Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 2. Предоставительно-зобов'язуючий характер правових норм

предоставительно-зобов'язуючий характер правових норм означає, що норма права - двостороннє правило поведінки, яке не тільки надає одним суб'єктам права, але і покладає на інших суб'єктів обов'язки, тому що не можна реалізувати право без обов'язки і обов'язки без прав. Так, Кримінально-процесуальний кодекс РРФСР наділяючи слідчого, особа, яка провадить дізнання, прокурора, суд правом виклику обвинуваченого (підсудного), одночасно в ст. 146 покладає на останнього обов'язок явки.
З одного боку, норма права надає свободу дій, спрямованих на задоволення інтересів уповноваженої особи. Що таке право власника? Це є свобода особи-власника в повному обсязі володіти, користуватися і розпоряджатися належною йому річчю.
З іншого боку, норма права зобов'язує здійснювати або не здійснювати певні дії, обмежуючи тим самим свободу окремих осіб. Це вельми важлива складова правової норми, бо якщо уявити, що свобода особи нічим не обмежена, то при такому порядку речей взагалі не може бути мови про право і юридичній нормі. Таким чином, норма права поєднує в собі надання і одночасно обмеження зовнішньої свободи суб'єктів у їх взаємних відносинах. Предоставительно-зобов'язуючий характер правової норми дозволяє задовольняти інтереси уповноважених осіб через дію осіб зобов'язаних.
Отже, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, встановлені в правовій нормі, кореспондуються: виконання обов'язків однією стороною тягне використання прав іншою стороною.
Ось чому можна назвати благими побажаннями ті права, які не забезпечені реальними обов'язками відповідних осіб.
Предоставительно-зобов'язуючий характер не у всіх юридичних норм виражений однаково:
чітко він видно насамперед у регулятивних нормах (цивільних, трудових, сімейно-шлюбних і т.п .), в яких фіксуються як права, так і обов'язки суб'єктів;
в охоронних же нормах (кримінальних, адміністративних і т.д.) більше робиться наголос на втілення заборон і обов'язків;
в декларативних і дефінітивних нормах предоставительно-зобов'язуючий характер виражений слабо, бо вони не є конкретними правилами поведінки.
При розгляді предоставительно-зобов'язуючого характеру юридичних норм важливо мати на увазі, що права і обов'язки не завжди можуть міститися в одній статті нормативного акта. Нерідко право закріплено в одній статті, а обов'язок - в іншій статті цього ж нормативного акту або навіть у статті іншого нормативного акта.
Крім того, в статті закону можуть конкретно зазначатися тільки права, а обов'язки матися на увазі, випливати з утримання закону. Може бути й навпаки, коли вказуються лише обов'язки, а права маються на увазі.
Разом з тим предоставительно-зобов'язуючий характер юридичної норми виявляється і в тому, що одне і те ж обличчя має одночасно як правами, так і обов'язками, бо кожен суб'єкт виступає носієм і того, й іншого. Даний ознака - своєрідне втілення такого принципу права, як єдність прав і обов'язків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. предоставительно-зобов'язуючий характер правових норм "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  предоставительно угоди, - які він довільно обмежує угодами, безпосередньо спрямованими на перехід "реального майна", - "операціях чистим волевиявленням", зокрема договором цесії (див.: Тузов Д.О. Про правову природу традиції / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 78, з прим. 43. Насправді більшість "угод чистих волевиявлень",
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  предоставительно угоди (див.: Рясенцев В.А. Зобов'язання з так званого безпідставного збагачення в радянському цивільному праві / / Вчені записки МГУ. М., 1949. Вип. 144. С. 94, 95). * (90) Larenz K. Op. cit. S. 492 . * (91) Tuhr A. Op. cit. S. 380; Larenz K. Op. cit. S. 493. * (92) Крашенинников Е.А. Основні питання уступки вимоги / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 1999 .
 3. § 1. Поняття та ознаки норми права
  предоставительно-зобов'язуючий характер - являє собою владне розпорядження держави щодо можливого і належного поведінки людей; 5) микросистемность - правова норма виступає у вигляді специфічної мікросистеми, що складається з таких взаємопов'язаних, взаімоупорядоченних елементів, як гіпотеза, диспозиція і
 4. § 3. Структура норми права
  предоставительно-зобов'язуючі (містять двосторонні правила поведінки, наприклад, орендодавця і орендаря); зобов'язуючі (вказують вид і міру поведінки зобов'язаної особи, наприклад, боржника за договором позики); управомочівающіе (вказують на вид і міру можливої поведінки, наприклад, виборця); рекомендаційні (вказують на бажаність або доцільність тієї чи іншої поведінки, в якому
 5. § 1. Форми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади Російської Федерації
  зобов'язує всі органи влади, що діють на конкретній території, взаємодіяти один з одним, оскільки дуже часто їм доводиться вирішувати ті чи інші питання спільно. Наприклад, забезпечення пожежної безпеки, організацію та забезпечення військового призову, забезпечення безпеки гідротехнічних і інших потенційно небезпечних для населення об'єктів, охорону громадського порядку,
 6. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  зобов'язування і створює особливу спрямованість регулювання. Виділяють, наприклад , общедозволітельного ("дозволено все, крім прямо забороненого") і дозвільні ("заборонено все, крім прямо дозволеного") правові режими. Відзначається, що кримінальному праву притаманний переважно заборонний характер, адміністративному праву - зобов'язує, цивільному праву - дозволительного. Стосовно до
 7. § 3. Муніципальні норми
  зобов'язують, які забороняють і управомочивающие норми. Дефінітивного норми вводять визначення базових для муніципального права термінів. Так, ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р . вводить легальні визначення муніципального освіти, питань місцевого значення, органів місцевого самоврядування, муніципального правового акта, інших інститутів місцевого самоврядування. Норми-цілі, норми-принципи
 8. § 4. Муніципальне правотворчість
  зобов'язує заклик, дає можливість довільно його тлумачити і застосовувати. Стислість у правотворчості - це оптимальна економічність викладу думки автором при збереженні повноти її змісту. Ці вимоги не повинні впливати на обсяг інформації, закладеної в нормативному акті. Вимога економічності в правових актах має й інший аспект - мінімум актів з одного питання в інтересах кращої
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  зобов'язує банк укласти договір з позивачем на певних умовах, при цьому з банку можуть бути стягнуті збитки, завдані підприємцю необгрунтованим ухиленням банку від укладення договору та відкриття рахунку. На думку Л. Г. Єфімової, договір банківського рахунку є різновидом договору приєднання, а договір банківського Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф . Попондопуло, В.Ф.
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  зобов'язує кредитора попереджати боржника про своє звернення до арбітражного суду. Тим більше, що тижневий термін, наданий боржнику для погашення боргу, швидше за все нереальний у порівнянні з допущеною простроченням платежу, яка тривала не менше трьох місяців. Позиція, зайнята Вищим Арбітражним Судом РФ, показує, що текст п. 1 ст. 6 Закону «Про неспроможність (банкрутство) підприємств »
© 2014-2022  yport.inf.ua