Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І. , Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 5. Правовий ідеалізм і його причини

Якщо правовий нігілізм означає недооцінку або ігнорування права, то правовий ідеалізм - його переоцінку, ідеалізацію. Обидва ці явища харчуються одними корінням - юридичним невіглаством, нерозвиненим і деформованим правосвідомістю, дефіцитом політико-правової культури. Зазначені крайності, незважаючи на їх, здавалося б, протилежну спрямованість, в кінцевому рахунку змикаються і утворюють як би "подвоєне" загальне зло. Іншими словами, перед нами дві сторони "однієї медалі".
Хоча зовні правовий ідеалізм менш помітний, не так кидається в очі (у всякому разі, про нього майже не говорять, він не "на слуху"), явище це заподіює такої ж шкоди державі, суспільству, як і правовий нігілізм. Він украй деструктивний за своїми наслідками. Усвідомлюється це, як правило, "потім", коли підсумок стає очевидний. Ось чому, борючись з правовим нігілізмом, не слід впадати в іншу крайність - правової фетишизм, волюнтаризм, ідеалізм.
Взагалі, ідеї про можливість принципової зміни суспільства за допомогою одних тільки мудрих законів - давнього походження. З цього виходив ще Платон у своїх мріях про ідеальну державу. Та й французькі просвітителі не раз вказували на подібний шлях позбавлення від несправедливих порядків. Але життя незмінно спростовувала ці подання. Як відомо, марксизм їдко висміював всілякі концепції "юридичної соціалізму". Так, молодий Ф. Енгельс ще в 1847 р., критикуючи маніфест А. Ламартина, писав, що пропоновані в ньому заходи, наприклад загальне безкоштовне навчання, "здатні лише послабити революційну енергію пролетарів; або це чиста благодійність; або просто гучні фрази, позбавлені всякого практичного сенсу, начебто скасування жебрацтва надзвичайних законом, ліквідації громадських лих законодавчим шляхом, установи міністерства народного життя і т.п. " "*".
---
"*" Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 346.
У практичному плані на право не можна покладати нездійсненні надії - воно не всесильне. Наївно вимагати від нього більшого, ніж воно свідомо може дати, йому необхідно відводити те місце і ту роль, що випливають з об'єктивних можливостей даного інституту. Непосильні завдання можуть тільки скомпрометувати право. Тому його не можна зводити в абсолют.
Тим часом в умовах виниклої у нас ще в період перебудови правової ейфорії у багатьох склалося переконання, що досить прийняти хороші, розумні закони, як всі найскладніші та найгостріші проблеми суспільства будуть вирішені. "Ось приймемо пакет законів і життя покращиться". Але дива не відбувалося, закони приймалися, а справи стояли на місці і навіть погіршувалися. У результаті настало відоме розчарування в законах, з'явилися ознаки правового скепсису.
У розпал роботи союзного парламенту преса в негативно-іронічних тонах багато писала про "магії", "дев'ятий вал", "бумі", "каскаді" законотворчості, про "мертвонароджених" і напівзабутих законах. Якоюсь мірою це тривало потім і в період діяльності колишнього Верховної Ради Росії, а також нинішнього Федеральних Зборів. Однак виявилося, що швидких і легких рішень немає.
З низів чулися і більше роздратовані голоси: "Досить, ми вже ситі по горло законами, вони нічого не дають". Подібні закиди висловлюються і зараз. Це й зрозуміло - адже закони самі по собі не можуть нагодувати, одягнути, взути людей, поліпшити їх добробут, вони можуть лише сприяти або не сприяти цьому, щось закріплювати, охороняти, регулювати, розподіляти, але не виробляти. Тому сподіватися тільки на "швидкісне" правотворчість - значить живити юридичні ілюзії. Потрібні передусім соціальні, економічні, політичні, організаційні та інші заходи - плюс закони. Лише сукупна дія всіх цих факторів може дати бажаний ефект.
Закон, як відомо, є офіційне визнання факту і не більше того. Він лише оформляє, "протоколює" реально склалися стосунки. Як не побиті у нас слова класиків про те, що право не може бути вище, ніж економічний лад і обумовлене ним культурний розвиток суспільства, вони вірні, так як перевірені практикою.
