Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Предмет і метод аграрного права

Аграрне право-це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, що складаються в сільському господарстві, в процесі здійснення сільськогосподарської діяльності.
Аграрне право відноситься до комплексних галузей права. В основі виділення аграрного права в комплексну галузь права лежать:
1) наявність предмета правового регулювання як головного матеріального підстави розмежування норм права за галузями, а саме специфічного кола суспільних відносин, які володіють досить великої суспільною значущістю і вимагають спеціального правового регулювання, основу яких складають відносини, що складаються в сфері виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції;
2) методи та принципи правового регулювання;
3) існування необхідного нормативного матеріалу і насамперед наявність власних джерел (аграрного законодавства), які не входять ні в одну їх основних галузей права;
4) аграрна політика держави як суб'єктивна основа формування і розвитку аграрного права. Аграрне право виступає в якості правової форми вираження і закріплення аграрної політики держави.
Предметом аграрного праваявляются різні суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення сільськогосподарської діяльності, а також безпосередньо пов'язані з діяльністю суб'єктів аграрного права, які іменуються аграрними відносинами.
Кожна з традиційних галузей права має специфічний метод правового регулювання, тобто спосіб впливу норм даної галузі на поведінку людей, на регульовані цією галуззю суспільні відносини.
Аграрне право (як комплексна галузь) використовує методи різних галузей. Для нього характерне органічне поєднання публічно-правових та приватноправових методів регулювання.
1. Публічні - державне, адміністративне, кримінальне, кримінально-процесуальне, фінансове, цивільно-процесуальне (регулює ставлення держави, її органів з громадянами та іншими суб'єктами права.
2. Приватні - цивільне, сімейне, трудове право (сфера вільної діяльності, де всі, включаючи державу, беруть участь у відносинах на рівних).
В аграрному праві управлінські, публічно-правові відносини стосуються регулювання державою цін на сільськогосподарську продукцію, показників якості цієї продукції, державних дотацій і компенсацій, справляння податків, умов надання кредитів. Вони становлять сферу діяльності органів Міністерства сільського господарства, державних комісій та інспекцій.
У цих відносинах використовуються методи дозволу, заборони, владного припису.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Предмет і метод аграрного права "
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 Листопад 1990 (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 2. Передмова
  Цей підручник включає теми, проблеми і питання навчальної юридичної дисципліни, передбаченої державним освітнім стандартом вищої професійної освіти і відповідною програмою курсу, схваленими в Міністерстві загальної та професійної освіти РФ. Правовою базою викладу служать Конституція РФ 1993 р., Закон РФ про охорону навколишнього природного середовища 1991 р.,
 3. § 4. Значення земельної реформи
  (цілі земельної та аграрної реформ; екологічне завдання земельної реформи; дискусії навколо землі) Головною російською проблемою останніх двох століть є питання про землю: його намагалися вирішувати А. Н. Радищев, декабристи, народовольці, прихильники "землі і волі" і "чорного переділу", соціалісти-революціонери, аграрники-марксисти, прихильники колгоспного ладу. Важливе значення має
 4. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  (право на навколишнє середовище; громадські структури; громадськість і держава; форми взаємодії; судова система; відшкодування збитку; свобода екологічної інформації; вдосконалення управління) Необхідність активізації зусиль з охорони навколишнього середовища, входження нашої країни в європейський, загальнолюдський дім припускають: облік, аналіз і використання вузлових правових досягнень,
 5. § 6. Класифікація норм права
  Класифікація дозволяє більш чітко позначити місце і роль юридичних норм в системі правового регулювання, глибше пізнати їх природу і призначення. Виділяють такі основні види правових норм: 1) залежно від змісту вони поділяються на: вихідні норми, які визначають основи правового регулювання суспільних відносин, його цілі, завдання, межі, напрямки (це,
 6. § 4. Загальна характеристика галузей російського права
  Правові галузі - основні, найбільш великі структурні підрозділи системи права, регулюючі відповідно і найбільш обширні сфери (області) суспільних відносин. У даному випадку не ставиться мета дати їх розгорнуту характеристику, а лише показати, що кожна галузь має свою специфіку, свій предмет і метод, посідає особливе становище в загальній системі, відрізняється від інших галузей і
 7. § 6. Господарське право як галузь правової науки І як навчальна дісціпліна
  крім Галузі права и Галузі законодавства господарське право є такоже галуззя правової науки та однією Із правових Навчальних дисциплін. В Теорії права правова наука розглядається як система знань про об'єктивні закономірності розвітку Держава і права та їх місце у суспільному жітті, відокремлюючі ее як самостійну галузь суспільних наук на вітчизняний и зарубіжній досвід, ідеї та цінності
 8. 29.1. Правові основи управління агропромисловим комплексом
  Агропромисловий комплекс (АПК) - це сукупність галузей економіки, пов'язаних з виробництвом продовольства і предметів широкого вжитку з сільськогосподарської сировини та поставками їх населенню. Він умовно ділиться на три сфери: групу галузей, які здійснюють виробництво засобів виробництва для сільського господарства, його матеріально-технічне забезпечення та виробниче
 9. 32.2. Правове забезпечення управління в соціально-культурній сфері
  Важливим засобом проведення державної політики у сфері соціально-культурного будівництва є законодавство. По предмету і спрямованості правового регулювання законодавство в цій сфері підрозділяється на окремі підгалузі: законодавство про освіту, науку, культуру, охорону здоров'я і соціальний захист, про фізичну культуру, спорт, туризм. Розвитку і
 10. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  Процес економічної і політичної інтеграції країн Західної Європи є справді унікальним явищем . Європейським державам вдалося, долаючи численні розбіжності, розробити гнучкі політичні та правові механізми для поступового об'єднання в союз, в рамках якого проводиться єдина економічна, правова, соціальна, культурна, аграрна,
© 2014-2022  yport.inf.ua