Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття єдиного злочину і його види (просте і складне; види єдиного складного злочину)

.
Єдиний пр-ті - це складне пр-ті, всі скоєні діяння якого утворюють 1 склад і квалиф-ся по 1 статті.
Його різновиди:
Складений пр-ті, яке складається з неск. описаних у диспозиції дейстие, кожне з кіт., якби було скоєно окремо, було б пр-м ("Розбій")
многооб'ектних пр- е, в кіт. збиток прич. як хв. 2-м об'єктам ("Ізнасіл.")
Пр-я з кількома наслідками ("умисно. прич. шкоди здоров'ю")
Пр-я з подвійною формою вини
Пр-я з альтернативним складом, сост. з неск. дій, кожна з котор. явл-ся пр-м і вчинення їх разом все одно явл-ся цим же пр-м (ст.228 "Придбання та (або) зберігання наркотиків")
Продовжуємо пр-ті - діяння складається з ряду тотожних дій і спрямованих до спільної мети (телевізор по частинах - заг. умисел)
Що триває пр-ті - це діяння, кіт. починається з опр. факту переступив. деят-ти і продовж. допомогою випадкового трив. знаходження винного у стадії окоченев пр- я (зберігання зброї, дізертірство).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття єдиного злочину і його види (просте і складне; види єдиного складного злочину)"
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Все особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. индивидуализирующую особи за наступними критеріями: народження,
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні становища. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклої пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [ а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. § 2. Поняття і основні принципи законності
  Законність - одне з центральних і, мабуть, найбільш складних понять правознавства. Відповідно існує і безліч його трактувань - від співпадаючих до взаємовиключних. Розкид думок, крім іншого, пояснюється тим, що саме це явище сильно політизоване й ідеологізовано, відбивало і відбиває устремління різних правлячих еліт, які, змінюючи один одного, надавали категорії
 6. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 7. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 8. § 1. Поняття та ознаки системи принципів кримінального законодавства
  Розгляд питання про систему принципів кримінального законодавства обумовлено не тільки необхідністю більш глибокого і всебічного дослідження принципів з позиції визначення місця кожного в системі, а й метою виявлення найбільш досконалого механізму встановлення відповідності конкретних кримінально-правових норм вимогам не окремого принципу, а їх сукупності. М.Л. Давидов
 9. Глава 8. Тероризм : поняття, загрози, перспективи
  Тероризм (від лат. terror - страх, жах) є однією з найсерйозніших сучасних глобальних соціальних проблем, потенційно або актуально зачіпають кожного жителя планети. Тим часом, як це часто буває , чим серйозніше, актуальнішою і «очевидніше» проблема, тим більшою кількістю міфів і непорозумінь вона оточена. Немає єдиного розуміння тероризму і в суспільних науках. Ось лише
 10. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  Вивчення основних положень кримінального права необхідно почати з визначення його предмета, завдань, місця у вітчизняній правовій системі, специфіки його регулюючої ролі в порівнянні з раніше розглянутими галузями. З цих вихідних позицій ми зможемо із знанням справи усвідомити поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути
© 2014-2022  yport.inf.ua