Ясно, що проводяться в нашому суспільстві перетворення потребують надійного правовому забезпеченні, але воно не може бути чисто вольовим. Безсилля законів породжує все той же нігілізм, зневіру в реальну значимість прийнятих актів, в їх здатність змінити ситуацію. Закони не працюють, значить, і ставлення до них більш ніж прохолодне, їх престиж падає - разом з престижем влади.
Правовий ідеалізм породив у значної частини людей криза віри в законодавчі, а в більш широкому плані - в парламентсько-конституційні шляхи вирішення назрілих проблем, в нові прогресивні інститути. Ідеалізмом з самого початку страждали деякі гасла перебудови, а потім і періоду реформації (прискорення соціально-економічного розвитку, викорінення пияцтва, різке підвищення життєвого рівня народу, плавне і безболісне розгортання демократії, роздержавлення, гласність та ін.)
Хотілося все це пошвидше втілити в законах, закріпити юридично, проголосити в Конституції. На ділі ж форсованого переходу суспільства з одного стану в інше не вийшло, очікування затяглися. Настав "соціальне похмілля" - гірке і болісне. Ідеалістичні скоростиглі прожекти, як правило, суворо мстяться за себе. Це той же нігілізм, тільки з протилежним знаком. І він не менш шкідливий.
Поширенню юридичної ідеалізму сприяло й те, що у нас довгий час переважав чисто прагматичний підхід до права (знаряддя, інструмент, засіб, важіль і т.д.). Відповідно до цього на право звалювали "непідйомний вантаж", покладалися дуже великі надії, які надалі не виправдалися. Правовий скептицизм особливо посилився в останні роки, коли суспільство чітко усвідомило, що багато законів, прийняті в період реформ, виявилися малоефективними і не привели до досягнення бажаних цілей, а деякі дали негативний результат.
Інерція політичного і правового ідеалізму йде ще від старих комуністичних часів, коли панував свого роду культ всіляких планів, рішень і постанов - "історичних", "доленосних", "епохальних" про подальший розвиток, посиленні, зміцненні, підвищенні чого-небудь ... Насаджувалася безоглядна віра в їх магічну силу. І всі вони, як правило, переводилися на мову законів, які через це сильно нагадували партійні резолюції.
Дуті програми та обіцянки, гасла про світле майбутнє були улюбленими прийомами роботи з "масами". Говорячи словами А.І. Герцена, "ідеологія ставилася вище фактологічного". Будівництво повітряних замків (точніше, паперових) допомагало жити в світі ілюзій. Проте дійсність швидко руйнувала ці ефемерні храми і повертала у світ суворих реальностей. Привабливі цілі знову і знову опинялися недосяжними, горизонт віддалявся.
На жаль, рецидиви минулих уроків зустрічаються і зараз, але тепер у формі популізму, непродуманих, легковагих заяв, програм, обіцянок, шокових ривків, награного оптимізму, невиправданих прогнозів, послань, сподівань на авось, віри в диво і т.д. Як і раніше, приймаються закони, укази, постанови або окремі юридичні норми, які свідомо нездійсненні і відображають лише прагнення їх авторів бігти "попереду паровоза". Позначається нездатність тверезо оцінити реальну ситуацію, передбачати наслідки.
Наприклад, укази та інші акти про боротьбу з корупцією і злочинністю давно охарактеризовані у пресі як маніловщина, донкіхотство. Вони не тільки не привели ні до якого прориву в даній області, а, скоріше, навпаки, погіршили становище, підірвали віру людей в закон і влада, послужили як би "димовою завісою". Миготять саркастичні висловлювання й заголовки статей в пресі: "Злочинці не підуть від доповіді", "Боротьба з злочинністю особливо добре виглядає на папері", "Влада оголошує паперову війну кримінальному світу" і т.п.
