життя і здоров'я громадянина є абсолютними цінностями, будь-яке пошкодження здоров'я громадянина і тим більше позбавлення його життя вважаються протиправними. Лише у виняткових випадках, які вказані в законі, заподіяння шкоди життю та здоров'ю людини вважається допустимим. Наприклад, це можливо при відображенні неправомірного посягання (стан
 10. § 4. Зміна та припинення правовідносин між батьками та дітьми
  відповідальності, або заходом оперативного характеру, спрямованої на захист інтересів дитини. У першому випадку санкція має не тільки каральну, а й значною мірою профілактичну спрямованість. Хоча підставою її застосування в розглянутому контексті є винна поведінка батьків, що завдає дитині шкоду (зловживання правом, неналежне виконання обов'язків по
© 2014-2022  yport.inf.ua