Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від 14 до 18 років

Неповнолітні у віці від 14 до 18 років наділені частковою дієздатністю, обсяг якої визначений ст. 26 ГК і включає головним чином здатність здійснювати операції (сделкоспособность). Однак ці неповнолітні самостійно несуть відповідальність за заподіяну шкоду на загальних підставах (п. 1 ст. 1074 ЦК). Іншими словами, вони визнаються повністю деліктоздатної, тобто володіють достатньою інтелектуальної зрілістю і життєвим досвідом, щоб оцінювати свої вчинки і відповідати за заподіяну шкоду.
Разом з тим неповнолітні у віці від 14 до 18 років не завжди мають заробіток, доходи, майно, достатні для відшкодування заподіяної шкоди. Щоб забезпечити відшкодування заподіяної неповнолітнім шкоди і компенсувати втрати потерпілого, закон визначив два фактори, які повинні бути при цьому враховані.
По-перше, необхідно взяти до уваги здатність неповнолітнього віком від 14 до 18 років у повній мірі оцінювати свою поведінку з точки зору відповідності його вимогам закону, розуміти неминучість застосування до нього відповідальності, якщо за його вини буде завдано шкоди. Тому вимога потерпілого про відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім у віці від 14 до 18 років, має бути пред'явлено самому неповнолітньому, саме він буде відповідачем за таким позовом в суді. Неповнолітній відповідає сам, на загальних підставах, за наявності загальних умов деліктної відповідальності, а якщо шкода заподіяна з використанням джерела підвищеної небезпеки, то за наявності умов, передбачених ст. 1079 ЦК.
По-друге, закон враховує, що обов'язки батьків (усиновлювачів, піклувальника) з виховання неповнолітніх і нагляду за ними не припиняються до досягнення неповнолітніми повної дієздатності і що в разі неналежного здійснення названих обов'язків вони можуть бути притягнуті до відшкодування шкоди, заподіяної їх дитиною, причому відповідатимуть за свою вину (у поганому вихованні, нагляд і т.п.).
Відповідно до розглянутими факторами відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від 14 до 18 років, можна покласти не тільки на самого неповнолітнього, але і на його батьків (усиновителів, піклувальника), що і передбачено абз. 1 п. 2 ст. 1074 ЦК. Ця норма встановлює, що у разі, коли у неповнолітнього віком від 14 до 18 років немає доходів або іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди, шкода має бути відшкодована повністю або в відсутньої частини його батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть , що шкода заподіяна не з їх вини, тобто що вони здійснювали свої батьківські обов'язки належним чином.
Така відповідальність є додатковою (субсидіарної). Якщо у самого неповнолітнього досить майна, щоб відшкодувати заподіяну їм шкоду, батьки (усиновлювачі) або піклувальник до відповідальності не притягуються. За відсутності у неповнолітнього достатніх коштів для відшкодування шкоди батьки (усиновлювачі) мають залучатися до відшкодування шкоди обов'язково, бо в іншому випадку будуть необгрунтовано порушено інтереси потерпілого (1).
---
(1) У літературі наводяться переконливі приклади помилкового рішення судами питання про суб'єкта відповідальності за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від 14 до 18 років (див., наприклад: Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. С. 58 - 59) .
Аналогічним чином вирішується питання, якщо шкода була заподіяна неповнолітнім віком від 14 до 18 років, які потребують опікою і що перебували у відповідному виховному, лікувальному закладі, установі соціального захисту населення або іншому аналогічному закладі, який в силу закону було його піклувальником. Заподіяну неповнолітнім шкоду повинно буде відшкодувати зазначений заклад повністю або в відсутньої частини, якщо не доведе, що шкода виникла не з його вини (ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 1074 ЦК). Мається на увазі вина у нездійсненні належного нагляду за неповнолітнім в момент заподіяння їм шкоди.