Сподіватися в боротьбі з зазначеним злом тільки на закон чи кадрові переміщення, доповіді, заклики, штаби, комісії - значить заздалегідь прирікати проблему на тупиковий стан. Саме так і відбувається. Генеральний прокурор РФ ще п'ять років тому відверто заявив у пресі: "Федеральна програма боротьби зі злочинністю прийнята для того, щоб сказати: шановна громадськість, боротьба із злочинністю ведеться" "*".
---
"*" Російська газета. 1996. 17 жовтня.
У січні 1999 р. було прийнято чергове урядова Постанова про посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією, затверджена відповідна програма на період до 2001 р. На її реалізацію потрібно 3 млрд. руб., Джерело цих коштів не зазначений. Цілком можливо, що дану програму може спіткати доля всіх попередніх прекраснодушних актів і намірів. Як пишуть журналісти, "скальпель кримінального закону поки не встигає відсікати тканини держапарату, уражені метастазами корупції" "*".
---
"*" Парламентська газета. 1999. 18 березня.
У народі вкоренилася думка: закон все може. І це незважаючи на нешанобливе ставлення до нього. Даний парадокс ще раз показує, що правовий нігілізм і правовий ідеалізм - два полюси одного явища, яке відображає наш суперечливий час. Дуже часто підтверджується стара істина: закон могутній, але влада потреби сильніше. І життя диктує своє. Закон, не виражає "потреби", - папірець.
Елементи ідеалізму і правового романтизму містить російська Декларація прав і свобод людини і громадянина 1991 р., бо багато її положень в нинішніх кризових умовах нездійсненні. Вона ще довгий час буде сприйматися суспільством як якийсь звід мало чим поки підкріплених загальних принципів або свого роду урочисте заяву про наміри і бажаннях, а не як реальний документ.
Відомим правовим романтизмом можна вважати ст. 1 Конституції РФ, яка говорить, що Росія вже сьогодні є правовою державою. Тут явно бажане приймається за дійсне. Це, швидше, мета, гасло, перспектива, а не факт, хоча в якості програмної ця концепція, можливо, і заслуговувала проголошення в Основному Законі країни. Іншими словами, добре вже те, що така ідея заявлена, законодавчо закріплена, бо замовчування з цього приводу було б взагалі незрозумілим.
Молода російська демократія, звільнивши суспільство від тоталітарних пут, не зуміла сама по собі забезпечити його поступальний розвиток. А де в чому стався відкат назад. Прийнято чимало марних або неефективних законів. У той же час багато найважливіші сфери життя досі залишаються поза юридичної регламентації, хоча гостро потребують цього. Нові, "ринкові" гасла, ідеали не здійснилися, очікування затяглися. А головне для більшості населення: неясно, куди йдемо, чого хочемо? Звідси журналістські гостроти: "куди йдемо незрозуміло, але в тому, що ми прийдемо туди першими, сумнівів немає".
Подолання біда полягає в тому, що навіть хороші й потрібні закони не працюють - в одних випадках тому, що відсутні необхідні механізми їх реалізації, в інших (і це головна причина) - через те, що навколо простягається ненормальна середу їх "проживання" та функціонування. Вирує моральний і правовий нігілізм, суспільні відносини перебувають у стані хаосу, ломки, крайньої нестійкості, хиткість, закони безсилі їх впорядкувати, стабілізувати, направити в потрібне русло. У цьому сенсі право зазнає небувалі "перевантаження", воно не справляється зі своїми регулятивними і захисній функціями.
Тому якщо той чи інший закон не працює, це ще не означає, що він поганий. Не все залежить від самого закону. Проблема складніше. Певні верстви населення психологічно не готові до змін, нерідко чинять опір ім. Юридичні норми не можуть розв'язати тугі клубки виникаючих протиріч, а в ряді випадків зустрічають протидію. Ще Дж. Локк радив: "Створюйте трохи законів, але стежте за їх дотриманням".
Влада слабка, вона не може зібрати податки, забезпечити реалізацію своїх законів, зупинити злочинність, захистити громадян. Вона не справляється з найпершим функцією - регулятора суспільного життя, порядку, стабільності. Приписи зверху в багатьох випадках внутрішньо не сприймаються тими, на кого вони розраховані. У цих умовах закони існують як би самі по собі, а життя - сама по собі.
