">
Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття і форми множинності злочинів

.
Множинність переступив-й.
МП - соверш-е особою двох і> встановлених вироком суду переступив-ї незалежно від попереднього засудження за них.
МП характерно: 1) особою має бути зроблено не <2 самостійних переступив-й; 2) кожне з діянь має бути встановлено судом у вироку. (Якщо особа і здійснювало переступив-е, але уг.ое справа була припинена на попередньому слідстві), 3) переступив-е не повинно бути погашено строком давності уг.ой відповідь-і (ст. 78 КК), раніше винесений вирок не погашений давністю його исп-я (ст. 83 КК), і з обличчя не знята судимість за раніше вчинене діяння актами амністії (ст. 84 КК) або помилування (ст. 85 КК), 4) кожне переступив-е м / б закінченим або незакінченим.
Види множинності переступив-й.
Форми множинності:
Неодноразовість. При соверш-і 2 та> юр.-і тотожних переступив-й: (2 убивств), переступив-е не зізнається досконалим неодноразово, якщо за раніше скоєний злочин-е особа в установленому порядку звільнена від уг.ой відповідь-і або судимість за раніше скоєний особою переступив-ті була погашена.
Сукупність-ю переступив-й - соверш-е 2 і> переступив-ї, передбачених різними ст.мі або частинами ст. КК, за жоден з кіт-их особа не засуджено. Сукупністю переступив-ї визнається і одну дію (бездіяльність), що містить ознаки переступив-ї, передбачених 2 і> ст.мі КК.
Ознаками: а) соверш-е особою 2 та> переступив-й; б) кожне з переступив-ї кваліфікується різними ст.мі або різними частинами ст. КК; в) все переступив-я вчинені до засудження хоча б за 1 з них.
Рецедив - соверш-е умисного переступив-я особою, яка має судимість за раніше скоєний злочин-е. Ознаки: 1) соверш-е особою 2 та> в різний час переступив-й; 2) наявність судимості за попереднє. Для рецидиву переступив-ї не має значення факт відбуття особою наказ-ия за попереднім вироком. Він враховується лише при обранні виду виправно-трудової установи в разі засудження рецидивіста до лиш-ю волі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття і форми множинності злочинів "
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці . Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 4. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  понять "успадковується частка" і "майно, відповідне наследуемой доле" загрожує "зіткненням" з ч. 1 ст. 1164 ЦК, згідно з якою загальна власність спадкоємців - завжди часткова. 2) Якщо спадкоємець - не член даного господарства (і не вступає в члени), він має право на компенсацію, розмірну наследуемой їм частці. Детальніше про це - далі. a) Оскільки п. 2 ст. 1179 ЦК присвячено праву
 5. § 1. Загальні положення про заповіті
  зрозуміло: правила про спадкування за законом в цілому влаштовують більшість людей, є для них звичними і зрозумілими. Зазвичай заповіт складається, коли заповідач бажає поміняти порядок спадкування за законом і передати майно особі, яка не входить до кола спадкоємців за законом або входить до більш далеку чергу, або якщо він хоче певним чином перерозподілити майно між
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 7. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  понятими вирушав на місце події для проведення дізнання. Процесуальними діями були "обшук", тобто допит всіх підозрюваних і свідків. У гол. XXI Соборної Уложення вперше регламентується така процесуальна процедура, як катування . Підставою для її застосування могли послужити результати "обшуку", коли показання свідків розділилися: частина на користь підозрюваного, частина
 8. 2. Історія розвитку інституту
  поняття страхування як такого , включила вказівку на те, що мова йде про договірні відносини, в яких в якості страховика може виступати поряд з "приватною особою" тільки товариство, створене для запобігання від нещасних випадків; предметом договору називалися будинок, а поряд з ним корабель, товари чи інше рухоме майно. Страховим ризиком була визнана небезпека, яка може
 9. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  поняття тяжких наслідків не розкривається або не повною мірою розкривається в кримінальному законі, воно є оціночним і підлягає встановленню судом у кожному конкретному випадку, причому залежно від характеру злочину зміст тяжких наслідків може бути дуже різним. Так, тяжкими наслідками можуть бути визнані: смерть людини, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, заподіяння
 10. Стаття 209. Бандитизм Коментар до статті 209
  форми бандитизму потрібно відрізняти участь у скоюване бандою нападі. Йдеться про осіб, які, не будучи членами банди, усвідомлюють, що приймають участь у злочині, що здійснюється бандою. Наприклад, особа, яка бажає стати членом банди, проходить "випробувальний термін", здійснюючи разом з бандою злочинні діяння протягом цього терміну. Інша можлива ситуація: банда готує напад на банківську
© 2014-2022  yport.inf.ua