Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття, ознаки та кримінально-правове значення співучасті у злочині. Види співучасників, підстави і межі їх відповідальності

.
Поняття співучасті.
Співучасть у переступив-і - "умисне спільна участь 2 або> осіб у соверш-та умисного переступив-я".
Об'єктивні ознаки співучасті.
1) участь 2 і> осіб у соверш-і "одного і того ж переступив-я". 2) Ознаками єдності переступив-я називаються: єдність об'єкта переступив-я, єдність форми провини, єдність посягат-ва в його першооснові.
3) Віком
4) осудності
Суб'єктивні ознаки співучасті.
1) Можливо співучасть лише в умисних переступив-ях. 2) "Умисне спільна участь": (1), усвідомлення кожним співучасником заг-о небезпечного хар-ра своєї власної поведінки і заг-о небезпечного хар-ра поведінки інших співучасників + усвідомлення об'єктивної взаємозв'язку своєї поведінки з поведінкою інших співучасників; (2) , передбачення прест-ого результату від з'єднаних зусиль; (3), бажання або свідоме допущення того, що цей результат буде досягнутий саме шляхом складання зусиль всіх співучасників або, щонайменше, зусиль 2 з них.
Види співучасників.
Виконавець - особа, непоср-о вчинила переступив-е. (У скоєному особою повинні бути ознаки об'єктивної сторони діяння, передбачені диспозицією ст.), (2), у винному отнош-і особи до вчиненого має знайти пряме відображення то обстоят-во, що воно спільно з др.і співучасниками виступило в даному конкр -ом випадку саме як виконавець переступив-я.
Подстрекатель - особа, що схилила до соверш-ю переступив-я. Підбурювальні дії завжди передують у часі дії (бездіяльності) виконавця переступив-я. (Підбурювач своїми діями викликає рішучість у виконавця на соверш-е переступив-я).
Організатором - організувала вчинення переступив-я або керувала його соверш-ем. Організатор як ініціатор і натхненник переступив-я - фігура, близька до підбурювача. (Організатор, на відміну від підбурювача, не обмежується одним лише схилянням до переступив-ю інших його учасників. Він планує переступив-е, розподіляє ролі його учасників, керує їх діями і => створює упевненість в успішному результаті прест-ого справи в цілому.)
Пособником -, содействовавшее здійснений-нйю переступив-я порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла приховати прест-ика, знаряддя і засоби соверш-я переступив-я , сліди переступив-я чи предмети, здобуті пре-ступнях шляхом. (Від підбурювача пособник відрізняється - він своєю поведінкою не збуджує рішучості в іншого співучасника на соверш-е переступив-я, а лише зміцнює таку рішучість, тому що вона метушня-ет до соверш-я пособництва. Від організатора пособник відрізняється - не виступає як ініціатора і натхненника переступив-я і його діяльності невластиві багатоплановість і інші, описані вище, особливості прест-ого способу поведінки організатора.
Відповідальність співучасників.
1) Підстава уг. відповідь-і співучасника - винне (навмисне) вчинене ним заг-о небезпечне діяння, передбачене уг.им законом.
2) всі співучасники несуть відповідь-ь на одній підставі і в 1акових межах, передбачених санкцією застосовуваної до них ст. (Частини її) Особливої частини КК РФ.
3) Межі відповідь-і співучасників предопреде-ються, наскільки правильно проведена кваліфікація вчиненого кожним з них.
4) Для правильної кваліфікації вчиненого співучасником: правильне визначення виду співучасті (просте, складне, без попередньої угоди, з попередньою угодою, організована група і прест-е співтовариство), 2) з'ясування того, передбачено або немає в диспозиції ст. Особливої частини КК стосовно даного випадку то або інше видове прояв співучасті в якості осн-ого ознаки (ст. 208) або кваліфікуючої обстоят-ва (ст. 158, 161 та ін.)