І це теж ідеалізм, бо законодавці, виходячи зі своїх високих цілей, ідей, задумів, конвеєрно приймають і приймають закони, свідомо знаючи, що вони не досягають кінцевих цілей і йдуть у пісок. Нерідко найважливіші акти застряють на півдорозі до своїх безпосередніх адресатам - їх стопорить чиновницька бюрократія в силу загальної розпущеності, безконтрольності, корумпованості. Серед нової (старої?) Номенклатури є й ті, хто до будь-яким починанням відноситься, як і колись, за принципом: важливо вчасно "прокукарекать", а там хай хоч не світає.
Влада не в змозі змусити закони працювати, тому вона їх просто видає. Але законодавець не має права йти на поводу у повсякденної свідомості - треба терміново прийняти такий-то закон; він зобов'язаний дивитися далі, передбачити наслідки. Правове самозакоханість небезпечно, бо воно породжує безпідставні надії, заколисує суспільство. Останнім часом мало не щомісяця приймаються і публікуються "цільові федеральні програми", але кожному ясно, що вони нездійсненні.
Спроби "пришпорити" соціальний прогрес за допомогою одних лише законів, як правило, закінчувалися конфузом. Прикладів тому чимало, і з них необхідно витягувати уроки. Насамперед, це веде до девальвації законів, які починають працювати вхолосту, створюючи видимість вирішення проблем. Звичайно, є і хороші, повноцінні закони, за якими - розум, досвід, старання їх творців, але, як зауважив Ф.М. Достоєвський, "щоб бути розумним, одного розуму мало". Розум треба ще реалізувати, поставити на службу суспільству, людям. Інакше він мертвий і даремний. "Розумних" нероб і радників у нас багато.
  Абсолютизація права, наділення його чудодійними властивостями те саме що поклонінню штучно створеному ідолу. Таке обожнювання явища - це існування у світі ілюзій. Звідси - лавиноподібне зростання законів і указів за останні десять років, пошук порятунку саме в них. Але ще древні говорили: у найбільш зіпсованому державі - найбільша кількість законів. Зараз всім ясно - сотні або навіть тисячі законів положення не змінити, якщо тільки вони не підкріплюються іншими заходами. Смуга "демократичного романтизму" минає.
  Продовження реформ в Росії вимагає міцної правової основи, особливо в економічній сфері. Відповідно до Конституції закони покликана брати Державна Дума. Однак при цьому важливо, щоб народні обранці мали чітке уявлення про межі і реальних можливостях юридичних законів, шляхах їх втілення в життя. В іншому випадку суспільство знову буде жити в світі ілюзій.
  Давно сказано: щоб не розчаровуватися, не слід зачаровуватися. Надзвичайно важливо і необхідно подолати як правовий нігілізм, так і правовий ідеалізм, які живлять один одного.
  Контрольні питання
  1. Що таке правосвідомість? Яка його структура і види?
  2. Що розуміється під правовою культурою? Назвіть основні її риси, складові елементи.
  3. Що таке правовий нігілізм, які його причини і шляхи подолання?
  4. У чому суть і шкода правового ідеалізму?
  Література
  Иеринг Р. Боротьба за право. М., 1991.
  Ільїн І.А. Про сутність правосвідомості. М., 1993.
  Кейзеров Н.М. Політична і правова культура. М., 1983.
  Лукашева Е.А. Соціалістичне правосвідомість і законність. М., 1973.
  Лисенко В. Конституційний нігілізм. Як лікувати? / / Російська Федерація. 1999. N 7.
  Матузов Н.І. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм як дві сторони "однієї медалі" / / Правознавство. 1994. N 2.
  Остроумов Г.С. Правове усвідомлення дійсності. М., 1969.
  Покровський І.Ф. Формування правосвідомості особистості. Л., 1972.
  Рябко І.Ф. Правосвідомість і правове виховання. Ростов-на-Дону, 1976.
  Сальников В.П. Соціалістична правова культура. Саратов, 1989.
  Семітко А.П. Розвиток правової культури як правовий прогрес. Єкатеринбург, 1996.
