Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011), 2011 - перейти до змісту підручника

48. Поняття, склад і правові основи формування і витрачання державних позабюджетних фондів

До числа гос-х позабюджетних фондів отн-ся Пенсійний фонд РФ, Фонд соц. страх. РФ, Федеральний і територіальні фонди ОМС. функціонування даних фондів пов'язане з соц.страхование, кіт. дозволяє реалізувати гарантовані Конституцією права на соц.обеспеченіе за віком, у разі хвороби, по інвалідності, втрати годувальника, а також права на охорону здоров'я та отримання безкоштовної мед.помощи. Особливістю позабюджетних фондів явл-ся те, що вони являють собою самостійні фінансово-кредитні установи. Кошти цих фондів перебувають у федеральній власності, але при цьому не входять до складу бюджетів і вилученню не підлягають. Вони утворюють самостійні бюджетигос-х внебюдж.фондов, які разом з тим включені в єдину бюдж.сістему РФ. Доходи і витрати групуються за єдиною для всієї бюдж. системи бюджетної класифікації. Проекти бюджетів цих фондів розглядаються ГД не пізніше прийняття фед.бюджета. Проект бюджету территор. ОМС розглядається разом з проектом бюджету суб'єкта РФ. Виконання бюджетів фондів здійснює Фед.казнач-во. ПФ РФ - самостійне фін.-кред. установа, яка здійснює діяльність у цілях гос-го управління фінансами пенсійного забезпечення РФ. Правова база - БК РФ, ФЗ «Про зобов. пенс. страх.в РФ »,« Про труд.пенсіях »,« Про індив. (Персон) обліку в системі зобов пенс. страх-я », Укази Президента, Положення про ПФ РФ, Постанови Уряду. Засоби ПФ РФ исп-ся по след.направленіям: виплата гос-х пенсій, виплата допомог по догляду за дитиною віком старше 1,5 років, надання органами соц.защіти населення Мат.помощь престарілим, фінансове забезпечення поточної деят-ти ПФ РФ . Керівництво осущ-ся Правлінням та постійно діючим исполн. Органом - виконавчою дирекцією. ФСС РФ - спеціалізовані-е фін-кред. Установа при Уряді РФ, осущ-щее управління коштами гос-го соц.страх-я. Фонд діє на підставі Положення про ФСС РФ, також на основі ФЗ «Про основи обяз.соц.страх», «Про обяз.соц.страх. від нещасних випадків ». За рахунок ФСС РФ проводяться виплати: допомога по врем.нетрудоспособності, допомога по вагітності та пологах, в т.ч. при усиновленні, одноразова допомога при народженні, щомісячну допомогу на період відпустки до 1,5 років, допомога на поховання. Керівництво ФСС РФ здійснюється його головою, кіт. призначається Урядом. ФОМС і ТФОМС РФ - самостійні гос-е некоммерч. фін.-кред. установи, реал-щие гос-ю політику в області обяз.мед.страх-я. Правовою основою яв-ся: БК РФ, З-н РФ «Про мед. страх-ии громадян РФ », Основи зак-ва про охорону здоров'я громадян, Статут ФОМС, Положення про ТФОМС. Кошти використовуються для фінанс-я програм надання мед.помощи по зобов мед страх-ю; фін-я науково-ісслед.дея-ти; міжнародного співробітництва. Управління ФОМС осущ-ся колегіальним органом - правлінням і постійно діючим викон. органом-директором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. Поняття, склад і правові основи формування і витрачання державних позабюджетних фондів "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 2. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  поняття "асоціація власників житла" (тотожне російському - "товариство власників житла"). Асоціація створюється для управління кондоминиумом ("кондомініум" від лат. "Співволодіння", "спільне користування"). Кожен домовласник в кондомініумі є також власником земельної ділянки, що входить до складу кондомініуму. На Заході, в США особливо, велика частина житлового
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  поняття правового інституту неоднозначна в теорії права. Воно може застосовуватися і до складних правових утворень, і до досить вузьким групам однорідних, близьких за змістом норм. Головним критерієм об'єднання норм в правовий інститут виступає ознака однорідності сфери регульованих ними суспільних відносин, спільна для них правова специфіка. Тому можна стверджувати, що інститут фінансової
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 5. § 4. Прийняття екологічних рішень і контроль за їх виконанням
  поняттям "ведення". Сам Федеральний екологічний фонд взаємодіє з іншими екологічними фондами з метою реалізації федеральних та інших екологічних програм і проектів у порядку, що визначається угодами (договорами). Виконавчі органи екологічних фондів здійснюють контроль за переказом коштів до Федерального екологічний фонд РФ і після закінчення календарного
 6. 2. Суб'єкти та об'єкти договору позики
  поняття "гроші". Наприклад, В.А. Бєлов не визнає категорію "безготівкові гроші" і бачить спільне між готівкою і безготівковими розрахунками лише в тому, що безготівкові розрахунки за своїми наслідками прирівняні до готівкових розрахунків. Наслідки і тих і інших складаються в платежі, тобто у виконанні грошового зобов'язання. Однак, як вважає В.А. Бєлов, у випадках безготівкових розрахунків по грошовому
 7. § 19. Поняття і структура бюджетної системи Російської Федерації
  складають економічні відносини і державне вуст ройство. Економічні відносини у бюджетній системі перед ставляют собою в першу чергу грошові відносини, що складаються в процесі формування, розподілу і іс-1 У ряді країн структура бюджетної системи закріплюється в конституціях (Японія, Франція, Швейцарія), в інших країнах - в окремих федеральних законах
 8. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
 9. § 2. Місцева адміністрація
  складу колегії за посадою входять заступники голови, начальники окремих структурних підрозділів: фінансового та економічного управлінь (відділів), юридичного відділу та ін Повноваження колегії, порядок її роботи визначаються положенням про колегії адміністрації, затвердженим главою місцевої адміністрації. Заступники голови місцевої адміністрації здійснюють керівництво окремими галузями
 10. § 1. Підряд
  складові § 1 гл. 37 ГК. Підряд займає значне місце серед підприємницьких договорів і відноситься до одного з найдавніших видів договорів [1]. Включення в ГК загальних положень про підряд не випадково. Це необхідно перш за все тому, що в комерційному обороті використовується декілька видів підряду, особливості яких вельми різноманітні і не можуть бути, перш за все по
© 2014-2022  yport.inf.ua