Серед обстоят-в приватного порядку, що впливають на межі відповідь-і співучасників і пов'язаних з кваліфікацією вчиненого ними, виділяються зазвичай наступні: окремі об'єктивні і суб'єктивні обстоят-ва, передбачені в ст.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття, ознаки та кримінально-правове значення співучасті у злочині. Види співучасників, підстави і межі їх відповідальності "
 1. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  понятими вирушав на місце події для проведення дізнання. Процесуальними діями були "обшук", тобто допит всіх підозрюваних і свідків. У гол. XXI Соборної Уложення вперше регламентується така процесуальна процедура, як катування. Підставою для її застосування могли послужити результати "обшуку", коли показання свідків розділилися: частина на користь підозрюваного, частина
 2. Стаття 18. Рецидив злочинів Коментар до статті 18
  поняття особливо небезпечного рецидивіста. Ця обставина є характеристикою особи винного і тягло за собою негативні правові наслідки у разі вчинення нового злочину. З прийняттям КК РФ 1996 р. поняття "рецидивіст" було виключено, а натомість нього стало використовуватися поняття "рецидив злочинів". Таким чином, повторність вчинення злочину (рецидив) формально втратила
 3. Стаття 43. Поняття і цілі покарання Коментар до статті 43
  ознаки кримінального покарання. 1. Покарання є міра державного примусу. Насамперед, покарання є примус, його призначення та виконання здійснюються всупереч волі засудженого. Покарання завжди призначається від імені держави, Російської Федерації, тобто носить публічний характер, і висловлює офіційне осуд злочинця і його діяння. Призначення та виконання кримінального
 4. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  поняття, що об'єднує загальні ознаки всіх форм розкрадання: крадіжки, грабежу, розбою, шахрайства, розтрати та привласнення. Слід зазначити, що поняття розкрадання об'єднує в сутності різні посягання, що зумовлює його правове значення. Відсутність будь-якої ознаки розкрадання виключає кваліфікацію скоєного як розкрадання. Однак наявність цих ознак не завжди дозволяє
 5. Стаття 205. Терористичний акт Коментар до статті 205
  поняття громадської безпеки визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів суспільства, тобто сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпечує існування і можливість прогресивного розвитку суспільства. До основних об'єктів безпеки відносяться: особистість - її права і свободи; суспільство - його матеріальні і духовні цінності; держава - її
 6. Стаття 275. Державна зрада Коментар до статті 275
  поняття, а їх паралельне існування є дефектом законодавчої техніки. Див: Курс кримінального права. Особлива частина. Т. 5: Учеб. для вузів / Під ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комісарова. М., 2002. С. 17 (автори - професори Ю.М. Ткачевский, І.М. Тяжкова). Надання допомоги іноземній державі, іноземній організації або їх представникам у проведенні ворожої діяльності на шкоду
 7. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути кримінально-правові відносини, їх учасників, зміст і їх наскрізну ідею - забезпечення своєчасного, законного і справедливого притягнення до відповідальності та покарання осіб, які вчинили злочини. Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як
 8. Тема 8.2. Кримінально-правові відносини
  понять кримінального права, як «склад злочину», «стадії вчинення злочину», «співучасть». Специфіка кримінально-правового відносини у вирішальній мірі пов'язана з впливом цих понять і виражають їх норм кримінального закону на визначення об'єкта, суб'єктів, змісту кримінально-правового відносини, а також викликає його до життя юридичного факту. Склад злочину - це встановлена
 9. Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність
  понятті «юридична (правова) відповідальність». Цей вид відповідальності підкріплює відповідальність моральну, встановлюючи крутий суспільних відносин, безвідповідальна поведінка учасників яких тягне для них несприятливі правові наслідки, а відповідальна поведінка - заохочення, також передбачені правовими актами. Таким чином, перехід від моральної відповідальності до
 10. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  поняття «злочин» і «проступок», незважаючи на те що Покладання про покарання 1845 виходило з тотожності цих категорій. Кодифікація норм про малозначні проступки в Статуті про покарання підтверджує, що законодавець, грунтуючись на критерії суспільної небезпеки правопорушення, передбачав менш тяжкі покарання за проступки. На відміну від злочинів проступки завдавали менш
© 2014-2022  yport.inf.ua