  Соколов Н.Я. Професійне свідомість юристів. М., 1988.
  Туманов В.А. Про правовий нігілізм / / Держава і право. 1989. N 10.
  Уледов А.К. Структура суспільної свідомості. М., 1968.
  Фарбер І.Є. Правосвідомість як форма суспільної свідомості. М., 1963.
  Чефранов В.А. Правова свідомість як різновид соціального відображення. Київ, 1976.
  Щегорцов В.І. Соціологія правосвідомості. М., 1981. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Правовий ідеалізм і його причини"
 1. § 3. Метод екологічного права
    правової та цивільно-правової способи; історико - правовий та прогностичний методи) Кожній галузі права повинні бути притаманні свій предмет, метод або комбінація методів: предмет і метод володіють певним єдністю, оскільки відрив способів впливу від змісту регульованих суспільних відносин негативно позначається на самостійності та ефективності галузі права. Комплекс
 2. § 4. Система методів теорії держави і права
    правові | | (філософські) методи | | методи | | методи | | методи | L --- L --- --- L --- L --- / \ / \ \ / \ \ / \ / \ / \ \ / \ \ / \ \ / \ / \ / \ \ \ / \ \
 3. § 4. Правовий нігілізм: поняття, джерела, форми вираження
    правового нігілізму і правового ідеалізму в навчальній літературі з теорії держави і права досі не розглядалася. У науковому плані вона також в належній мірі поки не досліджена. Тим часом потреба в її вивченні давно назріла, так як названі соціально-юридичні феномени широко поширилися в практичному житті, свідомості людей, політиці, культурі, законотворчості,
 4. § 3. Основні пріоритети російської правової політики
    правової політики багато. Під пріоритетами в даному випадку розуміються першочергові завдання, проблеми, питання, які необхідно вирішувати зараз і в найближчій перспективі. До найбільш загальних з них відносяться такі, як формування правової держави, громадянського суспільства, вдосконалення законодавства та практики його застосування, зміцнення принципів федералізму, створення надійної правової
 5. Глава 6. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОБЛЕМА ГРОШЕЙ
    правового регулювання, вона є органічною частиною цивільно-правового механізму "(Башкатов М.Л., Синіцин С.А. Проблеми режиму грошей в області речових правовідносин / / Законодавство. 2005. N 6. С. 20). Якщо" конструкція грошей " була створена, то, ймовірно, не стільки для вирішення завдань правового регулювання, тим більше конкретних, як для створення самого суспільства, що виходить із надр
 6. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
    правовий акт або окремі його положення, які були визнані судом такими, що суперечать Конституції Російської Федерації, федеральному конституційному закону, федеральному закону, конституції (статуту), закону суб'єкта Федерації, статуту муніципального освіти і при цьому спричинили порушення (применшення) прав і свобод людини і громадянина або настання іншої шкоди, 2) якщо в результаті його
 7. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    правовий характер, як, власне, і правові наслідки ухвалених на цих зборах рішень. Важливою для участі населення у здійсненні місцевого самоврядування є і інформаційна відкритість для громадян органів місцевого самоврядування. Представляється, що в даний час це є одним з найбільш актуальних і дієвих каналів взаємодії громадян та органів місцевого
 8. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    правових актів. Повноваження прокуратури Російської Федерації у сфері контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування досить повно закріплені у Федеральному законі "Про прокуратуру Російської Федерації". З метою забезпечення верховенства закону, єдності і зміцнення законності, захисту прав і свобод людини і громадянина, а також охоронюваних законом інтересів суспільства і
 9. § 5. Цивільно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
    правових актів), в результаті яких було завдано майнову і іншу шкоду фізичним та юридичним особам. Федеральне законодавство передбачає можливість залучення органів місцевого самоврядування до цивільно-правової відповідальності. Відповідальність органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами настає перш
 10. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
    правовими актами представницького органу муніципального утворення. Затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування здійснюється з урахуванням особливостей населених пунктів у межах муніципальних утворень, межселенних територій. Склад, порядок підготовки і затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування встановлюються нормативними правовими актами
© 2014-2022  yport.inf.ua