Обов'язок батьків (усиновлювачів, піклувальників, працівників відповідного закладу) з відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім у віці від 14 до 18 років, припиняється за наявності таких обставин:
- досягнення заподіяла шкоду повноліття;
- появі у неповнолітнього до досягнення нею повноліття доходів або майна, достатніх для відшкодування шкоди;
- придбанні неповнолітнім повної дієздатності до досягнення нею 18 років (у зв'язку зі вступом у шлюб або емансипацією).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від 14 до 18 років "
 1. § 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними особами
  відповідальність покладається на цю організацію, якщо вона не доведе, що шкода виникла не з її вини при здійсненні нагляду. Таку ж відповідальність несуть особи, які здійснюють нагляд за малолітньою на підставі договору (наприклад, няня або домашній вчитель). Умовою відповідальності як батьків і опікунів, так і організацій та інших осіб, які здійснюють нагляд за дітьми в момент заподіяння
 2. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  відповідальність, однак замість нього і за нього роблять угоди і несуть майнову відповідальність його дієздатні законні представники (батьки, усиновителі, опікуни). Так, новонароджений, володіючи спадкової правоздатністю, може успадковувати майно, але оскільки сам не може вчинити необхідних дій з прийняття спадщини, за нього і в його інтересах це роблять його
 3. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  відповідальність). Таким чином, дієздатність (як і правоздатність) - якийсь "сплав суперправа і суперобязанності", який виступає "сполучною ланкою" між правоздатністю (як абстрактної можливістю мати права і обов'язки) і конкретними суб'єктивними правами і обов'язками в процесі їх реалізації. Дієздатність - своєрідний "місток" між правоздатністю і суб'єктивним
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  відповідально, виділяються: 1) угоди з пороками суб'єктного складу, 2) угоди з пороками волі і (або) волевиявлення; 3) угоди з пороками форми; 4) угоди з вадами змісту. У такій послідовності вони і будуть нами розглянуті * (532). Однак спочатку необхідно зробити три попередніх зауваження. По-перше, підрозділ всіх недійсних угод на чотири зазначені групи багато в чому
 5. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  відповідальність. Цивільно-правова відповідальність може класифікуватися на окремі види по різних підставах. Цивільно-правова відповідальність залежно від основи може бути підрозділена на договірну і внедоговорную. Обидва види відповідальності характеризуються компенсаційної спрямованістю і задовольняють майнові інтереси потерпілого за рахунок правопорушника. Але між
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальність за всіх прав і зобов'язань СРСР згідно зі Статутом ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі за текстом - Віденська конвенція). * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див,
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 8. § 2. Елементи зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
  відповідальність за заподіяну шкоду. За загальним правилом таким є сам заподіювач шкоди. Проте у ряді випадків закон встановлює особливі правила, відповідно до яких за шкоду, заподіяну діями однієї особи, відповідає інша особа. У цих випадках необхідно розрізняти безпосереднього заподіювача шкоди та особа, відповідальна за його дії. Безпосереднім заподіювача шкоди може
 9. § 7. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина
  відповідальності. З урахуванням того, що життя і здоров'я громадянина є абсолютними цінностями, будь-яке пошкодження здоров'я громадянина і тим більше позбавлення його життя вважаються протиправними. Лише у виняткових випадках, які вказані в законі, заподіяння шкоди життю та здоров'ю людини вважається допустимим. Наприклад, це можливо при відображенні неправомірного посягання (стан
 10. § 4. Зміст сімейних правовідносин
  відповідально несуть рівні обов'язки. Так, подружжя рівноправні у вирішенні будь-яких питань сімейного життя: у виборі форм і методів виховання дітей, у правах і обов'язках по взаємному змісту і т.д. Навпаки, абсолютні права в їх чистому вигляді в сімейному праві практично відсутні. Наприклад, право повнолітнього дієздатного громадянина на вступ у шлюб, звичайно, можна представити у
© 2014-2022  yport.inf.ua