Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

8. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ДЖЕРЕЛ РИМСЬКОГО ПРАВА

Джерела римського права - форми закріплення і вираження правових норм, що мають загальнообов'язкове значення і включають способи, форми освіти норм права і умови життя суспільства.
Види джерел римського права:
- звичайне право;
- закони;
- плебісцити - акти зборів плебеїв без сенаторів. Відмінність плебісцитів від звичайних законів - плебесціти приймалися народними зборами без попереднього обговорення в сенаті з ініціативи плебейських трибунів. Закон Гортензія 287 р. до н. е.. надав плебісцитів силу законів;
- сенатусконсульти;
- конституції імператорів;
- едикти магістратів;
- відповіді юристів.
Нижче перераховані джерела римського права.
1. Написи на дереві, камені, бронзі (наприклад, «гераклейских таблиця», бронзова дошка, на якій був викладений закон про державний устрій), на стінах будівель (наприклад, написи, знайдені при розкопках м. Помпеї, засипаного лавою при виверженні Везувію в 79 м. н. е..) і т. д. У новий час (починаючи з другої половини XIX ст.) написи опубліковували в спеціальному виданні Corpus inscriptionum latinarum (Звід латинських написів); над цим виданням попрацювали історики Моммзен, Дессау, Гюбнер, Гіршфельд та ін Найбільш важливі з правового боку написи даються в 7 вид. (1909 р.) книги Брунса «Джерела римського права» (Bruns. Fontes iuris romani).
2. Закони XII Таблиць - зведення законів, що визнається джерелом усього публічного та приватного права, відображений у вигляді мідних багатогранних колон, виставлених на римському форумі. Закони XII Таблиць складалися з розділів: про виклик до суду (таблиця I), про вершении позовів (таблиця II), про боргову рабстві (таблиця III), про порядок манципації при угодах (таблиця IV), про заповіт і сімейні справи (таблиця V), про користування земельною ділянкою (таблиця VI), про крадіжки (таблиця VII), особисте образі - образі (таблиця VIII), про кримінальні покарання (таблиця IX), про порядок похорону і церемоній (таблиця X), про публічних справах в місті (таблиця XI),
0 неіспрашіваніі привілеїв (таблиця XII). Справжній і повний текст Законів XII Таблиць невідомий, відомі спроби їх реконструкції і систематизації на підставі цитат з інших римських юридичних джерел класичної епохи.
3. Corpus juris oivilis - кодифікація імператора Юстиніана.
4. Твори римських юристів, особливо твори римських істориків: Тіта Лівія (кінець I ст. До н. Е.. - Початок I в. Н. Е..), Тацита ст. н. е..), Амміана Марцеллина (IV в. н. е..); римських антикварів («Граматика»): Варрона (II-
1 ст. до н. е..), Феста (I в. н. е..); римських ораторів (особливо Цицерона, I в. до н. е..); римських письменників: Плавтаі Теренція, в комедіях яких чимало вказівок на стан права; ліриків і сатириків (Катулла, Горація, Ювенала і ін); філософа Сенеки та ін
5. Папіруси, вивченню яких присвячена спеціальна галузь історичної науки - папірологія. Папіруси містять багатий матеріал для пізнання місцевих особливостей у праві окремих провінцій Римської держави. Є папіруси, що містять і документи загальноімперського значення, наприклад на папірусі зберігся едикт Антоніна Каракалли - Constitutio Antonina 212 р. н. е.. про надання прав римського громадянства провінціалам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ДЖЕРЕЛ РИМСЬКОГО ПРАВА "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  поняття об'єкта, створеного для себе, є наявність у творця мети придбання права власності на об'єкт. Аналогічно, право власності юридичної особи на річ виникає у разі, коли в процесі її виготовлення беруть участь його працівники. По-третє, матеріали, з яких створюється річ, повинні належати її виробнику; в іншому випадку будуть застосовуватися правила ст. 220 ЦК про
 3. § 1. Право приватної власності громадян. Загальні положення
  понятті права власності в суб'єктивному сенсі, що включає певну сукупність правомочностей в незмінному вигляді незалежно від якої класифікації власності. Інакше йде справа з правом власності в об'єктивному сенсі. Зміст правових норм може істотно відрізнятися залежно від виду суб'єкта, специфіки об'єкту, що охороняється, підстав виникнення права власності.
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 6. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  поняття "інтелектуальна власність" і дискусію, яка ведеться навколо нього вже багато років. Походження самого терміну "інтелектуальна власність" зазвичай зв'язується з французьким законодавством кінця XVIII в., Що багато в чому є справедливим. Дійсно, традиція пропрієтарного підходу до авторського і патентного права не тільки народилася у Франції, але і спиралася у своїй
 7. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  поняттях "інтелектуальні права" і "виключне право", яким присвячені ст. 1226, 1229 ЦК, і про охоронюваних результатах інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації (ст. 1225 ЦК) вже говорилося вище. Крім цього, в главі 69 ГК є інші помилкові або, принаймні, дуже спірні положення. Так, навряд чи виправдано наявність в главі 69 ГК норм, присвячених колективному
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами та судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 9. Глава 12 Розвиток права в Литовській державі
  поняття "кривди" (аналог "образи"), що перетворилося пізніше в "злочинство", пов'язане вже з порушенням норм. Більш розроблена юридична техніка статутів встановлює особисту відповідальність суб'єкта, нижній віковий межа (7 років), розрізняє умисел і необережність. Статути передбачають відповідальність за державні (образу величності, зрада, бунт) і релігійні
 10. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  понятими вирушав на місце події для проведення дізнання. Процесуальними діями були "обшук", тобто допит всіх підозрюваних і свідків. У гол. XXI Соборної Уложення вперше регламентується така процесуальна процедура, як катування. Підставою для її застосування могли послужити результати "обшуку", коли показання свідків розділилися: частина на користь підозрюваного, частина
© 2014-2022  yport.inf.ua